N" />
PROTEST: Titusenvis av arbeidstakere demonstrerte mot regjeringensarbeidsmiljølov i januar 2015.

PROTEST: Titusenvis av arbeidstakere demonstrerte mot regjeringensarbeidsmiljølov i januar 2015.

Tri Nguyen Dinh

Ap er favoritten i arbeidslivsspørsmål

1002 velgere ble spurt. Her er hva de svarte:
• Arbeiderpartiet scorer klart best på arbeidslivspolitikken • De unge er mest positive til mer skatt • Ikke ønske om storstilt privatisering av velferd

06.09.2017
10:20
21.08.2023 17:14

nina.hanssen@lomedia.no

Opinion har på oppdrag fra LO Media spurt 1002 velgere om arbeidslivspolitikk, privatisering av velferd og vilje til å betale mer i skatt for å opprettholde velferdsnivået i framtida.

Aarebrot: Kampen mot målstyring i offentlig sektor burde vært Aps viktigste sak

Flest velger Ap

På spørsmålet om hvilket politisk parti som best ivaretar arbeidstakernes rettigheter, svarer 41,76 prosent Arbeiderpartiet. Samtidig sier 25 prosent sier de ikke vet hvilket parti de tror ivaretar arbeidsfolks rettigheter best.

11,47 prosent mener regjeringspartiet Høyre er det partiet som ivaretar arbeidstakernes rettigheter på best måte mens Frp kun får 3,85 prosent.

NFFer Stian Olstad er ikke i tvil om hvem han velger:

– Personlig mener jeg at Arbeiderpartiet er det partiet som ønsker å bevare et godt arbeidsliv og som jeg stoler på vil styrke arbeidsmiljøloven. Høyre og Frp vil jo redusere innflytelsen til fagforeningene, og vi har jo sett hvordan de stadig vekk svekker de rettighetene vi har kjempet fram. Nei, folk bør stemme Ap ved valget, sier NFF-tillitsvalgt Stian Olstad i Vestoppland fengsel avdeling Gjøvik.

– Jeg fatter ikke at folk kan tro at Høyre er et parti som støtter arbeidstakerrettigheter etter alle endringene de har gjort i arbeidsmiljøloven og andre ting. Vi ser jo også at egenandelene øker mer og mer, sier Gunn Elin Sandness, som til vanlig jobber på postkontoret Stjørdal i Trøndelag og er tillitsvalgt for Postkom.

Hun er ikke overrasket over at få mener Frp er et parti som ivaretar arbeidsfolks rettigheter.

– Dette er også folk som selv er avhengig av gode velferdsordninger. Det forundrer meg alltid at de da støtter et parti som vil rive ned velferdsstaten i stedet for å bygge opp, sier Sandness.

Jubel for rødgrønne småpartier i skolevalget

– At hele 25 prosent av velgerne sier de ikke vet hvilke partier som ivaretar deres rettigheter er også veldig trist. Hvis den tause majoriteten ikke vet, så kan dette være skummelt på valgdagen, sier hun oppgitt.

Men heller ikke de andre partiene på venstresiden får mye tillit fra velgerne på dette spørsmålet. Kun 4,77 prosent svarer at de tror SV er det beste partiet, mens bare 2,7 prosent tror Sp ivaretar deres rettigheter. 5,12 prosent tror Rødt er det partiet som ivaretar arbeidstakernes rettigheter best.

OPINION-UNDERSØKELSE: 1002 personer over 18 år ble spurt i perioden 9. - 18. juni

OPINION-UNDERSØKELSE: 1002 personer over 18 år ble spurt i perioden 9. - 18. juni

Ole Palmstrøm (grafikk)Små overraskelser

LO Stat-leder Egil André Aas er glad for at så mange har tillit til at Ap ivaretar arbeidstakernes rettigheter, men synes det er trist at ikke flere tror SV og Sp er et parti som ivaretar arbeidsfolk.

– Tallene bør bekymre folk i SV og Sp, og de bør kanskje tenke litt på hvordan de kommuniserer budskapet til velgerne. Hvis vi skal ha et regjeringsskifte er det viktig at også de små partiene på venstresiden har tillit. Hvis folk nå ikke tror de ivaretar arbeidsfolks rettigheter, er det litt skremmende foran det kommende valget. Iallfall for SV, sier han.

REGJERINGSSKIFTE: LO Stat-leder Egil André Aas er ikke i tvil om at det trengs et regjeringsskifte.

