JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Illustrasjonsfoto: Erlend Angelo, Magasinet for fagorganiserte

Ønsker straff for svart husvask

Sannsynligheten for å bli straffet for å betale for svart renhold hjemme er i dag minimal. Arbeidsmandsforbundet mener det må bli forbudt å kjøpe renhold fra firma som ikke er godkjent av Arbeidstilsynet. Og at det skal bli en reel fare for straff dersom man bryter denne loven.28.02.2017
19:56
26.04.2017 16:46

ane.borrud@lomedia.no

Vi vil ikke vaske husene våre selv. I dag betaler omlag 1 av 10 husstander for at andre skal ta husvasken, og andelen øker. Ingen vet hvor stort markedet egentlig er; hvor mange milliarder som omsettes eller hvor mange renholdere som jobber i private husstander. Det vi vet er at store deler av markedet er svart. Men hvor stor del av markedet som er svart finnes det heller ikke svar på. Det er stort sprik i anslagene, fra at 20 prosent til 97 prosent kjøper svarte renhold.

– Vår anbefaling er at det burde forskes mer på dette, og få fram reelle tall, sa Morten Hatling, forsker i forskningsinstituttet SINTEF, da han presenterte rapporten «Status og tiltak for bedre forhold i forbrukermarkedet for renhold» tirsdag 28. februar.

Se frokostmøte om privat kjøp av renholdstjenester her

Rapporten er laget på oppdrag fra bransjeprogrammet for renhold, som består av representanter fra Norsk Arbeidsmandsforbund, NHO Service, Hovedorganisasjonen Virke, Arbeidsgiverorganisasjonen Spekter, KS og Arbeidstilsynet.

Fikk du med deg denne? Så mye høyere lønn har fagorganiserte

Prisen avgjørende

Rapporten viser at hovedgruppen som kjøper husvask er velstående, middelaldrende uten hjemmeværende barn, og at prisen er den viktigste grunnen for å kjøpe svarte tjenester.

Skal du betale det det koster å ha en renholdsbedrift i hjemmet ditt som betaler arbeidsgiveravgift og moms, der de ansatte får den lovbestemte lønna, betaler skatt, får pensjonspoeng og har rett til ferie og sykedager, bør du minst betale rundt 500 kroner i timen. Mens prisen på det svarte markedet ligger mellom 150 og 300 kroner i timen.

Les også: Hvis lovlig husvask er tre ganger så dyrt som ulovlig, er det ikke fordi renholderne håver inn. Men fordi både de og du og fellesskapet får den tryggheten man betaler for.

Elendig arbeidsvilkår

Større seriøse renholdsbedrifter er så og si fraværende i den private delen av renholdsmarkedet. Flere informanter sier at markedet er ødelagt for seriøse bedrifter. Det er altfor mange useriøse som tilbyr sine tjenester, og for mange som kjøper tjenester av useriøse.

Bransjen er preget av mange enkeltmannsforetak. På landsbasis opprettes det – og legges ned – om lag 1000 enkeltmannsforetak innen renhold hvert år.

En stor del av renholderne jobber deltid, det er harde effektivitetskrav, mye alenearbeid, nesten ingen fagorganiserte, og majoriteten er innvandrere. Mange har dårlige språkkunnskaper utover morsmål, og begrensede lese- og skriveferdigheter. Det er en bransje der de ansatte har liten innsikt i norske lover og regler, og mange får informasjon via nettverk som enten er basert på etnisitet eller religion.

Det er en bransje basert på muntlige avtaler med kundene, der nesten ingen har kontrakter eller avtale. Ingen får betalt for reisetid eller betaling ved sykdom. Og veldig få får feriepenger.

– Men uansett hvor dårlige arbeidsvilkår de har her, var vilkårene i hjemlandet enda verre. Hvis alternativet er å gå til myndighetene og risikere å bli hjemsendt til enda verre vilkår, så gjorde de ikke det, påpeker Hatling.

Han understreker også at arbeidsvilkårene ikke nødvendigvis er noe verre for dem som jobber svart enn dem som jobber hvitt.

Morten Hatling, forsker ved SINTEF, la fram rapporten "Status og tiltak for bedre forhold i forbrukermarkedet for renhold".

Morten Hatling, forsker ved SINTEF, la fram rapporten "Status og tiltak for bedre forhold i forbrukermarkedet for renhold".

Torgny Hasås

Hvitt kan være grått

Men heller ikke husstander som kjøper hvite renholdstjenester kan være sikre på at virksomheten de leier inn driver lovlig. Renholdsverden er ikke bare svart eller hvit. Den kan være grå. Selv om papirene er i orden, betyr det ikke at virksomheten driver lovlig.

– Selskap som er lovlig registrert kan ha en del av arbeidet hvitt, resten svart. Den regulære arbeidstiden kan være hvit, mens overtid er svart. Kreativiteten er stor, påpeker Hatling.

Lov å kjøpe av ulovlige bedrifter

I 2012 kom godkjenningsordningen for renholdsbedrifter. Skal du drive renholdsvirksomhet her til lands, skal bedriften din godkjennes av Arbeidstilsynet. For å bli godkjent må virksomheten dokumentere at den er tilknyttet godkjent bedriftshelsetjeneste, oppfyller kravene til vernetjenesten, har skriftlige arbeidsavtaler for alle grupper av ansatte i tråd med arbeidsmiljølovens krav, oppfyller kravene i forskrift om allmenngjøring av tariffavtale for renholdsvirksomheter og har en ordning som sikrer arbeidstakerne økonomisk kompensasjon i tilfelle yrkesskade.

Kjøp av renholdstjenester er kun tillatt fra virksomhet som er registrert i Arbeidstilsynets register. Men: Dette gjelder ikke for forbruker som kjøper renholdstjeneste til privat bruk. Mens renholdsvirksomheten på sin side skal være godkjent for å kunne vaske i private hjem.

Forbud, kontroll og straff

Bestillingen fra bransjeprogrammet i renhold til SINTEF var todelt. For det første skulle instituttet kartlegge status og sentrale utviklingstrekk i den hvite og svarte dele av forbrukermarkedet. Dernest foreslå tiltak som kan bidra til bedre arbeidsvilkår og begrense svart arbeid.

I rapporten foreslås både gulrot og pisk. Det bør bli enklere å kjøpe renhold hvitt, og ifølge SINTEF bør det offentlige opprette en portal for kunder som ønsker å kjøpe hvite renholdstjenester, en portal som er enkel å bruke.

Men for dem som fortsatt ikke foretrekker å kjøpe hvitt renhold, skal pisken fram. For det første må det bli forbudt å kjøpe renhold fra firma som ikke er godkjent av Arbeidstilsynet. For det andre må antall kontroller med hjemmevaskemarkedet økes. Samtidig må det følge en straff dersom myndighetene finner at du har kjøpt forbudte renholdstjenester i hjemmet.

Forskningen stadfester tilstanden

Forbundssekretær i Arbeidsmandsforbundet, Brede Edvardsen, er fornøyd med SINTEFS rapport.

– Vi har sagt dette i årevis. Nå har SINTEF slått fast det samme som oss, sier han.

Edvardsen mener at forholdene som er avdekket i rapporten like mye gjelder i proffmarkedet i renholdsbransjen, det vil si den delen av renholdsbransjen som har bedriftskunder.

– Vi opplever at hele bransjen er sånn; at deler er svart, og at det er et grått marked. Det er godkjente renholdsfirma som bruker underleverandører som ikke er godkjent. Dette med etniske nettverk. Det er ingen stor forskjell mellom renhold i private hjem og renhold i bedrifter.

Selv om konklusjonene i kartleggingen og utviklingstrekk i bransjen er nedslående lesning, er han glad for at det kommer på bordet.

