JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Kjempeomveltning for personal og IKT

Alle sykehusene i Helse Sør-Øst skiller ut ansatte innenfor lønn og personal, IKT, innkjøp og logistikk. Heretter skal sykehusene bestille tjenestene hos Sykehuspartner, i en bestiller–utførermodell. Det dreier seg om en kjempeomstilling for tusenvis av medarbeidere.01.09.2009
12:43
16.12.2013 10:58

– Det er viktig for oss å sørge for at alle beholder rettighetene sine i denne omstillingen, sier Fagforbundets ko­ordinator Inger Åfoss til Fagbladet.

Hun er frikjøpt på heltid for å bistå de tillitsvalgte som er midt oppe i en prosess der medlemmer blir utsatt for virksomhetsoverdragelse – fra sin nåværende arbeidsplass på et helseforetak og over til Sykehuspartner.

Helse størst

Omleggingen berører alle ikke-medisinske tjenester i det regionale helseforetaket Helse Sør- Øst som er landets største arbeidsplass. Helse

Sør-Øst er alene dobbelt så stort som de tre andre regionale helseforetakene i landet til sammen, og strekker seg over ti fylker med 57.000 ansatte i 13 helseforetak.

I år og neste år skal de aller fleste medarbeidere med administrative oppgaver i Hels Sør-Øst overføres til Sykehuspartner som er etablert som en egen driftsenhet under det regionale helseforetaket. Det gjelder lønn og personal, som nå kalles HR (human resource), IKT, innkjøp og logistikk.

Regional koordinering

– Fagforbundets utfordring i forhold til den nye arbeidsgiveren Sykehuspartner er at vi har medlemmer i 21 forskjellige fagforeninger . Derfor har vi opprettet et regionalt koordineringsledd, med Fagforbundets leder i Oslo, Mari Sanden, som leder, mens jeg er koordinator på heltid og skal bistå tillitsvalgte, opplyser Inger Åfoss. De tre konserntillitsvalgte i Helse Sør-Øst deltar aktivt i det regionale koordineringsleddet og er tett knyttet til koordinator.

Skiller ut tusenvis av HR- og IKT-folk

Sykehuspartner startet med om lag 300 ansatte som ble overført fra det tidligere Helse Sør. Lønns- og personalmedarbeiderne på Ullevål sykehus ble overført fra 1. april i år, og holder til i en ny driftsenhet på Skøyen – utenfor Oslo.

Fra 1. september i år blir 500 med­arbeidere overført når størstedelen av IKT-folkene fra helseforetakene i ­regionen blir skilt ut. Tilbake i ­syke­husene blir ansatte som skal ha bestillerkompetanse og følge opp tjenesteavtaler og leveranser fra felles tjenesteleverandør.

Sykehuspartner blir arbeidsgiver for over 2000 medarbeidere når stort sett alt merkantilt personell fra helseforetakene i regionen skal være overført innen 1. desember i 2010.

Vil trygge medlemmene

Utskilling av medarbeidere i stor stil fra sykehusene er omstridt.

– Sykehuspartner er fortsatt underlagt det regionale helseforetaket. Det er en fordel framfor et aksjeselskap utenfor forvaltningen i forhold til innsyn og medbestemmelse. Men samtidig er vi skeptiske til å flytte ikke-medisinske tjenester ut av sykehusene. Alle jobber utfyller hverandre, mener Inger Åfoss.

– Arbeidsgiver gir uttrykk for at Sykehuspartner er såkalt medarbeiderstyrt. Vi håper at vår medvirkning skal være like sterk som den har vært

i sykehusene. Et formelt avtaleverk og sterke kollektive avtaler gir den beste tryggheten for våre medlemmer. For å få innflytelse, er det viktig at folk ser verdien av å være organisert, sier Inger Åfoss.

