JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Arbeidstilsynet har sjekket renholdsbransjen – men har de sjekket nok?

Det ble gjennomført 276 tilsyn på renholdsbedrifter i 2023. Trine Wiig håper de snakket med dem det faktisk gjelder.
I ti prosent av tilfellene ble det avdekket manglende lønnsutbetalinger, mens det i mer enn 30 prosent av tilsynene ble avdekket at virksomhetene ikke hadde god nok oversikt over arbeidstiden til sine ansatte.

I ti prosent av tilfellene ble det avdekket manglende lønnsutbetalinger, mens det i mer enn 30 prosent av tilsynene ble avdekket at virksomhetene ikke hadde god nok oversikt over arbeidstiden til sine ansatte.

Erlend Angelo, Magasinet for fagorganiserte

camilla.yndestad@lomedia.no

– Om Arbeidstilsynet skal avdekke svikt, så må de snakke med renholderne som gjør jobben, sier forbundssekretæren i Norsk Arbeidsmandsforbund.

Trine Wiig er bestemt i sin sak, men legger til at hun synes det er bra at Arbeidstilsynet nå tar tak og sjekker renholdsbransjen igjen – for det har vært lite med tilsyn i bransjen de siste årene.

I 2019 hadde Arbeidstilsynet bare ett tilsyn ute hos én renholdsbedrift. I 2020 og 2021 hadde de kun tilsyn via post, noe som fikk daværende nestleder i Arbeidsmandsforbundet, Brede Edvardsen, til å steile.

Arbeidstilsynet varslet at de skulle intensivere arbeidet, og i fjor ble det gjennomført 276 stedlige tilsyn ute i bedriftene.

Ifølge seniorinspektør, Anne Kristine Holstad, snakker de med både arbeidsgiver og verneombud, eventuelt ansattrepresentant, og ber også om å få oversikt over oppdragsstedene slik at de kan snakke med arbeidstakerne.

Wiig i Arbeidsmandsforbundet håper at Arbeidstilsynet ikke bare vet hvor renholderne jobber, men også møter dem ansikt til ansikt.

– Jeg tenker at det er trist dersom de ikke er ute på det faktiske stedet der renholderne jobber, sier hun.

Vanskelig å finne

Wiig forteller at selv om det meste er på stell på hovedkontoret til renholdsbedriften, endrer gjerne dette seg når man er ute hos selve renholderen.

– Om Arbeidstilsynet skal avdekke svikt, så må de snakke med dem som gjør jobben, sier Wiig, og trekker fram at det er mye som mangler hos renholderne.

– De har ofte veldig dårlig kunnskap om risikovurderingene som er gjort for den jobben de skal gjøre, mange vet ikke hvor eller hva et stoffkartotek er, og mange vet ikke hvem som er verneombud, sier Wiig.

Det siste ble også bekreftet i årsrapporten for de regionale verneombudene (RVO), der det kommer fram at så mange som halvparten av renholderne ikke vet hvem som er verneombud i bedriften.

Wiig skjønner at det er vanskelig for Arbeidstilsynet å finne ut hvor renholderne er, siden de gjerne jobber til ulike tider av døgnet og på ulike steder, men hun synes likevel det blir for lettvint å ta stedlige tilsyn på hovedkontoret, dersom det er tilfellet.

Hun trekker fram at Arbeidstilsynet i hovedsak har undersøkt om arbeidstakere får allmenngjort lønn og fulgt opp godkjenningsordningen for renhold.

– Jeg mener helt seriøst at de fysiske skadene en renholder utsetter seg for kanskje er verre enn det å ha feil timer i en kontrakt. Det er alvorlig at folk har feil i arbeidskontrakten, men jeg tenker at liv og helse er viktigere, sier Wiig og legger til:

 – Vi risikerer å få mange renholdere som er uføre lenge før tida fordi ingen passet på dem.

Fører ikke arbeidstiden godt nok

Nå håper Wiig at Arbeidstilsynet har funnet noe nyttig når de har vært ute på tilsyn:

– Jeg håper at det kommer fram noe helt konkret som de kan fortelle bedriften at dette må dere jobbe med, og som faktisk involverer renholderne.

Og funnene er klare: I ti prosent av tilfellene ble det avdekket manglende lønnsutbetalinger, mens det i mer enn 30 prosent av tilsynene ble avdekket at virksomhetene ikke hadde god nok oversikt over arbeidstiden til sine ansatte.

Inspektør i Arbeidstilsynet, Anne Kristine Holstad, forteller at det er en utfordring at mange arbeidsgivere ikke har et godt nok system for føring av arbeidstid.

– Dersom de ikke gjør det, er det vanskelig å kontrollere om de har fått den lønna som de skal ha. Og så er det en del som ikke har HMS-kort, sier hun.

Har snakket med renholderne

Holstad beroliger Wiig med at de gjør så godt de kan for å få snakket med renholderne i de tilsynene som har blitt gjort.

– Vi har plikt til å snakke med arbeidsgiver og verneombud, men så er arbeidstakerne også en viktig kilde til informasjon, sier Holstad.

Hun legger til at siden renholderne gjør rent på ulike tidspunkt i døgnet, og en del i private hjem, så er det ikke alltid like enkelt å få i gang den fysiske samtalen. Da bruker de ofte telefon, FaceTime og Teams.

– Vi spør om de har stoffkartotek, og om de har fått opplæring på et språk de forstår, pluss om de har fått opplæring i arbeidsteknikk. Det er arbeidsgiver vi kontrollerer, og så gir arbeidstakerne utfyllende informasjon, forteller Holstad.

Skal fortsette med tilsyn

Holstad forteller at Arbeidstilsynenet skal fortsette med tilsyn i renholdsbransjen neste år, der de samme punktene som i år – som arbeidstid, lønn, stoffkartotek og arbeidsteknikk – skal sjekkes.

– Vi fortsetter å gjøre tilsyn med dem som bestiller tjenester, at de bestiller fra en godkjent renholdsvirksomhet, sier hun.

– Hvorfor er det så viktig å prioritere renholdsbransjen?

– Det er en bransje med ganske utsatte arbeidstakere, der mange har sin første arbeidsplass, både unge utenlandske – det er en bransje som Arbeidstilsynet mener det er behov å se på, sier Holstad.

Wiig i Arbeidsmandsforbundet er lettet over at Holstad forsikrer at de også har snakket med renholderne. Hun håper Arbeidstilsynet ikke mister motet av at det kan være vanskelig å få snakket med dem som har «skoa på» i renholdsbransjen.

– Både Arbeidstilsynet og vi jobber for samme sak, en trygg og forutsigbar arbeidsplass i en bransje som mange i samfunnet er helt avhengig av at fungerer.

Warning
Dette er en sak fra

Vi skriver om og for arbeidsfolk i blant annet anlegg, vakt, renhold, asfalt og bergverk.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse