JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Innleie

Tyskland mener norske regler mot bemanningsbyråer er lovlige. EU-kommisjonen er uenig

Det er uenighet innen EU om det norske forbudet mot innleie er lovlig eller ikke. I juni skal Efta-domstolen behandle saken.
Er norske regler mot bemanningsbyråer i tråd med EØS-avtalen? Det skal flere domstoler ta stilling til.

Er norske regler mot bemanningsbyråer i tråd med EØS-avtalen? Det skal flere domstoler ta stilling til.

Leif Martin Kirknes

torgny@lomedia.no

Norge får støtte av Tyskland i forbudet mot bruk av bemanningsbyrå. EU-kommisjonen og Eftas overvåkingsorgan, ESA mener derimot at Norge har brutt EØS-retten.

19. juni kommer de norske begrensningene i bruk av bemanningsselskaper opp i Efta-domstolen. Staten er stevnet av 11 bemanningsbyråer og ett polsk rekrutteringsselskap.

Norsk domstol avgjør

Den egentlige rettssaken går for retten i Norge. Men den norske domstolen synes saken er krevende og har bedt om hjelp i form av en uttalelse fra Efta-domstolen.

Etter at Efta-domstolen har uttalt seg skal domstolen i Norge fatte sin avgjørelse.

Krever erstatning

Bemanningsbyråene har krevd erstatning fra Staten på i utgangspunktet 40 millioner kroner. Byråene mener at staten har brutt EØS-retten når de har innført restriksjoner på bruk av bemanningsbyråer.

Saken har vært oppe i tingretten som har bedt Efta-domstolen om hjelp til å tolke EØS-retten før tingretten fatter sin endelig avgjørelse.

Nøkkelspørsmålet som Efta-domstolen skal ta stilling til, er om forbudet og begrensningen bare har betydning i Norge eller om det er grenseoverskridende. Blir utenlandske personer og firmaer hindret i å drive virksomhet i Norge.

Bare støtte fra Tyskland

Når en sak skal behandles i Efta-domstolen har alle EØS-land og berørte instanser lov til å komme med skriftlige uttalelser.

I denne saken har Eftas overvåkingsorgan (ESA), EU-kommisjonen og Tyskland brukt denne retten i tillegg til de norske partene.

ESA er i allerede i gang med en egen sak mot Norge i dette sakskomplekset. De har støttet saksøkerne. ESA hevder at EØS-avtalen er brutt fordi begrensningene både rammer fri bevegelse av personer og fri bevegelse av bemanningstjenester.

Tysk kjøttindustri

EU-kommisjonen har en litt annen vinkel. De mener at Norge har brutt EØS-avtalens bestemmelser om fri etableringsrett.

Tyskland er det eneste landet som har brukt sin rett til å uttale seg. Tyskland har lenge hatt et forbud mot bruk av bemanningsbyråer i byggebransjen. I 2021 innførte landet også et forbud mot innleie fra bemanningsbransjen i kjøttindustrien.

Tyskland støtter derfor Norge og mener at Norge har gode grunner til å legge strenge restriksjoner på bemanningsbyråene. I det tyske svaret til domstolen kommer det fram at de mener at EØS-avtalen ikke gjelder på dette området.

Kommisjonen har oversett et poeng

Den norske staten mener fortsatt at de norske innleiereglene er forenlige med EØS-retten.

– Reglene skal sikre at innleie ikke fortrenger faste stillinger i vanlige bedrifter, skriver Ida Thue, advokat hos regjeringsadvokaten i en epost til FriFagbevegelse. Det er hun som fører saken for Norge

– Kommisjonen synes å ha oversett at ansettelse i et vikarbyrå ikke gir arbeidstakere samme trygghet som en vanlig jobb. Ifølge EU-domstolen er vikarbyråansatte atypiske arbeidstakere med et usikkert ansettelsesforhold, skriver hun.

Flere med fast ansettelser

Hun viser til at i Norge har man over flere år sett klare tegn til at innleie fortrenger vanlige stillinger. Problemene har vært spesielt alvorlige i byggenæringen, særlig i Oslofjord-området.

– De nye reglene har allerede ført til at flere har fått fast ansettelse direkte i virksomhetene. Det viser at reglene virker, skriver Thue.

En av tre saker

Denne rettssaken er en av tre rettsprosesser som omhandler forbudet mot innleie fra bemanningsbyrå i byggebransjen i Oslofjordområdet og innskrenking av retten til innleie av arbeidskraft. Loven trådte i kraft for to år siden.

Den andre saken er at ESA selv har åpnet sak mot Norge med påstand om at forbudet mot innleie bryter mot EØS-avtalen.

Midlertidig forføyning

I en tredje sak har 29 bemanningsbyråer gått til sak mot staten for å sette til side innleieforbudet i bygg- og anleggsbransjen i Oslo-området. De ønsker å få tilbake bestemmelsen om at det er mulig å leie inn arbeidskraft ved midlertidige behov.

Bemanningsbyråene krever en såkalt midlertidig forføyning. Det betyr at rettens avgjørelse blir satt i verk straks. I dette tilfellet vil det bety at forbudet mot innleie i byggebransjen i Oslo-området oppheves øyeblikkelig.

Denne saken har vært i tre rettsinstanser. Før påske ble saken behandlet i Høyesterett som sendte den tilbake til lagmannsretten på grunn av saksbehandlingsfeil.

Warning
Annonse
Annonse