JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Fra venstre: Magne Dahlberg (Postkom), rådgiver i Postens Kunseservice storbedrift, Carina bakke (NJF) overkonduktør i NSB, Thomas Lutro, (NFF) Fengselsbetjent i Oslo Fengsel og Geir Senum, (NTL), saksbehandler i Kunnskapsdepartementet.

Fra venstre: Magne Dahlberg (Postkom), rådgiver i Postens Kunseservice storbedrift, Carina bakke (NJF) overkonduktør i NSB, Thomas Lutro, (NFF) Fengselsbetjent i Oslo Fengsel og Geir Senum, (NTL), saksbehandler i Kunnskapsdepartementet.

Ole Palmstrøm

4 LO-medlemmer foran lønnsoppgjøret

Det blir ikke aktuelt å svekke kjøpekrafta, sier disse medlemmene.29.03.2016
10:52
30.03.2016 12:46

anne.siri.rena@lomedia.no

may.berg@lomedia.no

Magne Dahlberg (50)

Yrke: Rådgiver i Postens Kundeservice storbedrift.

Medlem i Norsk Post og Kommunikasjonsforbund (Postkom)

Lønn er viktig, men jeg synes det er enda viktigere å ta vare på arbeidsplassene.

– I Kundeservice er vi på vei inn i en nedbemanning. Vi ser at det kommer, og det opptar oss nok mer enn lønna. Vi bør opprettholde kjøpekrafta, men dette er ikke tida for å kreve mer enn det.

– Jeg synes det er viktig at vi sikres en ryddig omstilling, og at de av oss som trenger bistand får den hjelpen vi trenger. Jeg synes folk bør få mulighet til å ta fagbrev, som gjenspeiler den kompetansen de har.

– I den grad jeg er bekymret for egen økonomi, handler det om muligheten for å måtte ut på arbeidsmarkedet igjen.

Postkom-medlemmene vil beholde det de har

Carina Bakke (23)

Yrke: Overkonduktør i NSB, stasjonert i Oslo.

Medlem i Norsk Jernbaneforbund (NJF)

Lønn: 355 000. 0 års ansiennitet, jobber turnus.

– For oss jernbaneansatte er det i dette oppgjøret viktig å opprettholde avtalene vi allerede har med tanke på en eventuell privatisering av jernbanen i framtiden. Norsk jernbane går godt, og det må vi ansatte få ta del i. Samtidig er dette et yrke med risiko, noe som bør gjenspeiles i oppgjøret.

– Kravet mitt i år er 20 000 kroner i lønnsøkning for hvert lønnstrinn, om jeg skal være litt urealistisk. I dag er forskjellen mellom lønnstrinn null og 8 altfor stor, ettersom alle har tittelen overkonduktør. Ansatte på det laveste lønnstrinnet har langt dårligere turnuser, og gjennomtrekken de første par årene er stor. Utover rene penger kan jeg tenke meg bedre turnuser, det vil si lengre vakter og flere fridager.

– Jeg aksepterer ikke en svekking av kjøpekraften. Hvordan skal en da klare å komme seg inn på boligmarkedet, for eksempel? Den generelle økonomiske nedgangen har ikke rammet meg, men broren min, som jobber i Nordsjøen. Vi får håpe at dagens økonomiske situasjon fører til at vi setter mer pris på hva vi har, og ikke tar ting for gitt. Jeg har tro på at ting vil snu til det bedre igjen i norsk økonomi.

NJF prioriterer pensjon og lønn

Thomas Lutro (45)

Yrke: Fengselsbetjent i Oslo fengsel, avdeling A.

Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund (NFF)

Lønn: 375 104 (lønnstrinn 41 i staten). 18 års ansiennitet, jobber turnus.

– Jeg forstår behovet for et moderat oppgjør for å bevare konkurranseevnen og sysselsettingen. For fengselsbetjenter er det ikke rom for redusert kjøpekraft. Jeg eier heldigvis bolig, men har ikke råd til bil og er ganske nær smertegrensen økonomisk. Jeg er trygg på egen framtid, og er sikker på at det vil være jobber, men bekymret for de som er på vei inn i yrket. Hvordan skal disse klare å kjøpe bolig?

