JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Ny lov om heltid

Jana får ikke jobbe mer – selv om heltid nå er hovedregelen

Fra nyttår ble heltid normen i arbeidslivet. Det betyr ikke at alle kan kreve heltidsstilling. Tillitsvalgte sier de er forvirret og trenger svar.
Jana Walzer jobber ufrivillig deltid som renholder for ISS i Steinkjer. Hun vil helst ha heltidsstilling, men tror ikke den nye regelen om heltid i arbeidsmiljøloven kan hjelpe henne til å få det.

Jana Walzer jobber ufrivillig deltid som renholder for ISS i Steinkjer. Hun vil helst ha heltidsstilling, men tror ikke den nye regelen om heltid i arbeidsmiljøloven kan hjelpe henne til å få det.

Sebastian Bang

merete.holtan@lomedia.no

Fra 1. januar i år må arbeidsgivere følge nye regler når de skal ansette folk.

De nye bestemmelsene i arbeidsmiljølovens § 14-1 b slår fast at arbeidstaker som hovedregel skal ansettes på heltid.

Hvis arbeidsgiver likevel velger å ansette på deltid, skal behovet for dette dokumenteres skriftlig og drøftes med tillitsvalgte i bedriften.

Intensjonen i loven er klar: Endringen skal fremme en kultur der heltid er det foretrukne og deltid er unntaket. Deltid skal bare tas i bruk dersom det er behov for det.

Men hva betyr egentlig dette i praksis? Hva slags dokumentasjon må arbeidsgiver stille med for å kunne ansette på deltid, og kan noen etterprøve om behovet er reelt?

Kan du som deltidsansatt arbeidstaker nå gå til arbeidsgiveren din og be om heltid med den nye loven i hånd?

Ufrivillig deltid: Christina har tre jobber, men bare 70 prosent lønn: – Er det virkelig sånn det skal være?

Jana jobber ufrivillig deltid

Spørsmålene er mange, blant annet for renholderen Jana Walzer. Hun har jobbet i renholdsbedriften ISS Steinkjer i 13 år.

Oppdragene i distriktet er ikke så mange, og avdelingen har bare to ansatte som begge har 87,5 prosents stilling.

Men Walzer vil egentlig ha heltid. Hun har to barn og forsørger dem alene.

– Og i den siste tida er det blitt vanskelig å leve på lønna, sier renholderen.

– Ikke forbudt å ansette på deltid

Arbeidsmanden har tatt kontakt med LO-advokat Elisabeth Grannes for å klargjøre hva § 14-1 b gir adgang til for Walzer og andre arbeidstakere.

Grannes slår fast at den nye regelen om heltid er en norm, i motsetning til det hun kaller et gyldighetsvilkår.

Det betyr at det ikke er forbudt for arbeidsgiver å ansette på deltid selv om bedriften ikke kan dokumentere et saklig behov for det.

Du kan med andre ord ikke be en domstol etterprøve om bedriften har lov til å ansette deg på deltid med de nye reglene i hånd – i hvert fall ikke med § 14-1 b alene.

Heltidsnormen kan derimot brukes sammen med med arbeidsmiljølovens bestemmelse om fortrinnsrett (§14-3), som et tilleggsargument.

– Formålet med heltidsnormen skal først og fremst være å fremme en heltidskultur og motvirke unødvendig bruk av deltid, slår LO-advokat Elisabeth Grannes fast. I praksis betyr det at de tillitsvalgte skal informeres om og involveres i avgjørelsen, men ikke trenger å være enige i den.

– Formålet med heltidsnormen skal først og fremst være å fremme en heltidskultur og motvirke unødvendig bruk av deltid, slår LO-advokat Elisabeth Grannes fast. I praksis betyr det at de tillitsvalgte skal informeres om og involveres i avgjørelsen, men ikke trenger å være enige i den.

Håvard Sæbø

Ingen beslutningsrett til tillitsvalgte

Når det gjelder den nye heltidsnormen i §14-1 b, er det Arbeidstilsynet som skal sørge for at bestemmelsen følges, men de kan bare føre tilsyn med at bedriften har utarbeidet dokumentasjon og gjennomført drøfting der det trengs.

