N" />
PROTEST: Titusenvis av arbeidstakere demonstrerte mot regjeringensarbeidsmiljølov i januar 2015.

PROTEST: Titusenvis av arbeidstakere demonstrerte mot regjeringensarbeidsmiljølov i januar 2015.

Tri Nguyen Dinh

Ap er favoritten i arbeidslivsspørsmål

1002 velgere ble spurt. Her er hva de svarte:
• Arbeiderpartiet scorer klart best på arbeidslivspolitikken
• De unge er mest positive til mer skatt
• Ikke ønske om storstilt privatisering av velferd06.09.2017
10:20
07.09.2017 14:49

nina.hanssen@lomedia.no

Opinion har på oppdrag fra LO Media spurt 1002 velgere om arbeidslivspolitikk, privatisering av velferd og vilje til å betale mer i skatt for å opprettholde velferdsnivået i framtida.

Aarebrot: Kampen mot målstyring i offentlig sektor burde vært Aps viktigste sak

Flest velger Ap

På spørsmålet om hvilket politisk parti som best ivaretar arbeidstakernes rettigheter, svarer 41,76 prosent Arbeiderpartiet. Samtidig sier 25 prosent sier de ikke vet hvilket parti de tror ivaretar arbeidsfolks rettigheter best.

11,47 prosent mener regjeringspartiet Høyre er det partiet som ivaretar arbeidstakernes rettigheter på best måte mens Frp kun får 3,85 prosent.

NFFer Stian Olstad er ikke i tvil om hvem han velger:

– Personlig mener jeg at Arbeiderpartiet er det partiet som ønsker å bevare et godt arbeidsliv og som jeg stoler på vil styrke arbeidsmiljøloven. Høyre og Frp vil jo redusere innflytelsen til fagforeningene, og vi har jo sett hvordan de stadig vekk svekker de rettighetene vi har kjempet fram. Nei, folk bør stemme Ap ved valget, sier NFF-tillitsvalgt Stian Olstad i Vestoppland fengsel avdeling Gjøvik.

– Jeg fatter ikke at folk kan tro at Høyre er et parti som støtter arbeidstakerrettigheter etter alle endringene de har gjort i arbeidsmiljøloven og andre ting. Vi ser jo også at egenandelene øker mer og mer, sier Gunn Elin Sandness, som til vanlig jobber på postkontoret Stjørdal i Trøndelag og er tillitsvalgt for Postkom.

Hun er ikke overrasket over at få mener Frp er et parti som ivaretar arbeidsfolks rettigheter.

– Dette er også folk som selv er avhengig av gode velferdsordninger. Det forundrer meg alltid at de da støtter et parti som vil rive ned velferdsstaten i stedet for å bygge opp, sier Sandness.

Jubel for rødgrønne småpartier i skolevalget

– At hele 25 prosent av velgerne sier de ikke vet hvilke partier som ivaretar deres rettigheter er også veldig trist. Hvis den tause majoriteten ikke vet, så kan dette være skummelt på valgdagen, sier hun oppgitt.

Men heller ikke de andre partiene på venstresiden får mye tillit fra velgerne på dette spørsmålet. Kun 4,77 prosent svarer at de tror SV er det beste partiet, mens bare 2,7 prosent tror Sp ivaretar deres rettigheter. 5,12 prosent tror Rødt er det partiet som ivaretar arbeidstakernes rettigheter best.

OPINION-UNDERSØKELSE: 1002 personer over 18 år ble spurt i perioden 9. - 18. juni

OPINION-UNDERSØKELSE: 1002 personer over 18 år ble spurt i perioden 9. - 18. juni

Ole Palmstrøm (grafikk)Små overraskelser

LO Stat-leder Egil André Aas er glad for at så mange har tillit til at Ap ivaretar arbeidstakernes rettigheter, men synes det er trist at ikke flere tror SV og Sp er et parti som ivaretar arbeidsfolk.

– Tallene bør bekymre folk i SV og Sp, og de bør kanskje tenke litt på hvordan de kommuniserer budskapet til velgerne. Hvis vi skal ha et regjeringsskifte er det viktig at også de små partiene på venstresiden har tillit. Hvis folk nå ikke tror de ivaretar arbeidsfolks rettigheter, er det litt skremmende foran det kommende valget. Iallfall for SV, sier han.

REGJERINGSSKIFTE: LO Stat-leder Egil André Aas er ikke i tvil om at det trengs et regjeringsskifte.

REGJERINGSSKIFTE: LO Stat-leder Egil André Aas er ikke i tvil om at det trengs et regjeringsskifte.

Ole Palmstrøm

Aas ønsker seg et sterkt rødgrønt alternativ etter valget og håper derfor at partiene på venstresiden styrker seg. Selv er han ikke så glad for utspillet til partileder Jonas Gahr Støre om å si nei til samarbeid med Rødt og Miljøpartiet de Grønne.

– Mulig det ble kommunisert litt feil. Men slik jeg forsto Gahr Støre er han ikke villig til å ha disse partiene med inn i et regjeringsalternativ, men at han gjerne vil samarbeide med de i Stortinget om en ny politisk kurs, sier han.

– Jeg er ikke overrasket over at de fleste svarer at Arbeiderpartiet er det partiet som ivaretar arbeidsfolks rettigheter best, men det er svært overraskende at SV og Sp scorer så lavt. Jeg synes jo SV har markert seg klart i arbeidslivspolitikken, men kanskje ikke folk er godt nok opplyst, spør NTL-tillitsvalgt i Forsvaret, Steinar Berthelsen.

Berthelsen er overrasket over at 11 prosent tror Høyre er bra for arbeidsfolk.

– Jeg klarte ikke lenger å sitte stille og se på dette skje. For meg og mange andre LO-folk så er en god arbeidslivspolitikk viktigst, og jeg håper folk enten stemmer Ap, SV eller Sp for at vi skal bevare det velferdssamfunnet vi har. Hvis regjeringen får fortsette privatiseringskjøret, så går det veldig galt, sier han.

Tajik: Her er Aps plan for å trappe ned målstyring i velferden

Privatiseringsskepsis

Det andre spørsmålet går på om velferdsoppgaver som barnehage, skole, fengsel, helse, eldreomsorg, kollektivtilbud og infrastruktur først og fremst skal drives av det offentlige, private selskaper eller en blanding.

Hele 48 prosent svarer at de ønsker at det offentlige skal ha ansvar for tjenestene mens 46,5 prosent stiller seg positiv til at både det offentlige og private selskaper skal levere disse. Men det er få som mener at kun det private skal drive dette. I undersøkelsen svarer bare 3,3 prosent at de mener private selskaper først og fremst skal ha disse oppgavene.

OPINION-UNDERSØKELSE: 1002 personer over 18 år ble spurt i perioden 9. - 18. juni

OPINION-UNDERSØKELSE: 1002 personer over 18 år ble spurt i perioden 9. - 18. juni

Ole Palmstrøm (grafikk)


Ikke overrasket

LO Stat-leder Egil André Aas, som har fått studere tallene, sier at han ikke er overrasket over at mange sier klart ifra at de ikke vil ha mer privatisering.

– Resultatene bare bekrefter stemningen på norske arbeidsplasser slik vi har opplevd det gjennom perioden. Vi møter veldig mange ansatte som er bekymret over utviklingen og er opptatt av at vi nå må velge politikere som ønsker å styrke velferdsordningene og ikke rive dem ned. Folk mener at det offentlige ivaretar dette på en bedre måte og vil ikke ha private selskaper inn som har som mål å få profitt ut av felleskapets penger.

Aas mener medieoppslagene og alle sakene som er avdekket har vekket folk.

– Jeg tror velgerne nå har sett seg lei av at private velferdsprofittører tjener millioner på å drive barnehager, skoler eller andre tjenester som det offentlige burde hatt ansvar for. Nå vil de ta tilbake tjenestene, sier han.

– At kun 3 prosent sier de vil ha private selskaper sier alt om hva flertallet vil ha, sier han.

Sp vil reversere togreformen

Vil ha regjeringsskifte

Flere tillitsvalgte i ulike LO-forbund vi har snakket med er enige med Aas om at undersøkelsen bekrefter at folk ikke ønsker mer av privatiseringen som Solberg-regjeringen har stått for.

Sandness i Postkom sier at undersøkelsen viser at folk sier nei til mer privatisering. Hun er selv overbevist om at det offentlige bør sørge for å drive velferdstjenestene.

Gunn Elin Sandness, Postkom

Gunn Elin Sandness, Postkom

Anders Hauge-Eltvik

– Vi har alle lest om og kanskje opplevd at mennesker som har skodd seg og blitt milliardærer på å drive barnehager og andre offentlige tjenester. Dette gir meg en ekkel bismak, sier hun.

Sandness er en av dem som mener det nå er på tide med et regjeringsskifte. Hun er bekymret foran valget og mener folk nå må ta et verdivalg. Ifølge henne har utviklingen i den siste stortingsperioden gått i feil retning.

– Vi har gjennom flere år hatt en blåblå regjering som fører en politikk som gjør at forskjellene mellom folk i Norge bare øker. Det som er mest skremmende er at de ikke ser ut til å bekymre seg. Vi er i ferd med å få langt større forskjeller mellom folk og arbeidsledigheten går opp. Det er på høy tide vi får et regjeringsskifte, sier hun.

– Viktig kamp

Heller ikke Eystein Leirheim, som er tillitsvalgt i trafikk og administrasjonsforeningen i Norsk Jernbaneforbund, er overrasket over at folk vil nå ha mindre private aktører og mer offentlig styring.

– Kampen mot privatisering har vært og er en viktig sak for meg. Dette var også grunnen til at jeg ble politisk aktiv, sier han.

Eystein Leirheim, Norsk Jernbaneforbund

Eystein Leirheim, Norsk Jernbaneforbund

Privat

Til vanlig er han ansatt i BaneNOR men for tiden er han hjemme i pappapermisjon med sin sønn.

– Vi som har jobbet i jernbanen har jo sett hvordan privatiseringen har splittet opp og skapt mye usikkerhet. Nå sier folk klart ifra at de vil ha infrastrukturen på offentlige hender igjen, og det er bra, sier han.

– Jeg tror folk nå har merket seg alle korrupsjonsskandalene og ukulturen som private profittjegere står for. Nå må vi ta tilbake styringen og kontrollen, sier han.

NFF-tillitsvalgt Stian Olstad (35) mener at velferdstjenester bør drives av det offentlige, men at de kan suppleres med private der det ikke er alternativer.

– Jeg mener primært det offentlige skal stå for driften, for blir det privatisering blir tjenestene dyrere for oss vanlige folk. Jeg håper på et regjeringsskifte i høst så vi slipper mer privatisering, sier han.

Stian Olstad, NFF

Stian Olstad, NFF

Pål Andreassen

NTL-tillitsvalgt Steinar Berthelsen (41), som i dag jobber som kjøkkensjef på Haakonsvern i Sjøforsvaret, er ikke overrasket over at så få ønsker at velferdstjenestene skal drives av private. Selv meldte han seg ut av Frp i protest mot arbeidslivspolitikken som regjeringen Solberg har ført. Nå er Berthelsen ihuga Ap-mann og håper på et regjeringskifte til høsten.

– Offentlige tjenester som skole, sykehus og så videre skal drives av det offentlige. Senest denne uka leste jeg om en privatpersoner som hadde tjent millioner på barnehager og kjørte rundt med fine biler. Dette er jo penger som felleskapet taper, sier han.

Flere unge vil betale mer skatt

Over halvparten av de unge vil betale mer skatt for å beholde velferdsordningene og sikkerhetsnettet.

Når velgerne blir spurt om de kunne tenke seg å betale mer i skatt for å sikre et godt velferdssystem og sosialt sikkerhetsnett, skiller de yngste seg ut. I Opinions undersøkelse sier nesten halvparten at de er villig til å betale mer skatt. Totalt sier 45,9 prosent at de gjerne kan betale mer, mens 38,7 prosent ikke er villige til det.

Det er klar forskjell på hva man svarer i de ulike aldersgruppene. Blant annet er betalingsviljen større blant de mellom 18-29 år på 56,19 prosent mens blant de over 50 år så er det bare 43,8 prosent som har lyst til å betale mer.

OPINION-UNDERSØKELSE: 1002 personer over 18 år ble spurt i perioden 9. - 18. juni

OPINION-UNDERSØKELSE: 1002 personer over 18 år ble spurt i perioden 9. - 18. juni

Ole Palmstrøm (grafikk)– Ungdommen ser sammenhengen

Egil André Aas fra LO Stat synes det er svært positivt at så mange ungdommer ser sammenhengen mellom velferdsoppgaver og innbetalingen av skatt.

– At ungdom i denne undersøkelsen sier så tydelig at de er villig til å betale mer skatt for å beholde velferden og sikkerhetsnett er veldig positivt. Det lover godt for framtida, sier han.

Også Postkoms Sandness merket seg dette.

– Det er flott at så mange unge mennesker sier de er villig til å betale mer skatt til fellesskapets beste.

– Det viser at de unge har tillit til at systemet funker og ser at det henger sammen med velferdstjenestene, sier hun.

Eystein Leirheim i Norsk Jernbaneforbund tror det er lurt at partiene på venstresiden bruker mer tid på å snakke om Forskjells-Norge enn å prate om skatt og avgifter.

Olstad i fengselet på Gjøvik er enige med ungdommene. Han vil også gjerne betale mer skatt for å beholde velferdsgodene og sikkerhetsnettet vi har i Norge.

– Hvis vi skal opprettholde de velferds­godene vi har, må alle være med på spleiselaget, sier han.

– Jeg betaler min skatt med glede, sier NTL-tillitsvalgt i Forsvaret Steinar Berthelsen og synes det er gledelig at så mange unge velgere er villig til å betale mer skatt.

– Det betyr at ungdommer har mer innsikt i hvordan samfunnet fungerer og hva som foregår i landet vårt nå enn vi kanskje hadde da vi var unge, sier han.

Bethelsen husker selv han var opptatt av å få mest mulig selv da han var 18 år.

– Svarene fra undersøkelsen viser at ungdommene har sett at alt henger sammen. Alle må bidra inn til fellesskapet hvis vi fortsatt ønsker å ha gratis helsetjenester og skoler, sier han.

Steinar Berthelsen, NTL

Steinar Berthelsen, NTL

Katharina Dale Håkonsen

Tallene bør bekymre folk i SV og Sp, og de bør kanskje tenke litt på hvordan de kommuniserer budskapet til velgerne. LO Stat-leder Egil André Aas

Jeg mener primært det offentlige skal stå for driften, for blir det privatisering blir ­tjenestene dyrere for oss vanlige folk.

Stian Olstad, NFF-tillitsvalgt

Alle må bidra inn til fellesskapet hvis vi fortsatt ønsker å ha gratis helsetjenester
og skoler.

Steinar Berthelsen, NTL-tillitsvalgt

Jeg fatter ikke at folk kan tro at Høyre er et parti som støtter arbeidstakerrettigheter etter alle endringene de har gjort i arbeidsmiljøloven.

Gunn Elin Sandness, Postkom-tillitsvalgt

Vi som har jobbet i jernbanen har jo sett hvordan privatiseringen har splittet opp og skapt mye usikkerhet.

Eystein Leirheim, NJF-tillitsvalgt

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
06.09.2017
10:20
07.09.2017 14:49Mest lest

Håvard Sæbø

Slik vil Støre-regjeringa endre Nav

ULØNNET: For at Rebekka Kronstad Henriksen skal kunne amme datteren Sarah, må hun ta ulønnet permisjon fra jobben. Det går ut over økonomi og rettigheter.

ULØNNET: For at Rebekka Kronstad Henriksen skal kunne amme datteren Sarah, må hun ta ulønnet permisjon fra jobben. Det går ut over økonomi og rettigheter.

Cathrine Kahrs

Rebekka (33) må ta ulønnet permisjon for å kunne amme datteren

RØRT: – Jeg er nesten stum av glede, sier forbundsleder Johnny Hansen i Norsk Sjømannsforbund. I regjeringsplattformen blir det slått fast at sjøfolk skal ha norsk lønn i Norge. Arkivfoto

RØRT: – Jeg er nesten stum av glede, sier forbundsleder Johnny Hansen i Norsk Sjømannsforbund. I regjeringsplattformen blir det slått fast at sjøfolk skal ha norsk lønn i Norge. Arkivfoto

Tri Nguyen Dinh

Sjøfolket har kjempet i 13 år: Nå blir det norsk lønn i Norge

MINDRE Å RUTTE MED: De høye strømprisene etter sommeren er hovedårsaken til at prisveksten har skutt i været og øker mer enn lønnsveksten i 2021.

MINDRE Å RUTTE MED: De høye strømprisene etter sommeren er hovedårsaken til at prisveksten har skutt i været og øker mer enn lønnsveksten i 2021.

Emmie Olivia Kristiansen

Folk flest får dårligere råd: Prisene øker mer enn lønna

Martin Guttormsen Slørdal

Støre holder løftet om å doble fagforeningsfradraget

Debatt

Per Flakstad

«Vi trenger en bred debatt om pengebruken i Rødt», skriver Rødt-medlem Erik

Regjeringen Støre møter kongen og kronprinsen i sitt første statsråd på Slottet torsdag.

Regjeringen Støre møter kongen og kronprinsen i sitt første statsråd på Slottet torsdag.

Håkon Mosvold Larsen / NTB

Den nye regjeringen er klar – Støre presenterer et ungt og kvinnesterkt lag

Terje Pedersen / NTB

Alle AAP-mottakere får beholde stønaden ut året

PÅ VEI MOT FAGBREV: Det blir mange biler å shine fram mot fagbrev i 2023 for Robin Sharma. Den 1. august startet han som lærling i bilpleiefaget.

PÅ VEI MOT FAGBREV: Det blir mange biler å shine fram mot fagbrev i 2023 for Robin Sharma. Den 1. august startet han som lærling i bilpleiefaget.

Tormod Ytrehus

Robin (17) er Norges første bilpleie-lærling

Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre og Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum la onsdag fram regjeringsplattformen de skal styre på.

Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre og Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum la onsdag fram regjeringsplattformen de skal styre på.

Tri Nguyen Dinh

Dette ønsker Støre-regjeringa å gjøre med arbeidslivet. Se hele oversikten

Børge Sandnes/Colourbox

Flere permitterte eldre må tilbakebetale dagpenger

REAGERER: Forbundsleder i Industri Energi, Frode Alfheim (t.h.) liker dårlig forslaget fra Rødt og Mimir Kristjansson om å stoppe å gi ut letelisenser.

REAGERER: Forbundsleder i Industri Energi, Frode Alfheim (t.h.) liker dårlig forslaget fra Rødt og Mimir Kristjansson om å stoppe å gi ut letelisenser.

Leif Martin Kirknes

MDG, Rødt og SV fremmer forslag om stans i tildeling av letelisenser på norsk sokkel

Torbjørn Røe Isaksen fikk boka Streik av den påtroppende arbeidsministeren Hadia Tajik da hun overtok ledelsen av Arbeids- og integreringsdepartementet.

Torbjørn Røe Isaksen fikk boka Streik av den påtroppende arbeidsministeren Hadia Tajik da hun overtok ledelsen av Arbeids- og integreringsdepartementet.

Brian Cliff Olguin

Hadia Tajik er åpen for innleieforbud i Oslo-området

Jan-Erik Østlie

Ny måling: KrF i krise. Nå tviler også egne velgere på partiet

Jan-Erik Østlie

Dette er fagbevegelsens største seirer i regjeringas plattform

Helge Rønning Birkelund

Hadia Tajiks første offisielle oppdrag som arbeidsminister: – Naturlig å starte hos LO

FULL STØTTE: Både Rødt, ved nestleder Silje Kjosbakken, og SV, ved nestleder Kirsti Bergstø, vil innføre krav om norske vilkår i norske farvann og på sokkelen.

FULL STØTTE: Både Rødt, ved nestleder Silje Kjosbakken, og SV, ved nestleder Kirsti Bergstø, vil innføre krav om norske vilkår i norske farvann og på sokkelen.

Roy Solstad/Werner Juvik

SV og Rødt sikrer stortingsflertall om norsk lønn for sjøfolk

Jan Cristian Vestre fotografert på tomta til Vestre AS sin nye fabrikk på Magnor. Nå blir han politiker igjen.

Jan Cristian Vestre fotografert på tomta til Vestre AS sin nye fabrikk på Magnor. Nå blir han politiker igjen.

Helge Rønning Birkelund

Støre henter industrilederen som fagbevegelsen elsker

Jan Christian Vestre blir næringsminister.

Jan Christian Vestre blir næringsminister.

Leif Martin Kirknes

To av de nye statsrådene overlevde Utøya: – En seier for demokratiet, mener Støre

Erlend Angelo

Nortura-ansatte frykter for både egen og selskapets framtid: – Det er trist


Flere saker