JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Amin og kollegaene kan miste jobben på Nasjonalmuseet

Da Nasjonalmuseet la ut vaktholdet på anbud, var det ikke satt noen krav om at de 150 Securitas-vekterne som er der i dag skal få fortsette ved museet med ny arbeidsgiver.
Amin Shahbazi er bekymret for hva som skal skje med jobben hans framover. (Arkivbilde)

Amin Shahbazi er bekymret for hva som skal skje med jobben hans framover. (Arkivbilde)

Ole Palmstrøm

ane.borrud@lomedia.no

Fram til Nasjonalmuseet åpnet sine dører i fjor sommer, hadde Securitas ansvaret for vaktholdet i det nye bygget alene.

Da dørene ble åpnet for publikum 11. juni, hadde Nasjonalmuseet behov for flere vektere. Ifølge museet var ikke Securitas i stand til å stille med det nødvendige antallet vektere.

Nasjonalmuseet lyste da ut en ny kontrakt på det ekstra antallet vektere de hadde behov for, som Protect Vakthold og Sikkerhet Sande AS vant.

Etter å ha hatt to vaktselskap parallelt, ville museet heller ha én leverandør som dekket hele behovet for sikkerhetstjenester. Nasjonalmuseet utlyste derfor en ny anbudskonkurranse. Protect vant, og skal fra 1. mai ta over vaktholdet ved hele Nasjonalmuseet.

Da kan de om lag 150 Securitas-vekterne som jobber der i dag, miste jobben.

Sa nei til virksomhetsoverdragelse

Dersom Nasjonalmuseet hadde satt krav om såkalt virksomhetsoverdragelse, da de sendte ut vaktholdet på anbud, hadde saken vært grei.

Da måtte vaktselskapet som vant, uansett hvilket, ha ansatt vekterne som allerede hadde jobb ved museet, og som ønsket å fortsette.

For vekterne hadde en virksomhetsoverdragelse betydd at de kunne velge å bytte arbeidsgiver fra Securitas til vinnende vaktselskap, og fått med seg opparbeidede rettigheter – som for eksempel ansiennitet.

Siden Nasjonalmuseet ikke hadde satt noe krav om virksomhetsoverdragelse, sendte hovedtillitsvalgt i Securitas, Stian Tveitan, krav om dette til Protect.

Protect avviste, gjennom advokatfirmaet Elden, kravet. Arbeidsmanden har lest brevet der kravet avvises.

Dermed må vekterne som ønsker å fortsette å jobbe ved Nasjonalmuseet eventuelt søke på jobben de har i dag, og det er opp til Protect om de vil ansatte dem eller ei.

Mener det er virksomhetsoverdragelse

Arbeidsmandsforbundet mener skifte av vakt-leverandør er en virksomhetsoverdragelse, siden det er sikkerhetstjenesten ved Nasjonalmuseet som overføres, og de i all hovedsak skal gjøre samme oppgaver før og etter skifte av leverandør.

Avviste krav om virksomhetsoverdragelser kan prøves i retten i ettertid.

Dersom forbundet velger å gå til retten, og dommen ender på at det var en virksomhetsoverdragelse, må Protect ta med alle fra den forrige arbeidsgiveren.

Se hva Arbeidsmiljøloven sier om virksomhetsoverdragelse her.

Nasjonalmuseet var et av de største oppdragene Securitas hadde, med over 150 vektere på jobb og nesten halvparten av dem i heltidsstillinger.

– Konsekvensene av at Protect ikke godtar dette som en virksomhetsoverdragelse er at en del av disse vekterne kan bli permittert, og i verste fall sagt opp. Vi snakker om mennesker her, som alle er avhengig av inntektene sine, sier regiontillitsvalgt i Securitas vekterklubb Oslo og Akershus, Dan Christian Torres Legaspi.

Regiontillitsvalgt Dan Christian Torres Legaspi kan ikke skjønne hvorfor Protect har sagt nei til virksomhetsoverdragelse.

Regiontillitsvalgt Dan Christian Torres Legaspi kan ikke skjønne hvorfor Protect har sagt nei til virksomhetsoverdragelse.

Ole Palmstrøm

Amin kan miste jobben

Amin Shahbazi begynte som vekter ved Nasjonalmuseet 3. januar i fjor. Han er en av vekterne som kan miste jobben ved museet, og forteller om stress og forvirring blant kollegaene.

– Vi vet ikke hva som skjer framover, og vi får lite informasjon. Jeg vet at Securitas prøver etter beste evne å finne nye objekter til oss, men det er ikke jobb til alle.

Han er selv bekymret.

