JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Til Thereses Hus kommer det kvinner som sliter med rus og har blitt utsatt for vold. Her står sosionom og miljøterapeut, Cosima Stinessen, (t.v) sammen med Maria Therese Haug, nestleder ved Thereses Hus.

Til Thereses Hus kommer det kvinner som sliter med rus og har blitt utsatt for vold. Her står sosionom og miljøterapeut, Cosima Stinessen, (t.v) sammen med Maria Therese Haug, nestleder ved Thereses Hus.

Hanna Skotheim

Krisesentrene mangler ressurser:

Voldsutsatte kvinner med rusproblemer må gå ut for å ruse seg ved de fleste krisesentrene. Det må de ikke her

Kun 8 av 44 krisesentre i Norge har et tilbud for kvinner med rusproblemer. – Utrolig trist at vi ikke kan ivareta denne gruppen mennesker på en bedre måte, sier generalsekretæren i Actis.17.03.2021
15:26
17.03.2021 15:26

hanna.skotheim@lomedia.no

I et rosa hus i sentrum av Oslo ligger et krisesenter der hvor kvinner som ruser seg kan søke beskyttelse hvis de blir utsatt for vold.

I Norge finnes det til sammen 44 krisesentre, men bare åtte av dem har et tilbud til kvinner med «kjent rusproblematikk». Det kom fram i en rapport fra Bufdir i fjor.

At så få sentre har tilbud for kvinner som ruser seg, strider mot loven. Alle kommuner skal sørge for at et krisesenter dekker alle behovene til dem som oppsøker dem.

Det manglende tilbudet bekrefter også funnene i en undersøkelse fra 2019. Den viste at voldsutsatte personer med utfordringer knyttet til blant annet rus ikke følges godt nok opp.

– Hos oss kan kvinnene ruse seg. Det kan de ikke på flere av de andre krisesentrene. Det synes vi er motstridende når det de trenger er beskyttelse. Det virker mot sin hensikt hvis kvinnene må ut av krisesenteret hvor de søkte om beskyttelse, for at de skal kunne ruse seg, sier sosionom og miljøterapeut ved Thereses Hus, Cosima Stinessen.

Cosima Stinessen er én av 14 sosionomer på huset. I tillegg har de en sykepleier. Han er for øvrig den eneste mannlige ansatte.

Cosima Stinessen er én av 14 sosionomer på huset. I tillegg har de en sykepleier. Han er for øvrig den eneste mannlige ansatte.

Hanna Skotheim

Sier aldri nei

Thereses Hus er en rusinstitusjon som også fungerer som krisesenter. De har plass til 12, men kommer kvinne nummer 13, finner de plass til henne også.

– Vi sier aldri nei hvis noen trenger et beskyttende botilbud, sier Stinessen.

Til forskjell fra de fleste andre krisesentrene, har ikke kvinnene med seg barna til Thereses Hus. Det er gjerne fordi de på dette tidspunktet har mistet omsorgen de eventuelt har hatt.

Mangler ressurser: Gørill (49) elsket jobben sin. Nå har hun sagt opp i protest

– Ble godt møtt på Thereses Hus

Det var hit til Thereses Hus «Ina» kom en sommerdag i for et år siden. Da var hun psykisk og fysisk nedbrutt etter flere voldelige episoder med ekskjæresten og perioder med mye alkohol. «Ina» er ikke hennes egentlige navn, men på grunn av hennes eks, ønsker hun å være anonym.

– Jeg ble godt møtt her. Da jeg kom hit, var jeg sårbar. Men jeg følte meg passa på, og jeg ble fort trygg på de ansatte, sier Ina på telefon fra der hvor hun nå får rusbehandling.

Thereses Hus var Inas første opplevelse med en lavterskel rusinstitusjon. Hun forteller at hun merket godt at de ansatte hadde god kompetanse på rus. De ansatte jobbet hovedsakelig traumestabiliserende med Ina etter flere reaksjoner på vold.

– Uten det tilbudet hadde jeg nok ikke vært på rusbehandlingen jeg er på nå. Jeg er dypt takknemlig for at Thereses Hus finnes, sier Ina som var på huset i tre måneder.

Kvinnene som kommer til Thereses Hus er der i gjennomsnitt to måneder. Mens de er på huset, sover de på rom som dette her. De har også tilgang på felles stue og kjøkken.

Kvinnene som kommer til Thereses Hus er der i gjennomsnitt to måneder. Mens de er på huset, sover de på rom som dette her. De har også tilgang på felles stue og kjøkken.

Hanna Skotheim

Alle bør ha kompetanse om rus

Både Stinessen og Maria Therese Haug, nestleder ved Thereses Hus, kunne ønske at alle de kvinnene som ruset seg og som trengte beskyttelse, hadde et egnet tilbud og tilgang på ansatte som har kompetanse på både rus og vold slik de har på Thereses Hus. Haug mener alle sentrene bør ha den kompetansen.

– Det er ikke nødvendigvis like stort behov i alle kommuner, men tilbudet bør finnes i de store kommunene. Kanskje kan man starte med å ha to rom tilgjengelig og så kan man se an etterspørselen, sier Haug.

Maria Therese Haug er nestleder ved Thereses Hus og utdannet vernepleier.

Maria Therese Haug er nestleder ved Thereses Hus og utdannet vernepleier.

Hanna Skotheim

De åtte sentrene med tilbud til kvinner med kjent rusproblematikk ligger i Oslo med Thereses Hus, Kristiansand, Stavanger, Moss, Molde, Bodø, Haugesund og Tønsberg. De tre første har et fullverdig tilbud, altså at kvinnene kan bo og ruse seg på sentrene. Det innebærer også at de ansatte har kompetanse på vold og rus.

Nestlederen tror mangelen på tilbudet handler om kunnskap og økonomi.

– Jeg tror mange har gode tanker om dette, men så strekker ikke økonomien til flere steder.

Thereses Hus samarbeider godt med Oslo Krisesenter. Hvis en ruset kvinne oppsøker Oslo Krisesenter, henvises de gjerne til Thereses Hus. Og Thereses Hus kan henvise til Oslo Krisesenter.

– Utrolig trist

Pernille Huseby, generalsekretæren i Actis, synes det er altfor dårlig at det bare er åtte sentre som har et tilbud for kvinner i aktiv rus. Actis jobber for å redusere skadene ved bruk av blant annet alkohol og narkotika og representerer 34 organisasjoner som jobber med rusfeltet.

– Det er utrolig trist at vi ikke kan ivareta denne gruppen med mennesker på en bedre måte. Disse kvinnene har like stort krav på vern mot vold som alle andre. I tillegg er de en del av en sårbar gruppe som ikke har særlig med talspersoner som stiller krav på vegne av dem.

Generalsekretæren i Actis, Pernille Huseby.

Generalsekretæren i Actis, Pernille Huseby.

Lene Neverdal/Actis

Huseby forteller at kvinner i aktiv rus ikke nødvendigvis vet at de har et senter hvor de kan få beskyttelse.

– De har nok inntrykk av at de ikke har noe tilbud fordi de har blitt avvist flere ganger. De ser gjerne ikke på seg selv som en del av de andre sårbare kvinnene med barn. Vi må skaffe disse kvinnene tilbudet og gjøre det kjent.

Ifølge Actis sin foreløpige gjennomgang av partienes partiprogram før høstens stortingsvalg er det kun Fremskrittspartiet som vil ha krisesenter for kvinner som er blitt utsatt for vold og som er i aktiv rus

– Det er et trist signal. Men selv om det ikke står noe om det i partiprogrammene, betyr ikke det at det ikke kan gjennomføres. Vi skal derfor gjøre vårt og argumentere for at det er et behov. Signalene fra krisesentrene rundt omkring i landet er at politikerne må gjøres kjent med hvor store utfordringene er.

Vil finne ut hvordan volden påvirket dem

For å gjøre tilbudet enda bedre gjorde Thereses Hus en undersøkelse i 2018. Dette ble gjort i samarbeid med Bufdir og Oslo Krisesenter.

Funnene førte blant annet til at voldsutsatte kvinner kunne komme på døra og få plass uten å gå veien om Nav eller legevakta. Det ble også utarbeidet en voldsperm med informasjon om hvordan det kan oppleves å bli utsatt for vold og hvor kvinnene kan få hjelp. I tillegg har de ansatte fått opplæring i hvordan de kan jobbe traumestabiliserende for å ivarete kvinnene bedre. Funnene i undersøkelsen viste nemlig også at flere kvinner hadde et behov for å finne ut hva volden gjorde med dem.

Ble ikke spurt

I undersøkelsen kommer det også fram at flere av kvinnene aldri hadde blitt spurt om de hadde blitt utsatt for vold. Det til tross for at mange av dem hadde vært i kontakt med hjelpeapparatet tidligere.

– Det kan handle om at kvinnene har opplevd vold hele livet og at det dermed er blitt normalisert. Jeg tror også hjelpeapparatet kan mangle kompetanse om hvordan de skal gjenkjenne reaksjoner på vold, sier Cosima Stinessen, som har gennomført undersøkelsen.

Hun tror også rusa kvinners sammensatte problemer kan føre til at hjelpeapparatet ser det som tilsynelatende brenner først. Dermed ser de kanskje ikke alt det som foregår bak tidlig nok. Det kan øke trykket på krisesentrene, tror sosionomen.

Thereses Hus

Et skjermet lavterskel botilbud til kvinner som har et problematisk forhold til rusmidler. Opprettet i 1987.

Har akuttplasser i inntil 14 dager og 12 døgnplasser.

Målgruppen er de som ønsker å få kontroll på rusmiddelbruken.

Kvinnene har ofte kompliserte relasjoner som gjør det vanskelig å gå fra voldsutøver, som ofte er den som gir kvinnen tilgang til rusmidlene.

Ingen tilbud til menn

Det finnes ikke noe lignende tilbud for menn slik Thereses Hus er for kvinner. Bufdir mener kommunene bør ha en løsning for menn i aktiv rus også. Samtidig er det et lite antall menn i aktiv rus som søker krisesenter. Derfor mener Bufdir at et godt samarbeid med gode rustiltak, i stedet for et eget krisesentertilbud for denne målgruppa, kan være en god løsning.

Vold mot brukerne

En undersøkelse i 2004 blant brukerne av Thereses Hus, viste at en fjerdedel hadde blitt utsatt for vold den siste uka, 45 prosent hadde vært utsatt for vold den siste måneden, 73 prosent det siste året og 91 prosent i løpet av livet.

17.03.2021
15:26
17.03.2021 15:26

Thereses Hus

Et skjermet lavterskel botilbud til kvinner som har et problematisk forhold til rusmidler. Opprettet i 1987.

Har akuttplasser i inntil 14 dager og 12 døgnplasser.

Målgruppen er de som ønsker å få kontroll på rusmiddelbruken.

Kvinnene har ofte kompliserte relasjoner som gjør det vanskelig å gå fra voldsutøver, som ofte er den som gir kvinnen tilgang til rusmidlene.

Ingen tilbud til menn

Det finnes ikke noe lignende tilbud for menn slik Thereses Hus er for kvinner. Bufdir mener kommunene bør ha en løsning for menn i aktiv rus også. Samtidig er det et lite antall menn i aktiv rus som søker krisesenter. Derfor mener Bufdir at et godt samarbeid med gode rustiltak, i stedet for et eget krisesentertilbud for denne målgruppa, kan være en god løsning.

Vold mot brukerne

En undersøkelse i 2004 blant brukerne av Thereses Hus, viste at en fjerdedel hadde blitt utsatt for vold den siste uka, 45 prosent hadde vært utsatt for vold den siste måneden, 73 prosent det siste året og 91 prosent i løpet av livet.
Mest lest

TILSETTE HAR RETT PÅ TIPSEN: Tips er ei gåve som tilsette har eit rettskrav på, og som er eigendommen til tilsette. Det meiner LO-advokatane Håkon Angell og Fredrik Wildhagen som representerer dei tilsette på Hotel Bristol i Oslo og Fellesforbundet.

TILSETTE HAR RETT PÅ TIPSEN: Tips er ei gåve som tilsette har eit rettskrav på, og som er eigendommen til tilsette. Det meiner LO-advokatane Håkon Angell og Fredrik Wildhagen som representerer dei tilsette på Hotel Bristol i Oslo og Fellesforbundet.

Tormod Ytrehus

Tilsette blir trekt i tips. No har dei saksøkt arbeidsgivaren

Hadde Erna Solberg vært statsminister, hadde hun sørget for å gjeninnføre «karensåret» for syke og skadde som lever av arbeidsavklaringspenger (AAP). Karensåret betyr ett år uten penger, selv om man ikke er ferdig avklart i verken Nav eller helsevesen. Etter ett år kan man søke på nytt om AAP.

Hadde Erna Solberg vært statsminister, hadde hun sørget for å gjeninnføre «karensåret» for syke og skadde som lever av arbeidsavklaringspenger (AAP). Karensåret betyr ett år uten penger, selv om man ikke er ferdig avklart i verken Nav eller helsevesen. Etter ett år kan man søke på nytt om AAP.

Jan-Erik Østlie

Erna vil gjeninnføre året uten penger for folk på AAP

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) i møtet med avdeling 10 i Fellesforbundet. Her ved hovedtillitsvalgt Oksana Nilsen.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) i møtet med avdeling 10 i Fellesforbundet. Her ved hovedtillitsvalgt Oksana Nilsen.

Tormod Ytrehus

Oksana ba om svar fra Støre: – Jeg tror ikke dere forstår hvor tøft vi har det

GRATULERER: I arbeidet med lovendringen har stortingspolitiker Tuva Moflag (lyst krøllete hår) hatt dialog med Zara-tillitsvalgte Alejandra Castro (t.v.). Nå er det tid for å feire. Zizzi-ansatte Mari Skogli (grønn genser) jubler med.

GRATULERER: I arbeidet med lovendringen har stortingspolitiker Tuva Moflag (lyst krøllete hår) hatt dialog med Zara-tillitsvalgte Alejandra Castro (t.v.). Nå er det tid for å feire. Zizzi-ansatte Mari Skogli (grønn genser) jubler med.

Leif Martin Kirknes

Butikkansatte jubler over lovendring: Nå skal heltid være normen

Statsminister Jonas Gahr Støre (t.v.) inviterer LO og de andre partene i arbeidslivet til møte om nytt utvalg. Her fra møte med LO i samarbeidskomiteen.

Statsminister Jonas Gahr Støre (t.v.) inviterer LO og de andre partene i arbeidslivet til møte om nytt utvalg. Her fra møte med LO i samarbeidskomiteen.

Martin Guttormsen Slørdal

Støre kaller inn til toppmøte for å dempe prisene og renta

Endre Sæther har fri annenhver fredag og mandag. Det er synonymt med langhelg på hytta.

Endre Sæther har fri annenhver fredag og mandag. Det er synonymt med langhelg på hytta.

Leif Martin Kirknes

Endre (63) jobber 80 prosent og får 90 prosent av lønna

FRA RØD TIL BLÅ Elektriker-sjef Glenn Hjelkerud er Arbeiderparti-mann i hjertet, men forteller at han nå ikke lenger vil stemme Ap.

FRA RØD TIL BLÅ Elektriker-sjef Glenn Hjelkerud er Arbeiderparti-mann i hjertet, men forteller at han nå ikke lenger vil stemme Ap.

Knut Viggen

Elektriker-sjef Glenn fikk nok. Nå har Ap-mannen skiftet side

Mimir Kristjansson (R) er ikke nådig i kritikken sin av Hans Andreas Limi og Frps kutt i AAP-ordningen.

Mimir Kristjansson (R) er ikke nådig i kritikken sin av Hans Andreas Limi og Frps kutt i AAP-ordningen.

