JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
SEIRET I ANKESAKEN: Annett Fuglesang sammen med LO-advokat Alexander Cascio som har ført saken i retten

SEIRET I ANKESAKEN: Annett Fuglesang sammen med LO-advokat Alexander Cascio som har ført saken i retten

Merete Jansen

Annett (66) vant over staten i retten - slipper å flytte til Stavanger for å beholde jobben

Annett Fuglesang nektet å bli med på lasset da arbeidsoppgavene hennes i Oslo ble overført til en annen statlig enhet i Stavanger. Lagmannsretten har nå gitt henne og en kollega rett i at de kunne kreve å få bli værende hos sin gamle arbeidsgiver.27.09.2018
12:37
27.09.2018 12:37

merete.jansen@lomedia.no

– Det er så godt å se at vi vanlige folk også kan vinne, ikke bare de store gutta, sier Annett Fuglesang (66).

I dette tilfellet har hun kjempet mot den største av de alle, nemlig staten. Fuglesang, som bor i Moss, er veldig lettet over at lagmannsretten har gitt henne og en yngre kollega medhold i at staten ikke kunne tvinge dem til å flytte til Stavanger for å beholde jobben.

Annett Fuglesang gikk til sak mot staten da hun måtte flytte fra Oslo til Stavanger for å beholde jobben

De to medlemmene av Norsk Tjenestemannslag (NTL) har kjempet mot flyttingen siden sommeren 2016. Da fikk de som jobbet med lønn og regnskap i Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) vite at de skulle inn under en ny statlig arbeidsgiver; Direktoratet for økonomistyring (DFØ). Denne holder til i Stavanger og Trondheim.

Overføringen gjaldt 53 ansatte og skulle være effektuert innen 1. januar 2018. Det var til slutt bare to av de 53 som flyttet til Stavanger. Tre andre valgte å pendle, men to av disse har vært sykemeldt.

Håpløst alternativ

For Annett var både flytting og pendling håpløse alternativer. Hun bodde da sammen med mannen som var delvis invalid.

Andre ting som gjorde det vanskelig å flytte over 500 kilometer, var at en av sønnene ligger begravd på kirkegården i Moss og at hun fungerer som verge for en psykisk utviklingshemmet bror.

– Det er rått at man da forlanger at en ansatt skal bo på hybel i Stavanger for å kunne beholde jobben, sa hun under behandlingen i Borgarting lagmannsrett.

Hva er virksomhetsoverdragelse? Og hvorfor kan det være bra for de ansatte?

Hvilke regler gjelder?

Staten aksepterte etter hvert at flyttingen av arbeidsoppgaver var en «virksomhetsoverdragelse».

I arbeidsmiljølovens kapittel 16 heter det at de ansatte da har krav på å følge med til ny arbeidsgiver, men de kan også kreve å få slippe. I tilfeller der det vil få store personlige konsekvenser å bli med over, kan de videre benytte seg av «valgretten» og velge å bli værende hos gammel arbeidsgiver.

Det var denne retten Fuglesang og kollegaen, som vil være anonym, ønsket å benytte seg av. Men staten argumenterte med at de som statlige tjenestemenn ikke hadde en slik rett.

I tjenestemannsloven som fortsatt gjaldt i 2016, heter det i paragraf 12 at de ansatte er «forpliktet til å finne seg i endringer i arbeidsoppgaver og omorganisering av virksomheten», også omtalt som rett og plikt til å følge med stillingen.

Så hvilken regel skulle gis forrang? Kvinnene tapte i tingretten, men lagmannsretten mente at arbeidsmiljøloven står sterkere enn tjenestemannsloven i dette aktuelle tilfellet.

– Viktig dom

– Dette er en god og viktig dom, sier LO-advokat Alexander Cascio som har ført saken for de to NTL-medlemmene.

– Dagens regjering mener at det å samle og flytte fagmiljøer er viktig for å bidra til effektivisering i staten. Dommen slår tydelig fast at dette i så fall er virksomhetsoverdragelser og at det i noen tilfeller kan utløse en valgrett for de ansatte.

Dommen i tingretten tok utgangspunkt i at det ikke finnes tilstrekkelige holdepunkter for at valgretten som følger av arbeidsmiljøloven skal gjelde også for statens ansatte. Lagmannsretten følger derimot argumentasjonen fra LO-advokat Alexander Cascio om at utgangspunktet må være motsatt: Valgretten må også gjelde for statens ansatte, med mindre det finnes sterke nok holdepunkter for at det ikke har vært meningen.

– Det er en grundig dom lagmannsretten har skrevet. Den tar for seg alle statens argumenter for at det må være et unntak for statlig ansatte, men slår dem ned ett eller ett. Dommen har også noen interessante vurderinger av hvilke begrensinger som ligger på statens styringsrett som arbeidsgiver, sier han.

Ekspertutvalg får slakt: Vil flytte 5000 statlige arbeidsplasser, men har ikke sett på konsekvensene

Føringer for dagens regler

Tjenestemannsloven, som denne dommen tar utgangspunkt i, er altså i mellomtiden erstattet av statsansattloven. Likevel kan den få konsekvenser.

– Paragraf 16 i den nye loven viderefører paragraf 12 i den gamle, selv om ordlyden ikke er helt lik. Nå har riktignok staten varslet at det kommer en forskrift som gjør unntak for reservasjons- og valgretten, men denne er ennå ikke på plass, sier Cascio.

Han tror uansett det blir vanskelig å få gjennom en slik forskrift.

– Som lagmannsretten ganske riktig påpeker, vil det være problematisk med tanke på EU-retten og våre forpliktelser gjennom EØS-avtalen. Der er reservasjonsretten fremhevet som en grunnleggende rettighet.

Ikke rett tilbake i jobb

Selv om det nå foreligger en dom på at de to kvinnene fortsatt er ansatt i Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) i Oslo, er det ikke bare å stille på jobb igjen. Først må dommen bli rettskraftig, og staten har en måned på seg for å avgjøre om den vil prøve å anke til Høyesterett.

Og selv med en rettskraftig dom, kan de møte stor motstand hos sin opprinnelige arbeidsgiver.

I retten var statens representanter tydelige på at kvinnene trolig kom til å bli sagt opp umiddelbart, fordi det ikke finnes andre passende stillinger. I så fall blir det nye diskusjoner mellom arbeidsgiver og tillitsvalgte, en prosess som kan gå over tid.

Annett Fuglesang er nå 66 år gammel, og mye tyder på at hun kanskje ikke får noen flere arbeidsdager hos DSS. Likevel er hun glad for at hun tok kampen mot den store, mektige staten.

– Det er fint å se at det vi trodde på, var riktig. Moralen må være at man aldri skal gi seg når det er noe man tror på.

Hva er virksomhetsoverdragelse?

• En virksomhetsoverdragelse innebærer at en virksomhet eller avdeling overføres fra en arbeidsgiver til en annen.

• De ansatte får beholde jobben under den nye arbeidgiveren.

• Den nye arbeidsgiveren får i utgangspunktet ansvar for å følge avtalene de ansatte hadde med sin tidligere arbeidsgiver, men kan reservere seg mot dette.

• Se også kapittel 16 i Arbeidsmiljøloven om arbeidstakernes rettigheter ved virksomhetsoverdragelse.

27.09.2018
12:37
27.09.2018 12:37Mest lest

Sammenbrudd i de lokale lønnsforhandlingene utløste gå sakte-aksjon fra klubbleder Christoffer Heggholmen og bilmekanikere, bilpleiere og delelageransatte ved Bertel O. Steens tre personbilverksteder i Bergen.  – Hvis ikke noe endrer seg nå, kan vi ikke jobbe i denne bransjen, sier Heggholmen.

Sammenbrudd i de lokale lønnsforhandlingene utløste gå sakte-aksjon fra klubbleder Christoffer Heggholmen og bilmekanikere, bilpleiere og delelageransatte ved Bertel O. Steens tre personbilverksteder i Bergen. – Hvis ikke noe endrer seg nå, kan vi ikke jobbe i denne bransjen, sier Heggholmen.

Arne Ristesund

Christoffer og kollegaene har gått til et uvanlig skritt for å få høyere lønn

Direktør i Norsk Industri Stein Lier-Hansen mener Norge må innføre regler som pålegger kraftselskapene å begrense krafteksporten når det er lite vann i magasinene.

Direktør i Norsk Industri Stein Lier-Hansen mener Norge må innføre regler som pålegger kraftselskapene å begrense krafteksporten når det er lite vann i magasinene.

Jan-Erik Østlie

Industri-topp: Norge burde sagt nei til de siste utenlandskablene

– Illegal rusmisbruk vil ikke forsvinne uansett hvor hardt vi straffer det. Det ser vi i land med strenge straffer, sier sosionomen, sier sosionom Tore Mangseth.

– Illegal rusmisbruk vil ikke forsvinne uansett hvor hardt vi straffer det. Det ser vi i land med strenge straffer, sier sosionomen, sier sosionom Tore Mangseth.

CRYSTALWEED cannabis/Unslpash

– Vi har ført en krig mot narkotiske stoffer i 50 år. Nå må vi senke terskelen for å snakke om rus

Kommentar

Selv ikke oljepengene kan dekke over at vi nå er på vei inn i en helt ny økonomisk tid, en tid der de fleste av oss vil få dårligere råd, skriver Stein Sneve.

Selv ikke oljepengene kan dekke over at vi nå er på vei inn i en helt ny økonomisk tid, en tid der de fleste av oss vil få dårligere råd, skriver Stein Sneve.

Brian Cliff Olguin

«Årets lønnsoppgjør var det beste på mange år. Nå er det snudd på hodet»

STRØMSTØTTE-INNSPILL: Fagfolk fra både regjering, LO og NHO skal nå komme med innspill på strømstøtte til bedriftene. LO-leder Peggy Hessen Følsvik er klar med LO sine krav.

STRØMSTØTTE-INNSPILL: Fagfolk fra både regjering, LO og NHO skal nå komme med innspill på strømstøtte til bedriftene. LO-leder Peggy Hessen Følsvik er klar med LO sine krav.

Jan-Erik Østlie

Her er LOs fire krav til bedrifter som skal få strømstøtte

Colourbox

Familier taper flere tusen kroner i måneden på prisveksten. Se tallene

BEKYMRET: Ingeborg Kivle, leder for NFF region sør, krever at arbeidet intensiveres med å forebygge psykisk sykdom blant kriminalomsorgens ansatte.

BEKYMRET: Ingeborg Kivle, leder for NFF region sør, krever at arbeidet intensiveres med å forebygge psykisk sykdom blant kriminalomsorgens ansatte.

Ole Palmstrøm

– Å se en kollega bli skadet på denne måten, er voldsomt og påvirker arbeidsmiljøet

Høyre-leder Erna Solberg kan glede seg over bunnsolid borgerlig flertall på Opinions siste partibarometer. Høyre har aldri vært så mye større enn Arbeiderpartiet som nå.

Høyre-leder Erna Solberg kan glede seg over bunnsolid borgerlig flertall på Opinions siste partibarometer. Høyre har aldri vært så mye større enn Arbeiderpartiet som nå.

Jan-Erik Østlie

Nå er Høyre større enn Ap og Sp til sammen

Debatt

LO-leder Peggy Hessen Følsvik og Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik og Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre.

Sissel M. Rasmussen

«Hva gjør LO hvis ikke regjeringen øker strømstøtten?» spør LO-medlem Bjørn

Tre medlemmer i Skolenes Landsforbund ved Olsvik skole i Bergen ha vært i streik siden 8. juni. Nå får de følge av mange kolleger som slutter seg til streiken ved skolestart.  Her er Joakim Haugen og Cathrine Govenius på streikevakt.

Tre medlemmer i Skolenes Landsforbund ved Olsvik skole i Bergen ha vært i streik siden 8. juni. Nå får de følge av mange kolleger som slutter seg til streiken ved skolestart.  Her er Joakim Haugen og Cathrine Govenius på streikevakt.

Privat

Lærerstreiken trappes opp fra neste uke

MEKLING: For ansatte i prosessindustrien kan det bli streik fra mandag morgen, dersom partene ikke blir enige hos Riksmekleren. Bildet er fra Alcoa Mosjøen, der er ingen tatt ut i første streikeuttak,

MEKLING: For ansatte i prosessindustrien kan det bli streik fra mandag morgen, dersom partene ikke blir enige hos Riksmekleren. Bildet er fra Alcoa Mosjøen, der er ingen tatt ut i første streikeuttak,

Arkivbilde: Petter Pettersen

Over 1.400 industriarbeidere gjør seg klar til å gå ut i streik

Vi merker konsekvensene av kutt i tiltaksplasser, forteller Steinar Halvorsen.

Vi merker konsekvensene av kutt i tiltaksplasser, forteller Steinar Halvorsen.

Simen Aker Grimsrud

Arbeidsledigheten er rekordlav, men Nav-tillitsvalgt Steinar vil ha mer penger til å få folk ut i arbeid

Siden 1994 har Nav ved behandlingen av saker om stønader til enslige forsørgere ment at disse stønadene faller utenfor trygdeforordningen.

Siden 1994 har Nav ved behandlingen av saker om stønader til enslige forsørgere ment at disse stønadene faller utenfor trygdeforordningen.

Hanna Skotheim

Nav praktiserer nok en trygderegel feil, fastslår domstol

Matvareprisen skyter i været.

Matvareprisen skyter i været.

Heiko Junge / NTB

Sjokktall: Aldri før har prisene på matvarer økt raskere enn nå

Kari Nessa Nordtun, til daglig ordfører i Stavanger, skal lede utvalget som skal meisle ut Aps nye energipolitikk.

Kari Nessa Nordtun, til daglig ordfører i Stavanger, skal lede utvalget som skal meisle ut Aps nye energipolitikk.

Jan Kåre Ness / NTB

Lederen i Aps energiutvalg vil utjevne strømprisene mellom nord og sør

Debatt

Norge bruker 50 ganger mer på strømstøtte enn på strømsparing. Da skyver Norge problemene foran seg, skriver Truls Gulowsen.

Norge bruker 50 ganger mer på strømstøtte enn på strømsparing. Da skyver Norge problemene foran seg, skriver Truls Gulowsen.

Leif Martin Kirknes

«Et alvorlig problem at det går 50 ganger mer til strømstøtte enn tiltak som får ned forbruket»

I dag er Stine butikkansvarlig i Kommunikasjon Voss og selger mobiltelefoner og annen elektronikk. Kundemøter er helt uproblematisk.

I dag er Stine butikkansvarlig i Kommunikasjon Voss og selger mobiltelefoner og annen elektronikk. Kundemøter er helt uproblematisk.

Ingerid Jordal

Å stå opp om morgenen for å gå på jobb, føltes til tider umulig for Stine. Så fikk hun hjelp

NY KRAFT: – Først og fremst må Norge få fortgang på utbygginga av ny, fornybar kraft. Og vi må få fart på energieffektivisering, sier forbundsleder Jan Olav Andersen.

NY KRAFT: – Først og fremst må Norge få fortgang på utbygginga av ny, fornybar kraft. Og vi må få fart på energieffektivisering, sier forbundsleder Jan Olav Andersen.

Knut Viggen

Klima må gå foran strømpriskrise, mener EL og IT-lederen. Her er hans beskjed til politikerne

KONKURRANSEUTSATT: Dag-Arne Johansen sier de som rengjør og vedlikeholder togene er glemt i debatten om konkurranseutsettingen. – Vi er like mye konkurranseutsatt som før, sier han.

KONKURRANSEUTSATT: Dag-Arne Johansen sier de som rengjør og vedlikeholder togene er glemt i debatten om konkurranseutsettingen. – Vi er like mye konkurranseutsatt som før, sier han.

Morten Hansen

Debatt om regjeringens togpolitikk: – Vi som jobber med vedlikehold og renhold, er usynlige

Kommentar

Høyreleder Erna Solberg kan garantere at hun ville ha fått på plass strømstøtte til næringslivet. Men snakker mindre om hva annet hun vil gjøre med strømmen. 

Høyreleder Erna Solberg kan garantere at hun ville ha fått på plass strømstøtte til næringslivet. Men snakker mindre om hva annet hun vil gjøre med strømmen. 

Ole Berg Rusten / NTB

«Høyre vil ha mye mer av en politikk folket sier tydelig nei til. Og flyr høyt på det»


Flere saker