JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Fagforbund/forbund

Fagforbund eller forbund er en betegnelse på en landsdekkende sammenslutning av fagforeninger.

Et fagforbund kan være medlem av en hovedorganisasjon eller være uavhengig/selvstendig.

Et fagforbund går også under betegnelsen fagforening i arbeidstvistloven.

LO har 25 medlemsforbund.

Arbeiderbevegelsens Presseforbund

Creo

Dramatikerforbundet

EL og IT Forbundet

Fagforbundet

Fellesforbundet

Fellesorganisasjonen (FO)

Forfatterforbundet

Handel og Kontor i Norge (HK)

Industri Energi & Forbundet for ledelse og teknikk (Skal få nytt nivan)

Kabinansattes forbund(Blir etter planen en del av Fellesforbundet 1. halvår 2024)

Norges offisers- og spesialistforbund

Norsk Arbeidsmandsforbund

Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund

Norsk Flygerforbund

Norsk Lokomotivmandsforbund

Norsk Manuellterapeutforening

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN)

Norsk Sjømannsforbund (NSF)

Norsk Sjøoffisersforbund (NSOF)

Norsk Tjenestemannslag

Norske Idrettsutøveres Sentralorganisasjon (NISO)

Skolenes landsforbund (SL)

 

Unios medlemsforbund:

Utdanningsforbundet

Politiets Fellesforbund

Akademikerforbundet

Presteforeningen

Skatterevisorenes Forening

Norsk Sykepleierforbund

Norsk Fysioterapeutforbund

Norsk Ergoterapeutforbund

Bibliotekarforbundet

Det Norske Diakonforbund

Forskerforbundet

Det Norske Maskinistforbund

Norsk Radiografforbund

Norsk Tannpleierforening

 

YS’ medlemsforbund:

Befalets Fellesorganisasjon

Delta

Finansforbundet (vedtatt å melde seg ut)

Kriminalomsorgens Yrkesforbund

Negotia

Norsk Tollerforbund

Parat

SAFE

Skolelederforbundet

STAFO

Yrkestrafikkforbundet

 

Akademikernes medlemsforbund:

Arkitektenes fagforbund

Den norske legeforening

Den norske tannlegeforening

Den norske veterinærforening

Den norske veterinærforening

Econa

Juristforbundet

Krigsskoleutdannede offiserers landsforening

Naturviterne

Norsk Lektorlag

Norsk psykologforening

Samfunnsviterne

Samfunnsøkonomene

Tekna

 

Frittstående fagforbund:

NITO

Lederne

Norsk Journalistlag

Hva betyr egentlig ordene som brukes i et lønnsoppgjør? FriFagbevegelses tariffleksikon forklarer viktige begreper om jobb, lønn, arbeidsforhold og forhandlinger.