NTB/Ole Berg-Rusten, Torstein Bøe

Raser over Frp-kutt: – Et målrettet angrep mot de som har minst

Høyre mener ett år uten penger for syke folk som ikke er ferdig avklart i Nav, er med på å få fortgang i prosessen med å avklare dem for arbeid eller trygd. Det såkalte karensåret ble innført i 2018 av Solberg-regjeringa og fjernet av Støre-regjeringa i år.

Høyre mener ett år uten penger for syke folk som ikke er ferdig avklart i Nav, er med på å få fortgang i prosessen med å avklare dem for arbeid eller trygd. Det såkalte karensåret ble innført i 2018 av Solberg-regjeringa og fjernet av Støre-regjeringa i år.

Jan-Erik Østlie

Nav avviser Høyres påstand om arbeidsavklaringspenger

Ole Palmstrøm

FHI-direktøren slår alarm: – Ekstremt risiko for at vi ikke klarer jobben vi er satt til å gjøre

Det kan lønne seg å sjekke opplysningene om inntekt og skattetrekk som arbeidsgiveren din sender til Skatteetaten.

Det kan lønne seg å sjekke opplysningene om inntekt og skattetrekk som arbeidsgiveren din sender til Skatteetaten.

Colourbox

Du kan få baksmell hvis sjefen ikke betaler riktig skatt for deg. Dette må du sjekke

En person er anmeldt for vold under LOs kartellkonferanse på Gol i Hallingdal.

En person er anmeldt for vold under LOs kartellkonferanse på Gol i Hallingdal.

Ole Palmstrøm

Voldshendelse på LO-konferanse er politianmeldt

Høyres alternative budsjett inneholder et kutt på 318 millioner kroner i regjeringas tannhelsereform.

Høyres alternative budsjett inneholder et kutt på 318 millioner kroner i regjeringas tannhelsereform.

Sissel M. Rasmussen

Kutt i tannhelsa: – Høyre gjør hullet i velferden enda større

NJF-leder Jane B. Sæthre advarer mot større avstand mellom folk og parti.

NJF-leder Jane B. Sæthre advarer mot større avstand mellom folk og parti.

Ole Palmstrøm

Tillitsvalgte bekymret for Aps utvikling

Kommentar

Det er ikke nok for Ap og Støre å servere «menigheten» det de ber om, skriver Kjell Werner.

Det er ikke nok for Ap og Støre å servere «menigheten» det de ber om, skriver Kjell Werner.

Ole Palmstrøm

«Litt mer ydmykhet hadde nok vært på sin plass, Støre»

I varehandelen jobber mange ansatte ufrivillig deltid. Nå styrkes deres rett til en fulltidsstilling.

I varehandelen jobber mange ansatte ufrivillig deltid. Nå styrkes deres rett til en fulltidsstilling.

Martin Guttormsen Slørdal

Nå kommer lovendringen som styrker ansattes rett til heltidsstillinger

Kommentar

Vi står overfor en mild versjon av Høyre. La dere ikke bli lurt, skriver Kjell Werner.

Vi står overfor en mild versjon av Høyre. La dere ikke bli lurt, skriver Kjell Werner.

Herman Bjørnson Hagen

«Ikke la dere bli lurt av Høyre»

Eirik Dahl Viggen

Regjeringen vil fjerne fast støtte til Pårørendesenteret: – Jobben min er i fare

Kommentar

Å være rik er forjævlig. Hvorfor ikke bare betale skatten med glede og gi de ansatte en lønn å leve av i stedet? skriver Lars West Johnsen.

Å være rik er forjævlig. Hvorfor ikke bare betale skatten med glede og gi de ansatte en lønn å leve av i stedet? skriver Lars West Johnsen.

Colourbox

«For hvert år som går blir det bare verre og verre å være rik i Norge»

Ulf Madsen fortsetter som forbundsleder i FLT

Ulf Madsen fortsetter som forbundsleder i FLT

Jan-Erik Østlie

Ulf Madsen er enstemmig gjenvalgt som forbundsleder i FLT


Flere saker