JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Geir Martin varslet om at vektere jobbet 150 timer uten lønn: Ble sagt opp på dagen

– Hele greia virker konstruert.
– Dette er en åpenbar gjengjeldelse fra Avarn, sier hovedpersonen selv, Geir Martin Andersson.

– Dette er en åpenbar gjengjeldelse fra Avarn, sier hovedpersonen selv, Geir Martin Andersson.

Camilla Yndestad

camilla.yndestad@lomedia.no

Mandag 19. juni, gjennomfører vekter og tillitsvalgt Geir Martin Andersson et intervju med bladet Arbeidsmanden, hvor han forteller at vektere på Kristiansand lufthavn Kjevik har jobbet 150 timer uten lønn.

Senere samme dag får Andersson en telefon fra sjefen om at han er suspendert, med beskjed om å møte til et såkalt «15-1-møte».

Det er snakk om drøfting før beslutning om oppsigelse.

I etterkant av møtet, 7. juli, mottar han avskjedigelse fra Avarn Security Aviation.

– Etter 35 år i bransjen uten noen anmerkninger på tjenesteutførelse eller andre advarsler, er det ganske påfallende at en sånn beskjed kommer helt uten forvarsel. Det er en åpenbar gjengjeldelse fra Avarn, sier Andersson.

Andersson mener at avskjedigelsen kan sees i sammenheng med flere forhold han har varslet om på arbeidsplassen.

Les hva arbeidsgiver svarer lenger ned i saken

Møtt med oppsigelse

Han trekker fram saken om vekterne som jobbet uten betaling – Avarn Security Aviation betalte dem ikke lønn under opplæring.

Andersson mener de fire har jobbet på kontrakter som bryter med arbeidsmiljøloven, og mistenker at de er utsatt for lønnstyveri.

Avarn Security avviser påstanden om lønnstyveri.

Et annet forhold Andersson har varslet om, er vaktbua utenfor terminalbygget. Det er her vekteren tilbringer vakta når han jobber nattskiftet. Men inni den lille bua er det verken toalett eller vann, noe Andersson flere ganger har varslet Avarn om.

Da selskapet – etter gjentatte beskjeder – fortsatt ikke tok tak i det, kontaktet Andersson til slutt Arbeidstilsynet om saken i januar.

– Avarn har hatt mulighet til å gjøre noe med toalettforholdene i årevis, det har blitt tatt opp på mange vernerunder, men det skjer ikke noe. Når man velger å melde fra til Arbeidstilsynet, og blir møtt med oppsigelse, ser de ikke verdien av at folk prøver å bedre et arbeidsforhold til det bedre, sier han.

Stjålet kopipapir

Når det gjelder avskjedigelsen, er det ifølge Andersson to punkter Avarn har trukket fram i begrunnelsen sin:

At han har gått inn og ut av «rød og hvit sone» uten å skrive rapport, samt at han har stjålet en pakke kopipapir fra Widerøe Ground Handling.

Det siste blir ifølge Andersson ikke ansett som tyveri av andre enn Avarn. Verken Avinor eller Widerøe Ground Handling har nevnt dette som noen sak, eller anmeldt kopipapir-tyveriet.

Når det gjelder sonene, så er det slik at hvit sone er utenfor sikkerhetskontrollen, mens rød sone er innenfor.

Alle som befinner seg innenfor sikkerhetskontrollen har blitt kontrollert og er derfor «rene».

Når Andersson betjener vaktbua Port Sør, kan han i utgangspunktet ikke forlate den.

Han skal etter reglene kontrolleres på nytt hver gang han har vært ute i «u-ren» sone, da han i teorien kan ta med seg uønskede gjenstander inn i «ren sone.». Når han beveger seg mellom sonene, må han skrive rapport.

Natt til 19. juni, samme dag som han gjennomførte intervjuet og ble suspendert, skrev han ikke rapport etter et toalettbesøk.

Steriliserte flyplassen

Ifølge flere kilder Arbeidsmanden har snakket med går Avinor – på bakgrunn av den manglende rapporten – neste morgen gjennom adgangskortet til Andersson og ser hva han har gjort i løpet av natta.

De går også gjennom bevegelsene hans på overvåkingskameraet.

Kildene hevder at Avinor da avdekker at Andersson har gått ut og inn av rød og hvit sone. Avinor velger å sterilisere flyplassen – over tre timer etter at Andersson har gått av vakt, og uten å be om forklaring fra ham.

Da var det allerede sendt av gårde fly til Amsterdam, København, Oslo, Trondheim og Bergen.

– Om jeg skulle tatt med noe ulovlig, så kunne gjenstanden blitt plukka opp av en passasjer og sendt videre til en annen destinasjon tidligere. Hele greia virker konstruert, sier Andersson.

– Grovt brudd på personvernet

Han forteller videre at Avinor også har gått tilbake i historikken på adgangskortet hans for å se om rapportskrivingen har uteblitt flere ganger. De har gått to måneder tilbake i tid og sett at han i løpet av 14 vakter har vært ute av sonen 11 ganger.

Dette vet Andersson at også skjer på andre flyplasser. Når man jobber alene, må man noen ganger krysse sonene for å strekke på beina, selv om det ikke er gunstig.

– Vi har instruktører som forteller ansatte at sånt faktisk er lovlig. Nå brukte Avarn det for alt det er verdt til å gi meg avskjed, sier Andersson.

Han reagerer også på at det har blitt gjort kontrolltiltak mot ham uten at han har visst om det.

– Det er et grovt brudd på personvernet og §9 i arbeidsmiljøloven, sier Andersson.

Er skuffet over bedriften

Hovedtillitsvalgt i Avarn Security Aviation, Frank Aamo, har selv jobbet nattevakt på flyplass i ti år.

Han kan fortelle at det å gå ut og inn av soner uten å skrive rapport, som Andersson har blitt anklaget for, er noe de fleste vektere har gjort og gjør.

Hovedtillitsvalgt i Avarn Security Aviation, Frank Aamo, er rystet over egen arbeidsgiver.

Hovedtillitsvalgt i Avarn Security Aviation, Frank Aamo, er rystet over egen arbeidsgiver.

Martin Guttormsen Slørdal

– Det er ansett for å være helt OK. Dersom bedriften ønsker endringer, er det jo bare å si fra. Her går de rett på avskjed, det er helt uakseptabelt. Jeg er skuffet over at bedriften velger en sånn løsning, sier han, og legger til:

– Det var andre vektere på jobb den natta som også krysset grensa, skal de også bli fratatt kortet sitt og miste jobben? Saken fremstår som et rent hevnangrep. Jeg har null forståelse for hva bedriften holder på med, sier Aamo.

Kraftig overreaksjon

Sammen med representanter fra Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF) og Avarn Security Aviation, var Andersson i drøftelsesmøte angående avskjedigelsen i begynnelsen av august.

Partene kom ikke til enighet, og saken har gått videre til LO juridisk.

– Det er snakk om en kraftig overreaksjon fra Avarn, og jeg kan ikke se at det er grunnlag for avskjedigelse. Jeg stiller meg tvilende til hele saksgangen. Geir Martin har vært ansatt i 35 år, og er en fremragende vekter og en god tillitsvalgt, sier forbundssekretær i Arbeidsmandsforbundet, Terje Mikkelsen.

Han beskriver Anderssons avskjedigelse som et grovt overtramp fra arbeidsgiversiden, og mener at det er ekstra ille at Avarn gjør dette mot en tillitsvalgt.

– Man kan jo få en mistanke om det har sammenheng med at han har stått fram og fortalt om arbeidsvilkårene på Kjevik, sier Mikkelsen.

Forbundssekretær i Norsk Arbeidsmandsforbund, Terje Mikkelsen.

Forbundssekretær i Norsk Arbeidsmandsforbund, Terje Mikkelsen.

Ane Børrud

Dette svarer arbeidsgiver

Administrerende direktør i Avarn Security, Kjell Frode Vik, avviser at Anderssons avskjedigelse har sammenheng med forhold han har varslet om på Kjevik.

– Det er ikke på noen som helst måte snakk om noen gjengjeldelsesaksjon. Andersson har blitt fratatt kortet sitt av årsaker som hører hjemme hos Avinor, og som er utenfor Avarns herredømme. Vi får dermed ikke gjort så mye med det, sier Vik.

Han kan bekrefter at Avarn har vært kjent med toalettforholdene ved Port Sør og at Arbeidstilsynet har vært involvert i saken, men legger vekt på at Avarn ikke kan sette i gang med å montere toaletter i Avinor sine bygninger.

– Jeg har fått tilbakemelding om at Avinor var fornøyd med at tilsynet var på besøk, sånn at de kan ta saken videre og få gjort noe med løsningen, sier Vik.

Han ønsker ikke å kommentere påstandene ytterligere, siden saken fortsatt er under behandling.

– Vi har et omfattende sikkerhetsprogram

Pressevakt i Avinor, Øystein Løwer, skriver i en epost til Arbeidsmanden at «dette er en sak der Avarn Security har avskjediget en ansatt.»

Løwer poengterer at det ikke er naturlig for Avinor å kommentere andre selskaps personalsaker, eller å kommentere forhold som eventuelt har en side mot Avinors forpliktelser etter «Forskrift om forebyggelse av anslag mot sikkerheten i luftfarten mv.»

På generelt grunnlag, kan Løwer opplyse om at Avinor plikter å forsikre seg om at luftfarten er trygg og sikker.

Han skriver videre at:

 «Vi har et omfattende sikkerhetsprogram hvor vi benytter oss av både mennesker og teknologi for å opprettholde tilstrekkelig sikkerhet. I dette ligger det og at vi har rutiner for kvalitetskontroll for å avdekke avvik. I tilfeller hvor vi vurderer det som nødvendig for å opprettholde drift eller hvor våre normale prosedyrer og rutiner ikke er etterlevd, gjennomfører vi ekstraordinære tiltak for å være sikre på at alle passasjerer og flyginger er trygge. Dette kan innebærer bl.a. undersøkelse av faktiske forhold, tømming av terminalen og rescreening av alle personer.»

Løwer forklarer at Avinor ikke ønsker å gå i detalj om hvilke tiltak de har gjennomført, eller bakgrunnen for hendelsen på Kjevik, utover det de har beskrevet.

– Tatt i brudd på reglene for sikkerhet

Arbeidsmanden har vært i kontakt med Avarn Security og Avinor for ytterligere kommentarer.

Avinor trekker fram vilkårene som Andersson har signert på for å inneha adgangskort. Der står det blant annet:

«Jeg er kjent med at brudd på Avinors regler for ferdsel, miljø- og sikkerhet kan medføre inndragning av ID-kortet. Inndragning kan skje for en bestemt tid eller resten av ID-kortets gyldighet.»

– Andersson har blitt tatt i brudd på reglene for sikkerhet og ID-kortet er derfor inndratt midlertidig. Utover dette ser vi på det som en personalsak mellom ansatt og Avarn, sier pressekontakt Øystein Løwer i Avinor.

Kjell Frode Vik i Avarn Security ønsker ikke å kommentere saken ytterligere.

Warning
Dette er en sak fra

Vi skriver om og for arbeidsfolk i blant annet anlegg, vakt, renhold, asfalt og bergverk.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse