JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Spørsmål og svar:

En ryggskade gjør at jeg ikke klarer å utføre arbeidsoppgavene mine. Er jeg nødt til å slutte i jobben?

LO-advokat Nina Odberg svarer.

Colourbox.com

Spørsmål: Jeg har fått en ryggskade som gir meg kraftig stivhet og kroniske ryggsmerter. Legen min sier smertene er varige. Jeg klarer ikke lenger å gjøre alle de fysiske oppgavene på jobben. Jeg har bedt sjefen om hjelp, men han sier jeg må «sykmelde meg» eller slutte hvis jeg ikke klarer jobben lenger. Er sykmelding/oppsigelse mitt eneste alternativ?

Svar: Ut ifra din beskrivelse av ryggproblemene, høres det ut som om du har en funksjonsnedsettelse i likestillings- og diskrimineringslovens forstand. Dette er typisk en skade på en kroppsdel eller i en av kroppens funksjoner, som gir nedsatt bevegelses-, syns- eller hørselsfunksjon, nedsatt kognitiv funksjon eller andre funksjonsnedsettelser. Forhold som er bagatellmessige eller av forbigående art, regnes ikke som en funksjonsnedsettelse.

Din ryggskade virker verken bagatellmessig eller forbigående. Du er da vernet av likestillings- og diskrimineringsloven, og har rett til egnet individuell tilrettelegging av arbeidsplassen og arbeidsoppgavene dine, for å sikre at du kan beholde arbeidet ditt, jf. likestillings- og diskrimineringsloven § 22. Hvis arbeidsgiveren din bryter denne tilretteleggingsplikten, regnes det som diskriminering, jf. § 12.

Din arbeidsgiver har ikke forsøkt å tilrettelegge arbeidet ditt. Dette er i strid med loven. Jeg anbefaler deg å fremme et krav om tilrettelegging til arbeidsgiver, gjerne skriftlig. Etter dette bør du gå i dialog med bedriften om hvilke tilretteleggingstiltak som bør prøves ut. Hvis det er utfordrende å finne ut hvilke tiltak som realistisk sett kan fungere, kan det være lurt å involvere fastlegen eller bedriftshelsetjenesten. NAV kan også gi forslag til tiltak og mulige hjelpemidler. Arbeidsgiver velger selv hvilke tilpasninger og tiltak som skal prøves ut. Tilretteleggingen må likevel gjøres i samråd med deg og være «egnet» til å sikre at du får eller beholder arbeid.

Vær oppmerksom på at det er begrensninger i arbeidsgivers plikt til å tilrettelegge for deg. Tilretteleggingen må ikke utgjøre en «uforholdsmessig byrde» for arbeidsgiver. Om et tiltak er uforholdsmessig må vurderes i det konkrete tilfellet. Kostnadene ved tilretteleggingen, bedriftens ressurser, tilretteleggingens effekt og om tilretteleggingen har negative konsekvenser for andre arbeidstakere, er viktige momenter i helhetsvurderingen.

Flere spørsmål: Jeg skal søke om Nav om godkjenning av yrkesskade. Hva må med i skademeldingen?

Warning
Annonse
Annonse