JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Er det mulig å håpe på at nye innspill til transportplanen vil bedre situasjonen? Fristen for nye forslag er allerede 27.1.20. Bildet viser en vei i Finnmark.

Er det mulig å håpe på at nye innspill til transportplanen vil bedre situasjonen? Fristen for nye forslag er allerede 27.1.20. Bildet viser en vei i Finnmark.

Roy Ervin Solstad

Samferdsel i Finnmark:

«Øst-Finnmark blir kraftig nedprioritert i Nasjonal Transportplan», skriver Jørn Finnmarking Haga

Nasjonal Transportplan er nedslående lesing for dem som bor i den østlige delen av det nye storfylket.
04.02.2020
16:33
05.02.2020 09:53

Når arbeidet med Skarvbergtunnelen og nye Tana bru er ferdig, vil ikke dagens regjering iverksette noe prosjekt i øst-Finnmark, sett bort fra forlengelse av rullebanen ved Kirkenes lufthavn Høybuktmoen.

Dette synes å være i harmoni med sentraliseringstanken til Frp, Høyre, KrF og Venstre. Alt arbeid med infrastruktur i Finnmark de siste 6 år er initiert og iverksatt av siste rød-grønne regjering.

Er det mulig å håpe på at nye innspill til transportplanen vil bedre situasjonen? Fristen for nye forslag er allerede 27.1.20.

Stort problem for entreprenører

En rekke maskinentreprenører melder om vanskelige tider, og mange ansatte har fått varsel om permisjon eller oppsigelse – flere er allerede permittert eller oppsagt. Problemet er størst for de entreprenørene som er hjemmehørende i Øst-Finnmark.

Flere firmaer har i lang tid sett det nødvendig å sende sine ansatte ut på pendling, primært til det sentrale østlandet, der anleggsaktiviteten er høy. Dette er selvfølgelig ingen god løsning i et lenger perspektiv. Regjeringen hevder at det er en historisk høy satsing på infrastruktur i Nord-Norge.

Det er riktig at det brukes mye penger på bygging av nye jernbaner og veier, men satsingen stanser ved Kvænangsfjellet.

Dette foreslår vi

Nå er det altså mulig for våre politikere å komme med nye innspill. Vi forventer at våre regionale og sentrale tillitsvalgte kjenner sin besøkelsestid, og vi tillater oss å komme med følgende forslag:

- Arbeidet med jernbane fra Rovaniemi til Kirkenes må komme i gang. Studier viser at godstrafikken over den nordlige sjørute vil skyte fart, og Sør-Varanger er av nasjonale, faglige myndigheter pekt ut som en naturlig lokasjon for en internasjonal havn. Etablering av jernbane på denne strekningen vil skape en voldsom entusiasme og gi hele Øst-Finnmark et etterlengtet og nødvendig løft.

- I forbindelse med jernbanen må det bygges ny innfartsvei mot Kirkenes. Strømmen bru er identifisert som en utfordring og et problem, både i forhold til ulykkespotensiale og som hinder for trafikk med modulvogntog.

- Rv 94 inn til Hammerfest må ferdigstilles med samme begrunnelse som i punktet over.

- E45 gjennom Kløfta må utbedres. Denne veistrekningen nyttes i stor grad til godstransport inn til Finland og er i tillegg eneste forbindelse med Finland og Troms når Kvænangsfjellet er stengt. Dagens standard på veistrekningen utgjør en fare for bilister og er en flaskehals for godstransport.

God infrastruktur er en forutsetning for økende bosetting og næringsutvikling i fylket.

Vi heier på de politikerne som har initiativ, vilje og evne til å løfte disse forslagene inn i behandlingen av Nasjonal Transportplan.

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
04.02.2020
16:33
05.02.2020 09:53