Heller ikke tillitsvalgte har noen beslutningsrett i spørsmålet om heltid eller deltid, i hvert fall ikke i rettslig forstand.

I forarbeidene til bestemmelsene i § 14-1 b understreker nemlig Arbeidsdepartementet at det «ligger under arbeidsgivers styringsrett å beslutte ansettelse».

I praksis betyr det at de tillitsvalgte skal informeres om og involveres i avgjørelsen, men ikke trenger å være enige i den.

– Formålet med heltidsnormen skal først og fremst være å fremme en heltidskultur og motvirke unødvendig bruk av deltid, slår LO-advokat Elisabeth Grannes fast.

Jobber du deltid, men ønsker heltid? Slik får du større stilling

Gjelder bare nye ansettelser

Ikke videre oppløftende, synes ISS-renholder Jana Walzer.

Hun kan ikke se annet enn at den nye loven er lite forpliktende, og at den uansett ikke har noe å si for hennes egen ansettelse – i hvert fall ikke i direkte forstand.

ISS-renholderen er nemlig allerede ansatt på deltid, og heltidsnormen gjelder ansettelser gjort etter 1. januar 2023.

Det er først når arbeidsgiver skal ansette nye folk at § 14-1 b trer inn.

Dessuten kan ISS Steinkjer begrunne behovet for deltidsansettelser med at det rett og slett ikke er nok jobb å dele ut.

– Heltidsnormen er en fin regel for folk som begynner i ny jobb, men det er ikke så mye hold i den nye regelen for min del, sier Walzer.

Mange har ikke tillitsvalgte

Brede Edvardsen, nestleder i Norsk Arbeidsmandsforbund, synes heltidsnormen er et skritt i riktig retning.

– Vi har klappet for denne regelen fordi den gir tillitsvalgte rettigheter til å få innsyn i og drøfte nye ansettelser, og gir dem mulighet til å si at en deltidsansettelse bryter med intensjonen i loven, sier Edvardsen.

Han har likevel ingen stor tro på at § 14-1 b vil øke andelen heltidsstillinger med det første.

Mange bedrifter, særlig innenfor renhold, har nemlig ikke tillitsvalgte.

– Skal heltidsnormen virke etter hensikten, må man ha mange og sterke tillitsvalgte, sier Brede Edvardsen.

Les mer: Slavka og 62 kolleger gikk fra deltid til heltid

Tillitsvalgte har mange spørsmål

Nå jobber han og Arbeidsmandsforbundet med å veilede og kurse tillitsvalgte i det nye regelverket.

Det er Ann Jeanette Westrum, regiontillitsvalgt i Midt-Norge for renholdsselskapet ISS, glad for.

– Tillitsvalgte er forvirret og har mange spørsmål rundt det nye regelverket. Nå trenger vi noen svar, sier Westrum.

Heltidsnormen

§ 14-1 b. Ansettelse på heltid og deltid

(1) Arbeidstaker skal som hovedregel ansettes på heltid.

(2) Før arbeidsgiver fatter beslutning om ansettelse i deltidsstilling, skal arbeidsgiver skriftlig dokumentere behovet for deltidsansettelse. Dokumentasjonen skal være tilgjengelig for tillitsvalgte, og spørsmålet om deltidsansettelse skal drøftes med de.

Warning
Dette er en sak fra

Vi skriver om og for arbeidsfolk i blant annet anlegg, vakt, renhold, asfalt og bergverk.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse

Heltidsnormen

§ 14-1 b. Ansettelse på heltid og deltid

(1) Arbeidstaker skal som hovedregel ansettes på heltid.

(2) Før arbeidsgiver fatter beslutning om ansettelse i deltidsstilling, skal arbeidsgiver skriftlig dokumentere behovet for deltidsansettelse. Dokumentasjonen skal være tilgjengelig for tillitsvalgte, og spørsmålet om deltidsansettelse skal drøftes med de.