REGJERINGSSKIFTE: LO Stat-leder Egil André Aas er ikke i tvil om at det trengs et regjeringsskifte.

Ole Palmstrøm

Aas ønsker seg et sterkt rødgrønt alternativ etter valget og håper derfor at partiene på venstresiden styrker seg. Selv er han ikke så glad for utspillet til partileder Jonas Gahr Støre om å si nei til samarbeid med Rødt og Miljøpartiet de Grønne.

– Mulig det ble kommunisert litt feil. Men slik jeg forsto Gahr Støre er han ikke villig til å ha disse partiene med inn i et regjeringsalternativ, men at han gjerne vil samarbeide med de i Stortinget om en ny politisk kurs, sier han.

– Jeg er ikke overrasket over at de fleste svarer at Arbeiderpartiet er det partiet som ivaretar arbeidsfolks rettigheter best, men det er svært overraskende at SV og Sp scorer så lavt. Jeg synes jo SV har markert seg klart i arbeidslivspolitikken, men kanskje ikke folk er godt nok opplyst, spør NTL-tillitsvalgt i Forsvaret, Steinar Berthelsen.

Berthelsen er overrasket over at 11 prosent tror Høyre er bra for arbeidsfolk.

– Jeg klarte ikke lenger å sitte stille og se på dette skje. For meg og mange andre LO-folk så er en god arbeidslivspolitikk viktigst, og jeg håper folk enten stemmer Ap, SV eller Sp for at vi skal bevare det velferdssamfunnet vi har. Hvis regjeringen får fortsette privatiseringskjøret, så går det veldig galt, sier han.

Tajik: Her er Aps plan for å trappe ned målstyring i velferden

Privatiseringsskepsis

Det andre spørsmålet går på om velferdsoppgaver som barnehage, skole, fengsel, helse, eldreomsorg, kollektivtilbud og infrastruktur først og fremst skal drives av det offentlige, private selskaper eller en blanding.

Hele 48 prosent svarer at de ønsker at det offentlige skal ha ansvar for tjenestene mens 46,5 prosent stiller seg positiv til at både det offentlige og private selskaper skal levere disse. Men det er få som mener at kun det private skal drive dette. I undersøkelsen svarer bare 3,3 prosent at de mener private selskaper først og fremst skal ha disse oppgavene.

OPINION-UNDERSØKELSE: 1002 personer over 18 år ble spurt i perioden 9. - 18. juni

OPINION-UNDERSØKELSE: 1002 personer over 18 år ble spurt i perioden 9. - 18. juni

Ole Palmstrøm (grafikk)


Ikke overrasket

LO Stat-leder Egil André Aas, som har fått studere tallene, sier at han ikke er overrasket over at mange sier klart ifra at de ikke vil ha mer privatisering.

– Resultatene bare bekrefter stemningen på norske arbeidsplasser slik vi har opplevd det gjennom perioden. Vi møter veldig mange ansatte som er bekymret over utviklingen og er opptatt av at vi nå må velge politikere som ønsker å styrke velferdsordningene og ikke rive dem ned. Folk mener at det offentlige ivaretar dette på en bedre måte og vil ikke ha private selskaper inn som har som mål å få profitt ut av felleskapets penger.

Aas mener medieoppslagene og alle sakene som er avdekket har vekket folk.

– Jeg tror velgerne nå har sett seg lei av at private velferdsprofittører tjener millioner på å drive barnehager, skoler eller andre tjenester som det offentlige burde hatt ansvar for. Nå vil de ta tilbake tjenestene, sier han.

– At kun 3 prosent sier de vil ha private selskaper sier alt om hva flertallet vil ha, sier han.

Sp vil reversere togreformen

Vil ha regjeringsskifte

Flere tillitsvalgte i ulike LO-forbund vi har snakket med er enige med Aas om at undersøkelsen bekrefter at folk ikke ønsker mer av privatiseringen som Solberg-regjeringen har stått for.

Sandness i Postkom sier at undersøkelsen viser at folk sier nei til mer privatisering. Hun er selv overbevist om at det offentlige bør sørge for å drive velferdstjenestene.

Gunn Elin Sandness, Postkom

Gunn Elin Sandness, Postkom

Anders Hauge-Eltvik

– Vi har alle lest om og kanskje opplevd at mennesker som har skodd seg og blitt milliardærer på å drive barnehager og andre offentlige tjenester. Dette gir meg en ekkel bismak, sier hun.

