JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Martin Guttormsen Slørdal

Hurdalsplattformen:

Støre-regjeringen lover satsing på mineraler: – Som musikk i mine ører

Leder i Arbeidsmandsforbundet, Anita Johansen, er svært fornøyd med plattformen til den nye Støre-regjeringen. Spesielt fornøyd er hun med avsnittet om mineraler.15.10.2021
15:27
15.10.2021 15:27

ane.borrud@lomedia.no

82 sider bruker Arbeiderpartiet og Senterpartiet på å fortelle hva de vil gjennomføre i den nye regjeringen. Forbundsleder Anita Johansen er veldig fornøyd med resultatet.

– Jeg er veldig glad for den nye regjeringsplattformen. Den viser en ny retning, at det nå er arbeidsfolks tur. Så nå må regjeringen gjennomføre det som står her!

Ifølge Johansen er Hurdalsplattformen historisk på et punkt.

– Første gang har en regjeringsplattform et eget avsnitt om mineraler. Det er som musikk i mine ører!

I tillegg til at regjeringens fokus på mineraler er gledelig, mener hun det er helt nødvendig.

– Det er mineraler i alt vi omgir oss med. Mineraler er innsatsfaktor i all industri, også i legemiddelindustrien. For eksempel brukes mineraler til kunstige hofter! Og hvis vi ser 20 år tilbake i tid. Hvor mye bruker vi i dag som vi ikke engang ante om den gang?

Hun mener det også er viktig at Norge utvinner sjeldne jordartmineraler.

– De er kritiske for å gjennomføre det grønne skiftet, og i dag eier Kina nesten alt av disse mineralene!

Johansen understreker at det er mange som har jobbet mye for å heve mineral på agendaen.

– Vi kan ikke ta all æren for dette, men vi har også vært en sterk stemme inn mot Hurdalsplattformen, smiler hun.

Hadia Tajiks første offisielle oppdrag som arbeidsminister: – Naturlig å starte hos LO

Statlig mineralselskap?

Norsk Arbeidsmandsforbund har i lang tid etterlyst et statlig mineralselskap.

– Alle de norske gruvene er i dag utenlandsk eid. Det ingen norske investorer som er villige til å sette langsiktig kapital i mineralnæringen, sier forbundsleder Johansen.

Hun ramser opp grunner til at mineralnæringen burde ha norske eiere.

– Utenlandske eiere fører til en sentralisering av beslutningene i hjemlandet, og det er en fare for bedriftsdemokratiet. Innovasjon og forskning flyttes til hjemlandet, og foregår ikke her som mineralene tas ut. Og ikke minst kan vi få mer tilbake til statskassa og lokalsamfunnene med et statlig mineralselskap, og få slutt på at overskuddet eksporteres ut av landet, sier hun.

Det står ikke svart på hvitt i Hurdalsplattformen at den nye regjeringen vil etablere et statlig mineralselskap. Men det står at «det avgjørende at fellesskapet bruker statlig eierskap for å sikre nasjonal kontroll. Dette gjelder spesielt våre energi- og naturressurser». Det står også at regjeringen vil vurdere hvordan staten kan sikre at en større del av verdiskapingen i mineralnæringen blir igjen lokalt og nasjonalt, og at den vil «stille langsiktig kapital til rådighet der dette kan spille en avgjørende rolle for å få til nye   industrielle satsinger i Norge, eksempelvis innen helseindustrien, hydrogen- og mineralnæringene.»

Noe Johansen tar som et godt tegn.

Dette er fagbevegelsens største seirer i regjeringas plattform

 

Forskning og gjenbruk

I Hurdalsplattformen er det ni punkter om hva regjeringen vil gjøre med mineraler. Blant annet vil regjeringa vurdere en lokal deponikostnad for uutnyttede overskuddsmasser.

– Dette støtter vi. Overskuddsmasser er gruvenæringas utfordring. Hvis bedriftene må betale for deponi av avgangsmassene, vil det gi insentiver til å sette i gang med forskning og innovasjon for å redusere volumet. Vi vet at avgifter virker, sier Forbundsleder Anita Johansen.

Forbundet bifaller også at det gjennomføres konsekvensutredning av alternative deponiområder før sjødeponi vurderes eller tas i bruk.

– Det er dette vi hele tiden har sagt. Det må konsekvensutredninger til, og deretter må det deponiet som har minst skadeomfang velges. Dette må være forsknings- og kunnskapsbasert!