– Lønna vår må reflektere det vi faktisk gjør, og derfor må den opp. Mange slutter og går over til politiet som arrestforvarere og annet. Lønningene er høyere der, selv om det ikke kreves like mye utdanning. Dette er urettferdig.

– Kriminalomsorgen må få budsjetter sånn at vi kan drive faglig og sikkerhetsmessig forsvarlig. Ansatte må få lønn og arbeidsforhold som gjør at de velger å bli i yrket. Jobben vi gjør er viktig for samfunnet, og vi fortjener å bli sett og respektert for det.

Fengselsbetjent skiftet jobb og gikk opp 70 000 i lønn

Leserinnlegg: Fengselsbetjenter trenger et lønnsløft

Geir Senum (50)

Yrke: Saksbehandler i Kunnskapsdepartementet.

Medlem i Norsk Tjenestemannslag (NTL).

Lønn: 550 000 (lønnstrinn 64).

– Det er greit nok at det blir et moderat oppgjør, slik LO og NHO er enige om, men det er viktig at kjøpekraften opprettholdes. I staten må det skje i de sentrale forhandlingene. De lokale forhandlingene får ikke alle del i.

– Bortsett fra pengekrav, mener jeg det er viktig å gjøre noe med de lokale forhandlingsbestemmelsene for å motvirke at arbeidsgiver dikterer den lokale lønnsdannelsen. Dette vil isåfall også bidra til å redusere lønnsforskjellene.

– Det blir også viktig å ivareta arbeidstidsbestemmelsene i staten, særlig etter at regjeringen har svekket arbeidsmiljøloven.

NTL krever flatt kronetillegg i staten

Les også:

LO Stat-lederen er mer usikker enn på lenge

Flere saker:

Brudd i teater og orkester kan innlede Spekter-oppgjøret

LO Stat: – Forhaster oss ikke om pensjon

Tviholder på generelle tillegg

Se lønnsutviklingen i din bransje

Partene:

Arbeidsgiverne

Staten: Arbeidsgiveransvaret ligger hos Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Statsråd er Jan Tore Sanner.

• Antall ansatte: 160 664. (143 398 årsverk) (2014)

• Ansatte i foretak, aksjeselskaper, stiftelser eller annet som staten eier er ikke med i tallene.

• Hovedtariffavtalen i staten er inngått med alle fire hovedsammenslutninger, og regulerer lønns- og arbeidsvilkår for de statsansatte. I hovedtariffoppgjør kan det forhandles om alle elementer i avtalen, med streikerett.

• Fire hovedsammenslutninger forhandler: LO Stat, YS Stat, Unio og Akademikerne.

• Forhandlingene i staten starter 12. april.

Spekter: Til sammen er det i overkant av 200 000 ansatte i Spekters 220 medlemsvirksomheter. Disse befinner seg innen helse, samferdsel, kultur.

• Mange har tidligere vært statlige, men er nå skilt ut som aksjeselskaper.

• Anne-Kari Bratten er administrerende direktør.

• Virksomhetene er delt inn i ti områder. For eksempel er Posten, NSB, Nettbuss og Avinor egne områder.

• Område ni er «Øvrige virksomheter» med over 60 svært forskjellige virksomheter, som Flytoget, Luftambulansetjenesten, Norges Håndballforbund, Norsk Tipping og Vinmonopolet.

• Tariffavtalene er delt i to deler, der A-delen forhandles sentralt mellom Spekter og hovedsammenslutningene, mens B-delen forhandles lokalt i virksomhetene.

• A-delsforhandlingene starter 5. april.

Arbeidstakerne

LO Stat er en hovedsammenslutning av LO-forbund som organiserer arbeidstakere i staten og i virksomheter med i Arbeidsgiverforeningen Spekter.

Til sammen er nesten 100 000 medlemmer i totalt 19 forbund knyttet til LO Stats avtaleområder. Disse er både i staten og Spekter. Hvor mange hvert enkelt forbund har innenfor LO Stat varierer.

Norsk Tjenestemannslag: Største forbund i staten, med rundt 26 000 yrkesaktive. Har over 3000 yrkesaktive medlemmer i Spekter-virksomheter.

Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund: Har rundt 10 500 yrkeskative medlemmer i Posten, DNB, Nets og Bring.

Norsk Jernbaneforbund: Har rundt 9 000 yrkesaktive medlemmer, hovedsaklig i NSB, Jernbaneverket, Nettbuss, Flytoget og en rekke andre selskaper.

Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund: Har over 3000 medlemmer, som er ansatt i fengsler, friomsorgskontor, regionkontorer og andre aktører rundt kriminalomsorgen.

Andre store forbund i LO Stat: Musikernes fellesorganisasjon, Norges Offisersforbund og Norsk Lokomotivmannsforbund.

Fagforbundet: Innen LO Stat finnes de i statlige virksomheter og helse-foretakene. Fellesforbundet, Norsk Arbeidsmandsforbund.

Fakta:

Kjøpekraft:

Når LO krever å opprettholde kjøpekraften betyr det et oppgjør på minst 2,5 prosent tillegg, fordi prisveksten er anslått til 2,5 prosent.

Arbeidsgiversiden i frontfaget sier det må bli null i tillegg nå. Det betyr redusert kjøpekraft.

Staten:

LO Stat krever kronetillegg for de på laveste lønnstrinn. Et prosenttillegg slår dårlig ut for dem, mens høytlønte får mer når tilleggene kommer som prosent av lønn.

Lønnssystemet i staten har gått ut på at det meste fordeles i sentrale forhandlinger.

Statsråd Jan Tore Sanner (H) vil fordele det meste av pengene lokalt. Her er han på linje med Akademikerne.

– Han ønsker seg et nytt lønnssystem, hvor lokale sjefer skal få større makt, og hvor mer av pengene skal fordeles på individnivå. Dette vil medføre at de som tjener minst skal få mindre, de som tjener mest skal få mer, advarer Rønoldtangen.

Frontfagsmodellen:

Hvor mange prosent lønnsøkningen blir her, blir bestemmende for resten av tariffoppgjøret.

LOs største forbund i privat sektor, Fellesforbundet, forhandler med sin motpart Norsk Industri. Fellesforbundet har cirka 150 000 medlemmer. Norsk Industri er NHOs største landsforening, med 25 prosent av de samlede årsverk i NHOs medlemsbedrifter.

Pensjon:

I LO er det enighet om å ta pensjon inn i tariffavtalen. Det betyr streikerett i forhandlinger. All lønn skal være med i pensjonsgrunnlaget. I dag må mange tjene 90 000 kroner i året før det gir pensjonspoeng.

Fellesforbundet og Norsk Industri har avtalt individuelle pensjonskontoer. Alt går inn på samme konto selv om arbeidstakeren skifter arbeidsgiver.

LO krever at det lages et system for bedre samordning av opptjente rettigheter.

Et forslag om at en ny ordning må være bred og kollektiv fikk flertall på LOs representantskapsmøte i februar.

Kvinnelønn i prosent av menn:

I staten har kvinner i gjennomsnitt 92,9 prosent av mannlige ansattes lønn.

I Spekter er tallet 83,6 prosent. I virksomhetene utenom helseforetakene ligger kvinner på 96,8 prosent av mennenes lønn.

Størst forskjell er innen «finanstjenester» der kvinner har 74,2 prosent av mennenes årslønn.

(Kilde: Beregningsutvalgets tall for 2014)

Grunnlaget:

Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene er satt sammen med representanter fra staten, arbeidsgiverne og arbeidstakerne. Legger fram tall om lønn, prisstigning og andre økonomiske forhold. Rapportene er grunnlaget for forhandlingene.

Årslønnsveksten:

Fra 2014 til 2015 anslås den til 2 ¾ prosent for både staten, Spekter utenom helseforetakene, og i helseforetakene.

Lønnsoverhenget:

Forteller hvor stor lønnsveksten blir fra et år til det neste dersom det ikke gis nye tillegg. Ny lønn slår først ut for alle 12 månedene i året etter at de er forhandlet fram.

Virkningen av fjorårets oppgjør på 2016 er beregnet til ½ prosent for ansatte staten og i Spekter.

Se også: frifagbevegelses tariffleksikon

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
29.03.2016
10:52
30.03.2016 12:46Mest lest

URETT: Erik Schjøtt-Waaler (43) sa opp en fast jobb i staten for å bli fosterfar. Nå undres han over de svake rettighetene fosterforeldre har.

URETT: Erik Schjøtt-Waaler (43) sa opp en fast jobb i staten for å bli fosterfar. Nå undres han over de svake rettighetene fosterforeldre har.

Eirik Dahl Viggen

Erik sa opp jobben og ble fosterfar på heltid. Så sa barnevernet opp kontrakten

TAPER: Sjømannen Anna Ruud er permittert fra Color Line. Hun taper penger hvis hun jobber under permisjonen.

TAPER: Sjømannen Anna Ruud er permittert fra Color Line. Hun taper penger hvis hun jobber under permisjonen.

Asle Rowe

Anna risikerer å tape 14.730 kroner i måneden hvis hun jobber

Adecco tilbyr tømrere 50-timers uke, men trakk annonsen etter at FriFagbevegelse kontaktet dem.

Adecco tilbyr tømrere 50-timers uke, men trakk annonsen etter at FriFagbevegelse kontaktet dem.

Erlend Angelo, Magasinet for fagorganiserte

Adecco søker etter tømrere til 50 timers uke: Ulovlig og oppsiktsvekkende, sier LO-jurist

Med hjelp fra Nav får Pelle Haagensen arbeidserfaring, tarifflønn og referanse til å søke om lærlingplass og jobb senere.

Med hjelp fra Nav får Pelle Haagensen arbeidserfaring, tarifflønn og referanse til å søke om lærlingplass og jobb senere.

Yngvil Mortensen

Pelle (18) fikk ikke lærlingplass. Så kom det en gladmelding fra Nav

HVORFOR NÅ? Esther Mørk (f.v.) og Astri Elisabet Pestalozzi synes det er merkelig at departementet omorganiserer midti en pandemi når ansatte har sittet fra hverandre i et år.

HVORFOR NÅ? Esther Mørk (f.v.) og Astri Elisabet Pestalozzi synes det er merkelig at departementet omorganiserer midti en pandemi når ansatte har sittet fra hverandre i et år.

Katharina Dale Håkonsen

Nær 900 ansatte i forvaltningen av høyere utdanning skal omstilles før juli: – Det kom som en bombe

LØNNSØKNING: Oljearbeidere lander på heliporten på Sola etter å ha vært på jobb offshore. Nå får de lønnsøkning.

LØNNSØKNING: Oljearbeidere lander på heliporten på Sola etter å ha vært på jobb offshore. Nå får de lønnsøkning.

Arkivfoto: Jan Inge Haga

Dette er den nye lønna til oljearbeiderne

Det store spørsmålet er hvordan dette skal betales. LO og NHO har i utredningen ikke tatt mål av seg til å løse dette spørsmålet. (Arkivfoto)

Det store spørsmålet er hvordan dette skal betales. LO og NHO har i utredningen ikke tatt mål av seg til å løse dette spørsmålet. (Arkivfoto)

Håvard Sæbø

Mange flere kan få tidligpensjon, men hvem skal betale? Her er forslaget til endringene i AFP

MOTYTELSE: LO-leder Leif Haraldseth fikk spiren til AFP i 1988, som et resultatet av årets tariffoppgjør.

MOTYTELSE: LO-leder Leif Haraldseth fikk spiren til AFP i 1988, som et resultatet av årets tariffoppgjør.

Arbark

AFP-pensjonen er gull verdt for fagorganiserte. Her er historien bak

Heidi Nordby Lunde fra Høyre mener fagbevegelsen og venstresdia er tjent med å ikke være så ensidig opptatt av det negative i arbeidslivet.

Heidi Nordby Lunde fra Høyre mener fagbevegelsen og venstresdia er tjent med å ikke være så ensidig opptatt av det negative i arbeidslivet.

Hans Kristian Thorbjørnsen, Høyre

Høyre-politikeren kommer med en advarsel til venstresida på 1. mai

BEKYMRET: Daniel Walter er Handel og Kontors hovedtillitsvalgt i Obos. Han har aldri opplevd et så stort engasjement rundt en generalforsamling. Forslaget om å legge ned Obos skremmer ham og kollegene.

BEKYMRET: Daniel Walter er Handel og Kontors hovedtillitsvalgt i Obos. Han har aldri opplevd et så stort engasjement rundt en generalforsamling. Forslaget om å legge ned Obos skremmer ham og kollegene.

Brian Cliff Olguin

Obos-tillitsvalgt frykter for arbeidsplassene til 2.600 kolleger

SKREMMENDE UTVIKLING: Her på E18 gjennom Vestfold kjører lastebilsjåfør Håvard Gohli hver eneste uke. De siste ti årene har antallet utenlandske vogntog og semitrailere eksplodert.

SKREMMENDE UTVIKLING: Her på E18 gjennom Vestfold kjører lastebilsjåfør Håvard Gohli hver eneste uke. De siste ti årene har antallet utenlandske vogntog og semitrailere eksplodert.

Roy Ervin Solstad

Her kjører lastebilsjåfør Håvard (70) hver eneste uke. Nå slår han alarm om egen bransje

Forskerne Bitten Nordrik (t.v.) og Tereza Østbø Kuldova advarer arbeidstakere mot å delta i faktaundersøkelser i arbeidsgiveres regi.

Forskerne Bitten Nordrik (t.v.) og Tereza Østbø Kuldova advarer arbeidstakere mot å delta i faktaundersøkelser i arbeidsgiveres regi.

Benjamin Ward/OsloMet / Privat

To forskere advarer mot en voksende trend i arbeidslivet

Leif Martin Kirknes

Ropstad sier nei til Høyres nye skattekutt

Siv Jensen omkranset av journalister. Nå blir det stillere, for på helgens Frp-landsmøte takker hun av som Frp-leder.

Siv Jensen omkranset av journalister. Nå blir det stillere, for på helgens Frp-landsmøte takker hun av som Frp-leder.

Leif Martin Kirknes

Siv Jensen i avskjedsintervju: Dette angrer hun på

Efta-domstolen svarte onsdag på Høyesteretts spørsmål om Nav-saken.

Efta-domstolen svarte onsdag på Høyesteretts spørsmål om Nav-saken.

Hanna Skotheim

Nav-skandalen: Nordmenn i utlandet kan ha blitt nektet trygd helt tilbake til 1994

Håvard Sæbø

Halvparten av innleien hos Statsbygg var ulovlig

Min mor: Året må ha vært 1980 da noen tok bilde av Ligia Cruz under en pause på hotellet hvor hun jobbet som stuepike i London. Bildet til høyre tok hun selv i en av metropolens mange passbildeautomater.

Min mor: Året må ha vært 1980 da noen tok bilde av Ligia Cruz under en pause på hotellet hvor hun jobbet som stuepike i London. Bildet til høyre tok hun selv i en av metropolens mange passbildeautomater.

Privat

«Det er 1. mai, og jeg tenker på mamma, en vaskedame»

TREKKES I TVIL: Jannike Arnesen kom seg om bord i båten «MS Torbjørn» og overlevde Utøya. Det er ikke lenge siden hun ble kalt en «massiv sperreballong for de virkelige ofrene» på den kontroversielle Facebook-siden Sørlandsnyhetene.

TREKKES I TVIL: Jannike Arnesen kom seg om bord i båten «MS Torbjørn» og overlevde Utøya. Det er ikke lenge siden hun ble kalt en «massiv sperreballong for de virkelige ofrene» på den kontroversielle Facebook-siden Sørlandsnyhetene.

Martin Guttormsen Slørdal

Netthets mot AUF-ere: Jannike får høre at hun skulle vært drept på Utøya

Leder i Rødt tar utgangspunkt i gruvearbeiderslitet på Røros i sin tale 1. mai.

Leder i Rødt tar utgangspunkt i gruvearbeiderslitet på Røros i sin tale 1. mai.

Jan-Erik Østlie

«Vi er ikke alle i samme båt. Noen er i en yacht», sier Rødt-lederen i sin 1. mai-tale

Bjørnar Moxnes (Rødt), Une Aina Bastholm (MDG) og Audun Lysbakken (SV).

Bjørnar Moxnes (Rødt), Une Aina Bastholm (MDG) og Audun Lysbakken (SV).

Stortinget

Rødt og MDG kan få LO-støtte


Flere saker