Leif Martin Kirknes, " />

Arbeidsmiljøloven

Jobber du deltid, men ønsker heltid? Slik får du større stilling

Her er seks tips for å få arbeid på heltid – eller høyere stillingsprosent.
Du trenger ikke nødvendigvis shoppe vakter for evig. Jobber du stabilt og jevnt mer enn stillingen tilsier, kan du ha krav på tilsvarende utvidet stilling.

Du trenger ikke nødvendigvis shoppe vakter for evig. Jobber du stabilt og jevnt mer enn stillingen tilsier, kan du ha krav på tilsvarende utvidet stilling.

Martin Guttormsen Slørdal (bilde nr. 1, 2), Erlend Angelo (3), Anna Granqvist (4)

hk-nytt@lomedia.no

Heltid er hovedregelen.

Arbeidstakere skal som hovedregel ansettes på heltid, heter det i arbeidsmiljøloven fra og med 1. januar i år.

Dette er en kamp Handel og Kontor (HK) har kjempet i mange år.

I høst fikk lovendringen flertall i Stortinget, og ved nyttår trådte den i kraft.

Hvordan går du fram hvis du ønsker å utvide til heltid eller øke stillingsprosenten?

1. Krev det du har jobbet

Kanskje du har en arbeidskontrakt på en 20-prosentstilling, men det siste året har du tatt ekstravakter og timer, så mye at det tilsvarer en større stillingsprosent.

Vet du hva? Du har rett på en stilling som tilsvarer din faktiske arbeidstid det siste året.

Lurt å gjøre: Send et skriftlig brev med krav om at din stillingsprosent endres i tråd med det du har jobbet.

Husk å legge ved en oversikt over hva du har arbeidet de siste tolv månedene. Vis til arbeidsmiljøloven §14-4 a hvor alt dette står svart på hvitt.

Ulempe: Dersom arbeidsgiver legger fram konkret dokumentasjon som viser at bedriften ikke trenger merarbeid, kan du miste retten til økt stillingsprosent.

2. Krev utlyst stilling

Hvis arbeidsgiveren din lyser ut stillinger, kan du sende et skriftlig krav til sjefen om at du har fortrinnsrett til hele eller en del av den utlyste stillingen.

Lurt å henvise til arbeidsmiljøloven §14-3.

Obs: Du må være kvalifisert til stillingen.

3. Si fra at du vil jobbe mer

Du trenger ikke vente på en stillingsutlysning. Du kan også sende en skriftlig melding om at du ønsker beskjed så tidlig som mulig når hele eller deler av en stilling blir ledig.

Er du kvalifisert, har du fortrinnsrett til den ledige stillingen.

Arbeidsgiver er pliktig til å informere ansatte og innleide arbeidstakere om ledige stillinger, ifølge arbeidsmiljøloven §14-1.

4. Rett til ekstravakter

Deltidsansatte – også midlertidig ansatte – har rett til ekstravakter framfor at arbeidsgiver ansetter eller leier inn «utenfra».

Dette er nytt av året og nedfelt i arbeidsmiljøloven §14-3.

5. Bruk klubben

Jobber du i en bedrift med tariffavtale, snakk med den tillitsvalgte på jobben.

Ved årsskiftet trådte en endring i arbeidsmiljøloven (§14-1 b) i kraft som styrker ansattes rett til hele stillinger. Om en arbeidsgiver vil ansette deltidsansatte, må han dokumentere og drøfte behovet for deltidsansatte med tillitsvalgte.

Arbeidstilsynet kan kontrollere om dokumentasjonen er på plass og om drøftingen er gjennomført.

Ulempe: Fortrinnsretten må ikke «innebære vesentlige ulemper for virksomheten». Hva som er vesentlige ulemper, vurderes konkret i hvert tilfelle. Men det skal mye til for å motsette seg bruk av fortrinnsretten.

Hensynet til arbeidstakeren veier normalt tyngst.

6. Dine rettigheter som oppsagt

Har du i løpet av det siste året mistet jobben eller godtatt å gå ned i redusert stilling på grunn av nedbemanning?

Da har du rett til å bli ansatt igjen eller å få økt stillingsprosenten dersom bedriften trenger mer arbeidskraft og du er kvalifisert til stillingen.

Denne fortrinnsretten gjelder også midlertidig ansatte (dog ikke vikarer). Mer om dette i arbeidsmiljøloven §14-2.

Kilder: Arbeidsmiljøloven og Arbeidstilsynet

… noen ekstra tips for å lykkes …

Når du sender et krav om en større stilling til sjefen din, bør du be om et raskt svar skriftlig. Dersom ikke kravet innfris, skal det begrunnes.

Ta kontakt med tillitsvalgte på jobben for hjelp. Også ansatte på arbeidsplasser uten tariffavtale og tillitsvalgte kan kreve høyere stillingsprosent.

Rettighetene er nedfelt i arbeidsmiljøloven som gjelder for alle arbeidstakere i Norge.

… og noen triks for viderekomne …

Arbeidsgiver skal minst én gang per år drøfte bruken av deltid med de tillitsvalgte, ifølge arbeidsmiljøloven §14-1 a.

HK har en egen nettside med egne ferdigskrevne dokumentmaler for å kreve større stillinger.

Siste instans: Tvisteløsningsnemnda

Selv om deltidsansatte – med loven i hånda – har fortrinnsrett til utvidet stilling framfor at arbeidsgiver henter inn ansatte «utenfra», kan det oppstå tvister.

Altså uenigheter.

Slike løses i tvisteløsningsnemnda. Det er et uavhengig forvaltningsorgan som avgjør tvister etter arbeidsmiljøloven.

Warning
Dette er en sak fra

Vi skriver om ansatte i handel, kontor, luftfart og reiseliv, finans, forlag, media, samferdsel og organisasjoner.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse