JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Hurdalsplattformen:

Støre-regjeringen lover satsing på mineraler: – Som musikk i mine ører

Leder i Arbeidsmandsforbundet, Anita Johansen, er svært fornøyd med plattformen til den nye Støre-regjeringen. Spesielt fornøyd er hun med avsnittet om mineraler.

Martin Guttormsen Slørdal

ane.borrud@lomedia.no

82 sider bruker Arbeiderpartiet og Senterpartiet på å fortelle hva de vil gjennomføre i den nye regjeringen. Forbundsleder Anita Johansen er veldig fornøyd med resultatet.

– Jeg er veldig glad for den nye regjeringsplattformen. Den viser en ny retning, at det nå er arbeidsfolks tur. Så nå må regjeringen gjennomføre det som står her!

Ifølge Johansen er Hurdalsplattformen historisk på et punkt.

– Første gang har en regjeringsplattform et eget avsnitt om mineraler. Det er som musikk i mine ører!

I tillegg til at regjeringens fokus på mineraler er gledelig, mener hun det er helt nødvendig.

– Det er mineraler i alt vi omgir oss med. Mineraler er innsatsfaktor i all industri, også i legemiddelindustrien. For eksempel brukes mineraler til kunstige hofter! Og hvis vi ser 20 år tilbake i tid. Hvor mye bruker vi i dag som vi ikke engang ante om den gang?

Hun mener det også er viktig at Norge utvinner sjeldne jordartmineraler.

– De er kritiske for å gjennomføre det grønne skiftet, og i dag eier Kina nesten alt av disse mineralene!

Johansen understreker at det er mange som har jobbet mye for å heve mineral på agendaen.

– Vi kan ikke ta all æren for dette, men vi har også vært en sterk stemme inn mot Hurdalsplattformen, smiler hun.

Hadia Tajiks første offisielle oppdrag som arbeidsminister: – Naturlig å starte hos LO

Statlig mineralselskap?

Norsk Arbeidsmandsforbund har i lang tid etterlyst et statlig mineralselskap.

– Alle de norske gruvene er i dag utenlandsk eid. Det ingen norske investorer som er villige til å sette langsiktig kapital i mineralnæringen, sier forbundsleder Johansen.

Hun ramser opp grunner til at mineralnæringen burde ha norske eiere.

– Utenlandske eiere fører til en sentralisering av beslutningene i hjemlandet, og det er en fare for bedriftsdemokratiet. Innovasjon og forskning flyttes til hjemlandet, og foregår ikke her som mineralene tas ut. Og ikke minst kan vi få mer tilbake til statskassa og lokalsamfunnene med et statlig mineralselskap, og få slutt på at overskuddet eksporteres ut av landet, sier hun.

Det står ikke svart på hvitt i Hurdalsplattformen at den nye regjeringen vil etablere et statlig mineralselskap. Men det står at «det avgjørende at fellesskapet bruker statlig eierskap for å sikre nasjonal kontroll. Dette gjelder spesielt våre energi- og naturressurser». Det står også at regjeringen vil vurdere hvordan staten kan sikre at en større del av verdiskapingen i mineralnæringen blir igjen lokalt og nasjonalt, og at den vil «stille langsiktig kapital til rådighet der dette kan spille en avgjørende rolle for å få til nye   industrielle satsinger i Norge, eksempelvis innen helseindustrien, hydrogen- og mineralnæringene.»

Noe Johansen tar som et godt tegn.

Dette er fagbevegelsens største seirer i regjeringas plattform

 

Forskning og gjenbruk

I Hurdalsplattformen er det ni punkter om hva regjeringen vil gjøre med mineraler. Blant annet vil regjeringa vurdere en lokal deponikostnad for uutnyttede overskuddsmasser.

– Dette støtter vi. Overskuddsmasser er gruvenæringas utfordring. Hvis bedriftene må betale for deponi av avgangsmassene, vil det gi insentiver til å sette i gang med forskning og innovasjon for å redusere volumet. Vi vet at avgifter virker, sier Forbundsleder Anita Johansen.

Forbundet bifaller også at det gjennomføres konsekvensutredning av alternative deponiområder før sjødeponi vurderes eller tas i bruk.

– Det er dette vi hele tiden har sagt. Det må konsekvensutredninger til, og deretter må det deponiet som har minst skadeomfang velges. Dette må være forsknings- og kunnskapsbasert!

Regjeringsplattformen: Nav skal få flere ansatte til å gi tettere oppfølging til folk som trenger hjelp

Vei

Men det er ikke bare mineral-avsnittet Arbeidsmandsforbundet er fornøyd med i Hurdalsplattformen.

Også avsnittet om vei får forbundslederen til å nikke fornøyd – og gjenkjennende.

Regjeringen vil utarbeide en helhetlig og forpliktende plan for å redusere vedlikeholdsetterslepet på riksveier og fylkesveier, sistnevnte i samarbeid med fylkeskommunene. Noe forbundet har etterlyst i lang tid.

Regjeringen vil at offentlige anskaffelser må utformes og kontraktstørrelsen må tilpasses slik at norske bedrifter kan delta i konkurransen.

– Det er som om vi skulle ha skrivi det selv – og det tror jeg kanskje vi har gjort, ler Johansen.

Regjeringen vil også utrede hvordan utbygging, drift og vedlikehold av veier skal organiseres, med bakgrunn i at stadig flere utbyggere og veieiere gir fare for økte kostnader, mer fragmenterte fagmiljøer og mindre sammenhengende utbygging.

– Vi har et godt samarbeid med Nye Veier, og har fått gjennom flere seriøsitetskrav. Vi mener likevel at vi ikke trenger to byggherrer på riksveiene, og vi ønsker en utredning velkommen. I tillegg har vi jo fylkeskommunene som byggherrer på alle fylkesveiene.

Derfor bifaller hun også at regjeringen vil utarbeide en Norgesmodell med nasjonale seriøsitetskrav for alle offentlige anskaffelser.

– I Trøndelag har de satt krav om tariffavtale for hovedentreprenørene innen veivedlikehold. Det synes vi er bra. Men det hadde vært bedre om dette var et nasjonalt krav. Det blir vanskelig for entreprenørene å manøvrere når det er sett regler i hvert fylke!

Dette ønsker Støre-regjeringa å gjøre med arbeidslivet. Se hele oversikten

– Ikke selg Mesta

I Høyre-regjeringens budsjett, som ble lagt fram dagen før Hurdalsplattformen, går det fram at regjeringen igjen vil forsøke å selge Mesta. Dettes to også i forslag til statsbudsjett for 2014, men prosessen ble stanset i 2015 da Nærings- og fiskeridepartementet ikke fikk høy nok pris.

Lederen i Arbeidsmandsforbundet regner med at den nye regjeringen vil stanse det nye salgsforsøket.

– Jeg regner med at Mesta vil være en del av regjeringens utredning om hvordan utbygging, drift og vedlikehold av veier skal organiseres. Regjeringen lover mer offentlig styring og seriøsitet. Da er det en ufornuftig ting å selge Mesta, slår hun fast.

Må følges opp med midler

Anita Johansen forventer nå at teksten i Hurdalsplattformen blir fulgt opp med penger i statsbudsjettet som kommer om noen uker. Men ser at behandlingen av statsbudsjettet på Stortinget vil bli krevende.

– SVs leder Audun Lysbakken har advart Støre mot «slalåmkjøring» på Stortinget, det vil si mot at den nye regjeringen søker støtte på både venstre- og høyresiden. Men målet til regjeringen er å gjennomføre Hurdalsplattformen. Dersom Lysbakkens mål er at regjeringen ikke skal kjøre slalåm, så hadde løsningen vært at SV ble med i regjeringen, avslutter forbundslederen.