– Jeg har familie og barn. Hvordan skal jeg få inntekt framover?

En av mulighetene han vurderer, er å søke på stilling som vekter på Nasjonalmuseet hos Protect – dersom han ikke får en annen stilling i Securitas.

Men han håper på at det blir en virksomhetsoverdragelse, sånn at alle som i dag jobber på Nasjonalmuseet har mulighet til å bli med videre dersom de ønsker det.

– Jeg håper at Protect og Nasjonalmuseet kommer med en løsning sånn at folk ikke mister jobben sin.

Amin stortrives som vekter på Nasjonalmuseet. (Arkivbilde).

Amin stortrives som vekter på Nasjonalmuseet. (Arkivbilde).

Ole Palmstrøm

Kan ikke skjønne at Protect sa nei

Regiontillitsvalgt, Dan Christian Torres Legaspi, kan ikke skjønne hvorfor Protect har sagt nei til virksomhetsoverdragelse.

– Er de klar over hvor mange vektere, med godkjent utdanning, de må ansette i løpet av veldig kort tid? Og har de tenkt over hvordan de skal klare å gjennomføre ferieavviklingen, spør han.

Ifølge Torres Legaspi er det mangel på vektere i arbeidslivet i dag.

– Det er snakk om 150 vektere som skal erstattes, og det er stor etterspørsel etter vektere. 

Lest denne? Hva er virksomhetsoverdragelse? Og hvorfor kan det være bra for de ansatte?

Kritisk til Nasjonalmuseet

Torres Legaspi er også svært kritisk til Nasjonalmuseets håndtering av anbudsprosessen.

– Nasjonalmuseet er eid av staten. Hvordan kan et statlig museum la være å stille krav om virksomhetsoverdragelse? Vi snakker om 150 vektere som kan miste jobben!

Han mener Nasjonalmuseet motarbeider regjeringens mål om faste, hele stillinger i arbeidslivet.

– Uten virksomhetsoverdragelse er vekterne i realiteten ikke fast ansatte, kun midlertidig ansatte så lenge kontrakten arbeidsgiveren har med oppdragsgiver varer.

– Opp til tilbyderne

Oddbjørn Teigen, seksjonsleder sikkerhet ved Nasjonalmuseet, skriver i en epost til Arbeidsmanden at spørsmålet om når reglene om virksomhetsoverdragelse i Arbeidsmiljøloven kommer til anvendelse, må tilbyderne selv ta stilling til.  

– Spørsmålet om reglene kommer til anvendelse, avhenger blant annet av hvordan overtakende virksomhet organiserer sitt arbeid. Det er ikke Nasjonalmuseets oppgave å stille krav om at reglene om virksomhetsoverdragelse følges i en anbudskonkurranse som dette, skriver han. 

Videre skriver han at Protect selv må svare for de vurderinger selskapet har gjort. 

– På generelt grunnlag legger vi til grunn at alle våre leverandører gjør grundige vurderinger av relevante lover og regler, og følger disse. 

Teigen gjør også oppmerksom på at det er ikke er tale om en økning med 150 vekterposisjoner.

– Det skal dekkes flere vekterposisjoner i museet enn tidligere, men det er ikke tale om en økning med 150 vekterposisjoner, skriver han. 

På spørsmålet til regiontillitsvalgt Dan Christin Torres Legaspi om hvordan et statlig eid museum kan la være å stille krav om virksomhetsoverdragelse, gjør Teigen oppmerksom på at Nasjonalmuseet er ikke eid av staten, men er en selvstendig stiftelse. Og svarer: 

– Vekterne er ansatt i Securitas, ikke Nasjonalmuseet. Hvordan Securitas organiserer sine arbeidsoppgaver og hvordan de benytter sine ansatte, må Securitas svare for. Reglene om virksomhetsoverdragelse forhindrer ikke oppsigelser. Overtar en virksomhet ansatte som følge av reglene om virksomhetsoverdragelse, står overtakende virksomhet fritt til å gjennomføre nedbemanninger etter overtakelsen. Det er altså leverandørene og ikke Nasjonalmuseet som tar stilling til ansettelser og oppsigelser. 

Han er ikke enig i at Nasjonalmuseet motarbeider regjeringens mål om faste, hele stillinger i arbeidslivet. 

– Vi viser til det som er sagt ovenfor. Premisset i spørsmålet er feil. Som nevnt ovenfor er det leverandørene som ansetter, sier opp og organiserer arbeidet med sine ressurser. Leverandørene kan også benytte sin ansatte på andre oppdrag.

Og han er ikke bekymret for om Protect klarer å ansette nok vektere før 1. mai, ei heller om de vil klare ferieavviklingen.

– Protect er kjent med hva de har levert tilbud på, og vi forutsetter at de leverer i tråd med sine kontraktsforpliktelser. På samme måte som Securitas har Protect vært leverandør av slike tjenester til museet og har gode forutsetninger for å vurdere sin evne til oppfyllelse av kontraktsforpliktelsene, skriver han. 

Protect vil ikke kommentere

Arbeidsmanden har prøvd å få tak i daglig leder i Protect, Petter Larsen. 3. mars sendte vi en sms der vi ba om et intervju.

Larsen svarte da:

«Vi ønsker ikke å kommentere så mye rundt dette akkurat nå. Det er fortsatt en dialog og ingenting er avgjort enda. Så vi venter til alt er avgjort.»

Arbeidsmanden sendte en epost til Larsen 9. mars, med mulighet til å svare på Dan Christian Torres Legaspis spørsmål om blant annet hvordan de skulle klare å rekruttere så mange vektere på så kort tid.

Arbeidsmanden stilte også spørsmål om hvorfor de avviste kravet til virksomhetsoverdragelse, og om det er sånn at bedriften nå vurderer å likevel gå med på virksomhetsoverdragelse. 

Denne e-posten ble ikke besvart.

Virksomhetsoverdragelse

• En virksomhetsoverdragelse innebærer at en virksomhet eller avdeling overføres fra en arbeidsgiver til en annen.

• De ansatte får beholde jobben under den nye arbeidsgiveren.

• Den nye arbeidsgiveren får i utgangspunktet ansvar for å følge avtalene de ansatte hadde med sin tidligere arbeidsgiver, men kan reservere seg mot dette.

• Det er kapittel 16 i Arbeidsmiljøloven (AML) som omhandler virksomhetsoverdragelse. Kapittelet er et EU-direktiv som er tatt inn i arbeidsmiljøloven. Målet er å ivareta arbeidstakernes rettigheter.

• For at reglene om virksomhetsoverdragelse skal komme til anvendelse kreves det i arbeidsmiljølovens kapittel 16 at 1) at en virksomhet eller deler av en virksomhet 2) overføres til en annen arbeidsgiver og 3) at virksomheten videreføres og kan kjennes igjen hos ny arbeidsgiver.

• Avviste krav om virksomhetsoverdragelser kan prøves i retten i ettertid. Det Tingretten da, som første instans, tar stilling til, er hvor stor del av produksjonsmidlene den nye bedriften har tatt med seg fra den gamle, og ansatte blir i denne sammenheng regnet som produksjonsmidler.

• Dersom dommen ender på at det var en virksomhetsoverdragelse, må den nye bedriften ta med alle fra den forrige arbeidsgiveren.

• Se også kapittel 16 i Arbeidsmiljøloven om arbeidstakernes rettigheter ved virksomhetsoverdragelse

Dette er en sak fra

Vi skriver om og for arbeidsfolk i blant annet anlegg, vakt, renhold, asfalt og bergverk.

Les mer fra oss

Annonse

Flere saker

Annonse

Virksomhetsoverdragelse

• En virksomhetsoverdragelse innebærer at en virksomhet eller avdeling overføres fra en arbeidsgiver til en annen.

• De ansatte får beholde jobben under den nye arbeidsgiveren.

• Den nye arbeidsgiveren får i utgangspunktet ansvar for å følge avtalene de ansatte hadde med sin tidligere arbeidsgiver, men kan reservere seg mot dette.

• Det er kapittel 16 i Arbeidsmiljøloven (AML) som omhandler virksomhetsoverdragelse. Kapittelet er et EU-direktiv som er tatt inn i arbeidsmiljøloven. Målet er å ivareta arbeidstakernes rettigheter.

• For at reglene om virksomhetsoverdragelse skal komme til anvendelse kreves det i arbeidsmiljølovens kapittel 16 at 1) at en virksomhet eller deler av en virksomhet 2) overføres til en annen arbeidsgiver og 3) at virksomheten videreføres og kan kjennes igjen hos ny arbeidsgiver.

• Avviste krav om virksomhetsoverdragelser kan prøves i retten i ettertid. Det Tingretten da, som første instans, tar stilling til, er hvor stor del av produksjonsmidlene den nye bedriften har tatt med seg fra den gamle, og ansatte blir i denne sammenheng regnet som produksjonsmidler.

• Dersom dommen ender på at det var en virksomhetsoverdragelse, må den nye bedriften ta med alle fra den forrige arbeidsgiveren.

• Se også kapittel 16 i Arbeidsmiljøloven om arbeidstakernes rettigheter ved virksomhetsoverdragelse