JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Lønnsoppgjøret i staten

Akademikerne med like krav som arbeidsgiver

Akademikerne krever alle tillegg lokalt og fjerning av A-lønnstabellen. Det er nærmest identisk med kravene til staten, som er arbeidsgiver.
STÅR ALENE: Leder Anders Kvam i Akademikerne stat vil fullføre endringene i lønnssystemet som de avtalte i en egen avtale i fjor.

STÅR ALENE: Leder Anders Kvam i Akademikerne stat vil fullføre endringene i lønnssystemet som de avtalte i en egen avtale i fjor.

Ole Palmstrøm

anders@lomedia.no

Akademikerne stat har sin egen hovedtariffavtale med staten, og leder Anders Kvam forventer å fullføre den omleggingen som de sammen med staten startet på i fjor.

At Akademikernes krav nærmest er identiske med arbeidsgivers krav, kan gjøre forhandlingene enklere.

Staten vil bare gi lokale lønnstillegg i år

Dette sier staten:

Økonomiske elementer i oppgjøret

• Det avtalte tarifftillegget avsettes i sin helhet til lokale forhandlinger.

• HTA punkt 1.2 Lønnstabeller utgår.

Dette sier Akademikerne:

• Den økonomiske rammen avtales mellom de sentrale parter. Rammen fordeles deretter til det enkelte forhandlingssted, uten at noe av midlene bindes opp sentralt.

• A-lønnstabellen utgår. All lønn erstattes med årslønn, og ingen skal gå ned i lønn som følge av endringene

Positive erfaringer

– Vi vil fullføre moderniseringen, og avtalte i fjor at alle tillegg skal fordeles lokalt, sier Anders Kvam.

– Hvordan er tilbakemeldingene etter fjorårets endringer?

– Det var første år med ny avtale og nye utfordringer, og tilbakemeldingene varierer. Men det store bildet er positivt, sier han.

I sitt krav vil Akademikerne kun avtale rammen for oppgjøret sentralt, for så å fordele pengene ute på forhandlingsstedene uten noen føringer. Lokalt vil Akademikerne fordele de tilgjengelige pengene ved generelle tillegg, individuelle tillegg og justering av grupper. De vil også fjerne A-lønnstabellen, og lønnsrammer, -spenn, -plan, stillingskoder og stillingsbetegnelser.

Ulik lønn

Etter oppgjøret i fjor, ble lønnstabellen splittet opp mellom ansatte som var medlemmer i Akademikerne, og LO Stat, YS og Unio.

De som var organisert i Akademikerne hadde etter dette lavere lønn enn organiserte i de tre andre, selv om de sto på samme lønnstrinn.

I lokale forhandlinger har Akademikerne mange steder brukt deler av sin større, lokale pott for å utjevne forskjellene på lønnstabellen.

– Det var ikke formålet, men generelt tillegg lokalt er også et virkemiddel vi har. Vi vil ikke ha lønnstabellen, og det har vi håp om å få til i år. Det er uaktuelt å fortsette med to tabeller, sier han.

Han har ikke i utgangspunktet noe i mot å ha fire, likelydende avtaler som før, men ikke på de premisser han hører fra de tre andre hovedsammenslutningene.

Kvam avviser også at det var mange Akademiker-medlemmer som ikke fikk noen tillegg i år.

– Praktisk talt alle fikk noe i fjor, og det får vi til med generelle og individuelle tillegg og justeringer lokalt, sier han.

Les mer:

LO Stat: – Uansvarlig å lage nytt lønnssystem nå
– Forhandlingskaos ved UiO etter at staten fikk to tariffavtaler
Alle får innsyn i Akademikernes forhandlingsresultat
I fjor fikk vi mindre å rutte med. Slik blir det ikke i år, spår LO Stat-forhandlerne

Warning
Dette er en sak fra

Vi skriver om de ansatte i staten og virksomheter med statlig tilknytning.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse