JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Varsler om mer vold på jobben

Vold og trusler øker kraftig i tjenestene for utviklingshemmede i Asker.
ALVOR: Noe må skje for å minske risikoen for vold og trusler i arbeid hjemme hos enkelte utviklingshemmede, mener FO-tillitsvalgt Ingunn Strand Johansen i Asker. Her holder hun innlegg på LO-kongressen i vår.

ALVOR: Noe må skje for å minske risikoen for vold og trusler i arbeid hjemme hos enkelte utviklingshemmede, mener FO-tillitsvalgt Ingunn Strand Johansen i Asker. Her holder hun innlegg på LO-kongressen i vår.

Erlend Angelo

mia.paulsen@lomedia.no

Siste år sendte kommunen 27 skademeldinger til Nav. I tillegg var det en rekke nesten-ulykker som ble internt behandlet.

– Vi ser en massiv økning i antall meldinger om vold og trusler. Det er så mange episoder at vi ikke klarer å rapportere alle, og det begås brudd på helse- og omsorgslovens tvangsbestemmelser. Dette tror vi er et nasjonalt problem, sier hovedtillitsvalgt for FO i Asker, Ingunn Strand Johansen.

Blant de farligste

Tjenestene for utviklingshemmede er blant de farligste jobbene i landet, og 60 prosent av de ansatte har opplevd vold eller trusler siste år. Mange går på jobb med en klump av frykt i magen. Antallet skademeldinger til Arbeidstilsynet viser bare en mikroskopisk andel av det som faktisk foregår, skriver Inger Marie Hagen i en rapport fra forskningsstiftelsen FAFO. De ansatte blir utsatt for slag, spark, spytting, lugging og andre typer vold. Brukeren kan gå berserk og må holdes nede i flere timer.

Melder til rådmannen

FO Asker har sendt en bekymringsmelding til rådmannen om situasjonen i tjenestene for mennesker med psykisk lidelser eller utviklingshemning. Enkelte av brukerne kan bli voldelige, eller har det som kalles "utfordrende atferd". Asker kommune har ikke nok ansatte og ikke nok kvalifisert personale til å ta hånd om disse, mener FO.

Ifølge Ingunn Strand Johansen har Asker gode rapporteringsrutiner, og ansatte som utsettes for truende eller ubehagelige episoder får god oppfølging. Likevel får de ikke kontroll på problemet.

– Asker betaler ekstra for å få tak i vernepleiere i tjenestene for utviklingshemmede. Likevel får de ikke nok fagfolk, sier hun. Strand Johansen, som selv er vernepleier, er skuffet over at så få av vernepleierne ønsker å jobbe med utviklingshemmede.

Ønsker flere folk

Det må være nok ansatte, og nok kvalifiserte ansatte, understreker Ingunn Strand Johansen. FO mener grunnbemanningen er for lav i enkelte bofellesskap. Det gjør enheten ekstra sårbare ved nedskjæringer og innsparinger.

Kommunaldirektør Aud Hansen sier til Fontene at grunnbemanningen i Asker "ligger omtrent på nivå med flere andre kommuner ".

– Virksomhetene har en kontinuerlig vurdering både av målgrupper og enkeltbrukere med tanke på å ha en bemanning i tråd med den enkeltes behov til enhver tid, sier hun.

Kommunaldirektøren forteller at Asker kommune jobber systematisk for å få flere høyskoleutdannede i omsorgstjenestene, og nå ligger på 30 prosent i omsorgstjenester til mennesker med utviklingshemning. Det nasjonale målet er 34 prosent i 2015. Kommunen jobber dessuten mye med kompetansehevende tiltak og har utdannet egne folk til å drive etiske refleksjonsgrupper.

Behov for mer tvang og makt

FO skriver at sammensetningen av brukere og økt tendens til samlokaliserte boliger med flere brukere innen samme boenhet øker behovet for skadeavvergende tiltak i nødsituasjoner, og øker behovet for vedtak om å bruke tvang og makt.

– Asker kommune har pr i dag 111 boenheter fordelt på 13 boligkomplekser til målgruppen personer med utviklingshemming. Det arbeides kontinuerlig med å bosette tilnærmet like målgrupper innenfor det enkelte boligkompleks, og dette arbeidet vil vi fortsette med, sier hun.

Opptatt av voldsproblemer

Rådmann Lars Bjerke i Asker kommune ønsker seg mange flere vernepleiere til kommunen. En god lønnspolitikk er et av virkemidlene for må få det til. Asker må konkurrere med Bærum og Oslo om kompetansen.

Bjerke sier at kommunen er svært opptatt av hvordan man kan håndtere ansvaret for mennesker med utfordrende atferd i omsorgstjenesten. Han understreker at det er snakk om en liten gruppe brukere. Han mener grunnbemanningen i Asker er bedre enn mange andre steder.

Han mener også at botilbudet for disse gruppene er godt tilpasset.

– Botilbudet må være variert. Folk har forskjellige behov. Vi har noen små og noen større enheter. Vi trenger robust bemanning med høy kompetanse som er stabil. Ved noe større enheter er det lettere å få bra fagdekning, og vi har noen større enheter. Alle der har selvstendige leiligheter men er seksjonert inn i fire enheter som er tilknyttet hver sine miljøer. Vi har også gode rutiner for risiko- og sårbarhetsanalyser, sier rådmannen.

Vil ha inn andre enn kommunen

Men for en lite gruppe brukere er selv dette ikke godt nok, mener rådmannen. Han mener at noen av disse bør få hjelp av spesialisthelsetjenesten. I tillegg må staten ta mer ansvar.

– En liten gruppe med utviklingshemning ble ikke sett da ansvarsreformen gikk gjennom. Dette er svært bekymringsfullt, og jeg spør hvordan de takler det i mindre kommuner, sier han.

Bjerke etterlyser endringer som gjelder både økonomiske rammer, faglige ressurser og et lovverk som går lenger enn allerede eksisterende tvangsbestemmelser. Han presiserer at han ikke mener sikkerhetsavdelinger.

– Dette er nødvendig for eventuelt å kunne skjerme og samtidig sørge for at de kan ha verdige liv. Vi skal sikre brukeren, de ansatte og samfunnet. Det er behov for noe bedre enn det vi har nå, og det er en nasjonal utfordring, mener han.

Ingunn Strand Johansen er enig i at temaet må opp på nasjonalt plan.

– Situasjonen er skremmende, sier hun.

Warning
Annonse
Annonse