JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Vekter

Mange vektere må godkjennes på nytt før januar. Stryker de på eksamen, står de uten jobb

Før 1. januar 2023 må mange vektere bestå en ny eksamen for å kunne fortsette i jobben. Flere i bransjen mener at de skjerpede kravene til utdanning har gjort det vanskelig å få tak i vektere.
I 2018 kom nye og skjerpede krav til utdanning for vektere.

I 2018 kom nye og skjerpede krav til utdanning for vektere.

Ole Palmstrøm

merete.holtan@lomedia.no

Det var i 2018 at regelverket for å bli godkjent som vekter ble endret.

Fra før var det to utdanningsløp som kunne gi deg lov til å jobbe i yrket. Den ene var sikkerhetsfaget, som tilbys i videregående skole og gir fagbrev.

Det andre var en kortere utdanning som tilbys ute i vaktselskapene. Denne kalles grunnutdanning og er et absolutt krav for å kunne jobbe som vekter.

Det er kravene til grunnutdanningen som ble endret for fem år siden. Før 2018 besto denne av et 15 timers introkurs før du gikk ut i betalt praksis og avsluttet med eksamen.

Fra 2018 ble det totale antall timer med teori og praksis utvidet. Kursperioden ble på fire uker, og den enkelte kan ikke begynne å jobbe før alt er unnagjort og eksamen er bestått.

Dette mener flere vektere er blitt et problem for rekrutteringen i en bransje som sliter med å få tak i vektere.

Studentene faller fra

Dan Christian Torres Legaspi er vekter for Securitas og regiontillitsvalgt i Oslo og Akershus.

Han oppfatter at kollegaene synes det er bra med en skjerpet grunnutdanning, men savner muligheten til å begynne å jobbe underveis i kurset og på den måten tjene penger fra start.

Vaktbransjen tiltrekker seg nemlig studenter som vil ha vakter på si. Men mange studenter har ikke råd til å gå fire uker på fulltidskurs uten lønn, og klarer ikke å ta kurset ved siden av studiene.

Den tillitsvalgte Securitas-vekteren tror derfor at det skjerpede utdanningskravet har slått negativt ut for rekrutteringen til bransjen.

– Vi begynte å se den utviklingen for et par år siden, sier han.

Kravene til vekterutdanning slår både negativt og positivt ut for bransjen, mener Securitas-vekter Dan Christian Torres Legaspi.

Kravene til vekterutdanning slår både negativt og positivt ut for bransjen, mener Securitas-vekter Dan Christian Torres Legaspi.

Ole Palmstrøm

Må bestå ny eksamen

I 2018 kom det også et krav om at alle vektere må godkjennes på nytt hvert fjerde år – kunnskapen skal være fersk. Den oppdaterte godkjenningen innebærer et ukeskurs og en ny eksamen hvor hele grunnutdanningen er pensum.

Blir ikke eksamen bestått etter to forsøk, må vekteren ta hele kurset på nytt.

Det betyr at flere vektere i disse dager må består en ny eksamen for å fortsette i jobb i 2023.

– Pensjonerer seg for å slippe kurs

Når det gjelder regodkjenningen, er Torres Legaspi positiv.

Han mener det er nødvendig å oppdatere kunnskap hvert fjerde år, da lover regler og samfunn forandrer seg. Dessuten står vaktselskapene selv for kostnaden forbundet med oppfriskningskurset.

Den tillitsvalgte ser likevel at en del eldre arbeidstakere velger å gi seg som vektere – eller pensjonere seg tidligere – for å slippe å ta eksamen på nytt etter så mange år i yrket.

Når det gjelder yngre vektere, ser Securitas-vekteren at det er mange som velger å ta fagbrev istedenfor å ta regodkjenning.

Reglene er nemlig slik at du etter fem år som heltidsansatt vekter, kan gå opp som privatist og ta fagbrev. Med dette i lomma slipper du å ta eksamen på nytt hvert fjerde år – det holder med et nettkurs hvor pensum gjennomgås.

Torres Legaspi valgte selv å ta fagbrev for noe år siden, og synes det er en god ting at mange blir fagarbeidere. Den tillitsvalgte tror ikke ordningen med ny godkjenning hvert fjerde år spenner bein for bransjen.

– Det er grunnutdanningen som skaper problemer for rekrutteringen, sier han.

Mye delt: Her er de nye satsene for kjøregodtgjørelse

Studentene faller fra

Kim Hæggernæs, vekter for Securitas i Bergen, er også bekymret for rekrutteringen til bransjen.

Overfor Arbeidsmanden presiserer Hæggernæs at han er glad for at utdanningen er blitt mer solid, men at bransjen hadde trengt mer tid til å omstille seg de nye kravene. I likhet med Dan Christian Torres Legaspi mener vekteren at terskelen inn i bransjen er blitt høyere for studenter.

– En student som skal jobbe som vekter annenhver helg, har kanskje ikke lyst til å ta et flere uker langt kurs og eksamen før vedkommende kan begynne å jobbe.

Kim Hæggernæs mener at de skjerpede kravene allerede har tappet vaktselskapene for folk. Nå som mange må godkjennes på nytt, frykter han at enda flere faller fra.

Kim Hæggernæs, vekter for Securitas i Bergen, er også bekymret for rekrutteringen til bransjen.

Kim Hæggernæs, vekter for Securitas i Bergen, er også bekymret for rekrutteringen til bransjen.

Privat

– Pandemien har skylda

Kjell Frode Vik, administrerende direktør i Avarn Security, tror ikke de endrede kravene til utdanning er hovedårsaken til at vaktselskapene nå mangler arbeidskraft.

Han mener det har med pandemien å gjøre, som har hindret flyt av arbeidskraft over landegrensene.

– Mange reiste til hjemlandene sine under pandemien og ble der, eller fant andre yrker. Det er større konkurranse om arbeidstakerne i Norge nå enn tidligere, sier Avarn Security-direktøren.

Han mener at vaktselskapene må tåle at en tøffere utdanning gjør det vanskeligere å få tak i folk, og at det tar lengre tid å få dem ut i arbeid. Kjell Frode Vik forteller at Avarn Security jobber målrettet med å gjøre seg attraktive som arbeidsgiver.

Når det gjelder regodkjenningen av vektere som allerede er ansatt, betaler selskapet i de fleste tilfeller denne.

– Vi har sett at det er noen som ikke ønsker å ta denne før nyttår. Men det er snakk om enkelttilfeller og er ikke noe problem på gruppenivå, sier Vik.

Vil ha enda strengere krav

Norsk Arbeidsmandsforbund, som organiserer vekterne, har selv vært en pådriver for å skjerpe kravene i arbeidstakernes utdanning. Forbundet mener det hever statusen til vekterne og gjør sikkerheten bedre både for dem og publikum der ute.

Det samme mener Avarn Security-direktøren.

– Vi etterlyste denne innstrammingen i regelverket lenge før den kom, og mener at krav til utdanning løfter bransjen og gir den mer status, sier Kjell Frode Vik.

Han er også leder i næringsutvalget i arbeidsgivernes bransjeforening NHO Service og Handel. I den rollen jobber han for å få enda høyere krav til utdanningsnivået i bransjen. Vik vil at offentlige aktører som kjøper tjenester av et vaktselskap skal kreve at et visst antall av de ansatte har fagbrev.

– I dag stilles det krav om at det innleide vaktselskapet har et visst antall lærlinger. Det samme burde gjelder fagarbeidere, mener Vik.

Arbeidsmanden har også spurt Securitas om hva de synes om det nye utdanningsløpet fra 2018.

Vaktselskapet har ikke svart på våre henvendelser.

Mye lest: Lønnsoppgjøret til Vigdis forsvant i en sky av økte priser

Dette er en sak fra

Vi skriver om og for arbeidsfolk i blant annet anlegg, vakt, renhold, asfalt og bergverk.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse