JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Lov om vaktvirksomhet

Flyplass-vekterne er eksperter på trusler. Snart kan de bli erstattet av servicemedarbeidere

I mai kan Stortinget vedta en lovendring som gjør at halvparten av sikkerhetskontrollørene på flyplass kan erstattes av folk uten vekterutdanning.
ADVARER: Vekter og tillitsvalgt Ole Erik Hønsvik protesterer mot en foreslått lovendring som vil kunne ramme ham og kollegaer på Værnes lufthavn. I bakgrunnen står hovedtillitsvalgt Frank Aamo, begge i Avarn Security.

ADVARER: Vekter og tillitsvalgt Ole Erik Hønsvik protesterer mot en foreslått lovendring som vil kunne ramme ham og kollegaer på Værnes lufthavn. I bakgrunnen står hovedtillitsvalgt Frank Aamo, begge i Avarn Security.

Martin Guttormsen Slørdal

merete.holtan@lomedia.no

– Vi driver med et sikkerhetsyrke. Hvis hvem som helst kan gjøre jobben vår på denne flyplassen – uten den bakgrunnen vi har, blir det helt feil.

Det sier Ole Erik Hønsvik, fersk tillitsvalgt med to år bak seg som sikkerhetskontrollør for Avarn Security Aviation på Værnes lufthavn.

Oppgavene hans er å skanne bagasje og folk i sikkerhetskontrollen, og være årvåken for enhver trussel mot sikkerheten på flyplassen.

For å gjøre den jobben har han vekterutdanning med opplæring i alt fra å avverge farlige situasjoner til å forutse hva i folks bagasje som kan bli en potensiell trussel.

Hvis Stortinget stemmer som regjeringen har foreslått, endres lov om vaktvirksomhet slik at halvparten av vekterne på flyplass kan erstattes med servicemedarbeidere uten denne grundige opplæringen.

– Det er helt forkastelig, sier Ole Erik Hønsvik.

Siste: Full seier for flyplassvekterne: Politikerne vil ikke sette sikkerheten på spill

UTDANNET FOR JOBBEN: Ole Erik Hønsvik har utdanning som vekter. Det gjør ham kvalifisert til å oppdage og håndtere trusler på flyplassen.

UTDANNET FOR JOBBEN: Ole Erik Hønsvik har utdanning som vekter. Det gjør ham kvalifisert til å oppdage og håndtere trusler på flyplassen.

Martin Guttormsen Slørdal

Protesterte i justiskomiteen

I mars var Norsk Arbeidsmandsforbund, som organiserer vekterne, på høring i justiskomiteen for å protestere mot lovendringen.

Dere skjønner ikke konsekvensen av forslaget, sa forbundssekretær Terje Mikkelsen til politikerne.

Forslaget går ut på å endre lov om vaktvirksomhet så de oppgavene på flyplass som ikke har med direkte personkontroll å gjøre, kan settes ut til såkalte servicemedarbeidere.

Servicemedarbeiderne trenger bare ha en lokal opplæring i sikkerhet for å utføre jobben.

– Å foreslå svekkelser i sikkerhetskontrollen ved lufthavnene når vi er i den mest spente sikkerhetspolitiske situasjonen på flere tiår, fremstår helt uvirkelig, sa Terje Mikkelsen til justiskomiteen.

– Utgiftspost de vil kvitte seg med

Frank Aamo er hovedtillitsvalgt for 1.600 sikkerhetskontrollører i Avarn Security, fordelt på 42 flyplasser rundt om i Norge.

110 av dem jobber på Værnes, og Aamo tror at enda flere enn halvparten av dem vil kunne erstattes av servicemedarbeidere hvis lovforslaget får ja på Stortinget.

– Det er helt krise, sier den hovedtillitsvalgte, som lister opp tre årsaker til at forslaget ikke er godt.

Den første handler om de sosiale og økonomiske konsekvensene for den enkelte vekter, som enten vil måtte slutte i jobben eller godta mindre lønn.

Frank Aamo tror at Avinor, som har anbudet på alle de 42 flyplassene, vil ansette servicemedarbeidere i de funksjonene en ny lov vil tillate.

En servicemedarbeider er ikke omfattet av vekternes tariffavtale, og kan ansettes på lavere årslønn enn det en vekter har krav på.

– Avinor vil sysselsette sine egne ansatte fordi det blir billigere for dem. Vi vektere er en ren utgiftspost de vil kvitte seg med. Det er det denne saken dreier seg om – det er sosial dumping i praksis, sier den hovedtillitsvalgte.

Kollega Ole Erik Hønsvik sier det ikke vil komme på tale å godta en endringsoppsigelse og jobbe som servicemedarbeider på Værnes.

– Det kommer verken jeg eller kollegaene mine til å godta. Vi er fra før i et lavlønnsyrke, dessuten brenner vi for jobben vår, sier Hønsvik.

– Blir vi bedt om å bli servicemedarbeidere, kommer vi heller til å slutte.

– Kan være hvem som helst

Den andre utfordringen handler om sikkerhet på flyplassen, som forbundssekretær Terje Mikkelsen allerede har ropt varsku om.

Frank Aamo mener at definisjonen av «personkontroll» i det nye lovforslaget er uklar og åpner for at Avinor kan tolke loven til sin fordel:

– Avinor vil kunne si at bare den personen som rent fysisk skal kontrollere en annen person, vil trenge å ha vekterutdanning. Strengt tatt gjelder det bare den personen som står i «portalen» og kroppsvisiterer i sikkerhetskontrollen.

Aamo er direkte redd for sikkerheten dersom vekterne erstattes av servicemedarbeidere.

– En slik medarbeider kan egentlig være hvem som helst, bare personen har ren vandel. Og security-opplæringa går bare over en uke.

– Det er så korttenkt

Den tillitsvalgte mener at det langt fra er nok til å sørge for en sikker flyplass. Han kommer med et eksempel:

– En vekter som screener bagasje, er lært opp til å legge sammen to og to. Hvis jeg for eksempel ser kombinasjonen av en sprøyte, en sølvskje og organisk materiale som en appelsin – som hver for seg er lov til å ta med – vet jeg at de tre tingene kan brukes til å ta heroin. Dette vet kanskje ikke en servicemedarbeider.

Nylig skrev HK-Nytt at antallet flypassasjerer som utagerer, truer eller utøver vold, er doblet det siste året.

Luftfartstilsynets tall gjelder hendelser ombord på fly, men en tillitsvalgt i SAS Ground Handling sier til HK-Nytt at også flyplassansatte opplever en økning i tilfeller av trakassering.

En ansatt i innsjekkingsskranken på Oslo lufthavn forteller til HK-Nytt at hun måtte vente altfor lenge før vektere og politi kom og hjalp henne.

Det er et eksempel på en type hendelse Frank Aamo er bekymret for.

– Hvis en person plutselig blir rabiat og truer en i serviceskranken, noe som også skjedde på Værnes forleden, blir vi vektere tilkalt – selv om vi egentlig er satt på «personkontroll». Og hva når en passasjer får hjerteinfarkt i sikkerhetskontrollen? Det skjer, og vi vektere kan hjerte- og lungeredning.

Frank Aamo sukker:

– Dette forslaget er så korttenkt.

– Alt kastet ut av vinduet

Det siste momentet Frank Aamo er opptatt av, er hvordan en slik lovendring vil påvirke vaktbransjen.

Han minner om at bransjen tidligere ble omtalt som en «cowboybransje», hvor vekterne hadde rykte på seg for å være bolere og bråkmakere som ikke hadde kommet inn på Politihøgskolen. Så ble kompetansekravene for vekterne hevet.

Utdanningen ble lengre og grundigere, med Arbeidsmandsforbundet som pådriver.

– Blir denne lovendringen vedtatt, blir alt arbeidet vi har gjort for vaktbransjen de siste 15 årene kastet ut av vinduet. Loven hules ut, sier Frank Aamo, og forklarer:

– Hvis lov om vaktvirksomhet snevres inn til å gjelde personkontroll på ett område, kan det samme skje på flere områder. Arbeidsgiversida kan hevde at for eksempel mobilvektere, som sjekker bygg om natta, ikke er i direkte kontakt med folk. Det samme gjelder vektere som er resepsjonister i Equinors kontorbygg. På den måten mister flere og flere vektere både funksjon og anseelse. Kanskje forsvinner vekterne fra skolen, og hele utdanninga svekkes.

Tirsdag 23. april leverer justiskomiteen sin innstilling. Det vil gi et klart råd til politikerne på Stortinget, som skal si ja eller nei til lovendringen 13. mai.

Frank Aamo er tydelig i sitt råd:

– Det forslaget som er kommet på bordet, er et direkte angrep på lov om vaktvirksomhet og svekker bransjen. At det skjer i en tid hvor flere og flere politifolk forsvinner fra gatene, er bekymringsfullt.

Avinor: – Ikke på akkord med sikkerheten

Avinor har fått lese Frank Aamos påstander om at flyplasseieren vil velge å ansette servicemedarbeidere der lovverket tillater det, og at lovendringen handler om økonomi.

Avinor har også fått muligheten til å svare på om sikkerheten vil svekkes hvis vektere erstattes med servicemedarbeidere.

I en e-post til Arbeidsmanden svarer kommunikasjonsrådgiver Helene Wattanapradit Jensen dette:

«Slik vi oppfatter det nye lovforslaget, vil dette innebære at regelverket i Norge i større grad blir likestilt med regelverket ellers i Europa. Vi kommer til å følge med på prosessen frem til endelig lov og forskrifter foreligger. Og Avinor kommer, som vi alltid gjør, til å innrette virksomheten på en måte som gjør at vi ikke går på akkord med sikkerheten.»

Warning
Annonse
Annonse