JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Avtalefestet pensjon (AFP):

Ny AFP skulle vært på plass for to år siden. Utålmodigheten vokser blant de tillitsvalgte

Spørsmålet om ny AFP skulle vært avklart for to år siden.
Atle Tranøy fra Fellesforbundet er ikke fornøyd med LO-ledelsens innsats for å få på plass en ny AFP-ordning.

Atle Tranøy fra Fellesforbundet er ikke fornøyd med LO-ledelsens innsats for å få på plass en ny AFP-ordning.

Jan-Erik Østlie

torgny@lomedia.no

– For to år siden på tilsvarende møte dirret denne salen av kampkraft, og den skulle vi bruke for gjennom den felles styrken få på plass en solid og fremtidsretta AFP-ordning. Vi skulle fjerne alle fellene, og få flere inn i ordningen som sto på utsida, sa Atle Tranøy fra Fellesforbundet da han fikk ordet på LOs representantskap tirsdag.

Oversolgt i 2018

For to år siden valgte LO et samordnet oppgjør som oppgjørsform. Det betyr at alle forbundene med tariffavtaler med NHO forhandler samlet. Dette er en oppgjørsform som velges for å få på plass større reformer. I 2018 skulle hele LO-familiens samlede kampkraft få på plass ny AFP.

p

Tranøy satte ord på det mange følte da han påpekte at fortsatt er ikke den nye AFP-ordningen i orden. Han mente at det som var kommet fram til nå var altfor uklart, og at resultatet ble oversolgt før uravstemningen i forbindelse med tariffoppgjøret i 2018.

LO-leder Hans-Christian Gabrielsen sa i sin innledningstale at også han var utålmodig etter å få resultater i AFP-spørsmålet.

AFP for unge

Gabrielsen sa at som vanlig i forhandlinger «er ingenting klart før alt er klart», men at det kommer til å bli en oppfylling av protokollen fra 2018.

I denne protokollen står det blant annet at yngre arbeidstakere skal nyte godt av AFP, og at færre skal uforskyldt miste AFP i siste del av arbeidslivet og at det skal være en kvalifiseringsordning. En kvalifiseringsordning innebærer at en opptjener rettigheter som en ikke mister selv om en bytter jobb.

p

– Men AFP-pensjonen den enkelte får vil henge tettere sammen med hvor mange år du har jobbet i en AFP-bedrift. Altså årene man jobber i en bedrift med tariffavtale, og ikke bare på slutten slik som i dag.

Og fulgte opp med å si:

– Den modellen vi nå er langt på vei enige om er en mer rettferdig ordning, hvor flere, også yngre arbeidstakere, vil nyte godt av ordningen og langt færre vil falle helt ut. Og det er en modell som i enda større grad vil bidra til å tydeliggjøre viktigheten av å ha tariffavtale, også for yngre arbeidstakere.

Finansiert i mellomoppgjøret

Gabrielsen innrømmet at omleggingen blir mer kostbar enn dagens AFP-ordning ettersom langt flere vil kunne få AFP. I sluttinnlegget bekreftet han at finansieringa kunne bli vanskelig og at det både kunne være aktuelt å ta bruke mellomoppgjøret i 2021 og seinere tariffoppgjør for å finansiere AFP-reformen.

Årsaken til at prosessen ikke er i mål er at Arbeids- og sosialdepartementet venter på noen tall fra SSB, forklarte LOs førstesekretær Peggy Hessen Følsvik, for FriFagbevegelse når vi ville ha nærmere svar på hvordan prosessen står.

Hun ville heller ikke kommentere hvor lang en så for seg en kvalifiseringsperiode skulle være.

Ikke øke statens bidrag

Det er tre parter som er med på å finansiere AFP-ordningen, arbeidstakere, arbeidsgivere og staten. Fra staten kan det vanskelig komme bidrag. Dagens regjering sier i Granavolden-plattformen at den vil «Følge opp nye avtaler om avtalefestet pensjon, og videreføre statens bidrag til AFP i privat sektor, men ikke øke utover dagens nivå når det gjelder kostnad eller andel, dersom partene i arbeidslivet velger å opprettholde ordningen.»

p

Kan sanksjoneres i 2021

NHO ville ikke gå inn på spørsmålet om finansiering når vi kontaktet dem om AFP. De er også skeptiske til å ta AFP-spørsmålet med seg inn i neste års oppgjør.

– Partene har ingen tradisjon for å åpne mellomoppgjøret for å forhandle om noe annet enn lønn, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid i en epost til FriFagbevegelse.

– Sist dette ble gjort var i 1998. Men hvis vi blir enige om en ny AFP-modell i forkant av mellomoppgjøret, er det ikke unaturlig at dette sanksjoneres i 2021-oppgjøret. Å gjøre denne type avvik er imidlertid uansett opp til vårt representantskap å avgjøre, skriver Almlid via informasjonsavdelingen.

Warning
Dette er en sak fra

Vi skriver om og for arbeidsfolk i blant annet anlegg, vakt, renhold, asfalt og bergverk.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse