JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Spørsmål og svar:

Er jeg bundet av sluttavtalen?

LO-advokat Fredrik Wildhagen svarer.
Det er viktig at du kontakter og får bistand av tillitsvalgt, skriver LO-advokat Fredrik Wildhagen.

Det er viktig at du kontakter og får bistand av tillitsvalgt, skriver LO-advokat Fredrik Wildhagen.

Colourbox

Spørsmål: Jeg ble innkalt til arbeidsgivers kontor for en samtale som jeg trodde var en medarbeidersamtale. Sjefen min ga meg et dokument som han ønsket at jeg signerte. Jeg begynte å lese det, men sjefen ga uttrykk for at han hadde hastverk, så jeg signerte dokumentet. I ettertid innså jeg at jeg hadde signert på en sluttavtale. Er jeg bundet av sluttavtalen?

Svar: Jeg forstår at du har signert på en sluttavtale som etter sin ordlyd innebærer at arbeidsforholdet opphører. Jeg skjønner også at du verken har blitt utsatt for direkte press om å signere eller lignende. Dette er imidlertid ikke til hinder for at det må legges til grunn at du har blitt avskjediget eller oppsagt. Spørsmålet må avgjøres på bakgrunn av en realitetsvurdering av saksforholdet og ikke bare på grunnlag av den formelle ordlyden i opphørsdokumentet.

Dersom arbeidsgiver ikler det som i realiteten er en ensidig oppsigelse, i form som en sluttavtale hvor arbeidstaker blir forledet til å undertegne, uten å ha blitt tilstrekkelig informert om at det forelå et reelt valg om å fortsette arbeidsforholdet, foreligger en de facto oppsigelse. Arbeidsgiver må, i kraft av sin omsorgs- og lojalitetsplikt i arbeidsforholdet, sørge for at arbeidstaker frivillig treffer et informert valg ved inngåelse av sluttavtaler. Omsorgs- og lojalitetsplikten innebærer at arbeidsgiver i rimelig grad må sørge for at arbeidstaker ikke misforstår situasjonen og informeres om handlingsalternativene og konsekvensene av å signere sluttavtalen.

Flere spørsmål om svar: Er du tilkallingsvikar? Dette er rettighetene dine

Sentralt i vurderingen vil være om det forelå forventning eller grunnlag for misforståelser skapt av arbeidsgiver i situasjonen som sådan som må sees i lys av omstendighetene rundt møtet.

Sentrale momenter vil blant annet være om det ble gitt innkalling til møtet, informasjon om avtalens innhold, herunder handlingsalternativer og valgmuligheter og konsekvenser ved inngåelse. Videre om det ble informert og gitt anledning til å ta med tillitsvalgte, samt gitt anledning til å områ seg.

Det er viktig at du kontakter og får bistand av tillitsvalgt og umiddelbart meddeler arbeidsgiver at du anser deg ubundet av sluttavtalen slik at du også har mulighet til eventuelt å bestride avtalen etter avtalelovens bestemmelser om tilbakekall i avtaleloven § 39 (2).

Flere spørsmål: Kan jeg få erstatning for inntektstap når jeg ikke klarer å jobbe?

Annonse
Annonse