Regjeringsplattformen: Nav skal få flere ansatte til å gi tettere oppfølging til folk som trenger hjelp

Vei

Men det er ikke bare mineral-avsnittet Arbeidsmandsforbundet er fornøyd med i Hurdalsplattformen.

Også avsnittet om vei får forbundslederen til å nikke fornøyd – og gjenkjennende.

Regjeringen vil utarbeide en helhetlig og forpliktende plan for å redusere vedlikeholdsetterslepet på riksveier og fylkesveier, sistnevnte i samarbeid med fylkeskommunene. Noe forbundet har etterlyst i lang tid.

Regjeringen vil at offentlige anskaffelser må utformes og kontraktstørrelsen må tilpasses slik at norske bedrifter kan delta i konkurransen.

– Det er som om vi skulle ha skrivi det selv – og det tror jeg kanskje vi har gjort, ler Johansen.

Regjeringen vil også utrede hvordan utbygging, drift og vedlikehold av veier skal organiseres, med bakgrunn i at stadig flere utbyggere og veieiere gir fare for økte kostnader, mer fragmenterte fagmiljøer og mindre sammenhengende utbygging.

– Vi har et godt samarbeid med Nye Veier, og har fått gjennom flere seriøsitetskrav. Vi mener likevel at vi ikke trenger to byggherrer på riksveiene, og vi ønsker en utredning velkommen. I tillegg har vi jo fylkeskommunene som byggherrer på alle fylkesveiene.

Derfor bifaller hun også at regjeringen vil utarbeide en Norgesmodell med nasjonale seriøsitetskrav for alle offentlige anskaffelser.

– I Trøndelag har de satt krav om tariffavtale for hovedentreprenørene innen veivedlikehold. Det synes vi er bra. Men det hadde vært bedre om dette var et nasjonalt krav. Det blir vanskelig for entreprenørene å manøvrere når det er sett regler i hvert fylke!

Dette ønsker Støre-regjeringa å gjøre med arbeidslivet. Se hele oversikten

– Ikke selg Mesta

I Høyre-regjeringens budsjett, som ble lagt fram dagen før Hurdalsplattformen, går det fram at regjeringen igjen vil forsøke å selge Mesta. Dettes to også i forslag til statsbudsjett for 2014, men prosessen ble stanset i 2015 da Nærings- og fiskeridepartementet ikke fikk høy nok pris.

Lederen i Arbeidsmandsforbundet regner med at den nye regjeringen vil stanse det nye salgsforsøket.

– Jeg regner med at Mesta vil være en del av regjeringens utredning om hvordan utbygging, drift og vedlikehold av veier skal organiseres. Regjeringen lover mer offentlig styring og seriøsitet. Da er det en ufornuftig ting å selge Mesta, slår hun fast.

Må følges opp med midler

Anita Johansen forventer nå at teksten i Hurdalsplattformen blir fulgt opp med penger i statsbudsjettet som kommer om noen uker. Men ser at behandlingen av statsbudsjettet på Stortinget vil bli krevende.

– SVs leder Audun Lysbakken har advart Støre mot «slalåmkjøring» på Stortinget, det vil si mot at den nye regjeringen søker støtte på både venstre- og høyresiden. Men målet til regjeringen er å gjennomføre Hurdalsplattformen. Dersom Lysbakkens mål er at regjeringen ikke skal kjøre slalåm, så hadde løsningen vært at SV ble med i regjeringen, avslutter forbundslederen.

Mineraler

Sånn åpner avsnittet om mineraler i Hurdalsplattformen:

«Norge har store mineralforekomster som vil være viktige i det grønne skiftet. Vi har muligheten til å utvikle verdens mest bærekraftige mineralnæring. Næringen skal forvaltes med utgangspunkt i strenge utslipps- og miljøkrav og på en måte som sikrer at fellesskapet får sin andel av verdiskapingen. Lokal forankring skal vektlegges før nye prosjekter får konsesjon, og konsesjonstidene skal gjennomgås med sikte på å korte ned behandlingstiden».

Deretter kommer ni punkter om hva regjeringen vil gjennomføre:

·        Vurdere hvordan staten kan sikre at en større del av verdiskapingen i mineralnæringen blir igjen lokalt og nasjonalt.

·        Korte ned konsesjonsbehandlingstiden.

·        Legge til rette for bedre tilgang på langsiktig kapital der dette kan utløse lønnsomme prosjekter.

·        Øke kartleggingen av mineralressurser både på land og på sokkelen, med særlig vekt på mineralområder som kan spille en stor rolle i det grønne skiftet, for eksempel sjeldne jordarter.

·        Vurdere en lokal deponikostnad for uutnyttede overskuddsmasser.

·        Legge til rette for elektrifisering av gruvedrift og gjenvinning av mineraler, blant annet gjennom igangsetting av nye forskningsprosjekter.

·        Redusere avfallet fra gruver gjennom strengere krav til ressursutnyttelse og tilbakefylling.

·        Sørge for at det gjennomføres konsekvensutredning av alternative deponiområder før sjødeponi vurderes eller tas i bruk.

·        Øke kartleggingen av mineralressurser både på land og på sokkelen, med særlig vekt på mineralområder som kan spille en stor rolle i det grønne skiftet, for eksempel sjeldne jordarter.

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
15.10.2021
15:27
15.10.2021 15:27Mest lest

PRESSET UT: Wivian Pettersen er glad hun hadde fagforeningen i ryggen da sjefen ville si henne opp.

PRESSET UT: Wivian Pettersen er glad hun hadde fagforeningen i ryggen da sjefen ville si henne opp.

Privat

Wivian (59) trodde møtet skulle handle om lønn, men sjefen ville snakke om oppsigelse

May Lill Kristiansen vet ikke helt hvordan hun skal oppføre seg i jobbintervjuer heretter: - Skal jeg fremstille meg som den jeg er med meninger eller skal jeg være den lojale som bare er snill og grei? 

May Lill Kristiansen vet ikke helt hvordan hun skal oppføre seg i jobbintervjuer heretter: - Skal jeg fremstille meg som den jeg er med meninger eller skal jeg være den lojale som bare er snill og grei? 

Hanna Skotheim

May Lill fortalte om dårlig ledelse på jobben. Det har fått konsekvenser

SLUTT PÅ PENDLINGEN: Inspektøren pendler ikke lenger til Bodø for å jobbe i Luftfartstilsynet. Han varslet flere ganger om feil han mente overordnede hadde gjort, og følte seg trakassert på grunn av dette.

SLUTT PÅ PENDLINGEN: Inspektøren pendler ikke lenger til Bodø for å jobbe i Luftfartstilsynet. Han varslet flere ganger om feil han mente overordnede hadde gjort, og følte seg trakassert på grunn av dette.

Merete Jansen

Trakassering på jobb: – Jeg har opplevd et jævla press fra lederne, det har gått på helsa løs

Håvard Sæbø

Mona (19) fortalte ingen at hun søkte på bygg og anlegg

PRESEDENS: Stendi-saken vil få betydning for norsk arbeidsliv, mener advokat Kjetil Edvardsen, som har ført saken for Fagforbundets medlemmer.

PRESEDENS: Stendi-saken vil få betydning for norsk arbeidsliv, mener advokat Kjetil Edvardsen, som har ført saken for Fagforbundets medlemmer.

Werner Juvik

Nå kan Gry juble for millionutbetaling: – Jeg har nesten ikke ord

PENSJON: Hva skal du leve av når du blir gammel? Det synes mange det er overveldende å sette seg inn i.

PENSJON: Hva skal du leve av når du blir gammel? Det synes mange det er overveldende å sette seg inn i.

colourbox.com

Orker du ikke forholde deg til pensjon? Her er en enkel oversikt

Nav Klageinstans opplyser nå at de tar kjennelsen til etterretning.

Nav Klageinstans opplyser nå at de tar kjennelsen til etterretning.

Leif Martin Kirknes

Elektriker ødela armen under strekking av kabel - måtte kjempe om Nav-erstatning

TV-profil Harald Eia er blitt verdsatt for sitt engasjement for fagbevegelsen.

TV-profil Harald Eia er blitt verdsatt for sitt engasjement for fagbevegelsen.

Ida Bing

Harald Eia ba seerne innstendig om å fagorganisere seg. Nå får han Nitos hederspris

Omar Jørgensen

SV, Ap og Sp enige om nytt statsbudsjett: Her er noe av det de ble enige om

Silje Kirknes Delgado

Det krangles om feriepenger på dagpenger, men hva betyr egentlig dette tillegget?

Slik møttes ledelsene i LO og Arbeiderpartiet til møte i samarbeidskomitéen 20. september i år. Fra venstre. Jonas Gahr Støre, Kjersti Stenseng, Bjørnar Skjæran, Hadia Tajik, Kristine Kallset, Amund Vik, Roger Heimli, Christopher Beckham, Wegard Harsvik, Roger Bjørnstad, Terje Olsson, Egil André Aas, Julie Lødrup, Mette Nord og Peggy Hessen Følsvik

Slik møttes ledelsene i LO og Arbeiderpartiet til møte i samarbeidskomitéen 20. september i år. Fra venstre. Jonas Gahr Støre, Kjersti Stenseng, Bjørnar Skjæran, Hadia Tajik, Kristine Kallset, Amund Vik, Roger Heimli, Christopher Beckham, Wegard Harsvik, Roger Bjørnstad, Terje Olsson, Egil André Aas, Julie Lødrup, Mette Nord og Peggy Hessen Følsvik

Martin Guttormsen Slørdal

Støre informerte ikke LO om løftebrudd på feriepenger

Styrer i Læringsverkstedets Folkeparken barnehage hevder kuttet i pensjonstilskudd vil gå utover det beste for barna. Samtidig har barnehagen hatt et samlet overskudd på 18,7 millioner kroner i årene 2015-2019. Illustrasjon: Vidar Eriksen

Styrer i Læringsverkstedets Folkeparken barnehage hevder kuttet i pensjonstilskudd vil gå utover det beste for barna. Samtidig har barnehagen hatt et samlet overskudd på 18,7 millioner kroner i årene 2015-2019. Illustrasjon: Vidar Eriksen

Barnehagen hadde overskudd på mange millioner hvert år. Nå truer de med at barna ikke får nye leker

Colourbox.com

Det blir likevel feriepenger på dagpenger for arbeidsløse og permitterte

SKAL LEVERE: Statsminister Jonas Gahr Støre har store forventninger fra LO-fellesskapet, og han sier de skal levere – men ber om mer tid.

SKAL LEVERE: Statsminister Jonas Gahr Støre har store forventninger fra LO-fellesskapet, og han sier de skal levere – men ber om mer tid.

Ole Palmstrøm

Støre trenger mer tid for å innfri på feriepenger og ABE-kutt: – Vi fikser ikke alt på seks uker

Jan-Erik Østlie

Sjekk hvem som skal sitte i ledelsen til Industri Energi de neste tre årene

Gry Espeland og de ansatte ved Figgjo AS får nå likevel feriepenger på dagpengene de mottok i 2021.

Gry Espeland og de ansatte ved Figgjo AS får nå likevel feriepenger på dagpengene de mottok i 2021.

Jan Inge Haga

Klubbleder Gry jubler for feriepenger på dagpenger: – Vi har ikke så mye fra før av

PENGER UT AV LANDET: Økonomiprofessor ved UiO Karen Helene Ulltveit-Moe reagerer på at utenlandske eiere tar millioner i utbytte etter å ha fått støtte under pandemien.

PENGER UT AV LANDET: Økonomiprofessor ved UiO Karen Helene Ulltveit-Moe reagerer på at utenlandske eiere tar millioner i utbytte etter å ha fått støtte under pandemien.

Tri Nguyen Dinh

Utenlandske eiere tok ut 722 millioner kroner i utbytte fra krisestøttede bedrifter

STRØM: – Oljeselskapene har penger til å betale for elektrifisering av sokkelen selv. De har hatt og har enorm inntjening. De bør ta regninga for elektrifiseringen, mener Kenneth Idsø som er tillitsvalgt i Industri Energi-klubben i et selskap som driver med oljeservice offshore.

STRØM: – Oljeselskapene har penger til å betale for elektrifisering av sokkelen selv. De har hatt og har enorm inntjening. De bør ta regninga for elektrifiseringen, mener Kenneth Idsø som er tillitsvalgt i Industri Energi-klubben i et selskap som driver med oljeservice offshore.

Jan-Erik Østlie

Folk flest skal ikke betale for strømkabler til oljeplattformene. Oljebransjen må ta regninga, mener tillitsvalgt

Visepresident Sverre Myrli (Ap) ble ikke valgt som ny presidentkandidat av partiet, men ønsket å fortsette i presidentskapet. (Arkivfoto)

Visepresident Sverre Myrli (Ap) ble ikke valgt som ny presidentkandidat av partiet, men ønsket å fortsette i presidentskapet. (Arkivfoto)

Martin Guttormsen Slørdal

Bitter splid i Ap om valget av ny stortingspresident

Ole Palmstrøm

Vilkårene til tusenvis av postansatte er truet


Flere saker