JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Deltid

Kan jeg kreve å få større stillingsprosent? Dette sier advokaten

Hun jobber i praksis full tid, men får bare 50 prosent fast stilling. Hva skal til for å få høyere stillingsprosent? LO-advokat Nina Kroken svarer.

Frøydis Falch Urbye

SPØRSMÅL: Jeg har 50 prosent fast stilling, men blir hele tiden satt opp på mange flere vakter. I praksis har jeg jobbet full stilling i flere år. Jeg har prøvd å spørre lederen min om jeg kan få en høyere stillingsprosent, men ingenting skjer. Jeg mangler ingen kvalifikasjoner og har aldri fått klager på arbeidet. Kan jeg kreve å få en større stilling?

SVAR: I ditt tilfelle høres det ut som om arbeidsmiljølovens § 14-4a kan være aktuell. Bestemmelsen gir deltidsansatte som de siste 12 måneder jevnlig har arbeidet utover avtalt arbeidstid, rett til utvidet stilling tilsvarende faktisk arbeidstid.

Retten til utvidet stilling forutsetter imidlertid at ekstraarbeidet har vært «jevnlig» i en tolvmånedersperiode, regnet fra da kravet om utvidet stilling fremmes. Om arbeidet er omtalt som ekstraarbeid, merarbeid, overtidsarbeid mv., er ikke avgjørende, men vær oppmerksom på at lengre avbrudd innenfor tolvmånedersperioden kan få betydning i vurderingen. Ordinær ferieavvikling vil imidlertid normalt ikke tillegges vekt.

Behovet for merarbeid må også vedvare. Kan arbeidsgiveren din dokumentere at behovet ikke lenger foreligger, har du ikke krav på utvidet stilling. Det samme gjelder der merarbeidet skyldes en lovlig og forhåndsavtalt midlertidig ansettelse.

Som deltidsansatt har du etter arbeidsmiljølovens § 14-3 også krav på utvidet stilling før arbeidsgiveren din foretar nyansettelser. Fortrinnsretten gjelder stilling du er kvalifisert for, og som har om lag de samme arbeidsoppgavene som nåværende deltidsstilling. Fortrinnsretten kan dessuten gjelde en del av en stilling.

Krav om utvidet stilling eller fortrinnsrett må fremsettes overfor arbeidsgiver, og det bør gjøres skriftlig. Avslår arbeidsgiver, kan avslaget klages inn for Tvisteløsningsnemnda. Klage må være sendt Tvisteløsningsnemnda senest fire uker etter at arbeidsgivers avslag er mottatt.

Mer du lurer på? Her kan du finne flere spørsmål og svar

I tillegg kan den ulovfestede «grunnbemanningslæren» gi rettslig grunnlag for utvidet stilling. Læren går i korte trekk ut på at en virksomhets vedvarende behov for arbeidskraft skal dekkes av faste ansatte, ikke ved ekstraarbeid. Første skritt vil også her være å fremme et krav overfor arbeidsgiver.

Noen tariffavtaler har egne bestemmelser med rettigheter for deltidsansatte. Er virksomheten din tariffbundet, bør også dette undersøkes.

Warning
Annonse
Annonse