Sandness er en av dem som mener det nå er på tide med et regjeringsskifte. Hun er bekymret foran valget og mener folk nå må ta et verdivalg. Ifølge henne har utviklingen i den siste stortingsperioden gått i feil retning.

– Vi har gjennom flere år hatt en blåblå regjering som fører en politikk som gjør at forskjellene mellom folk i Norge bare øker. Det som er mest skremmende er at de ikke ser ut til å bekymre seg. Vi er i ferd med å få langt større forskjeller mellom folk og arbeidsledigheten går opp. Det er på høy tide vi får et regjeringsskifte, sier hun.

– Viktig kamp

Heller ikke Eystein Leirheim, som er tillitsvalgt i trafikk og administrasjonsforeningen i Norsk Jernbaneforbund, er overrasket over at folk vil nå ha mindre private aktører og mer offentlig styring.

– Kampen mot privatisering har vært og er en viktig sak for meg. Dette var også grunnen til at jeg ble politisk aktiv, sier han.

Eystein Leirheim, Norsk Jernbaneforbund

Eystein Leirheim, Norsk Jernbaneforbund

Privat

Til vanlig er han ansatt i BaneNOR men for tiden er han hjemme i pappapermisjon med sin sønn.

– Vi som har jobbet i jernbanen har jo sett hvordan privatiseringen har splittet opp og skapt mye usikkerhet. Nå sier folk klart ifra at de vil ha infrastrukturen på offentlige hender igjen, og det er bra, sier han.

– Jeg tror folk nå har merket seg alle korrupsjonsskandalene og ukulturen som private profittjegere står for. Nå må vi ta tilbake styringen og kontrollen, sier han.

NFF-tillitsvalgt Stian Olstad (35) mener at velferdstjenester bør drives av det offentlige, men at de kan suppleres med private der det ikke er alternativer.

– Jeg mener primært det offentlige skal stå for driften, for blir det privatisering blir tjenestene dyrere for oss vanlige folk. Jeg håper på et regjeringsskifte i høst så vi slipper mer privatisering, sier han.

Stian Olstad, NFF

Stian Olstad, NFF

Pål Andreassen

NTL-tillitsvalgt Steinar Berthelsen (41), som i dag jobber som kjøkkensjef på Haakonsvern i Sjøforsvaret, er ikke overrasket over at så få ønsker at velferdstjenestene skal drives av private. Selv meldte han seg ut av Frp i protest mot arbeidslivspolitikken som regjeringen Solberg har ført. Nå er Berthelsen ihuga Ap-mann og håper på et regjeringskifte til høsten.

– Offentlige tjenester som skole, sykehus og så videre skal drives av det offentlige. Senest denne uka leste jeg om en privatpersoner som hadde tjent millioner på barnehager og kjørte rundt med fine biler. Dette er jo penger som felleskapet taper, sier han.

Flere unge vil betale mer skatt

Over halvparten av de unge vil betale mer skatt for å beholde velferdsordningene og sikkerhetsnettet.

Når velgerne blir spurt om de kunne tenke seg å betale mer i skatt for å sikre et godt velferdssystem og sosialt sikkerhetsnett, skiller de yngste seg ut. I Opinions undersøkelse sier nesten halvparten at de er villig til å betale mer skatt. Totalt sier 45,9 prosent at de gjerne kan betale mer, mens 38,7 prosent ikke er villige til det.

Det er klar forskjell på hva man svarer i de ulike aldersgruppene. Blant annet er betalingsviljen større blant de mellom 18-29 år på 56,19 prosent mens blant de over 50 år så er det bare 43,8 prosent som har lyst til å betale mer.

OPINION-UNDERSØKELSE: 1002 personer over 18 år ble spurt i perioden 9. - 18. juni

OPINION-UNDERSØKELSE: 1002 personer over 18 år ble spurt i perioden 9. - 18. juni

Ole Palmstrøm (grafikk)– Ungdommen ser sammenhengen

Egil André Aas fra LO Stat synes det er svært positivt at så mange ungdommer ser sammenhengen mellom velferdsoppgaver og innbetalingen av skatt.

– At ungdom i denne undersøkelsen sier så tydelig at de er villig til å betale mer skatt for å beholde velferden og sikkerhetsnett er veldig positivt. Det lover godt for framtida, sier han.

Også Postkoms Sandness merket seg dette.

– Det er flott at så mange unge mennesker sier de er villig til å betale mer skatt til fellesskapets beste.

– Det viser at de unge har tillit til at systemet funker og ser at det henger sammen med velferdstjenestene, sier hun.

