JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Forsvarsrenholderne mot ISS i retten

Renholderne tapte mot ISS – nå anker de

61 renholderne gikk til sak mot sin nye arbeidsgiver ISS for å få beholde rettigheter de hadde hos sin gamle arbeidsgiver Forsvarsbygg, og tapte. Nå vil Arbeidsmandsforbundet og NTL anke deler av dommen.
JUNI 2015: Renholderne protesterte mot å bli konkurranseutsatt, men ble ikke hørt

JUNI 2015: Renholderne protesterte mot å bli konkurranseutsatt, men ble ikke hørt

Anette Karlsen

ane.borrud@lomedia.no /

may.berg@lomedia.no

Renholderne tapte mot ISS

I dommen fra tingretten deler de tre dommerne seg på flere spørsmål.

I spørsmålet om stillingsvern, er det én av dommerne som gir renholderne medhold i kravet, men de to andre dommerne frikjenner ISS på dette punktet også.

Det samme gjelder spørsmålet om særaldersgrenser. Her vil den ene dommerne gi renholderne medhold, mens de to andre mener rettighetene ikke kan overføres til ISS.

(21.03.17:) For renholder Inger Synnøve (59) står 1,3 mill. i pensjon på spill

Saken ankes

Nå er det klart at Arbeidsmandsforbundet og NTL (Norsk Tjenestemannslag) ønsker å anke dommen. Renholderne var medlemmer i NTL da de var ansatt i Forsvarsbygg, og medlemmer i Arbeidsmandsforbundet nå som de er ansatt i ISS.

– Denne saken er viktig for renholderne det gjelder, men også for NTL og Arbeidsmandsforbundet, sier forbundssekretær Brede Edvardsen om samarbeidet.

– Denne saken er prinsipielt viktig.

For lovverket rundt virksomhetsoverdragelser er ikke klart og tydelig. Arbeidstakernes rettigheter ved virksomhetsoverdragelse er regulert i arbeidsmiljølovens kapittel 16.

– Det står ingenting om særalderspensjon og AFP i loven. Formålet med loven er at ansatte har krav på å få med seg rettighetene som den forrige arbeidsgiveren er bundet av. Men så er det en mengde unntak. I praksis er det slik at avtaler den forrige arbeidsgiveren juridisk sett kunne si opp, kan den nye arbeidsgiveren også si opp – eller reservere seg mot, som det heter.

Det er heller ikke mye rettspraksis på området.

– På to av punktene i dommen har retten delt seg. Det står i dommen at dette er vanskelig juss, og at det er lite rettskilder på området. Derfor ønsker vi å anke for å få en klar rettspraksis på hvilke vilkår du har lov å ha med deg over på en virksomhetsoverdragelse. Og hvis vi fremdeles ikke får medhold etter å ha anket, da må vi kanskje jobbe for lovendringer, slår Edvardsen fast.

Brede Edvardsen, Norsk Arbeidsmandsforbund.

Brede Edvardsen, Norsk Arbeidsmandsforbund.

Sissel M. Rasmussen

Må ta en juridisk avveining

Ankefristen er i august. Selv om de to forbundene vil anke saken videre til Borgarting lagmannsrett, er det ikke klart hvilke deler av dommen som de vil anke.

– Dommen er på 36 sider, og vi må ta en juridisk avveining av hva vi tror er mulig å få endret, sier Edvardsen.

Men han signaliserer at å få med AFP-rettigheter og særalderspensjon fra staten i virksomhetsoverdragelser til det private næringslivet står høyt på lista.

– Flere av våre medlemmer taper over en million kroner når renholdet i forsvaret har blitt privatisert. Det er jo det som er verst. Det var en av grunnene til å kjøre saken i første omgang, sier forbundssekretæren.

NTL: Viktig å anke

Også NTL er opptatt av at saken ankes. – Resultatet fra tingretten går på tvers av det som er formålet med regelverket, nemlig å ivareta de ansattes rettigheter. Vårt hovedmål er å få en endelig dom som retter opp det store rettighetstapet disse renholderne har fått med denne virksomhetsoverdragelsen. Dersom det viser seg at riktig juss er at ansatte sitter ribbet tilbake etter en virksomhetsoverdragelse, så må dette fram i lyset, sier forbundssekretær Guro Vadstein i NTL.

Forhistorien

Høsten 2014 bestemte Forsvarsdepartementet å oppheve Forsvarsbyggs monopol på renhold til Forsvaret. Renholdet ble satt ut på anbud, og i april 2016 inngikk ISS en syv års avtale med Forsvarsbygg.

Renholdere over 60 år fikk bli i Forsvarsbygg, resten måtte over til ISS.

210 ansatte ble overført fra Forsvarsbygg til ISS etter reglene om virksomhetsoverdragelse.

Renholderne som måtte over til ISS mistet blant annet rettighetene de hadde opparbeidet i den offentlige avtalefestet pensjonen (AFP), og de av dem som var eldre enn 55 år ville ikke rekke å få full opptjening i den private AFP-ordningen ISS har, der du må ha jobbet syv av de siste ni årene i en AFP-bedrift ved fylte 62 år for å få utbetaling.

Gikk til sak mot ISS

61 renholdere som ble overført fra Forsvarsbygg til ISS gikk til sak for å beholde rettigheter de hadde hatt i Forsvarsbygg.

De krevde:

• Å få med seg stillingsvernet og oppsigelsesfristene fra Forsvarsbygg til ISS

• At særaldersgrensa på 65 år skulle gjelde også i ISS.

• At de skulle ha med seg AFP-rettighetene fra staten inn i ISS.

• Å beholde rettigheter til arbeidstid og smusstillegg i en overgangsperiode.

• At de fortsatt skulle få utbetalt lønna på samme måte som i Forsvarsbygg

Les også

ISS-renholder ble truet med skriftlig advarsel av arbeidsgiver
Først ble forsvarsrenholderne privatisert. Nå blir mange av dem sagt opp av ISS
Video: Elisabeth må vaske 36 leiligheter etter lunsj

Dette er en sak fra

Vi skriver om og for arbeidsfolk i blant annet anlegg, vakt, renhold, asfalt og bergverk.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse