JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Pensjon

LO støtter økt pensjonsalder – men krever en egen «sliter-ordning»

For å støtte forslaget om å heve aldersgrensene i pensjonssystemet, krever LO at det opprettes en egen ordning for sliterne.
LO kan godta høyere aldersgrenser for pensjon hvis sliterne i arbeidslviet får en ny pensjonsordning.

LO kan godta høyere aldersgrenser for pensjon hvis sliterne i arbeidslviet får en ny pensjonsordning.

Anna Granqvist

torgny@lmedia.no

LO støtter hovedtrekkene i pensjonsutvalget, men de krever at en klarer å vise hvem sliterne er, og oppretter en egen ordning for dem.

Et av forslagene fra pensjonsutvalget er å heve aldersgrensene.

Pensjonsutvalget som ble ledet av Kristin Skogen Lund leverte sin utredning før sommeren. Målet for utvalget var å rette opp skjevheter i pensjonssystemet etter at pensjonsreformen hadde fått virke i mer enn ti år.

Forslagene fra utvalget

Utvalgets viktigste forslag er at:

• Aldersgrensene i pensjonssystemet bør økes.

• Minsteytelsene i pensjonssystemet bør følge den generelle velstandsutviklingen.

• Uføre bør sikres en rimelig alderspensjon.

LO skriver at de er skeptiske til en økning av aldersgrensen. For mange av LOs medlemmer er det ikke noe alternativ å stå lenger i jobb. I høringssvaret viser de til «at renholdere i privat sektor som sjelden når dagens pensjonsalder har størst andel sykemeldinger med belastningslidelser som årsak, samt at yrkesgruppen anlegg er blant de med lavest andelene eldre sysselsatte.»

Reaksjon: Rødt advarer LO mot å gå i pensjonsfelle

Systematiske skjevheter

– Det må komme på plass en ordning for de som ikke kan stå lenge i arbeid, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

LO frykter at det kan oppstå systematiske skjevheter i pensjonsutbetalingene hvis pensjonen beregnes ut fra hvor mange år en aldersgruppe kan forvente å leve.

LO kan ikke støtte en heving av nedre aldersgrense uten en ny sliterordning i folketrygden.

LO kan ikke støtte en heving av nedre aldersgrense uten en ny sliterordning i folketrygden.

Leif Martin Kirknes

De som arbeider i sliteryrker og har lavest levealder vil dermed være med å subsidiere yrkesgrupper med høyere levealder. Dette slår svært urettferdig ut da det er høyinntektsgruppene som lever lengst, har best jobbmuligheter og helse

LO kan ikke støtte en heving av nedre aldersgrense uten en ny sliterordning i folketrygden.

Innsikt: Forvirret av pensjon? Her er en oversikt

Dagens ordning

Hvordan en slik ordning skal utformes må utredes. Den må innføres i folketrygden slik at flere kan kvalifisere til å gå av tidligere dersom de har behov for dette. En mulighet er å bygge på dagens slierordning som ble opprettet da sluttvederlagsordningen ble lagt ned.

Men LO er skuffet over at pensjonsutvalget ikke foreslår en løsning på at mulighetene til å fortsette i arbeidslivet er skjevt fordelt.

Mye lest: Så mye tjener de tillitsvalgte i Fagforbundet. Sjekk lønna her

Virket etter hensikten 

«Det er uakseptabelt at det ikke foreslås løsninger i folketrygden når en samtidig erkjenner at 'dagens pensjonsregler er ikke bærekraftige'. Det holder ikke å henvise sliterne til uføretrygd fordi gruppen er vanskelig å skille ut.», skriver LO i sitt høringssvar.

I juni vedtok LO-kongressen en pensjonspolitisk-uttalelse, hvor det ble slått fast at pensjonsreformen har virket etter sin hensikt. Den har stimulert arbeidstakere til å jobbe lenger enn pensjonsordningene gjorde før 2011.

Nå får alle pensjon fra første krone. Hva betyr egentlig det?

Skjerme de uføre

I LO er det ikke enighet om hvordan minsteytelsen i pensjonssystemet skal reguleres. Men LO er enig med pensjonsutvalget om at minsteytelsene i pensjonssystemet må følge den generelle velstandsutviklingen i samfunnet.

– Et annet viktig prinsipp er at vi går inn for full skjerming av uføre mot effekten av levealdersjustering, sier LO-lederen.

Levealdersjusteringen bygger på en forutsetning om at arbeidstakerne kan velge om de vil jobbe lenger for å kompensere for økt levealder, eller om de heller ønsker å gå litt ned i pensjon i bytte mot en lengre pensjonisttilværelse.

– Uføre kan ikke velge å stå lenger i arbeidslivet, mener Peggy Hessen Følsvik.

Warning
Annonse
Annonse