– Det er få som skjønner hvordan situasjonen i renholdsbransjen er. Nå har vi fått en rapport som forteller noe om det, sier han.

Brede Edvardsen støtter forbud mot bruk av renholdsbedrifter som ikke er godkjent av Arbeidstilsynet ved hjemmevask.

Brede Edvardsen støtter forbud mot bruk av renholdsbedrifter som ikke er godkjent av Arbeidstilsynet ved hjemmevask.

Sissel M. Rasmussen

Ønsker mer forskning

Edvardsen støtter SINTEFs i at det bør forskes mer på renholdsbransjen.

– Det man trenger er mer kunnskap. Rapporten er lett å plukke fra hverandre. Det er få antall intervjuobjekter, og resultatet er ikke statistisk holdbar. Selv om jeg er ganske sikker på at de har truffet godt med virkelighetsbeskrivelsen.

Han peker også på at rapporten ikke tar for seg den mørkeste delen av renholdsbransjen. Den med menneskehandel, prostitusjon og tvangsarbeid.

– Den delen er ubehagelig mye større enn vi vil tenke på, og her trengs mer kunnskap, mener han.

Støtter forbud

Så er spørsmålet: Hva skal til for at forbrukermarkedet i renhold skal bli bedre?

Edvardsen er helt enig i at det må bli forbudt for privatpersoner å kjøpe renhold fra bedrifter som ikke er godkjent av Arbeidstilsynet.

– I dag kan man toe sine hender å si at man ikke visste at den som vasket hjemme hos deg ikke betalte skatt. Selv om prisen man betaler per time bør gi et pekepinn på om bedriften operere lovlig eller ikke.

Les også: Leder i Arbeidsmandsforbundet, Erna Hagensen, er oppbragt og oppgitt over nyheten om at Venstre-leder Trine Skei Grande sin leilighet har blitt vasket av underbetalte renholdere.

Dersom det som i bedriftsmarkedet blir påbudt å kjøpe tjenester fra godkjente bedrifter, vil man sikre at bedriftene man kjøper renhold fra i alle fall på papiret har alt i orden.

Men så er det enkeltmannsforetak, en organisasjonsform som er i rask vekst i bransjen. Allmenngjøringen av timelønn for renholdere gjelder ikke enkeltpersonsforetak. Dermed kan renholdere som vasker hjemme hos deg for eget firma lovlig ta mye lavere timebetaling enn godkjente renholdsfirma kan.

– Det er et problem. Det er ikke forbudt å drive dårlig butikk, påpeker Edvardsen.

Har tro på folks moral

Den løsningen Brede Edvardsen har størst tro på, er forbrukermakt. At de som kjøper renhold hjemme velger å bruke seriøse aktører som betaler sin skatt.

– Det som virker er at innkjøperne kjøper de riktige tjenestene. Det gjelder både for proffmarkedet og for privatmarkedet. Vi må få fram konsekvensene av å kjøpe svart renhold.

Edvardsen har tro på folks moral. At de fleste ønsker å gjøre rett og skjell for seg.

– Vi har masse henvendelser til forbundet på dette. Derfor har jeg tro på en portal som SINTEF foreslår. Det har det vært snakk om i branjseprogrammet lenge. Den kan deles i to; en for privatrenhold, og en for proffmarkedet. Informasjonen må være samlet og lettfattelig.

Likevel vil det alltid være noen som vil ha svarte tjenester hjemme.

– De som vil være kriminelle – der er det andre tiltak som må til. Det må få konsekvenser.

– Har du noen gang hørt om noen som har fått straff for å betale for svart renhold hjemme?

– Nei, aldri.

LES OGSÅ:

Vil straffe bedrifter som kjøper renhold av ikke-godkjente firmaer

Ikke vask svart i boligen din

Vil du har nyhetsbrev fra Arbeidsmanden? Meld deg på her

28.02.2017
19:56
26.04.2017 16:46Mest lest

Hilde Cecilie Jordsjø har jobbet som kabinansatt i SAS i 33 år.

Hilde Cecilie Jordsjø har jobbet som kabinansatt i SAS i 33 år.

Privat

Hilde Cecilie har fått 2.000 kroner mer i lønn på 12 år: – Ledelsen ser på oss som et nødvendig onde

136 600 personer mottok arbeidsavklaringspenger (AAP) fra Nav første kvartal 2022.

136 600 personer mottok arbeidsavklaringspenger (AAP) fra Nav første kvartal 2022.

Hanna Skotheim

Tre viktige endringer i reglene for AAP

1. juli 2022 trer en rekke endringer i arbeidslivet i kraft. Her får du oversikten.

1. juli 2022 trer en rekke endringer i arbeidslivet i kraft. Her får du oversikten.

Tormod Ytrehus

1. juli er det nye lover og regler som innføres i arbeidslivet

Eva Ranheim er sekretær i klubben og en av få som er igjen på Elko-fabrikken. Nå flyttes fabrikken til utlandet.

Eva Ranheim er sekretær i klubben og en av få som er igjen på Elko-fabrikken. Nå flyttes fabrikken til utlandet.

Sissel M. Rasmussen

Suksessfabrikk flyttes ut av Norge: – Det har vært en slitsom tid

HK-tillitsvalgte Tormod Aarum (t.v.) og Christian Kaborg etterlyser forebygging av sykefravær ved Ikea Fururset.

HK-tillitsvalgte Tormod Aarum (t.v.) og Christian Kaborg etterlyser forebygging av sykefravær ved Ikea Fururset.

Brian Cliff Olguin

Tillitsvalgte: Syke Ikea-ansatte tvinges på jobb. Nav-lege får skylda

Maria Jocelyn Vattøy (til venstre) og Saengduan Hansen har det tøft. Endrete permitteringsregler gir en svært usikker økonomisk hverdag.

Maria Jocelyn Vattøy (til venstre) og Saengduan Hansen har det tøft. Endrete permitteringsregler gir en svært usikker økonomisk hverdag.

Erlend Angelo

Maria og Saengduan står uten lønn og dagpenger: – Er det dette som er vanlige folks tur?

Regjeringens oppdaterte regler for hjemmekontor gjelder fra 1. juli.

Regjeringens oppdaterte regler for hjemmekontor gjelder fra 1. juli.

colourbox.com

Nye regler for hjemmekontor fra 1. juli. Dette må du vite

Prosessoperatør Hanne Høines jobber til alle døgnets tider.

Prosessoperatør Hanne Høines jobber til alle døgnets tider.

Jan Inge Haga

Hanne jobber til alle døgnets tider: – Jeg ser folk som sliter voldsomt

Lene Rørvik reagerer på at FO, som regner seg som en feministisk organisasjon, gikk med på å svekke kvinners rett til å få betalt ammefri.

Lene Rørvik reagerer på at FO, som regner seg som en feministisk organisasjon, gikk med på å svekke kvinners rett til å få betalt ammefri.

Privat

Lene (30) vil melde seg ut av LO i amme-protest

Marte Mjøs Persen kalte inn partene NHO Luftfart og Norsk Flytekniker Organisasjon (NFO) tirsdag morgen. 

Marte Mjøs Persen kalte inn partene NHO Luftfart og Norsk Flytekniker Organisasjon (NFO) tirsdag morgen. 

Jan-Erik Østlie

Tvungen lønnsnemnd i flyteknikerstreiken. Her er reaksjonene

Fra 1. juli blir det dyrere for dem som bruker mye strøm samtidig.

Fra 1. juli blir det dyrere for dem som bruker mye strøm samtidig.

Kai Hovden

Nå er den nye nettleia her: – Jeg er spent på responsen

Flyteriggansatte i Maersk er blant de som nå får høyere lønn. Bildet er av flyteriggen Maersk Inspirer.

Flyteriggansatte i Maersk er blant de som nå får høyere lønn. Bildet er av flyteriggen Maersk Inspirer.

Maersk Drilling

Flyteriggansatte får ny lønn etter mekling. Se hva de ble enige om her

–  Jeg, rotter og kakerlakker er vel de eneste som overlever en atomvinter. Etter å ha vært her noen år er det ingenting som biter lenger, sier renovatør Daniel Sebergsen.

– Jeg, rotter og kakerlakker er vel de eneste som overlever en atomvinter. Etter å ha vært her noen år er det ingenting som biter lenger, sier renovatør Daniel Sebergsen.

Ida Bing

Daniel er utsatt for sopp og bakterier hver dag: – Vi vet jo ikke hva vi står og puster inn

Rundt 300 bygningsarbeidarar samla seg framfor administrasjonsbygget til arbeidsgivaren FLC tysdag morgon.

Rundt 300 bygningsarbeidarar samla seg framfor administrasjonsbygget til arbeidsgivaren FLC tysdag morgon.

3F Lolland

Ulovleg streik på Danmarks største byggeplass: Polakkar krev same lønn som danskar

Kommentar

Næringsminister Jan Christian Vestre må gjøre ord til handling. Nå må han klemme til, skriver Kjell Werner.

Næringsminister Jan Christian Vestre må gjøre ord til handling. Nå må han klemme til, skriver Kjell Werner.

Beate Oma Dahle / NTB

«Nok en gang viser det seg at staten ikke klarer å holde igjen på lønnsnivået til topplederne»

KAN GÅ AV TIDLIG: Ansatte innen brann og redning er blant dem som kan gå av tidlig i dag. Trepartssamarbeidet som nå er satt i gang skal munne ut i nye regler for om de fremdeles skal kunne gå av tidligere enn andre, eventuelt når og hvordan de i såfall skal tjene opp til alderspensjon samtidig som de går av tidlig.

KAN GÅ AV TIDLIG: Ansatte innen brann og redning er blant dem som kan gå av tidlig i dag. Trepartssamarbeidet som nå er satt i gang skal munne ut i nye regler for om de fremdeles skal kunne gå av tidligere enn andre, eventuelt når og hvordan de i såfall skal tjene opp til alderspensjon samtidig som de går av tidlig.

Lars Magne Hovtun/OBRE

I disse yrkene kan du gå tidligere av med pensjon

Martin Guttormsen Slørdal

Fagbevegelsens egen storstue har flere ganger brukt vektere uten tariffavtale. Nå vil LO rydde opp

Meklingen gjelder folk som jobber med TV- og radioproduksjon, samt administrasjon i NRK. 

Meklingen gjelder folk som jobber med TV- og radioproduksjon, samt administrasjon i NRK. 

Colourbox

NRK kan gå i svart fra midnatt

GJENBRUK: Rene aluminiumsspon har blitt komprimert til briketter og ligger klare til å bli resirkulert. I induksjonsovnen, som Ingri Gryteselv Løkholm har ansvar for, skal skrap-aluminiumet smeltes. Da kan det videre blandes med primæraluminium og andre metaller til de ulike legeringene som markedet etterspør.

GJENBRUK: Rene aluminiumsspon har blitt komprimert til briketter og ligger klare til å bli resirkulert. I induksjonsovnen, som Ingri Gryteselv Løkholm har ansvar for, skal skrap-aluminiumet smeltes. Da kan det videre blandes med primæraluminium og andre metaller til de ulike legeringene som markedet etterspør.

Petter Pettersen

Ingri (22) leder grønn gigantsatsing: – Det her er en «once in a lifetime»-mulighet

Hva skjer når et lønnsoppgjør går til tvungen lønnsnemd?

Hva skjer når et lønnsoppgjør går til tvungen lønnsnemd?

FriFagbevegelse/NTB

«Tvungen lønnsnemnd» har reddet ferien for mange, men hva er det?


Flere saker