– Når det nå er vedtatt at Sykehus­partner skal være felles tjenesteleverandør for IKT-tjenester, må vi gjøre alt vi kan for at de lykkes og at kvaliteten sikres, sier Aage Olsen, spesialkonsulent i seksjon for medisinske service­tjenester på Rikshospitalet.

Aage Olsen skal ikke over til Sykehus­partner, men er blant dem som skal være igjen med kompetanse til å bestille tjenestene.

– Ville Rikshospitalet være bedre tjent med å beholde en samlet IKT-avdeling?

– Et sykehus på Rikshospitalets størrelse, samt Ullevål og Aker, ville alle hatt fordel av å ha alt på egen tomt. Men siden det er en beslutning fra regionen om å skille ut og bygge opp en sentral organisasjon, vil alle sykehusene i regionen være avhengig av at den leverer best mulig tjenester, sier Olsen.

– Når du skiller ut 70–80 prosent av IKT-avdelingene, har du gjort en irreversibel beslutning. Å mislykkes vil bety ­katastrofe for sykehusene, sier Olsen, som også engasjerer seg i Fagforbundet på Rikshospitalet for å få dette til.

Han framholder betydningen av at IKT-avdelingene i de tre sykehusene i Oslo Universitetssykehus samarbeider på tvers.

– De har liknende behov, og må koordinere og kvalitetssikre i én bestilling, og ikke kjøre parallelle løp som kan forvirre Sykehuspartner.

Enorm innsats og prislapp

Aage Olsen understreker at arbeidet med å få samkjørt IKT-biten på de tre syke­husene er enorm, både når det gjelder innsats og prislapp.

– Det har flagret milliardbeløp for å få gjort de nødvendige grep, sier Olsen.

Ett prioritert mål er å få etablert et felles klinisk informasjonsgrunnlag for Oslo Universitetssykehus som skal på plass innen 1. juni neste år.

– Vi har ikke tid til å sette oss ned og gruble for mye. Det er bare å stå på, sier Olsen.

Fagforeningene har innflytelse

– I kakofonien av prosesser har vi greid

å samle alle fagforeningene i tre sykehus. Det er flott, og er en vekker overfor ledelsen i regionen som ser at vi er engasjert og tar ting på alvor, sier Aage Olsen og fortsetter:

– Fagforeningene får mer og mer innflytelse i store omorganiseringsprosjekter. Det er bra.

Plasstillitsvalgt Cathrine Lund på IKT-avdelingen er Fagforbundets representant i SIO-prosjektet – strategisk IKT i Oslo Universitetssykehus. Hun opplever at ting går ryddig for seg.

– Tillitsvalgte har et godt samarbeid med ledelsen og ikke minst med fag­foreningene som har satt seg godt inn i prosessen, sier Cathrine Lund.

– Vi tok initiativ til å samarbeide med fagforeningene på Ullevål og Aker siden vi skal bli en enhet. Vi har hatt tre samlinger hittil med plasstillitsvalgte, hovedtillitsvalgte og klinikktillitsvalgte.

Vi inviterte også hovedtillitsvalgt i ­Sykehuspartner som har kommet med nyttig informasjon, opplyser Cathrine Lund.

Vi finner henne i et åpent kontorlandskap i Forskningsveien 2B, der IKT-avdelingen på Rikshospitalet holder til. Selv skal hun ikke over i Sykehuspartner, men er sentral i omorganiseringen som nå berører mange medlemmer.

– Det er mye som skal samordnes på samme tid, sier hun og nevner både overgang til felles tjenesteleverandør og samkjøring av IKT-systemene.

Medlemmene i fokus

Cathrine Lund er opptatt av å ta medlemmenes synspunkter med i prosessen.

– Hver 14. dag har vi tillitsvalgte møte med IKT-sjefen. Vi har kommet med våre synspunkter som han har lyttet til.

I tillegg har vi informasjonstavle, nyhetsbrev, intranett, og en e-postadresse der folk kan spørre om ting de lurer på.

Også uorganiserte har henvendt seg til foreningen med spørsmål.

– Verneombudet har stilt opp for dem, og vi har også vært behjelpelig med informasjon, sier Cathrine Lund, som kan fortelle om vekst i medlemstallet siden denne prosessen begynte.

– Det har nok noe med trygghet å gjøre. De ser vi er et bindeledd mellom medlemmene og ledelsen, og at vi er synlige. Det oppfattes som positivt, sier Cathrine Lund.

Spennende styringsgruppe for IKT

Catrine Lund er en av tre tillitsvalgte som er med i styringsgruppa for samordning av IKT i Oslo Universitetssykehus. Her sitter hun sammen med konserntillits­valgt for Nito i Helse Sør-Øst, hoved­tillits­valgt for Sykepleierforbundet på Rikshospitalet, mens hun selv represen­terer Fagforbundets medlemmer.

– Det er gøy å være med og ha et overordnet blikk. Med i styringsgruppa er også viseadministrerende direktør Kristin Wieland i Helse Sør-Øst, IKT-direktøren, IKT-ansvarlig i Oslo Universitetssykehus og flere representanter for fagmiljøene. Det er spennende, og vi får anledning til å ta opp ting som kan dukke opp underveis, sier Cathrine Lund.

Alle medlemmene som overføres til Sykehuspartner skal beholde dagens rettigheter. En lønnsøkning på 3,1 prosent, minimum 9000 kroner fra 1. september, skal gis til alle som omfattes av overenskomsten.

– Lønn og pensjonsrettigheter som den enkelte har opparbeidet seg, skal hver og en ha med seg, sier Fagforbundets koordinator Inger Åfoss.

Det gjelder også reservasjonsretten mot å bli overført, og retten som er nedfelt i arbeidsmiljøloven om fortrinnsrett i ett år til stilling en er kvalifisert til, ­understreker hun.

Noen ansatte i sykehusene i Helse Sør-Øst har medlemskap i Oslo Pensjonsforsikring, andre i Statens Pensjonskasse eller KLP. Alle viderefører rettighetene de har i dag ved virksomhetsoverdragelsen.

Sykehuspartner er omfattet av tariffavtalen mellom Fagforbundet og arbeidsgiverforeningen Spekter, der både lønn og pensjonsforhold ble avtalt mellom partene i vår. Denne tariffavtalen gjelder fram til neste hovedtariffoppgjør våren 2010.

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
01.09.2009
12:43
16.12.2013 10:58Mest lest

Håvard Sæbø

Slik vil Støre-regjeringa endre Nav

ULØNNET: For at Rebekka Kronstad Henriksen skal kunne amme datteren Sarah, må hun ta ulønnet permisjon fra jobben. Det går ut over økonomi og rettigheter.

ULØNNET: For at Rebekka Kronstad Henriksen skal kunne amme datteren Sarah, må hun ta ulønnet permisjon fra jobben. Det går ut over økonomi og rettigheter.

Cathrine Kahrs

Rebekka (33) må ta ulønnet permisjon for å kunne amme datteren

MINDRE Å RUTTE MED: De høye strømprisene etter sommeren er hovedårsaken til at prisveksten har skutt i været og øker mer enn lønnsveksten i 2021.

MINDRE Å RUTTE MED: De høye strømprisene etter sommeren er hovedårsaken til at prisveksten har skutt i været og øker mer enn lønnsveksten i 2021.

Emmie Olivia Kristiansen

Folk flest får dårligere råd: Prisene øker mer enn lønna

Debatt

Per Flakstad

«Vi trenger en bred debatt om pengebruken i Rødt», skriver Rødt-medlem Erik

Colourbox

Disse får minimum 10.000 kroner i lønnsøkning

FORUS: 68 ansatte vil miste jobben på skjærelinjene til Nortura i Stavanger.

FORUS: 68 ansatte vil miste jobben på skjærelinjene til Nortura i Stavanger.

Erlend Angelo

Nortura sier opp 147 ansatte: – Siste ord er ikke sagt

Regjeringen Støre møter kongen og kronprinsen i sitt første statsråd på Slottet torsdag.

Regjeringen Støre møter kongen og kronprinsen i sitt første statsråd på Slottet torsdag.

Håkon Mosvold Larsen / NTB

Den nye regjeringen er klar – Støre presenterer et ungt og kvinnesterkt lag

Jan-Erik Østlie

Henrik Asheim er redd LO skal få for stor makt

PÅ VEI MOT FAGBREV: Det blir mange biler å shine fram mot fagbrev i 2023 for Robin Sharma. Den 1. august startet han som lærling i bilpleiefaget.

PÅ VEI MOT FAGBREV: Det blir mange biler å shine fram mot fagbrev i 2023 for Robin Sharma. Den 1. august startet han som lærling i bilpleiefaget.

Tormod Ytrehus

Robin (17) er Norges første bilpleie-lærling

Torbjørn Røe Isaksen fikk boka Streik av den påtroppende arbeidsministeren Hadia Tajik da hun overtok ledelsen av Arbeids- og integreringsdepartementet.

Torbjørn Røe Isaksen fikk boka Streik av den påtroppende arbeidsministeren Hadia Tajik da hun overtok ledelsen av Arbeids- og integreringsdepartementet.

Brian Cliff Olguin

Hadia Tajik er åpen for innleieforbud i Oslo-området

Jan-Erik Østlie

Dette er fagbevegelsens største seirer i regjeringas plattform

Helge Rønning Birkelund

Hadia Tajiks første offisielle oppdrag som arbeidsminister: – Naturlig å starte hos LO

Sissel M. Rasmussen

SAS-ansatte leverte inn uniformene i protest: Nå har de Stortinget i ryggen

Tormod Ytrehus

SAS-ansatte leverer inn uniformen i protest: – Ledelsen har gått til krig mot sine ansatte

STYRKE Nav: Støre-regjeringa har skrevet en lang liste over hva de vil endre i Nav. Det er uklart når Nav-direktør Hans Christian Holte får en konkret bestilling fra den nye politiske ledelsen å jobbe med for å sette endringer ut i livet.

STYRKE Nav: Støre-regjeringa har skrevet en lang liste over hva de vil endre i Nav. Det er uklart når Nav-direktør Hans Christian Holte får en konkret bestilling fra den nye politiske ledelsen å jobbe med for å sette endringer ut i livet.

Werner Juvik

Nav-sjefen: Regjeringa har «store og gode ambisjoner» for Nav

FULL STØTTE: Både Rødt, ved nestleder Silje Kjosbakken, og SV, ved nestleder Kirsti Bergstø, vil innføre krav om norske vilkår i norske farvann og på sokkelen.

FULL STØTTE: Både Rødt, ved nestleder Silje Kjosbakken, og SV, ved nestleder Kirsti Bergstø, vil innføre krav om norske vilkår i norske farvann og på sokkelen.

Roy Solstad/Werner Juvik

SV og Rødt sikrer stortingsflertall om norsk lønn for sjøfolk

Jan Cristian Vestre fotografert på tomta til Vestre AS sin nye fabrikk på Magnor. Nå blir han politiker igjen.

Jan Cristian Vestre fotografert på tomta til Vestre AS sin nye fabrikk på Magnor. Nå blir han politiker igjen.

Helge Rønning Birkelund

Støre henter industrilederen som fagbevegelsen elsker

Jan Christian Vestre blir næringsminister.

Jan Christian Vestre blir næringsminister.

Leif Martin Kirknes

To av de nye statsrådene overlevde Utøya: – En seier for demokratiet, mener Støre

Eirik Dahl Viggen

Ila-ansatte gikk flere tusen i minus da arbeidsplassen ble midlertidig flyttet: Dette ble løsninga

Erlend Angelo

Nortura-ansatte frykter for både egen og selskapets framtid: – Det er trist


Flere saker