JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Ostehøvelkuttene motarbeider regjeringens strategi mot arbeidslivskriminalitet, mener NTL

NTL synes det er lite futt i regjeringens strategi mot arbeidslivskriminalitet. – Det holder ikke å snakke om å styrke innsatsen mot arbeidskriminalitet, når man i realiteten svekker etatene som skal utføre jobben, sier NTL-leder Kjersti Barsok.
NTL-leder Kjersti Barsok etterlyser en opptrappingsplan fra regjeringen for kontrolletatene som jobber mot arbeidslivskriminalitet.

NTL-leder Kjersti Barsok etterlyser en opptrappingsplan fra regjeringen for kontrolletatene som jobber mot arbeidslivskriminalitet.

Ole Palmstrøm

may.berg@lomedia.no

Regjeringen la nylig fram sin reviderte strategi mot arbeidslivskriminalitet, som er en videreføring av arbeidet regjeringen startet i 2015.

Norsk Tjenestemannslag (NTL), som organiserer de ansatte som går i bresjen i for kampen mot de kriminelle i arbeidslivet, er ikke imponert.

Her er regjeringens strategi mot arbeidslivskriminalitet

Ingen økning

NTL Skatt konstaterer at revideringen av strategien bare er en revidering, og ikke en styrking av arbeidet mot arbeidslivskriminalitet. NTL finner ingen løfter om flere ressurser til kontrolletatene, politiet eller domstolene, slik at de kan øke innsatsen.

NTL-leder Kjersti Barsok sier at regjeringen i realiteten svekker etatene som skal gjøre jobben.

– Regjeringen pålegger kontrolletatene nye oppgaver, uten at disse følges opp med nye midler, sier Barsok.

Resultatet er at ressurser må tas fra tilsynsarbeidet, blant annet i Arbeidstilsynet.

– Vi trenger en opptrappingsplan for kontrolletatene. Samtidig må påtalemyndighetenn prioritere arbeidslivskriminalitetssaker i langt større grad enn det som har vært tilfelle de senere årene, sier Barsok.

Statsbudsjettet 2019: – Kuttene i domstolene går på rettssikkerheten løs, mener tillitsvalgt

Motarbeides av ABE-reformen

NTL Skatt mener at ostehøvelkuttene i statsbudsjettet er en utfordring for etatene som jobber mot arbeidslivskriminalitet.

– Når vi ser regjeringens politikk i sin helhet, så ser vi at de vedvarende ABE-kuttene (avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen, red.anm.) gjør at det å stille nok ressurser til rådighet fra alle etatene er en utfordring. Vi mener det bør være mulig med raskere domsbehandling av sakene som blir avdekket, men ser at at domstolene sliter med å ta unna saker på grunn av kuttene som er gjort gjennom statsbudsjettet, sier nestleder i NTL Skatt Morten Fjeld Ørsnes.

1.000 kriminelle gjengangere står bak hver sjette konkurs

Etterlyser tiltak

NTL mener at regelverket for å etablere næringsvirksomhet må vurderes, og tersklene for revisjonsplikt bør senkes.

NTL mener regjeringen bør utrede en nasjonal modell for offentlige innkjøp.

NTL etterlyser en fortgang når det gjeldere å iverksette de vedtatte endringene i skatte- og tolloven, som omhandler deling av informasjon mellom kontrolletatene.

Ett av tiltakene som skal lanseres i vår er innføringen av eBevis, et register der offentlige oppdragsgivere kan undersøke at leverandører de kjøper varer og tjenester fra, driver seriøst. Regjeringen skal vurdere om også forbrukere og private virksomheter skal kunne benytte seg av tjenesten. NTL Skatt håper at man snarest finnere en løsning som tillater privatpersoner å sjekke om virksomheter betaler sine skatter og avgifter slik de skal.

Strategi mot arbeidslivskriminalitet

I strategien defineres arbeidslivskriminalitet som «handlinger som bryter med norske lover om lønns- og arbeidsforhold, trygder, skatter og avgifter, gjerne utført organisert, som utnytter arbeidstakere eller virker konkurransevridende og undergraver samfunnsstrukturen» (Strategi mot arbeidslivskriminalitet, regjeringen.no).

Regjeringen la fram sin strategi mot arbeidslivskriminalitet i 2015.

Strategien ble fornyet og oppdatert i 2017, og den er på nytt blitt revidert i februar 2019.

Arbeidet med strategien er gjennomført i dialog med hovedorganisasjonene i arbeidslivet.

Dette er en sak fra

Vi skriver om de ansatte i staten og virksomheter med statlig tilknytning.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse

Strategi mot arbeidslivskriminalitet

I strategien defineres arbeidslivskriminalitet som «handlinger som bryter med norske lover om lønns- og arbeidsforhold, trygder, skatter og avgifter, gjerne utført organisert, som utnytter arbeidstakere eller virker konkurransevridende og undergraver samfunnsstrukturen» (Strategi mot arbeidslivskriminalitet, regjeringen.no).

Regjeringen la fram sin strategi mot arbeidslivskriminalitet i 2015.

Strategien ble fornyet og oppdatert i 2017, og den er på nytt blitt revidert i februar 2019.

Arbeidet med strategien er gjennomført i dialog med hovedorganisasjonene i arbeidslivet.