Mineraler

Sånn åpner avsnittet om mineraler i Hurdalsplattformen:

«Norge har store mineralforekomster som vil være viktige i det grønne skiftet. Vi har muligheten til å utvikle verdens mest bærekraftige mineralnæring. Næringen skal forvaltes med utgangspunkt i strenge utslipps- og miljøkrav og på en måte som sikrer at fellesskapet får sin andel av verdiskapingen. Lokal forankring skal vektlegges før nye prosjekter får konsesjon, og konsesjonstidene skal gjennomgås med sikte på å korte ned behandlingstiden».

Deretter kommer ni punkter om hva regjeringen vil gjennomføre:

·        Vurdere hvordan staten kan sikre at en større del av verdiskapingen i mineralnæringen blir igjen lokalt og nasjonalt.

·        Korte ned konsesjonsbehandlingstiden.

·        Legge til rette for bedre tilgang på langsiktig kapital der dette kan utløse lønnsomme prosjekter.

·        Øke kartleggingen av mineralressurser både på land og på sokkelen, med særlig vekt på mineralområder som kan spille en stor rolle i det grønne skiftet, for eksempel sjeldne jordarter.

·        Vurdere en lokal deponikostnad for uutnyttede overskuddsmasser.

·        Legge til rette for elektrifisering av gruvedrift og gjenvinning av mineraler, blant annet gjennom igangsetting av nye forskningsprosjekter.

·        Redusere avfallet fra gruver gjennom strengere krav til ressursutnyttelse og tilbakefylling.

·        Sørge for at det gjennomføres konsekvensutredning av alternative deponiområder før sjødeponi vurderes eller tas i bruk.

·        Øke kartleggingen av mineralressurser både på land og på sokkelen, med særlig vekt på mineralområder som kan spille en stor rolle i det grønne skiftet, for eksempel sjeldne jordarter.

Warning
Dette er en sak fra

Vi skriver om og for arbeidsfolk i blant annet anlegg, vakt, renhold, asfalt og bergverk.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse

Mineraler

Sånn åpner avsnittet om mineraler i Hurdalsplattformen:

«Norge har store mineralforekomster som vil være viktige i det grønne skiftet. Vi har muligheten til å utvikle verdens mest bærekraftige mineralnæring. Næringen skal forvaltes med utgangspunkt i strenge utslipps- og miljøkrav og på en måte som sikrer at fellesskapet får sin andel av verdiskapingen. Lokal forankring skal vektlegges før nye prosjekter får konsesjon, og konsesjonstidene skal gjennomgås med sikte på å korte ned behandlingstiden».

Deretter kommer ni punkter om hva regjeringen vil gjennomføre:

·        Vurdere hvordan staten kan sikre at en større del av verdiskapingen i mineralnæringen blir igjen lokalt og nasjonalt.

·        Korte ned konsesjonsbehandlingstiden.

·        Legge til rette for bedre tilgang på langsiktig kapital der dette kan utløse lønnsomme prosjekter.

·        Øke kartleggingen av mineralressurser både på land og på sokkelen, med særlig vekt på mineralområder som kan spille en stor rolle i det grønne skiftet, for eksempel sjeldne jordarter.

·        Vurdere en lokal deponikostnad for uutnyttede overskuddsmasser.

·        Legge til rette for elektrifisering av gruvedrift og gjenvinning av mineraler, blant annet gjennom igangsetting av nye forskningsprosjekter.

·        Redusere avfallet fra gruver gjennom strengere krav til ressursutnyttelse og tilbakefylling.

·        Sørge for at det gjennomføres konsekvensutredning av alternative deponiområder før sjødeponi vurderes eller tas i bruk.

·        Øke kartleggingen av mineralressurser både på land og på sokkelen, med særlig vekt på mineralområder som kan spille en stor rolle i det grønne skiftet, for eksempel sjeldne jordarter.