JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

LO Stat kjemper for viktige prinsipper i Vy og sykehusene. Se status for lønnsforhandlingene i Spekter-virksomhetene

Årets lønnsoppgjør handler for det meste om penger. Men i Vy og helseforetakene skal tunge prinsipielle spørsmål løses. Det blir ikke lett.
FORHANDLER: De lokale forhandlingene i Spekter-området er stort sett unnagjort. I virksomhetene hvor de ansatte ikke har kommet til enighet med arbeidsgiver, skal LO Stats nestledere Eivind Gran og Lise Olsen bistå i forhandlingene.

FORHANDLER: De lokale forhandlingene i Spekter-området er stort sett unnagjort. I virksomhetene hvor de ansatte ikke har kommet til enighet med arbeidsgiver, skal LO Stats nestledere Eivind Gran og Lise Olsen bistå i forhandlingene.

Morten Hansen

morten.hansen@lomedia.no

I Vy – det som inntil nylig het NSB – forhandles det om opplæring og bemanningsnorm for konduktørene. I helseforetakene er det pensjon fra første krone som er stridstemaet.

I begge tariffoppgjørene er det mye som som skal landes for å unngå konflikt og streik.

– I Vy ble vi ikke enige i de lokale forhandlingene. Det handler om å tariffeste bemanningsnormen ombord i togene og nivået på kompetansen til disse, sier Eivind Gran, nestleder i LO Stat. Han leder forhandlingene med Spekter.

LO Stat og Spekter er enige om de sentrale tilleggene

Den 20. mai er det avtalt Fase 3-forhandlinger. Da møtes de sentrale partene, Spekter og LO Stat, for å finne en løsning.

– Det er en tøff sak, og ingen enkel løsning. Jeg blir ikke overrasket om vi må til Riksmekleren for å se om vi kan bli enige, sier Gran.

Pensjon fra første krone

Også i Helseforetakene handler det om prinsipper. Her har partene allerede blitt enige om at de ikke blir enige. 27. mai møtes de hos riksmekleren i Oslo sentrum. Fristen er midnatt den 28. mai.

– Det blir en tøff mekling. De ansatte på sykehusene krever det samme som de ansatte i kommunene har hatt siden 2013 – pensjon fra første krone, sier Gran.

Bakgrunnen for meklingen er regelen om at de ansatte må ha 20 prosents stilling for å opptjene pensjon.

– Det rammer ganske mange deltidsarbeidende innenfor helseforetakene, og selvfølgelig også i vår medlemsmasse. Det er en stor gruppe som ikke får pensjonsrettigheter på grunn av den grensen. Det har vi sagt ikke går lenger, sier Gran.

Dette er en mekling som også vil få betydning for forhandlingsresultatet i område 13 – Sykehus med driftsavtale.

Enige i Posten og Avinor

Men det er ikke alle forhandlingene denne våren som går dårlig. Noen lønnsoppgjør i Spekter-området er allerede i havn.

I Norges Bank, Avinor og Posten ble man enige uten hjelp av hovedsammenslutningene. Her havnet man på rammen på 3,2 prosent.

Mest til de med minst i Posten

Så mye får bankansatte i lønnstillegg

I Nettbuss fulgte sjåførene det som ble avtalt i Bussbransjeavtalen – et tillegg på 4,75 kroner i timen. Her er også funksjonæravtalen ferdig med forhandlingene.

Også i NRK er man blitt enige om en avtale.

Full seier for bussfunksjonærene: Får etterbetalt hver arbeidstime i 2,5 år

Trenger hjelp

I noen av områdene er det fortsatt uavklart om man klarer å bli enige lokalt, om man trenger hjelp av LO Stat og Spekter, eller om Riksmekleren må på banen.

Dette gjelder område 1 – Kulturområdet, hvor de lokale forhandlingene er avsluttet. Her har Operaen og teatrene ikke klart å bli enige med arbeidsgiver. For det meste er dette snakk om økonomiske spørsmål.

I område 4 - Virksomheter med definerte samfunnsoppdrag, hvor bedrifter som blant annet Enova, Innovasjon Norge og Statnett hører hjemme, er man fortsatt i lokale forhandlinger. Her har man mange steder vært nødt til å hente inn forhandlingshjelp fra de sentrale partene.

Det samme gjelder for Sjukehusapoteka Vest HF i område 11 – Øvrige helseforetak, og Norlandiabarnehagene, Unicare BAB og LHL i område 12 – Virksomheter innenfor helse, velferd og oppvekst.

Stor avstand

Også i område 9 – Øvrige, er det en del virksomheter som ikke er blitt ferdige. Blant annet er Mantena klare for Fase tre-forhandlinger, som er siste steg før Riksmekleren. Her er det kun penger det diskuteres, men avstanden er stor mellom partene.

– Nå er vi i den fasen hvor vi henter inn de oppgjørene som det går dårlig i. Det er en framdrift som gjør at vi regner med å få det meste i havn i løpet av mai. Men hvor mye som havner i mekling vet vi ikke, sier Gran.

LO Stat vil prioritere lavtlønte og kvinner i årets Spekterforhandlinger

Overenskomstområder i Spekter

Inndeling i overenskomstområder for perioden 2018-2020:

1. Kultur

2. Norges Bank

3. Avinor

4. Virksomheter med definerte samfunnsoppdrag

5. Nettbuss

6. NRK

7. Vy (tidligere NSB)

8. Posten Norge

9. Øvrige

10. Helseforetak med sykehusdrift

11. Øvrige Helseforetak

12. Virksomheter innenfor helse, velferd og oppvekst

13. Sykehus med driftsavtale

Ikke områdeplassert: Bane NOR SF

Overenskomster under etablering (som ikke er områdeplassert)

Se også: Oversikt over virksomhetene under hvert overenskomstområde

Warning
Dette er en sak fra

Vi skriver om de ansatte i staten og virksomheter med statlig tilknytning.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse

Overenskomstområder i Spekter

Inndeling i overenskomstområder for perioden 2018-2020:

1. Kultur

2. Norges Bank

3. Avinor

4. Virksomheter med definerte samfunnsoppdrag

5. Nettbuss

6. NRK

7. Vy (tidligere NSB)

8. Posten Norge

9. Øvrige

10. Helseforetak med sykehusdrift

11. Øvrige Helseforetak

12. Virksomheter innenfor helse, velferd og oppvekst

13. Sykehus med driftsavtale

Ikke områdeplassert: Bane NOR SF

Overenskomster under etablering (som ikke er områdeplassert)

Se også: Oversikt over virksomhetene under hvert overenskomstområde