Camilla Yndestad (tekst)" />

Renholder Naemy kritiserer sammensetningen av pensjonsutvalget

Pensjonsutvalget vil heve aldersgrensa for å gå av med pensjon. I utvalget sitter bare folk med høyere utdanning. – Det skulle vært med noen i utvalget som har hatt erfaring fra et skikkelig tungt yrke, mener renholder Naemy Trandum Aasen (30).
KLAR BESKJED: – Vi må ikke begynne med at folk skal jobbe lenger, men starte med hva vi skal gjøre med dem som ikke klarer den nåværende aldersgrensen, sier renholder Naemy Trandum.

KLAR BESKJED: – Vi må ikke begynne med at folk skal jobbe lenger, men starte med hva vi skal gjøre med dem som ikke klarer den nåværende aldersgrensen, sier renholder Naemy Trandum.

Jan-Erik Østlie

camilla@lomedia.no

Pensjonsutvalget ble satt ned av Solberg-regjeringen i 2020. Det skulle evaluere pensjonsreformen som ble innført i 2011. Utvalget skulle blant annet «se på mulige justeringer for å sikre pensjonssystemets økonomiske og sosiale bærekraft»

Før sommeren i år leverte pensjonsutvalget, som ble ledet av Kristin Skogen Lund, sin utredning.

Jobb lenger

Et av forslagene fra utvalget er å heve aldersgrensene i pensjonssystemet, i takt med økt levealder.

Utvalget foreslår ulike måter dette kan gjøres på, der ett alternativ er at man øker aldersgrensene med en måned for hvert årskull. Et annet alternativ er å ta et jafs nå i starten, og for eksempel øke aldersgrensa for når man får lov å gå av fra 62 til 64 år med en gang.

Det blir opp til Stortinget å bestemme hvilken måte man skal gjøre dette på, dersom det går inn for utvalgets forslag.

Ingenting til sliterne

Fagbladet har intervjuet representant i utvalget, Steinar Fuglevaag (SV), som vil at det skal gjøres grep for å ivareta dem som ikke kan stå lenger i jobb. Dette er de såkalte sliterne, som står i tunge jobber som sliter på helsa og som gjør det svært krevende å stå i jobb til langt oppi 60-årene. Grepene det er snakk om, er slitertillegg og særaldersgrenser.

Frps representant, Terje Søviknes, støtter SV. Men bortsett fra Frps representant deler altså ikke resten av utvalget Fuglevaags ønske om egne ordninger for sliterne, fordi de mener det vil svekke insentivene til å stå lenge i jobb.

LO krever egen ordning

For å støtte forslaget om økt pensjonsalder, krever LO at det opprettes en egen ordning for nettopp sliterne.

– Det må komme på plass en ordning for de som ikke kan stå lenge i arbeid, sa LO-leder Peggy Hessen Følsvik til FriFagbevegelse i oktober.

Renholder Naemy Trandum Aasen, støtter LO.

– De fleste renholdere i privat sektor orker ikke å jobbe lenger enn til de er 57. Hva gjør vi med dem? Vi må ikke begynne med at folk skal jobbe lenger, men starte med hva vi skal gjøre med dem som ikke klarer den nåværende aldersgrensen, slår hun fast.

Hun er ikke imponert over pensjonsutvalgets sammensetning.

Alle med høyere utdannelse

I tillegg til Skogen Lund består utvalget av sju partioppnevnte medlemmer og fire fageksperter – samtlige med høyere utdannelse.

 Ingen fra sliteryrkene er representert i utvalget. 

 – De har valgt noen til å vurdere pensjon og AFP – som i utgangspunktet var tiltenkt sliterne – som aldri egentlig kommer til å forstå sliteryrkene og sliterne annet enn at de ser dem på et Excel-ark, sier Naemy Trandum Aasen.

30-åringen jobber som renholder og hovedtillitsvalgt i Eir Renhold, og sitter i styret i avdeling 1 Øst i Norsk Arbeidsmandsforbund og i bransjeråd. 

– Det skulle vært med noen i utvalget som har erfaring fra et skikkelig tungt yrke. Om de ikke løser problematikken med sliteryrkene sånn at disse blir ivaretatt før en ny ordning blir igangsatt, tror jeg ikke vi klarer å få til en ordning som kan vare over lengre tid, sier hun. 

Har registrert reaksjonene

Arbeids- og inkluderingsminister, Marte Mjøs Persen, sier at departementet har mottatt en rekke høringsinnspill, blant annet fra arbeidstakerorganisasjonene, og at de nå går gjennom disse innspillene.

