JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Enighet i Bane Nor – alle får minimum 12.000

12.000 kroner mer i året, endret ansiennitetsstige, økt helgetillegg, og ny pensjonsavtale noe av det partene i Bane Nor-oppgjøret er blitt enige om.
PENGER OG PENSJON: Tariffoppgjøret i Bane Nor ble gjennomført med en god tone mellom partene. De ansatte i selskapet får blant annet minst 12 000 kroner mer i året. (Arkivfoto)

PENGER OG PENSJON: Tariffoppgjøret i Bane Nor ble gjennomført med en god tone mellom partene. De ansatte i selskapet får blant annet minst 12 000 kroner mer i året. (Arkivfoto)

Bjørn A. Grimstad

morten.hansen@lomedia.no

– Vi gikk inn i disse forhandlingene med mål om å sikre alle våre medlemmer en reell lønnsvekst og sikre nyansatte fra første januar 2017 en god pensjonsordning. Det har vi oppnådd, sier Torfinn Håverstad.

Han har vært forhandlingsleder for Norsk Jernbaneforbund i tariffoppgjøret i Bane Nor.

Solvik-Olsen setter ned arbeidsgruppe for å få mer gods fra vei til jernbane

God tone

I hele fjor, og i de første månedene i år, forhandlet NJF og Bane Nor om opprettelse av ny overenskomst. Det var forhandlinger som var vanskelige, og til tider med steile fronter. I dette oppgjøret, bare et par måneder etter at tariffavtalen i selskapet ble opprettet, var forhandlingsklimaet et helt annet.

– Det har vært mange krevende temaer i løpet av disse forhandlingene. men vi har likevel opplevd at forhandlingsklimaet har vært svært godt, med ønske om å finne gode løsninger. NJF er veldig fornøyd med at vi klarte å komme til enighet sammen med Bane Nor, sier Håverstad.

Ansatte i Bane Nor får et generelt kronetillegg på 12.000 for de med årslønn opp til 500.000 kroner. For de med årslønn mellom 500.000 og 625.000 kroner blir det et prosenttillegg på 2,4 prosent. De med lønn over 625.000 kroner får et generelt tillegg på 15.000 kroner i året. Tillegget for arbeid på lørdag og søndag øker med fire kroner, til 56 kroner i timen. I tillegg er Bane Nor og NJF enige om et helt nytt lønnssystem for noen av forbundets medlemmer.

Utholdenhetstips for lønnsforhandlere - og andre som skal prestere

AFP-kompensasjon

Et av de vanskelige temaene har vært pensjon. I Bane Nor vil det nå etableres en ny innskuddspensjon. Denne vil gjelde alle nyansatte i selskapet fra og med første januar 2017.

For medlemmer som kom over fra Jernbaneverket og NSB, er det allerede bestemt at medlemskapet i SPK blir videreført som en lukket ordning. Det vil likevel bli mulighet, for de som ønsker det, å gå over til den innskuddsbaserte ordningen.

Også AFP har vært et tema i forhandlingene mellom NJF og Bane Nor. Selskapet vurderer blant annet å konkurranseutsette vedlikeholdet av Østfoldbanen. Det gjør at ansatte født i 1963 eller før, kan risikere å miste muligheten til å opparbeide AFP. Disse vil nå kunne få en kompensasjon.

– NJF fikk gjennomslag for vårt krav om kompensasjonsordning for de som ikke får mulighet for en AFP-ordning ved en eventuell konkurranseutsetting. Bane NOR er i en slik situasjon innstilt på å gi en kompensasjon til denne gruppen ansatte i form av et tillegg til lønn, sier Håverstad.

Tillegget vil bli gitt fra tidspunkt for virksomhetsoverføring og frem til oppnådd aldersgrense for pensjon. Tillegget til lønn vil være kompensasjon for redusert pensjonsopptjening og vil basere seg på aktuarberginger med forutsetninger tilsvarende bransjestandard for denne type beregninger.

Særaldersgrense og tidligpensjon

I Bane Nor har mange av de ansatte særaldersgrense på 65 år. Det er tidligere bestemt at ordningen ikke skal gjelde for ansatte født etter 1961. NJF mener enkelte grupper i selskapet bør ha en ordning om tidligpensjon på grunn av sikkerheten også for de som er født etter 1961. Det skal partene nå vurdere sammen.

– Det skal settes ned en arbeidsgruppe som i løpet av 2018 skal utrede hvilke stillinger i Bane Nor som av sikkerhetsmessige årsaker bør videreføre en form for tidligpensjon. Resultatet skal være grunnlag for tarifforhandlingene som skal skje mellom Norsk Jernbaneforbund og Bane NOR allerede i 2019, sier Håverstad.

Dette er en sak fra

Vi skriver om de ansatte i alle deler av jernbanen og busstransport.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse