JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Kraftbransjen

Tre LO-forbund advarer mot regjeringens forslag til grunnrenteskatt for vindkraft på land

De sier ja til grunnrenteskatt på vindkraft på land, men at den ikke må stå i veien for investeringer i ny kraftproduksjon.
Geir Ove Kulseth, forbundsleder i EL og IT Forbundet.

Geir Ove Kulseth, forbundsleder i EL og IT Forbundet.

Leif Martin Kirknes

knut.viggen@lomedia.no

Regjeringen sendte i fjor ut høringsforslag om å innføre en grunnrenteskatt, eller skatt på såkalt superprofitt på vindkraft på land.

I forslaget foreslås det blant annet en effektiv skattesats på 40 prosent for eiere av vindkraftanlegg på land i Norge. Nå frykter tre LO-forbund, samt arbeidsgiverorganisasjonene Norsk Industri og Fornybar Norge at forslaget vil kunne skremme bort fremtidige investorer.

– Det er for mye politisk usikkerhet. Dersom det skal bli grunnrenteskatt på vindkraft, så må regjeringen legge frem et bedre forslag og forankre det i et bredt forlik i Stortinget, sier Frode Alfheim.

Han leder forbundet Industri Energi, som organiserer 56.000 medlemmer innen olje- gass og landbasert industri.

– Norske industriarbeidsplasser er avhengig av mer kraft. Den kraften må noen bygge ut. Stopper kraftutbyggingen, stopper industriutviklingen. Så enkelt er det, forklarer Alfheim.

Saken fortsetter under bildet.

Frode Alfheim, forbundsleder Industri Energi.

Frode Alfheim, forbundsleder Industri Energi.

Jan-Erik Østlie

Ny kraftproduksjon

Den profilerte forbundslederen får støtte av nyvalgt leder i EL og IT Forbundet, Geir Ove Kulseth. Dette forbundet har over 42.000 medlemmer innen elektro, kraftproduksjon, nett og IT.

– EL og IT Forbundet har lenge vært tilhengere av å innføre grunnrenteskatt for vindkraft på land, men en klar forutsetning har hele tiden vært at den må innrettes på en måte som ikke står i veien for nødvendige investeringer i ny kraftproduksjon, sier Kulseth.

Også det største forbundet i privat sektor, Fellesforbundet, med sine 160.000 medlemmer, støtter kravet om endringer.

Alle de fem organisasjonene i Krafttak har sendt inn høringsuttalelser i forbindelse med at regjeringen i fjor sendte ut forslag om å innføre grunnrenteskatt på landbasert vindkraft. Fristen for å sende inn høringsuttalelser var 15. mars.

Ber om endringer

I et brev til Finansdepartementet, Olje- og energidepartementet, Stortingets finanskomité, samt Stortingets energi- og miljøkomité, datert 13. april, påpeker organisasjonene i Krafttak behovet for mer fornybar energi i årene som kommer og at vindkraft på land vil være helt avgjørende for at energiproduksjonen skal øke i tilstrekkelig grad.

De ber om følgende endringer i regjeringens forslag:

• Grunnrenteskatten må være investeringsnøytral og ikke til hinder for utbygging av samfunnsøkonomisk lønnsom vindkraft. Skatten må utformes som en ren kontantstrømskatt lik vannkraften med kontant utbetaling av negativ grunnrente.

• Det er fundamentalt viktig at energiselskapenes reelle inntekter legges til grunn, også der de kommer fra fastpriskontrakter og spotpriser.

– Må få fart på utbyggingen

Organisasjonene i Krafttak mener disse endringene er viktige for at Norge skal innfri sine klimaforpliktelser i 2030, trygge arbeidsplasser i industrien og bidra til lavere strømregninger for vanlige forbrukere og øvrig næringsliv.

– Regjeringen må få fart på kraftutbyggingen hvis vi skal unngå et kraftunderskudd om få år, som kan sette både klimamål og arbeidsplasser i fare, sier Geir Ove Kulseth.

I brevet peker organisasjonene på at omtrent halvparten av vindkraften som produseres i Norge selges til industrien gjennom langsiktige kraftavtaler. Det må utformingen av grunnrenteskatten ta hensyn til, mener de.

– Vi trenger en balanse der mer kraft også kommer lokalsamfunnet til gode. Nøkkelen ligger i å koble kraft og industri, for eksempel i Mosjøen der all vindkraften er knyttet opp mot aluminiumsverket med 550 ansatte, sier Frode Alfheim.

LO er skeptisk

Selv om tre LO-forbund er med i Krafttak er ikke LO sentralt en del av samarbeidsforumet. I sitt høringssvar skriver LO at de prinsipielt er for beskatning av grunnrenteinntekter fra utnytting av felles naturressurser der det oppstår ekstraordinær avkastning, men at den må innrettes på en slik måte at den legger til rette for økt sysselsetting, verdiskaping og ringvirkninger lokalt.

– Å sikre høy skatt på grunnrenteinntekter har vært avgjørende for de fordelene folket har kunnet høste fra både vannkraftproduksjonen og oljesektoren og viktig for å sikre fellesskapets interesser gjennom det grønne skiftet med omlegging til mer fornybar energi, heter det i høringsuttalelsen.

Faktisk pris

LO mener grunnrenteskatten må legges på faktisk pris, ikke spot-pris. Samtidig mener LO at det er utfordringer knyttet til umiddelbar utbetaling av negativ grunnrente.

LO mener det vil kunne ta tid før grunnrenteinntektene gir fellesskapet betydelige inntekter. I investeringsfasen vil det kunne gi store utgiftsføringer av negativ grunnrenteskatt fra staten til produsentene, samtidig med at det er usikkerhet om fremtidig skattegrunnlag.

LO peker også på at vindkraftnæringen har en annen eierstruktur enn vannkraften og peker på en undersøkelse gjort av Tax Justice Norge som har vist at halvparten av de ti største eierselskapene av norsk vindkraft er registrert i skatteparadis.

«En eierstruktur dominert av utenlandske eiere i skatteparadis øker risikoen for overskuddsflyttting, noe som tilsier en varsom tilnæring fra skattemyndighetene», skriver LO.

«Eierstrukturen i vindkraftnæringen viser hvor viktig det er at regjeringen får på plass et åpent og tilgjengelig offentlig register over eierforhold», heter det også i uttalelsen.

Dette er regjeringens forslag

Regjeringen foreslo i sitt høringsnotat at grunnrenteskatteplikten skal gjelde for vindkraftanlegg som er konsesjonspliktige, og beregningsenheten skal være det enkelte vindkraftanlegg.

Skattesubjektet foreslås å være eiere av vindkraftanlegg på land i Norge. Den effektive skattesatsen er foreslått satt til 40 prosent.

Grunnrenteskatten utformes som en kontantstrømskatt med umiddelbare fradrag for nye investeringer,

En sentral del av forslaget er at lokalsamfunn som stiller naturressurser til disposisjon skal sikres en andel av grunnrenteinntekten.

Dette er Krafttak

Krafttak er et samarbeidsforum med mål om å forene produksjon og forbruk av kraft for økt verdiskaping og flere arbeidsplasser på fastlandet.

Organisasjonene som står bak er LO-forbundene Industri Energi, EL og IT Forbundet og Fellesforbundet, samt arbeidsgiverorganisasjonene Norsk Industri og Fornybar Norge.

Annonse
Annonse

Dette er regjeringens forslag

Regjeringen foreslo i sitt høringsnotat at grunnrenteskatteplikten skal gjelde for vindkraftanlegg som er konsesjonspliktige, og beregningsenheten skal være det enkelte vindkraftanlegg.

Skattesubjektet foreslås å være eiere av vindkraftanlegg på land i Norge. Den effektive skattesatsen er foreslått satt til 40 prosent.

Grunnrenteskatten utformes som en kontantstrømskatt med umiddelbare fradrag for nye investeringer,

En sentral del av forslaget er at lokalsamfunn som stiller naturressurser til disposisjon skal sikres en andel av grunnrenteinntekten.

Dette er Krafttak

Krafttak er et samarbeidsforum med mål om å forene produksjon og forbruk av kraft for økt verdiskaping og flere arbeidsplasser på fastlandet.

Organisasjonene som står bak er LO-forbundene Industri Energi, EL og IT Forbundet og Fellesforbundet, samt arbeidsgiverorganisasjonene Norsk Industri og Fornybar Norge.