Alf Ragnar Olsen" />

Karrieremuligheter

Kristine (25) skulle bare ha en deltidsjobb. Det har blitt til en lederstilling

– Posten er utrolig flink til å gå unge muligheter.
Kristine (25) ble lagt merke til i deltidsjobben hos Posten. Nå er hun leder.

Kristine (25) ble lagt merke til i deltidsjobben hos Posten. Nå er hun leder.

Alf Ragnar Olsen

alf@lomedia.no

Kristine Myrhagen hadde sin første arbeidsdag på Østlandsterminalen (ØT) midt i julerushet i november 2015.

Hun skulle bare ha en deltidsjobb som ringevikar ved siden av videregående skole, og det var faren som oppfordret henne til å ta jobb i Posten.

– Jeg hadde allerede en annen kveldsjobb, så pappa måtte pushe meg litt for å søke enda en. Han mente Posten var et bra sted å jobbe og sto på sitt, ler Myrhagen.

Fikk sjansen – tok ansvar

På ØT la Kristine sin ære i å gjøre en god jobb, og hun ble lagt merke til. Arbeidsinnsatsen ga raskt lønn for strevet.

– Ja, det var veldig moro. Jeg fikk steppe inn da leder og nestleder skulle være borte fra jobb. Slik fikk jeg smake på lederansvar og delta i møter på høyere nivå, sier hun.

Etter videregående beholdt Myrhagen deltidsjobben under bachelorstudiene. Deretter planla hun en pause på ett år før masterstudier i økonomi. Samtidig forlot en nestleder ved ØT stillingen, og det skulle ansettes en ny person.

– Jeg fikk sjansen, selv om jeg bare kunne jobbe ett år – og man lærte opp to nye mellomledere parallelt. Det ga meg verdifull erfaring, samtidig som de merket seg at jeg tok siviløkonomstudiet, og at jeg kunne finne på å vende tilbake, sier hun.

Sånn ble det. To måneder før Myrhagen avsluttet masterstudiet, ble det ledig en stilling som produksjonsleder ved Logistikksenter Oslo (LSO), også kjent som Alnabruterminalen.

Utsiktene til varierte arbeidsdager, karrieremuligheter og et ønske om å jobbe med mennesker var avgjørende for at hun søkte seg tilbake – selv om hun som siviløkonom med variert yrkeserfaring vil være attraktiv for bedrifter i mange bransjer.

– Jeg var så heldig å få jobben, forteller hun.

Entusiasmen er ekte når Kristine sier at Posten er et fantastisk sted å jobbe. Hun roser dyktige ledere som har inspirert henne underveis.

Mye lest: Telenor brukte firma som stjal penger fra Gorans lønnskonto

Trivsel er en nøkkelfaktor

– Jeg er blitt skikkelig glad i konsernet. Har hele veien følt meg trygg og verdsatt. Øyvind Johansen som var produksjonsleder da jeg jobbet på ØT, er en av de beste sjefene jeg har hatt. Utrolig flink til å se menneskene rundt seg og en inspirator som alltid har tid til å lytte eller gi råd. Det gjelder også distribusjonsleder Arnfinn Storsveen og Jihad El Dor her på Alnabru. Dyktige folk som gjør at man føler seg trygg og ivaretatt. De tre har jeg lært mye av, og det er den typen leder jeg selv ønsker å være for ansatte på min avdeling.

Myrhagen forteller at hun elsker å jobbe med mennesker og prioriterer de personalrelaterte delene av jobben høyt.

– At jeg har erfaring som terminalarbeider selv, er veldig nyttig nå, tilføyer Kristine som har ansvar for alt av pakkepost til Oslo og Viken, landets mest folkerike region.

Målet hver dag er å sikre at 50 000 pakker leveres i rett tid og i henhold til målsettingene.

– Det er kult at Posten lar unge slippe til, og jeg er stolt av den inkluderende kulturen i konsernet. Men jeg skulle gjerne sett at flere jenter satset. Det å ha kveldsjobb her, ved siden av studier, kan være en bra start for mange. Uansett gjelder det å vise seg fram, og «gå den ekstra mila» – eksempelvis ved å ta seg tid til å alltid forlate arbeidsplassen ryddig, og at man stiller opp om det er noe ekstra som dukker opp. Gjør man en god jobb, er det mange muligheter, smiler Myrhagen.

– For mange handler det om å pushe seg litt. Unge bør ha tro på seg selv. For det går bra å ta studier ved siden av jobb, og det vil lønne seg. Utfordrer du deg selv, vil du få uttelling for innsatsen.

Aktuelt: Postbud Ronny beholdt humøret under korona: – Det har vært viktig å ha en jobb å gå til

Stipend og studiestøtte

Medlemmene i de ulike delene av konsernet har litt forskjellige støtteordninger til bruk ved videreutdanning eller kompetanseheving.

Her finner du kortfattet info. Mye info finnes også på forbundets og konsernets nettsider.

Stipend fra Fagforbundet Post og finans

* Gjelder alle medlemmer av Fagforbundet Post og finans

* Kan søke alle typer utdanning

* Må ha vært medlem minst ett år og ha jobbet minimum 50 prosent siste året.

* Inntil 25 000 kr for lengre studier og 7500 kr for kortere studier

* Søknader behandles fortløpende, men du må beregne noe behandlingstid

* Fullstendige retningslinjer og søknadsskjema finner du på: www.fagforbundet.no/post under Stipend

Spørsmål? Kontakt medlemsservice. Husk å oppgi at du tilhører Post og finans-delen av forbundet. E-post: stipend@fagforbundet.no, Telefon: 23 06 40 00

Stipend fra Posten Norge

* Gjelder ansatte i Posten Norge AS (morselskapet) i minimum 50 prosent stilling.

* Stipendet har bakgrunn i overenskomsten mellom Fagforbundet Post og finans og Posten Norge AS. Formålet er å motivere medarbeidere til livslang læring.

* Du kan søke om inntil 100 000 kr per stipend for støtte til kortere eller lengre utdanning. 

* Frister to ganger i året, cirka januar og september

* Mer informasjon om stipendordningen finner du på intranett under stipendordning for Posten Norge eller ved å søke på ordet «Stipend». I tillegg ligger det som utlysning under «Ledige stillinger».  

Spørsmål? Kontakt nærmeste leder eller HR på: E-post: hr-senteret@posten.no, Telefon: 24 08 80 00

Stipend fra LO Stat

* Gjelder medlemmer og tillitsvalgte innen LO Stat/Spekter sitt område

* Støtte til opplæringstiltak og kompetanseutvikling

* I studieåret 2021/2022 er satsene på stipend henholdsvis kr. 2000,- for kortere utdanning og kr. 6000,- for lengre utdanning.

* Søknadsfrister to ganger i året, cirka september og januar

* Søknadsskjema og ytterligere informasjon finner du på www.lostat.no

* For medlemmer i Bring Courier & Express

* Støtte til fem relevante fagbrev per år

* Det er avsatt kr 100 000 til studiestipend

Spørsmål? Ta kontakt med din nærmeste leder

For medlemmer i Bring Warehousing

* Kr. 200 000 pr år avsatt til dekning av opplæringskostnader til offentlig godkjente fagbrev

* Kr. 150 000 pr år til studiestipend

Spørsmål? Ta kontakt med din nærmeste leder

Warning
Dette er en sak fra

Vi skriver om ansatte i Posten, Bring og DNB.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse

Stipend og studiestøtte

Medlemmene i de ulike delene av konsernet har litt forskjellige støtteordninger til bruk ved videreutdanning eller kompetanseheving.

Her finner du kortfattet info. Mye info finnes også på forbundets og konsernets nettsider.

Stipend fra Fagforbundet Post og finans

* Gjelder alle medlemmer av Fagforbundet Post og finans

* Kan søke alle typer utdanning

* Må ha vært medlem minst ett år og ha jobbet minimum 50 prosent siste året.

* Inntil 25 000 kr for lengre studier og 7500 kr for kortere studier

* Søknader behandles fortløpende, men du må beregne noe behandlingstid

* Fullstendige retningslinjer og søknadsskjema finner du på: www.fagforbundet.no/post under Stipend

Spørsmål? Kontakt medlemsservice. Husk å oppgi at du tilhører Post og finans-delen av forbundet. E-post: stipend@fagforbundet.no, Telefon: 23 06 40 00

Stipend fra Posten Norge

* Gjelder ansatte i Posten Norge AS (morselskapet) i minimum 50 prosent stilling.

* Stipendet har bakgrunn i overenskomsten mellom Fagforbundet Post og finans og Posten Norge AS. Formålet er å motivere medarbeidere til livslang læring.

* Du kan søke om inntil 100 000 kr per stipend for støtte til kortere eller lengre utdanning. 

* Frister to ganger i året, cirka januar og september

* Mer informasjon om stipendordningen finner du på intranett under stipendordning for Posten Norge eller ved å søke på ordet «Stipend». I tillegg ligger det som utlysning under «Ledige stillinger».  

Spørsmål? Kontakt nærmeste leder eller HR på: E-post: hr-senteret@posten.no, Telefon: 24 08 80 00

Stipend fra LO Stat

* Gjelder medlemmer og tillitsvalgte innen LO Stat/Spekter sitt område

* Støtte til opplæringstiltak og kompetanseutvikling

* I studieåret 2021/2022 er satsene på stipend henholdsvis kr. 2000,- for kortere utdanning og kr. 6000,- for lengre utdanning.

* Søknadsfrister to ganger i året, cirka september og januar

* Søknadsskjema og ytterligere informasjon finner du på www.lostat.no

* For medlemmer i Bring Courier & Express

* Støtte til fem relevante fagbrev per år

* Det er avsatt kr 100 000 til studiestipend

Spørsmål? Ta kontakt med din nærmeste leder

For medlemmer i Bring Warehousing

* Kr. 200 000 pr år avsatt til dekning av opplæringskostnader til offentlig godkjente fagbrev

* Kr. 150 000 pr år til studiestipend

Spørsmål? Ta kontakt med din nærmeste leder