Eystein Leirheim i Norsk Jernbaneforbund tror det er lurt at partiene på venstresiden bruker mer tid på å snakke om Forskjells-Norge enn å prate om skatt og avgifter.

Olstad i fengselet på Gjøvik er enige med ungdommene. Han vil også gjerne betale mer skatt for å beholde velferdsgodene og sikkerhetsnettet vi har i Norge.

– Hvis vi skal opprettholde de velferds­godene vi har, må alle være med på spleiselaget, sier han.

– Jeg betaler min skatt med glede, sier NTL-tillitsvalgt i Forsvaret Steinar Berthelsen og synes det er gledelig at så mange unge velgere er villig til å betale mer skatt.

– Det betyr at ungdommer har mer innsikt i hvordan samfunnet fungerer og hva som foregår i landet vårt nå enn vi kanskje hadde da vi var unge, sier han.

Bethelsen husker selv han var opptatt av å få mest mulig selv da han var 18 år.

– Svarene fra undersøkelsen viser at ungdommene har sett at alt henger sammen. Alle må bidra inn til fellesskapet hvis vi fortsatt ønsker å ha gratis helsetjenester og skoler, sier han.

Steinar Berthelsen, NTL

Steinar Berthelsen, NTL

Katharina Dale Håkonsen

Tallene bør bekymre folk i SV og Sp, og de bør kanskje tenke litt på hvordan de kommuniserer budskapet til velgerne. LO Stat-leder Egil André Aas

Jeg mener primært det offentlige skal stå for driften, for blir det privatisering blir ­tjenestene dyrere for oss vanlige folk.

Stian Olstad, NFF-tillitsvalgt

Alle må bidra inn til fellesskapet hvis vi fortsatt ønsker å ha gratis helsetjenester
og skoler.

Steinar Berthelsen, NTL-tillitsvalgt

Jeg fatter ikke at folk kan tro at Høyre er et parti som støtter arbeidstakerrettigheter etter alle endringene de har gjort i arbeidsmiljøloven.

Gunn Elin Sandness, Postkom-tillitsvalgt

Vi som har jobbet i jernbanen har jo sett hvordan privatiseringen har splittet opp og skapt mye usikkerhet.

Eystein Leirheim, NJF-tillitsvalgt

06.09.2017
10:20
21.08.2023 17:14Mest lest

Leder i Fellesforbundet, Jørn Eggum, har tidligere argumentert for at uføre skal ha rettigheter i en AFP-ordning. Det har vedtaket på Fellesforbundets landsmøte satt en stopper for.

Leder i Fellesforbundet, Jørn Eggum, har tidligere argumentert for at uføre skal ha rettigheter i en AFP-ordning. Det har vedtaket på Fellesforbundets landsmøte satt en stopper for.

Håvard Sæbø

Det blir ingen AFP-pensjon for uføre, slår Eggum fast

Tore Kristiansen / VG

Fersk måling: Nedtur for Høyre og Erna Solberg

Målet med møtet på Stortinget er å høre hva Teslas norske ledelse mener om et organisert arbeidsliv.

Målet med møtet på Stortinget er å høre hva Teslas norske ledelse mener om et organisert arbeidsliv.

Nam Y. Huh / AP / NTB

Tesla Norge innkalles til hastemøte på Stortinget

Fra lønnsoppgjøret 2023. (Arkivbilde)

Fra lønnsoppgjøret 2023. (Arkivbilde)

Tormod Ytrehus

De avgjorde din nye lønn. Se hva toppene i arbeidslivet tjener

I august 2017 fjernet Forsvaret et tillegg som ansatte med undervisningsplikt hadde, kalt «skoletillegget». 10. mars 2023 vant offiserene over Forsvaret i lagmannsretten, noe som resulterte i utbetalinger på 100 millioner kroner.

I august 2017 fjernet Forsvaret et tillegg som ansatte med undervisningsplikt hadde, kalt «skoletillegget». 10. mars 2023 vant offiserene over Forsvaret i lagmannsretten, noe som resulterte i utbetalinger på 100 millioner kroner.

Sebastian Christiansen / Forsvaret

Over 400 i Forsvaret får nå etterbetalt store summer

På kaotiske dager med snø er det viktig å si ifra til arbeidsgiver hvis du ikke rekker fram i tide.

På kaotiske dager med snø er det viktig å si ifra til arbeidsgiver hvis du ikke rekker fram i tide.