– Vi registrerer at det har kommet reaksjoner på det med sliterne, og må vurdere hvordan vi skal følge det opp, sier Mjøs Persen i en e-post til Arbeidsmanden.

Ministeren forklarer videre at regjeringen jobber for en god og rettferdig pensjon for alle, der pensjonsutvalgets forslag nettopp bidrar til å styrke den sosiale rettferdigheten i pensjonssystemet:

– Regjeringen er helt tydelige på at vi holder fast ved grunnprinsippene i pensjonsreformen. Samtidig må pensjonssystemet sikre en trygg og verdig alderdom for alle, være bærekraftig over tid og stimulere til arbeidsdeltakelse, sier hun.

Enig i økning av aldersgrense

Selv om Naemy støtter forslaget om egen sliterordning, er hun likevel enig i at aldersgrensene i pensjonssystemet bør økes.

– Jeg har selv en bestefar som er 76, og som fremdeles jobber – men han kan jo egentlig ikke det. Aldersgrensen i systemet sier at han må gi seg når han er 72.

Naemy forteller at bestefaren jobber deltid som prosjektleder, og at han har startet med importering av solcellepanel.

– Han ønsker å bidra mye, har kapasitet og helse til det – men får egentlig ikke lov. Det er i dag nesten like vanskelig å være en ressurssterk 70-åring som egentlig ikke får lov å bidra med noe, som det er å være 52 og tenke at man ikke klarer mer, avslutter hun.

Det nye pensjonssystemet

Det nye pensjonssystemet ble startet innført i 2011 og ble kalt pensjonsreformen.

Solberg-regjeringa utnevnte pensjonsutvalget i 2020 for å undersøke hvordan det nye systemet fungerer og se hva som eventuelt kan gjøres for å bedre systemet.

Pensjonsutvalget la fram sin rapport i midten av juni 2022.

Tidligere NHO-sjef Kristin Skogen Lund ledet utvalget.

Folk oppnevnt av politiske partier, økonomer og andre fageksperter satt i utvalget:

Spesialrådgiver Steinar Fuglevaag, Oslo, Sosialistisk Venstreparti

Professor Ola Honningdal Grytten, Bergen, Kristelig Folkeparti

Kommunedirektør Christl Kvam, Gjøvik, Høyre

Selvstendig næringsdrivende Marianne Marthinsen, Oslo, Arbeiderpartiet

Administrerende direktør Jon Håvard Solum, Grong, Senterpartiet

Nestleder Terje Søviknes, Bjørnafjorden, Fremskrittspartiet

Administrasjonssekretær May Britt Vihovde, Haugesund, Venstre

Nasjonal ekspert Hilde Olsen, Oslo

Professor Axel West Pedersen, Bærum

Professor Ragnar Torvik, Trondheim

Professor Kjell Vaage, Bergen

Kilde: FriFagbevegelse

De har valgt noen til å vurdere pensjon og AFP som aldri egentlig kommer til å forstå sliteryrkene og sliterne annet enn at de ser dem på et Excel-ark.

Warning
Dette er en sak fra

Vi skriver om og for arbeidsfolk i blant annet anlegg, vakt, renhold, asfalt og bergverk.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse

Det nye pensjonssystemet

Det nye pensjonssystemet ble startet innført i 2011 og ble kalt pensjonsreformen.

Solberg-regjeringa utnevnte pensjonsutvalget i 2020 for å undersøke hvordan det nye systemet fungerer og se hva som eventuelt kan gjøres for å bedre systemet.

Pensjonsutvalget la fram sin rapport i midten av juni 2022.

Tidligere NHO-sjef Kristin Skogen Lund ledet utvalget.

Folk oppnevnt av politiske partier, økonomer og andre fageksperter satt i utvalget:

Spesialrådgiver Steinar Fuglevaag, Oslo, Sosialistisk Venstreparti

Professor Ola Honningdal Grytten, Bergen, Kristelig Folkeparti

Kommunedirektør Christl Kvam, Gjøvik, Høyre

Selvstendig næringsdrivende Marianne Marthinsen, Oslo, Arbeiderpartiet

Administrerende direktør Jon Håvard Solum, Grong, Senterpartiet

Nestleder Terje Søviknes, Bjørnafjorden, Fremskrittspartiet

Administrasjonssekretær May Britt Vihovde, Haugesund, Venstre

Nasjonal ekspert Hilde Olsen, Oslo

Professor Axel West Pedersen, Bærum

Professor Ragnar Torvik, Trondheim

Professor Kjell Vaage, Bergen

Kilde: FriFagbevegelse