JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
SEIRET I ANKESAKEN: Annett Fuglesang sammen med LO-advokat Alexander Cascio som har ført saken i retten

SEIRET I ANKESAKEN: Annett Fuglesang sammen med LO-advokat Alexander Cascio som har ført saken i retten

Merete Jansen

Annett (66) vant over staten i retten - slipper å flytte til Stavanger for å beholde jobben

Annett Fuglesang nektet å bli med på lasset da arbeidsoppgavene hennes i Oslo ble overført til en annen statlig enhet i Stavanger. Lagmannsretten har nå gitt henne og en kollega rett i at de kunne kreve å få bli værende hos sin gamle arbeidsgiver.27.09.2018
12:37
27.09.2018 12:37

merete.jansen@lomedia.no

– Det er så godt å se at vi vanlige folk også kan vinne, ikke bare de store gutta, sier Annett Fuglesang (66).

I dette tilfellet har hun kjempet mot den største av de alle, nemlig staten. Fuglesang, som bor i Moss, er veldig lettet over at lagmannsretten har gitt henne og en yngre kollega medhold i at staten ikke kunne tvinge dem til å flytte til Stavanger for å beholde jobben.

Annett Fuglesang gikk til sak mot staten da hun måtte flytte fra Oslo til Stavanger for å beholde jobben

De to medlemmene av Norsk Tjenestemannslag (NTL) har kjempet mot flyttingen siden sommeren 2016. Da fikk de som jobbet med lønn og regnskap i Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) vite at de skulle inn under en ny statlig arbeidsgiver; Direktoratet for økonomistyring (DFØ). Denne holder til i Stavanger og Trondheim.

Overføringen gjaldt 53 ansatte og skulle være effektuert innen 1. januar 2018. Det var til slutt bare to av de 53 som flyttet til Stavanger. Tre andre valgte å pendle, men to av disse har vært sykemeldt.

Håpløst alternativ

For Annett var både flytting og pendling håpløse alternativer. Hun bodde da sammen med mannen som var delvis invalid.

Andre ting som gjorde det vanskelig å flytte over 500 kilometer, var at en av sønnene ligger begravd på kirkegården i Moss og at hun fungerer som verge for en psykisk utviklingshemmet bror.

– Det er rått at man da forlanger at en ansatt skal bo på hybel i Stavanger for å kunne beholde jobben, sa hun under behandlingen i Borgarting lagmannsrett.

Hva er virksomhetsoverdragelse? Og hvorfor kan det være bra for de ansatte?

Hvilke regler gjelder?

Staten aksepterte etter hvert at flyttingen av arbeidsoppgaver var en «virksomhetsoverdragelse».

I arbeidsmiljølovens kapittel 16 heter det at de ansatte da har krav på å følge med til ny arbeidsgiver, men de kan også kreve å få slippe. I tilfeller der det vil få store personlige konsekvenser å bli med over, kan de videre benytte seg av «valgretten» og velge å bli værende hos gammel arbeidsgiver.

Det var denne retten Fuglesang og kollegaen, som vil være anonym, ønsket å benytte seg av. Men staten argumenterte med at de som statlige tjenestemenn ikke hadde en slik rett.

I tjenestemannsloven som fortsatt gjaldt i 2016, heter det i paragraf 12 at de ansatte er «forpliktet til å finne seg i endringer i arbeidsoppgaver og omorganisering av virksomheten», også omtalt som rett og plikt til å følge med stillingen.

Så hvilken regel skulle gis forrang? Kvinnene tapte i tingretten, men lagmannsretten mente at arbeidsmiljøloven står sterkere enn tjenestemannsloven i dette aktuelle tilfellet.

– Viktig dom

– Dette er en god og viktig dom, sier LO-advokat Alexander Cascio som har ført saken for de to NTL-medlemmene.

– Dagens regjering mener at det å samle og flytte fagmiljøer er viktig for å bidra til effektivisering i staten. Dommen slår tydelig fast at dette i så fall er virksomhetsoverdragelser og at det i noen tilfeller kan utløse en valgrett for de ansatte.

Dommen i tingretten tok utgangspunkt i at det ikke finnes tilstrekkelige holdepunkter for at valgretten som følger av arbeidsmiljøloven skal gjelde også for statens ansatte. Lagmannsretten følger derimot argumentasjonen fra LO-advokat Alexander Cascio om at utgangspunktet må være motsatt: Valgretten må også gjelde for statens ansatte, med mindre det finnes sterke nok holdepunkter for at det ikke har vært meningen.

– Det er en grundig dom lagmannsretten har skrevet. Den tar for seg alle statens argumenter for at det må være et unntak for statlig ansatte, men slår dem ned ett eller ett. Dommen har også noen interessante vurderinger av hvilke begrensinger som ligger på statens styringsrett som arbeidsgiver, sier han.

Ekspertutvalg får slakt: Vil flytte 5000 statlige arbeidsplasser, men har ikke sett på konsekvensene

Føringer for dagens regler

Tjenestemannsloven, som denne dommen tar utgangspunkt i, er altså i mellomtiden erstattet av statsansattloven. Likevel kan den få konsekvenser.

– Paragraf 16 i den nye loven viderefører paragraf 12 i den gamle, selv om ordlyden ikke er helt lik. Nå har riktignok staten varslet at det kommer en forskrift som gjør unntak for reservasjons- og valgretten, men denne er ennå ikke på plass, sier Cascio.

Han tror uansett det blir vanskelig å få gjennom en slik forskrift.

– Som lagmannsretten ganske riktig påpeker, vil det være problematisk med tanke på EU-retten og våre forpliktelser gjennom EØS-avtalen. Der er reservasjonsretten fremhevet som en grunnleggende rettighet.

Ikke rett tilbake i jobb

Selv om det nå foreligger en dom på at de to kvinnene fortsatt er ansatt i Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) i Oslo, er det ikke bare å stille på jobb igjen. Først må dommen bli rettskraftig, og staten har en måned på seg for å avgjøre om den vil prøve å anke til Høyesterett.

Og selv med en rettskraftig dom, kan de møte stor motstand hos sin opprinnelige arbeidsgiver.

I retten var statens representanter tydelige på at kvinnene trolig kom til å bli sagt opp umiddelbart, fordi det ikke finnes andre passende stillinger. I så fall blir det nye diskusjoner mellom arbeidsgiver og tillitsvalgte, en prosess som kan gå over tid.

Annett Fuglesang er nå 66 år gammel, og mye tyder på at hun kanskje ikke får noen flere arbeidsdager hos DSS. Likevel er hun glad for at hun tok kampen mot den store, mektige staten.

– Det er fint å se at det vi trodde på, var riktig. Moralen må være at man aldri skal gi seg når det er noe man tror på.

Hva er virksomhetsoverdragelse?

• En virksomhetsoverdragelse innebærer at en virksomhet eller avdeling overføres fra en arbeidsgiver til en annen.

• De ansatte får beholde jobben under den nye arbeidgiveren.

• Den nye arbeidsgiveren får i utgangspunktet ansvar for å følge avtalene de ansatte hadde med sin tidligere arbeidsgiver, men kan reservere seg mot dette.

• Se også kapittel 16 i Arbeidsmiljøloven om arbeidstakernes rettigheter ved virksomhetsoverdragelse.

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
27.09.2018
12:37
27.09.2018 12:37Mest lest

DROPPER ORDNING: Etter evaluering av ordningen og dialog med tillitsvalgte velger Jysk-ledelsen å kutte ut personlig tilbakemelding på iPadene.

DROPPER ORDNING: Etter evaluering av ordningen og dialog med tillitsvalgte velger Jysk-ledelsen å kutte ut personlig tilbakemelding på iPadene.

Jysk

Butikkarbeidere følte seg presset. Nå dropper Jysk omstridt ordning

ULØNNET: For at Rebekka Kronstad Henriksen skal kunne amme datteren Sarah, må hun ta ulønnet permisjon fra jobben. Det går ut over økonomi og rettigheter.

ULØNNET: For at Rebekka Kronstad Henriksen skal kunne amme datteren Sarah, må hun ta ulønnet permisjon fra jobben. Det går ut over økonomi og rettigheter.

Cathrine Kahrs

Rebekka (33) må ta ulønnet permisjon for å kunne amme datteren

Innsyn i et dokument skal normalt ta tre dager. UDI og departementene brukte nesten et år på å gi innsyn i dokumentet til høyre. Da var både arbeidssted, arbeidsgivers og arbeidstakers navn sladdet. Da viste det seg at FriFagbevegelse hadde hatt dokumentet i usladdet versjon i to år.

Innsyn i et dokument skal normalt ta tre dager. UDI og departementene brukte nesten et år på å gi innsyn i dokumentet til høyre. Da var både arbeidssted, arbeidsgivers og arbeidstakers navn sladdet. Da viste det seg at FriFagbevegelse hadde hatt dokumentet i usladdet versjon i to år.

Torgny Hasås

UDI hemmeligholder navn på useriøs arbeidsgiver

TRIST: Inger Kristin Byberg i SSP er skuffa over dommen i Arbeidsretten, og at tilsette som har jobba i bransjen i tjue år ikkje skal ha krav på meir enn minstelønn

TRIST: Inger Kristin Byberg i SSP er skuffa over dommen i Arbeidsretten, og at tilsette som har jobba i bransjen i tjue år ikkje skal ha krav på meir enn minstelønn

Tormod Ytrehus

Hotell- og restaurant-arbeidarar tapte lønnskamp: – Klar beskjed om at vi ikkje er så mykje verd

Colourbox

Disse får minimum 10.000 kroner i lønnsøkning

FORUS: 68 ansatte vil miste jobben på skjærelinjene til Nortura i Stavanger.

FORUS: 68 ansatte vil miste jobben på skjærelinjene til Nortura i Stavanger.

Erlend Angelo

Nortura sier opp 147 ansatte: – Siste ord er ikke sagt

Sissel M. Rasmussen

SAS-ansatte leverte inn uniformene i protest: Nå har de Stortinget i ryggen

Jan-Erik Østlie

Henrik Asheim er redd LO skal få for stor makt

Debatt

Trygge og gode arbeidsplasser kommer ikke av seg selv. De kommer fra fagforeningene, skriver Knut-Johannes Berg.

Trygge og gode arbeidsplasser kommer ikke av seg selv. De kommer fra fagforeningene, skriver Knut-Johannes Berg.

Bjørn Grimstad

«Når anbud blir et samfunnsproblem»

IKKE REPRESENTERT: Leder for Fellesforbundet i Nord-Rogaland, Steffen Høiland (til venstre) mener det er påfallende at det største forbundet i privat sektor, Fellesforbundet, ikke har noen i regjeringsapparatet. Han får støtte fra forbundskollegaene Svein Erik Veie og Tommy Rannov Nystad.

IKKE REPRESENTERT: Leder for Fellesforbundet i Nord-Rogaland, Steffen Høiland (til venstre) mener det er påfallende at det største forbundet i privat sektor, Fellesforbundet, ikke har noen i regjeringsapparatet. Han får støtte fra forbundskollegaene Svein Erik Veie og Tommy Rannov Nystad.

Erlend Angelo

Tillitsvalgte kritiserer Støre: – Henter inn for mange karrierepolitikere

STYRKE Nav: Støre-regjeringa har skrevet en lang liste over hva de vil endre i Nav. Det er uklart når Nav-direktør Hans Christian Holte får en konkret bestilling fra den nye politiske ledelsen å jobbe med for å sette endringer ut i livet.

STYRKE Nav: Støre-regjeringa har skrevet en lang liste over hva de vil endre i Nav. Det er uklart når Nav-direktør Hans Christian Holte får en konkret bestilling fra den nye politiske ledelsen å jobbe med for å sette endringer ut i livet.

Werner Juvik

Nav-sjefen: Regjeringa har «store og gode ambisjoner» for Nav

Eirik Dahl Viggen

Ila-ansatte gikk flere tusen i minus da arbeidsplassen ble midlertidig flyttet: Dette ble løsninga

KAN SMILE: De tillitsvalgte ved Ringnes-anlegget på Gjelleråsen utenfor Oslo er meget fornøyd med at Ringnes beholder distribusjonen av varene selv. Fra venstre Roar Ellingvåg, Rune Christensen, Anita Andersen, Erik Torkelsen og Leif Ritter.

KAN SMILE: De tillitsvalgte ved Ringnes-anlegget på Gjelleråsen utenfor Oslo er meget fornøyd med at Ringnes beholder distribusjonen av varene selv. Fra venstre Roar Ellingvåg, Rune Christensen, Anita Andersen, Erik Torkelsen og Leif Ritter.

Erlend Angelo

Sosial dumping, ropte Ringnes-ansatte. Nå er 200 arbeidsplasser reddet

Tormod Ytrehus

SAS-ansatte leverer inn uniformen i protest: – Ledelsen har gått til krig mot sine ansatte

(Illustrasjonsfoto)

(Illustrasjonsfoto)

Leif Martin Kirknes

Hvor mye strøm kan vi lage ved å oppruste norske vann­kraft­verk?

Fersk finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) sier at staten skal bidra til reduserte lønninger blant toppledere.

Fersk finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) sier at staten skal bidra til reduserte lønninger blant toppledere.

Tri Nguyen Dinh

Vedum vil fryse lederlønninger i staten

Kommentar

Næringsminister Jan Christian Vestre er et eksempel til etterfølgelse, skriver ANB-redaktør Kjell Werner.

Næringsminister Jan Christian Vestre er et eksempel til etterfølgelse, skriver ANB-redaktør Kjell Werner.

Sissel M. Rasmussen

«Den norske modellen er truet»

Debatt

Bakgrunnen for streiken er at kulturarbeiderne mener pensjonsordningen i sektoren slår ut urettferdig for kvinner, sammenlignet med menn.

Bakgrunnen for streiken er at kulturarbeiderne mener pensjonsordningen i sektoren slår ut urettferdig for kvinner, sammenlignet med menn.

Musikkultur

«Bussjåførene vil gjerne streike for kulturarbeidernes pensjon»

Connie Ravndal, betongarbeider i Implenia.

Connie Ravndal, betongarbeider i Implenia.

Jan Inge Haga

Nå har Connie (27) krav på egen damegarderobe, men hun mener det ikke er nok

SVs nestleder Kirsti Bergstø har fått ansvaret med å lede arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget.

SVs nestleder Kirsti Bergstø har fått ansvaret med å lede arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget.

Adrian Nielsen

SVs Kirsti Bergstø blir arbeidsliv-topp på Stortinget


Flere saker