JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Kjempeomveltning for personal og IKT

Alle sykehusene i Helse Sør-Øst skiller ut ansatte innenfor lønn og personal, IKT, innkjøp og logistikk. Heretter skal sykehusene bestille tjenestene hos Sykehuspartner, i en bestiller–utførermodell. Det dreier seg om en kjempeomstilling for tusenvis av medarbeidere.01.09.2009
12:43
16.12.2013 10:58

– Det er viktig for oss å sørge for at alle beholder rettighetene sine i denne omstillingen, sier Fagforbundets ko­ordinator Inger Åfoss til Fagbladet.

Hun er frikjøpt på heltid for å bistå de tillitsvalgte som er midt oppe i en prosess der medlemmer blir utsatt for virksomhetsoverdragelse – fra sin nåværende arbeidsplass på et helseforetak og over til Sykehuspartner.

Helse størst

Omleggingen berører alle ikke-medisinske tjenester i det regionale helseforetaket Helse Sør- Øst som er landets største arbeidsplass. Helse

Sør-Øst er alene dobbelt så stort som de tre andre regionale helseforetakene i landet til sammen, og strekker seg over ti fylker med 57.000 ansatte i 13 helseforetak.

I år og neste år skal de aller fleste medarbeidere med administrative oppgaver i Hels Sør-Øst overføres til Sykehuspartner som er etablert som en egen driftsenhet under det regionale helseforetaket. Det gjelder lønn og personal, som nå kalles HR (human resource), IKT, innkjøp og logistikk.

Regional koordinering

– Fagforbundets utfordring i forhold til den nye arbeidsgiveren Sykehuspartner er at vi har medlemmer i 21 forskjellige fagforeninger . Derfor har vi opprettet et regionalt koordineringsledd, med Fagforbundets leder i Oslo, Mari Sanden, som leder, mens jeg er koordinator på heltid og skal bistå tillitsvalgte, opplyser Inger Åfoss. De tre konserntillitsvalgte i Helse Sør-Øst deltar aktivt i det regionale koordineringsleddet og er tett knyttet til koordinator.

Skiller ut tusenvis av HR- og IKT-folk

Sykehuspartner startet med om lag 300 ansatte som ble overført fra det tidligere Helse Sør. Lønns- og personalmedarbeiderne på Ullevål sykehus ble overført fra 1. april i år, og holder til i en ny driftsenhet på Skøyen – utenfor Oslo.

Fra 1. september i år blir 500 med­arbeidere overført når størstedelen av IKT-folkene fra helseforetakene i ­regionen blir skilt ut. Tilbake i ­syke­husene blir ansatte som skal ha bestillerkompetanse og følge opp tjenesteavtaler og leveranser fra felles tjenesteleverandør.

Sykehuspartner blir arbeidsgiver for over 2000 medarbeidere når stort sett alt merkantilt personell fra helseforetakene i regionen skal være overført innen 1. desember i 2010.

Vil trygge medlemmene

Utskilling av medarbeidere i stor stil fra sykehusene er omstridt.

– Sykehuspartner er fortsatt underlagt det regionale helseforetaket. Det er en fordel framfor et aksjeselskap utenfor forvaltningen i forhold til innsyn og medbestemmelse. Men samtidig er vi skeptiske til å flytte ikke-medisinske tjenester ut av sykehusene. Alle jobber utfyller hverandre, mener Inger Åfoss.

– Arbeidsgiver gir uttrykk for at Sykehuspartner er såkalt medarbeiderstyrt. Vi håper at vår medvirkning skal være like sterk som den har vært

i sykehusene. Et formelt avtaleverk og sterke kollektive avtaler gir den beste tryggheten for våre medlemmer. For å få innflytelse, er det viktig at folk ser verdien av å være organisert, sier Inger Åfoss.

– Når det nå er vedtatt at Sykehus­partner skal være felles tjenesteleverandør for IKT-tjenester, må vi gjøre alt vi kan for at de lykkes og at kvaliteten sikres, sier Aage Olsen, spesialkonsulent i seksjon for medisinske service­tjenester på Rikshospitalet.

Aage Olsen skal ikke over til Sykehus­partner, men er blant dem som skal være igjen med kompetanse til å bestille tjenestene.

– Ville Rikshospitalet være bedre tjent med å beholde en samlet IKT-avdeling?

– Et sykehus på Rikshospitalets størrelse, samt Ullevål og Aker, ville alle hatt fordel av å ha alt på egen tomt. Men siden det er en beslutning fra regionen om å skille ut og bygge opp en sentral organisasjon, vil alle sykehusene i regionen være avhengig av at den leverer best mulig tjenester, sier Olsen.

– Når du skiller ut 70–80 prosent av IKT-avdelingene, har du gjort en irreversibel beslutning. Å mislykkes vil bety ­katastrofe for sykehusene, sier Olsen, som også engasjerer seg i Fagforbundet på Rikshospitalet for å få dette til.

Han framholder betydningen av at IKT-avdelingene i de tre sykehusene i Oslo Universitetssykehus samarbeider på tvers.

– De har liknende behov, og må koordinere og kvalitetssikre i én bestilling, og ikke kjøre parallelle løp som kan forvirre Sykehuspartner.

Enorm innsats og prislapp

Aage Olsen understreker at arbeidet med å få samkjørt IKT-biten på de tre syke­husene er enorm, både når det gjelder innsats og prislapp.

– Det har flagret milliardbeløp for å få gjort de nødvendige grep, sier Olsen.

Ett prioritert mål er å få etablert et felles klinisk informasjonsgrunnlag for Oslo Universitetssykehus som skal på plass innen 1. juni neste år.

– Vi har ikke tid til å sette oss ned og gruble for mye. Det er bare å stå på, sier Olsen.

Fagforeningene har innflytelse

– I kakofonien av prosesser har vi greid

å samle alle fagforeningene i tre sykehus. Det er flott, og er en vekker overfor ledelsen i regionen som ser at vi er engasjert og tar ting på alvor, sier Aage Olsen og fortsetter:

– Fagforeningene får mer og mer innflytelse i store omorganiseringsprosjekter. Det er bra.

Plasstillitsvalgt Cathrine Lund på IKT-avdelingen er Fagforbundets representant i SIO-prosjektet – strategisk IKT i Oslo Universitetssykehus. Hun opplever at ting går ryddig for seg.

– Tillitsvalgte har et godt samarbeid med ledelsen og ikke minst med fag­foreningene som har satt seg godt inn i prosessen, sier Cathrine Lund.

– Vi tok initiativ til å samarbeide med fagforeningene på Ullevål og Aker siden vi skal bli en enhet. Vi har hatt tre samlinger hittil med plasstillitsvalgte, hovedtillitsvalgte og klinikktillitsvalgte.

Vi inviterte også hovedtillitsvalgt i ­Sykehuspartner som har kommet med nyttig informasjon, opplyser Cathrine Lund.

Vi finner henne i et åpent kontorlandskap i Forskningsveien 2B, der IKT-avdelingen på Rikshospitalet holder til. Selv skal hun ikke over i Sykehuspartner, men er sentral i omorganiseringen som nå berører mange medlemmer.

– Det er mye som skal samordnes på samme tid, sier hun og nevner både overgang til felles tjenesteleverandør og samkjøring av IKT-systemene.

Medlemmene i fokus

Cathrine Lund er opptatt av å ta medlemmenes synspunkter med i prosessen.

– Hver 14. dag har vi tillitsvalgte møte med IKT-sjefen. Vi har kommet med våre synspunkter som han har lyttet til.

I tillegg har vi informasjonstavle, nyhetsbrev, intranett, og en e-postadresse der folk kan spørre om ting de lurer på.

Også uorganiserte har henvendt seg til foreningen med spørsmål.

– Verneombudet har stilt opp for dem, og vi har også vært behjelpelig med informasjon, sier Cathrine Lund, som kan fortelle om vekst i medlemstallet siden denne prosessen begynte.

– Det har nok noe med trygghet å gjøre. De ser vi er et bindeledd mellom medlemmene og ledelsen, og at vi er synlige. Det oppfattes som positivt, sier Cathrine Lund.

Spennende styringsgruppe for IKT

Catrine Lund er en av tre tillitsvalgte som er med i styringsgruppa for samordning av IKT i Oslo Universitetssykehus. Her sitter hun sammen med konserntillits­valgt for Nito i Helse Sør-Øst, hoved­tillits­valgt for Sykepleierforbundet på Rikshospitalet, mens hun selv represen­terer Fagforbundets medlemmer.

– Det er gøy å være med og ha et overordnet blikk. Med i styringsgruppa er også viseadministrerende direktør Kristin Wieland i Helse Sør-Øst, IKT-direktøren, IKT-ansvarlig i Oslo Universitetssykehus og flere representanter for fagmiljøene. Det er spennende, og vi får anledning til å ta opp ting som kan dukke opp underveis, sier Cathrine Lund.

Alle medlemmene som overføres til Sykehuspartner skal beholde dagens rettigheter. En lønnsøkning på 3,1 prosent, minimum 9000 kroner fra 1. september, skal gis til alle som omfattes av overenskomsten.

– Lønn og pensjonsrettigheter som den enkelte har opparbeidet seg, skal hver og en ha med seg, sier Fagforbundets koordinator Inger Åfoss.

Det gjelder også reservasjonsretten mot å bli overført, og retten som er nedfelt i arbeidsmiljøloven om fortrinnsrett i ett år til stilling en er kvalifisert til, ­understreker hun.

Noen ansatte i sykehusene i Helse Sør-Øst har medlemskap i Oslo Pensjonsforsikring, andre i Statens Pensjonskasse eller KLP. Alle viderefører rettighetene de har i dag ved virksomhetsoverdragelsen.

Sykehuspartner er omfattet av tariffavtalen mellom Fagforbundet og arbeidsgiverforeningen Spekter, der både lønn og pensjonsforhold ble avtalt mellom partene i vår. Denne tariffavtalen gjelder fram til neste hovedtariffoppgjør våren 2010.

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
01.09.2009
12:43
16.12.2013 10:58Mest lest

Barbro Major er regiontillitsvalgt for Fellesforbundet i region Buskerud, og har snakket mye med medlemmene i året som har gått.

Barbro Major er regiontillitsvalgt for Fellesforbundet i region Buskerud, og har snakket mye med medlemmene i året som har gått.

Privat

– Dette er helt jævlig. Det er kolleger som jeg har jobbet sammen med i ti år. Hva kan jeg si?

SEKSUELL TRAKASSERING: Den eine kunden klapsa kvinna på rumpa då dei møttest på butikken, etter å ha fått beskjed av både kvinna og arbeidsgivaren hennar om at han skulla halde seg unna.

SEKSUELL TRAKASSERING: Den eine kunden klapsa kvinna på rumpa då dei møttest på butikken, etter å ha fått beskjed av både kvinna og arbeidsgivaren hennar om at han skulla halde seg unna.

Colourbox

Kvinneleg mekanikar fekk to kundar dømt for tafsing, kiling og klaps: – Dommen har sett ein standard

TOK KAMPEN: Ann–Helen Pettersen (til venstre) og Randi Stenersen Rasmussen gikk til sak mot arbeidsgiveren da de ble sagt opp som flyplassvektere på Flesland. Nå gir Securitas dem nye jobber i konsernet.

TOK KAMPEN: Ann–Helen Pettersen (til venstre) og Randi Stenersen Rasmussen gikk til sak mot arbeidsgiveren da de ble sagt opp som flyplassvektere på Flesland. Nå gir Securitas dem nye jobber i konsernet.

Paul S Amundsen

Vekterne Ann-Helen og Randi gikk til sak mot arbeidsgiver og reddet både jobben og AFP

I en ny anbudsrunde kan alle flyselskap i EU/EØS søke på rutene. Derfor er det lagt inn svært tydelige krav til tilbyderne.

I en ny anbudsrunde kan alle flyselskap i EU/EØS søke på rutene. Derfor er det lagt inn svært tydelige krav til tilbyderne.

Leif Martin Kirknes

Kravene som kan gjøre det vanskelig for Wizz Air i Norge

Erik Knudsen er fortvilet over beskjeden han fikk fra kommunen rett før jul.

Erik Knudsen er fortvilet over beskjeden han fikk fra kommunen rett før jul.

Amanda Iversen Orlich/Dagsavisen

Erik mister 9.000 kroner i støtte og kan havne på gata

OVERRASKET: Tillitsvalgt for vaktmestertjenesten, Geir Tjøstheim, og tillitsvalgt for renholdsarbeiderne, Jana John, begge for Fagforbundet, fikk ikke vite om privatiseringen før avgjørelsen var tatt.

OVERRASKET: Tillitsvalgt for vaktmestertjenesten, Geir Tjøstheim, og tillitsvalgt for renholdsarbeiderne, Jana John, begge for Fagforbundet, fikk ikke vite om privatiseringen før avgjørelsen var tatt.