Ole Palmstrøm

Forsinka på jobb fordi det er snø? Dette er reglene

Jonas Gahr Støre og resten av Ap-ledelsen vil lytte til folket når de nå skal utvikle ny politikk.

Jonas Gahr Støre og resten av Ap-ledelsen vil lytte til folket når de nå skal utvikle ny politikk.

Jan-Erik Østlie

Ap ber om hjelp. Nå kan du si din mening

Nav skal fra 1. juli 2024 hjelpe mottakere av sosialhjelp med telefonregninga eller bussbillett hjem til familien.

Nav skal fra 1. juli 2024 hjelpe mottakere av sosialhjelp med telefonregninga eller bussbillett hjem til familien.

Colourbox

Folk på sosialhjelp får mer. Se hva det betyr her

Ole Palmstrøm

FHI-ansatte beholder jobben. – Nå kan jeg ta jul med senkede skuldre

Yara-direktør og president i NHO,  Svein Tore Holsether, er suveren vinner på inntektstoppen blant arbeidsgivere og fagforeningsledere.

Yara-direktør og president i NHO, Svein Tore Holsether, er suveren vinner på inntektstoppen blant arbeidsgivere og fagforeningsledere.

REUTERS/Victora Klesty

Sjekk inntekten til over 130 topper i arbeidslivet

Erlend Angelo

Catos epost diskutert i Høyesterett: – Helt uvirkelig at det havnet her

NY RAPPORT: Fagbladet har fått innsyn i en spørreundersøkelse som 221 av landets 260 Nav-kontorer har svart på.

NY RAPPORT: Fagbladet har fått innsyn i en spørreundersøkelse som 221 av landets 260 Nav-kontorer har svart på.

Ørn E. Borgen / NTB

Regjeringen lovet et «rausere» Nav. Her er fasiten

Plutselig dukker ikke lønna opp som avtalt. Da er det greit å vite hvilke steg man må ta.

Plutselig dukker ikke lønna opp som avtalt. Da er det greit å vite hvilke steg man må ta.

Colourbox

Seks råd til folk som ikke har fått lønna de har krav på

BESKYTTELSE: Ettersom Xofigo er en radioaktiv medisin, må den pakkes godt inn og fraktes trygt.

BESKYTTELSE: Ettersom Xofigo er en radioaktiv medisin, må den pakkes godt inn og fraktes trygt.

Espen Solli

Medisinen de lager her, skal redde pasienter over hele verden

TRIVES: Kommunen har kjøpt opp én bolig i hver blokk i dette området. – Det er dritlurt, for da blir det ikke så mye spetakkel, sier Berit. 

TRIVES: Kommunen har kjøpt opp én bolig i hver blokk i dette området. – Det er dritlurt, for da blir det ikke så mye spetakkel, sier Berit. 

Berit Baumberger

Skitbyen-Berit med ti råd til Nav

FÅR DET VERRE: Arbeidsledige som blir sanksjonert får enda strammere økonomi, mener Nav-forskerne.

FÅR DET VERRE: Arbeidsledige som blir sanksjonert får enda strammere økonomi, mener Nav-forskerne.

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Strengere regler for arbeidsledige virket ikke etter hensikten

Brannpersonellet på Avinors flyplasser må vente på kommunalt brannvesen.

Brannpersonellet på Avinors flyplasser må vente på kommunalt brannvesen.

Anne Marthe Vestre Berge

Brannfolk får ikke redde passasjerer fra røykfylte fly: – Jeg frykter at liv skal gå tapt

Barnetrygden øker med 2400 kroner i året for barn over seks år.

Barnetrygden øker med 2400 kroner i året for barn over seks år.

Martin Guttormsen Slørdal

Enige om statsbudsjettet: Øker barnetrygden og minstesatsen for uføre

– Dette med rus og alkohol er fortsatt tabulagt og oppleves av mange som noe privat, sier rådgiver i Akan kompetansesenter.

– Dette med rus og alkohol er fortsatt tabulagt og oppleves av mange som noe privat, sier rådgiver i Akan kompetansesenter.

Sissel M. Rasmussen

Drikker du for mye med kollegaene dine?

Arild Martinsen (55) er bekymret for pensjonen: – Ingen kunne forestilt seg at endringene skulle skje så fort.

Arild Martinsen (55) er bekymret for pensjonen: – Ingen kunne forestilt seg at endringene skulle skje så fort.

Ylva Lie Bjerke

Arild har jobbet i kommunen i 14 år. Nå er han bekymret for pensjonen


Flere saker