JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
PENSJON: Forhandlingsstart om ny offentlig tjenestepensjon. Foran arbeids- og sosialminister Anniken Haugli, bak Mette Nord fra Fagforbundet og Peggy Hessen Følsvik fra LO.

PENSJON: Forhandlingsstart om ny offentlig tjenestepensjon. Foran arbeids- og sosialminister Anniken Haugli, bak Mette Nord fra Fagforbundet og Peggy Hessen Følsvik fra LO.

Per Flakstad

Offentlig ansatte sier ja til ny tjenestepensjon

Et flertall av medlemmene hos både LO, YS og Unio i offentlig sektor sier ja til den fremforhandlede avtalen om ny offentlig tjenestepensjon.23.05.2018
15:04
23.05.2018 18:40

Vedtakene fra de tre hovedorganisasjonene ble overlevert arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) onsdag.

Partene i offentlig sektor kom til enighet om en ny pensjonsordning for 800.000 offentlig ansatte i starten av mars. Siden har en rekke forbund avholdt uravstemninger om resultatet. Motstanden mot avtalen har vært stor i deler av medlemsmassen.

Slik er forslaget til ny pensjonsordning i offentlig sektor

Forbundene tilknyttet den fjerde sammenslutningen, Akademikerne, vil ta stilling til avtalen i løpet av juni. Der avholdes det ikke uravstemninger.

Den nye pensjonsordningen innføres fra 2020 for ansatte som er født i 1963 og senere. Ansatte født før 1963 beholder dagens pensjonsordning.

– God og solidarisk tjenestepensjon

89 prosent av LO-medlemmene som avga stemme stemte «ja». LO-nestleder Peggy Hessen Følsvik sier i en pressemelding at hun er fornøyd med resultatet:

– Jeg er glad for at så mange av LOs medlemmer stemte ja i uravstemningen om offentlig tjenestepensjon. Det betyr at vi har fått en avtale som medlemmene er fornøyd med, og som sikrer oss en god og solidarisk tjenestepensjon i offentlig sektor, sier LOs første nestleder, Peggy Hessen Følsvik, om resultatet av uravstemningen.

Alle de 13 forbundene i Unio har stemt ja, og YS melder om et «overveldende ja» fra de medlemmene som har stemt.

– Medlemmene har nå gitt tilslutning til at offentlig sektor får en god og bærekraftig pensjonsordning som sikrer både de yngste og eldste medlemmene, sier Hessen Følsvik.

LO Stat: Mer jobb gjenstår

LO Stat-leder Egil André Aas er også fornøyd, men peker på at det er mer arbeid som gjenstår:

– Vi får nå en pensjonsordning i offentlig sektor som er helhetlig og som tar hensyn til også de yngste aldersgruppene. Vi hadde ikke gjort jobben vår som tillitsvalgte om vi ikke hadde fått på plass dette nå, sier han i en pressemelding.

Han peker på levealdersjusteringa som noe man må jobbe med politisk:

– De som har kritisert forslaget, har pekt på at levealdersjusteringen fortsatt biter hardt. Det er jeg ikke uenig i. Men å fjerne denne ordningen er dessverre ikke realistisk. Det vi imidlertid kan gjøre, er å jobbe politisk for å få gjort endringer, noe vi må gå i gang med umiddelbart, sier han.

Pensjonsopptjening, særaldersgrenser og uførepensjoner er andre områder som skal jobbes mer med:

– Vi har også en jobb å gjøre når det gjelder hva som skal være opptjeningsgrunnlag. Der er vi ikke enig med vår motpart. Og så kommer også detaljene knytta til ordningene med særaldersgrenser og uførepensjon opp på et senere tidspunkt. Dette er områder vi må holde trykk på, sier Aas.

Han gjentar at han er veldig godt fornøyd med ordningen arbeidstakerorgansiasjonene har forhandlet frem:

– Jeg er stolt over hva vi oppnådde i forhandlingene, og jeg hadde ingen problemer med å anbefale det overfor medlemmene. Vi har brukt mye tid og energi på å forklare avtalen til medlemmene, og nå har de sagt ja. Det gleder meg. Mitt poeng er at punktum ikke er satt. Vi har fortsatt en jobb å gjøre, sier han.

Klart flertall

I kommunesektoren var oppslutningen 35,1 prosent, og 92,6 prosent av disse stemte ja. I LO Stat var valgdeltagelsen på 41,1 prosent, og her stemte 80,7 prosent ja.

Leder Mette Nord i Fagforbundet uttaler følgende:

– Det er klart vi er glade for at medlemmene var enige med oss om at vi har fått fram en ny avtale som er klart bedre enn den vi gradvis vil forlate, sier Nord.

NTL-leder John Leirvaag er også glad for resultatet:

– Vi er nå glade for at et klart flertall av medlemmene har gitt sin tilslutning til den nye pensjonsordningen, og dermed følger den enstemmige anbefalingen fra LO Stats forhandlingsutvalg sier NTL-leder John Leirvaag.

Leder Rita Bråten i Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund ser nå mot utforming av framtidens særaldersgrenser.

– NFF er fornøyd med at det ble «ja» i uravstemninga. Nå gjenstår bare drøftinger om særaldersgrenser som skal tas til høsten, sier hun.

Fornøyd statsråd

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) har vært arbeidstakernes forhandlingsmotpart. Hun sier i en pressemelding at hun er fornøyd med resultatene i LO, YS og Unio, og at hun håper Akademikerne også sier ja i juni.

– Jeg er svært glad for at medlemmene i de tre organisasjonene har stemt ja til pensjonsavtalen. En ny pensjonsordning er helt nødvendig for å sikre offentlig ansatte et godt pensjonsnivå framover etter hvert som levealderen øker. Den nye ordningen gjør det lønnsomt å jobbe lenger og er god for både arbeidstakerne, arbeidsgiverne og samfunnet. Jeg håper at også Akademikerne lander på samme konklusjon som de tre andre arbeidstagerorganisasjonene. Dette er en avtale som er god for alle ansatte i offentlig sektor, sier Hauglie i en pressemelding.

Fem spørsmål og svar om «slitertillegget» og ny offentlig tjenestepensjon

Her er avstemmingsresultatene i LO:

Resultatet for LO Kommune:

Av 201 770 stemmeberettigede har 70 763 (35,1 %) medlemmer deltatt.

65 537 (92,6 %) medlemmer stemte ja og 5226 (7,4 %) medlemmer stemte nei.

Resultatet for LO Stat (Staten og Spekterområdene):

Av 72 324 stemmeberettigede har 29 702 (41,1 %) medlemmer deltatt.

23 968 (80,7 %) medlemmer stemte ja og 5734 (19,3 %) medlemmer stemte nei.

Resultatet for LO totalt:

Det er til sammen 89 505 (89,1 %) LO-medlemmer som har stemt JA til ny avtale og 10 960 (10,9 %) LO-medlemmer som har stemt nei.

Fakta om ny offentlig tjenestepensjon

Partene i offentlig sektor ble 3. mars enige om en avtale om ny pensjonsordning for 800.000 ansatte i stat og kommune. 

• Et flertall av medlemmene i LO, YS, Unio i offentlig sektor har sagt ja til avtalen.

• Forbundene i Akademikerne tar stilling til avtalen i løpet av juni.

• Den nye ordningen skal den etter planen innføres fra 2020 for ansatte som er født i 1963 eller senere.

Dette er de viktigste endringene i den nye ordningen:

• Alle år i jobb fram til 75 år skal gi pensjonsopptjening.

• Det innføres en AFP-ordning (avtalefestet pensjon) etter mønster av privat AFP, der AFP kan tas ut fleksibelt fra 62 til 75 år og kombineres med arbeidsinntekt uten at pensjonen blir avkortet.

• Det gis et «slitertillegg» på 0,15 G årlig til 1963-kullet, som er det første årskullet som mister dagens AFP-ordning, for dem som går av i alderen 62 til 67 år. Tillegget trappes gradvis ned fram til 1970-kullet, som er det siste som får tilbud om et «slitertillegg».

• Det innføres en betinget tjenestepensjon for ansatte som ikke kvalifiserer til AFP. Den kan tas ut fleksibelt fra 62 til 70 år.

• Det innføres flere overgangsordninger for dem som har opptjening i dagens ordning.

• Nye ordninger for ansatte med særaldersgrenser, som politiansatte og sykepleiere skal forhandles om i en egen prosess til høsten. Det samme gjelder ny pensjonsordning for uføre i offentlig sektor. (NTB)

23.05.2018
15:04
23.05.2018 18:40

Her er avstemmingsresultatene i LO:

Resultatet for LO Kommune:

Av 201 770 stemmeberettigede har 70 763 (35,1 %) medlemmer deltatt.

65 537 (92,6 %) medlemmer stemte ja og 5226 (7,4 %) medlemmer stemte nei.

Resultatet for LO Stat (Staten og Spekterområdene):

Av 72 324 stemmeberettigede har 29 702 (41,1 %) medlemmer deltatt.

23 968 (80,7 %) medlemmer stemte ja og 5734 (19,3 %) medlemmer stemte nei.

Resultatet for LO totalt:

Det er til sammen 89 505 (89,1 %) LO-medlemmer som har stemt JA til ny avtale og 10 960 (10,9 %) LO-medlemmer som har stemt nei.

Fakta om ny offentlig tjenestepensjon

Partene i offentlig sektor ble 3. mars enige om en avtale om ny pensjonsordning for 800.000 ansatte i stat og kommune. 

• Et flertall av medlemmene i LO, YS, Unio i offentlig sektor har sagt ja til avtalen.

• Forbundene i Akademikerne tar stilling til avtalen i løpet av juni.

• Den nye ordningen skal den etter planen innføres fra 2020 for ansatte som er født i 1963 eller senere.

Dette er de viktigste endringene i den nye ordningen:

• Alle år i jobb fram til 75 år skal gi pensjonsopptjening.

• Det innføres en AFP-ordning (avtalefestet pensjon) etter mønster av privat AFP, der AFP kan tas ut fleksibelt fra 62 til 75 år og kombineres med arbeidsinntekt uten at pensjonen blir avkortet.

• Det gis et «slitertillegg» på 0,15 G årlig til 1963-kullet, som er det første årskullet som mister dagens AFP-ordning, for dem som går av i alderen 62 til 67 år. Tillegget trappes gradvis ned fram til 1970-kullet, som er det siste som får tilbud om et «slitertillegg».

• Det innføres en betinget tjenestepensjon for ansatte som ikke kvalifiserer til AFP. Den kan tas ut fleksibelt fra 62 til 70 år.

• Det innføres flere overgangsordninger for dem som har opptjening i dagens ordning.

• Nye ordninger for ansatte med særaldersgrenser, som politiansatte og sykepleiere skal forhandles om i en egen prosess til høsten. Det samme gjelder ny pensjonsordning for uføre i offentlig sektor. (NTB)
Mest lest

Ole Martin Kolberg, FOs hovedtillitsvalgt i Fredrikstad kommune, og Kine Kvamme Andersen er bekymret for hvordan kommunen skal klare å rekruttere nye vernepleiere.

Ole Martin Kolberg, FOs hovedtillitsvalgt i Fredrikstad kommune, og Kine Kvamme Andersen er bekymret for hvordan kommunen skal klare å rekruttere nye vernepleiere.

Simen Aker Grimsrud

60 ansatte i kommunen må begynne i turnus: – Veldig mange søker seg bort

– Jeg er trist. Det er vondt å gå rundt på min arbeidsplass nå, forteller operatør Inger Hilde Bårdsen.

– Jeg er trist. Det er vondt å gå rundt på min arbeidsplass nå, forteller operatør Inger Hilde Bårdsen.

Jan-Erik Østlie

Strømprisen kan koste Inger Hilde og 200 kollegaer jobben: – Har blitt noen søvnløse netter

Berit Roald / NTB

Ukjent antall Skeidar-ansatte mister jobben: – Har gått fort og brutalt

Martin Guttormsen Slørdal

Engelskmenn med jobb og familie trenger gratis mat for å overleve

Gerd-Liv Valla blir 75 år, men opplever en ny politisk vår som strømpolitiker. – Det er ingen strømkrise, det er en strømpriskrise, slår hun fast.

Gerd-Liv Valla blir 75 år, men opplever en ny politisk vår som strømpolitiker. – Det er ingen strømkrise, det er en strømpriskrise, slår hun fast.

Knut Viggen

Gerd-Liv Valla skjønner ikke hvorfor arbeidslinja har blitt et skjellsord

Hjemmetjeneste (illustrasjonsfoto).

Hjemmetjeneste (illustrasjonsfoto).

Anita Arntzen

Dette yrket har Norges høyeste sykefravær

Aslak Bodahl

Nå får Hamza skattelette for å bo i brakke på jobb

Gjestearbeiderne i Ölands dyrepark jobbet seks dager i uka og fikk utbetalt mellom seks og sju tusen kroner i måneden.

Gjestearbeiderne i Ölands dyrepark jobbet seks dager i uka og fikk utbetalt mellom seks og sju tusen kroner i måneden.

Colourbox

Svensk dyrepark serverte ansatte samme mat som dyra

Tøffe tider: Olga Leach-Walters er fagforeningsrepresentant for 22 000 helsearbeidere i Royal College of Nursing. 6000 av dem jobber som sykepleiere på Birminghams største sykehus. Onsdag og torsdag denne uka streiket de. Det er andre gang på en måned.

Tøffe tider: Olga Leach-Walters er fagforeningsrepresentant for 22 000 helsearbeidere i Royal College of Nursing. 6000 av dem jobber som sykepleiere på Birminghams største sykehus. Onsdag og torsdag denne uka streiket de. Det er andre gang på en måned.

Anita Arntzen

I England sover sykepleiere med 100 prosent stilling i bilen. Her er Olgas råd til Norge

Naujasis minimalus darbo užmokestis devyniose ūkio šakose.

Naujasis minimalus darbo užmokestis devyniose ūkio šakose.

Brian Cliff Olguin

Naujasis minimalus darbo užmokestis Norvegijoje

Andrew Kelly Reuters/Ritzau Scanpix

Danskene kan miste fridag. Skammelig, mener fagbevegelsen

Matbutikken UMS Halden har holdt åpent alle dager hele uka.

Matbutikken UMS Halden har holdt åpent alle dager hele uka.

Leif Martin Kirknes

Matbutikken er politianmeldt to ganger: Nå stenger UMS Halden om søndagene

BEKYMRET: – Vi er bekymra for at bedriften for raskt tar ut synergier etter en omorganisering, sier hovedtillitsvalgt for EL og IT Forbundet i Telenor Norge, Kenneth Pettersen.

BEKYMRET: – Vi er bekymra for at bedriften for raskt tar ut synergier etter en omorganisering, sier hovedtillitsvalgt for EL og IT Forbundet i Telenor Norge, Kenneth Pettersen.

Leif Martin Kirknes

200 mister jobben i Telenor: – Usaklig å sparke faste ansatte når man har så mange innleide

– Nå har arbeidstakersiden helt andre rettigheter under forhandlinger, sier tillitsvalgt Arvid.

– Nå har arbeidstakersiden helt andre rettigheter under forhandlinger, sier tillitsvalgt Arvid.

Privat

Arvid jubler for egen tariffavtale. Nå håper han på et statusløft

Den amerikanske storsatsingen på fornybar industri kan ramme europeisk industri hardt på sikt, mener utenriksminister Anniken Huitfeldt.

Den amerikanske storsatsingen på fornybar industri kan ramme europeisk industri hardt på sikt, mener utenriksminister Anniken Huitfeldt.

Adam Schultz (whitehouse.gov) via Wikimedia Commons / Jan-Erik Østlie

Bidens fornybar-satsning får EU og Norge til å skjelve

Brian Cliff Olguin

Butikkansatte stusser over matprisene: – Lurer på hvor pengene blir av

Anita Arntzen

500 unødvendige dødsfall hver uke: Sykepleier Ida står midt i en helsestorm

Kine Mariana Soma har drømt om å bli frisør helt siden hun var liten. Nå håper hun at hun holder seg skadefri og kan være lenge i drømmeyrket.

Kine Mariana Soma har drømt om å bli frisør helt siden hun var liten. Nå håper hun at hun holder seg skadefri og kan være lenge i drømmeyrket.

Eilin Lindvoll / Dagsavisen

Kine bør jobbe i 50 år til for å få en god pensjon: – Urealistisk

– Erna bommer bevisst, skaper frykt og usikkerhet ved å spre feilinformasjon, mener Peggy Hessen Følsvik.

– Erna bommer bevisst, skaper frykt og usikkerhet ved å spre feilinformasjon, mener Peggy Hessen Følsvik.

Jan-Erik Østlie

LO-lederen: Erna Solberg sprer bevisst feilinformasjon om innleie

– Løgn og uredelighet er et dårlig utgangspunkt for samarbeid, sier Eystein Garberg (til høyre). – Påstandene får stå for hans regning, svarer Geir Ove Kulseth. Begge er kandidater til ledervervet i EL og IT Forbundet.

– Løgn og uredelighet er et dårlig utgangspunkt for samarbeid, sier Eystein Garberg (til høyre). – Påstandene får stå for hans regning, svarer Geir Ove Kulseth. Begge er kandidater til ledervervet i EL og IT Forbundet.

Knut Viggen

Bitter lederstrid i LO-forbund: Anklager motstander for løgn og kaller valgmøte «regissert»


Flere saker