JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Statlige virksomheter har elendige rutiner for å sjekke arbeidsforhold hos leverandører

En ny rapport fra Riksrevisjonen avslører at de fleste statlige virksomheter ikke sjekker lønns- og arbeidsvilkårene hos ansatte til leverandørene de kjøper tjenester av. – Vi forventer en kraftig innskjerping, sier leder i Arbeidsmandsforbundet, Anita Johansen. 
Renhold er blant bransjene som er nevnt spesielt i rapporten.

Renhold er blant bransjene som er nevnt spesielt i rapporten.

Håvard Sæbø

camilla.yndestad@lomedia.no

Hvert år kjøper offentlig sektor varer, tjenester og bygge- og anleggsarbeider for om lag 600 milliarder kroner. For å sikre at bedriftene som selger varer og tjenester til det offentlige behandler sine ansatte bra, ble det laget et regelverk for dette i 2008, som heter forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter.

Det betyr at offentlige oppdragsgivere har plikt til å ta med krav om gode lønns- og arbeidsvilkår i kontrakter med leverandører som utfører tjenester og arbeid for dem.

Det kreves også at det skal gjennomføres nødvendig kontroll av om kravene til lønns- og arbeidsvilkår følges.

Nylig publiserte Riksrevisjonen undersøkelsen «Revisjonsrapport om statlige virksomheters oppfølging av lønns- og arbeidsvilkår i anskaffelser».

Der har den undersøkt 49 anskaffelser som 20 statlige virksomheter har gjort – og om de har fulgt regelverket. De 49 anskaffelsene har en anslått verdi på om lag 1,5 milliarder kroner, ifølge Riksrevisjonen.

Resultatet er ikke akkurat lystig lesning. De statlige virksomhetene har kun kontrollert lønns- og arbeidsvilkår i 5 av de 49 anskaffelsene.

Av de 20 virksomhetene Riksrevisjonen har undersøkt, er det bare fire som blir vurdert til å ha fullstendige rutiner for å følge opp kravene i forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter: Jernbanedirektoratet, Justervesenet, Landbruksdirektoratet og Politiets fellestjeneste.

Seks ble vurdert til å ha «ingen rutiner»: Havforskningsinstituttet, Meteorologisk institutt, NIBIO – Norsk institutt for bioøkonomi, Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), Statistisk sentralbyrå og Tolletaten.

Riksrevisjonen: Sterkt kritikkverdig

– At det er så dårlig kontroll med vilkårene til disse arbeidstakerne, er rett og slett nedslående, sier riksrevisor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen i en pressemelding.

De fleste virksomhetene som er undersøkt, stiller krav til lønns- og arbeidsvilkår i kontraktene, men så svikter det i neste ledd – de følger ikke opp at kravene etterleves.

– De vet for lite om hva slags forhold de ansatte hos leverandørene jobber under. Er det å ta en ledende rolle i kampen mot sosial dumping? Her må det ryddes opp, sier Schjøtt-Pedersen.

Får støtte fra Arbeidsmandsforbundet

IKKE IMPONERT:  – Forholdene som er avdekket er under enhver kritikk, sier leder i Norsk Arbeidsmandsforbund,  Anita Johansen.

IKKE IMPONERT:  – Forholdene som er avdekket er under enhver kritikk, sier leder i Norsk Arbeidsmandsforbund, Anita Johansen.

Norsk Arbeidsmandsforbund

Forbundsleder i Norsk Arbeidsmandsforbund, Anita Johansen, er heller ikke imponert over resultatet i Riksrevisjonenes rapport.

 – Forholdene som er avdekket er under enhver kritikk, sier hun.

Johansen mener at vi må forvente mer av statlige virksomheter enn det som kommer fram i rapporten.

– De må ta seg kraftig sammen! Dette beviser bare hvor viktig regjeringens arbeid med Norgesmodellen er, slik at vi kan få bukt med uvesenet.

Johansen trekker fram at ingen modell er komplett uten gode kontrollrutiner.

– Vi forventer en kraftig innskjerping, påpeker hun.

Forsker: Renholderne er utsatt

Meteorologisk institutt, NIBIO – Norsk institutt for bioøkonomi og Statistisk sentralbyrå ble alle sjekket om de hadde rutinene på plass når det gjaldt å følge opp renholdernes arbeidsvilkår.

Resultatet sto til stryk. De kunne ikke dokumentere skriftlige rutiner for å sikre at det ble stilt krav til lønns- og arbeidsvilkår i kunngjøring og kontrakt.

De kunne heller ikke dokumentere at de kontrollerte at lønns- og arbeidsvilkår hos renholderne ble overholdt.

– Dette viser at renholdere fremdeles er en utsatt, og kanskje glemt gruppe, tross alle anstrengelser for å bedre vilkårene til disse arbeidstakerne, sier seniorforsker hos Fafo Anne Mette Ødegård.

ØKE ORGANISASJONSGRADEN: – Lokale tillitsvalgte vil som regel være viktige for å følge opp lønns- og arbeidsvilkår, sier Anne Mette Ødegård hos Fafo.

ØKE ORGANISASJONSGRADEN: – Lokale tillitsvalgte vil som regel være viktige for å følge opp lønns- og arbeidsvilkår, sier Anne Mette Ødegård hos Fafo.

Fafo

Økonomidirektør Simon Rasmussen ved Meteorologisk institutt sier at det stemmer at de ikke har dokumentert skriftlige rutiner, men at de skal få det på plass i løpet av vinteren.

– I praksis har vi allerede gode rutiner. Vi inngikk avtale med Renas i 2018. I ettertid ba vi om dokumentasjon på renholdernes arbeidsvilkår, og vi krevde da endringer i akkorden, slik at renholderne fikk bedre tid på seg til å utføre jobben. Det betyr at de i praksis fikk to timer ekstra lønn per dag.

Lokale tillitsvalgte er viktige

Anne Mette Ødegård mener at det generelt er behov for bedre rutiner når det gjelder kontroll og oppfølging av kontraktsvilkårene. Hun tror også det skorter på kunnskap og bevissthet hos offentlige innkjøpere.

– Lokale tillitsvalgte vil som regel være viktige for å følge opp lønns- og arbeidsvilkår. Å øke organisasjonsgraden og få på plass flere tillitsvalgte i renholdsbransjen er viktig for å redusere omfanget av manglende krav og oppfølging, sier hun.

Virksomhetene som er undersøkt av Riksrevisjonen:

Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS), Forsvarsbygg, Havforskningsinstituttet, Jernbanedirektoratet, Justervesenet, Landbruksdirektoratet, Meteorologisk institutt, Miljødirektoratet, NIBIO-Norsk institutt for bioøkonomi, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Norges vassdrags- og energidirektorat, Politiets fellestjenester, Statens lånekasse for utdanning, Statens vegvesen, Statistisk sentralbyrå, Statsforvalternes fellestjenester, Statsbygg, Tolletaten, Universitetet i Tromsø, Norges arktiske universitet, Utlendingsdirektoratet.

 

Dette er en sak fra

Vi skriver om og for arbeidsfolk i blant annet anlegg, vakt, renhold, asfalt og bergverk.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse

Virksomhetene som er undersøkt av Riksrevisjonen:

Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS), Forsvarsbygg, Havforskningsinstituttet, Jernbanedirektoratet, Justervesenet, Landbruksdirektoratet, Meteorologisk institutt, Miljødirektoratet, NIBIO-Norsk institutt for bioøkonomi, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Norges vassdrags- og energidirektorat, Politiets fellestjenester, Statens lånekasse for utdanning, Statens vegvesen, Statistisk sentralbyrå, Statsforvalternes fellestjenester, Statsbygg, Tolletaten, Universitetet i Tromsø, Norges arktiske universitet, Utlendingsdirektoratet.