Strandbuen/Stine Serigstad

Geir og Jana fikk sjokkbeskjed: – Jeg har tenkt at jobben min er trygg fordi jeg jobber i kommunen

– Nå skal vi ta oss råd til å besøke den chilenske familien til mannen min så fort det blir forsvarlig å reise, sier Elisabeth Bøckman.

– Nå skal vi ta oss råd til å besøke den chilenske familien til mannen min så fort det blir forsvarlig å reise, sier Elisabeth Bøckman.

Per Flakstad

Vant i retten: Nå får Elisabeth høyere pensjon og råd til å besøke mannens familie

Martin Håndlykken

Nå får Jonathan beholde dagpengene fram til sommeren

Vi mener ei regjering med Ap, SV og Sp, med Jonas Gahr Støre som statsminister, er best i stand til å styre landet, sier Mett Nord og resten av Fagforbundets forbundsstyre.

Vi mener ei regjering med Ap, SV og Sp, med Jonas Gahr Støre som statsminister, er best i stand til å styre landet, sier Mett Nord og resten av Fagforbundets forbundsstyre.

Jan-Erik Østlie

Mette Nord rykker ut etter utspill fra fylkesleder: – Støre er Fagforbundets foretrukne statsministerkandidat

(Illustrasjonsfoto)

(Illustrasjonsfoto)

pressefoto, WizzAir.com

Wizz Air-ansatte i Norge er beskyttet av arbeidsmiljøloven, fastslår Luftfartstilsynet

Ole Palmstrøm

Permitterte får dagpenger til 1. oktober. Men det blir ikke feriepenger på dagpenger

Colourbox.com

Lærere har ikke fått overtidsbetalt under pandemien. Over halvparten har vurdert ny jobb

Debatt

Tidligere professor i samtidshistorie ved Høgskolen i Innlandet.

Tidligere professor i samtidshistorie ved Høgskolen i Innlandet.

Høgskolen i Lillehammer (HiL)

«Det som har skjedd, er at staten har konfiskert hele tjenestepensjonen min», skriver Paul Knutsen

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) kommer med nye grep for arbeidsledige. (Arkivfoto)

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) kommer med nye grep for arbeidsledige. (Arkivfoto)

Thomas Brun / NTB

Maksperioden på dagpenger forlenges. Se hvem det gjelder

Meieriansatte får 50 øre i generelt tillegg fra 1. mai i år. Enigheten i lønnsoppgjøret omfatter rundt 2.500 NNN-medlemmer.

Meieriansatte får 50 øre i generelt tillegg fra 1. mai i år. Enigheten i lønnsoppgjøret omfatter rundt 2.500 NNN-medlemmer.

Jan-Erik Østlie

Meieriansatte får ny lønn: Her er resultatet

Hva blir pensjonen på? Her får du nyttig info.

Hva blir pensjonen på? Her får du nyttig info.

Colourbox

Nær halvparten vet ikke hva de får eller trenger i pensjon

Trygve Slagsvold Vedum

Trygve Slagsvold Vedum

Jan-Erik Østlie

Fagforbundet-tillitsvalgt fra Rogaland mener det er OK om Vedum blir statsminister

Bjørn Inge Bergestuen/Frp

Frp skeptisk til feriepenger for dagpenge-mottakere

Carina Bogen Sleveland (f.v.), Monica Bøe, Jon Y. Olsen, tillitsvalgt Daniel Hjellestad og Bonita Hanson streiker for bedre lønn.

Carina Bogen Sleveland (f.v.), Monica Bøe, Jon Y. Olsen, tillitsvalgt Daniel Hjellestad og Bonita Hanson streiker for bedre lønn.

Bente Owren/FO

Flere tatt ut i streik. Reagerer på lønnsforskjell på opp mot 100.000 kroner: – Absurd, mener tillitsvalgt

HOVEDTILLITSVALGT: Lærer Christian Holstad Lilleng ble fratatt 6.000 i lønn ved tap av funksjonstillegg etter kommunesammenslåing mellom kommunene Haram og Ålesund. Han nekter å godta kuttet.

HOVEDTILLITSVALGT: Lærer Christian Holstad Lilleng ble fratatt 6.000 i lønn ved tap av funksjonstillegg etter kommunesammenslåing mellom kommunene Haram og Ålesund. Han nekter å godta kuttet.

Privat

Lønnskutt for lærere: Viktig møte avgjør


Flere saker