JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Rett til sykepenger, eller...

Har du alltid rett til sykepenger når legen sykemelder deg, eller finnes det unntak.02.04.2012
13:06
16.12.2013 18:44

Sengeliggende med influensa. Et brukket ben. Begge årsaker kan gi rett til sykepenger.

Men hva skjer dersom det er konflikter på jobben som er årsaken til at du ikke går på jobb? Slike problemer kan oppleves vel så vanskelig. om ikke vanskeligere, for den enkelte.

Kanskje også fastlegen sykmelder deg på grunn av det. Men har du rett til sykepenger?

– Les også: Syke kan sies opp

Utgangspunktet er at den som er arbeidsufør har rett til sykepenger. Arbeidsufør vil si at du ikke er i stand til å utføre noen form for inntektsgivende arbeid.

Der det er snakk om relativt korte sykefravær, er vilkåret for retten til sykepenger også oppfylt ved såkalt yrkesuførhet. Yrkesuførhet retter seg mot vedkommendes yrke, i motsetning til generell arbeidsuførhet.

Bussjåføren som brekker beinet er yrkesufør, men likevel som regel i stand til å utføre for eksempel administrativt arbeid, og dermed ikke arbeidsufør.

Ved langvarige sykmeldinger gjelder kravet om generell arbeidsuførhet. Arbeidstakeren må som utgangspunkt være ute av stand til å utføre ethvert arbeid som passer for vedkommende for at retten til sykepenger skal være i behold.

– Les også: Vi juger på jobben

Retten til sykepenger er ikke oppfylt kun ved arbeids- eller i visse tilfelle yrkesuførhet. Arbeidstakeren må være arbeidsufør på grunn av en funksjonsnedsettelse som klart skyldes sykdom eller skade.

Det er ikke sykdommen eller skaden som objektivt sett må være «klar», men det må foreligge en klar årsakssammenheng mellom arbeidsuførheten og en medisinsk lidelse. Hvorvidt det foreligger slik medisinsk lidelse i form av sykdom eller skade, er det i første omgang opp til fastlegen å avgjøre.

For arbeidstakeren som får influensa og slik blir arbeidsufør, vil funksjonsnedsettelsen klart skyldes sykdom. Han har da rett til sykepenger.

Tilsvarende vil snekkeren som brekker armen ha rett til sykepenger der det ikke finnes annet arbeid i virksomheten han kan utføre med brukket arm. Han blir yrkesufør i forhold til arbeidet som snekker på grunn av en funksjonsnedsettelse som skyldes bruddet i armen.

Men hva når fraværet fra jobben skyldes konflikter på arbeidsplassen? Slike situasjoner kan oppfattes som svært belastende og plagsomme.

Enkelte opplever at konfliktene på jobben blir så vanskelige å takle at de rett og slett ikke kan gå på jobb. Det alternativet som i slike tilfelle ofte fremstår mest aktuelt er å bli sykmeldt.

Men er slike problemer «sykdom» i lovens forstand som gir rett til sykepenger? Som vi har sett er det jo sykdommen som utgjør grunnlaget for retten til sykepengene.

– Les også: Unge leger er strengest

Folketrygdloven slår uttrykkelig fast at arbeidsuførhet som skyldes sosiale problemer ikke gir rett til sykepenger. Tilsvarende gjelder ved økonomiske eller lignende vanskelige livssituasjoner, herunder konflikter på jobben.

I slike tilfeller er ikke arbeidstakeren fraværende fra arbeidet fordi vedkommende ikke er i stand til å utføre arbeid. I hvert fall ikke i lovens forstand.

Han er derimot fraværende på grunn av det ubehag han opplever som følge av å møte de personer som er del av konfliktene på jobben. Og konflikter er ikke sykdom.

Hovedregelen er derfor klar: Fravær som i realiteten har sin årsak i konflikter på arbeidsplassen gir ikke rett til sykepenger.

Det skal likevel nevnes at svært vanskelige jobbforhold kan gi seg utslag i, eller utvikle seg til, blant annet psykisk sykdom. Slike problemer anses som sykdom i medisinsk og rettslig forstand og vilkårene for sykepenger er til stede.

– Les også: Mye overtid = depresjon

Som kjent er arbeidsgiver forpliktet til å betale sykepenger for de første 16 dagene arbeidstakeren er sykmeldt. Deretter går betalingsforpliktelsen over til Nav.

Der det framkommer opplysninger som kan så tvil om en sykmelding er berettiget, kan trygdekontorene foreta nærmere undersøkelser og også overprøve fastlegens grunnlag for sykmeldingen.

Finner de at denne er kommet som en følge av arbeidskonflikter, vil det regelmessig foretas en strengere vurdering enn ellers av vilkåret om arbeidsuførheten skyldes sykdom.

I de tilfeller de kommer til at grunnlaget for fraværet ikke er sykdom i medisinsk forstand, er vilkåret ikke oppfylt, og arbeidstakeren har ikke rett til sykepenger.

Nav kan da avslå kravet om sykepenger og eventuelt stanse utbetalingene. Dette til tross for at fastlegen i utgangspunktet sykmeldte vedkommende. (ANB)

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
02.04.2012
13:06
16.12.2013 18:44Mest lest

«Dollemobilen» trekker daglig last som du og jeg vil kalle livsviktig. For anledningen munnbind til levering hos Asko. Anita «Dolly» Handeland mener likevel at prisen som betales for transporten, er for lav.

«Dollemobilen» trekker daglig last som du og jeg vil kalle livsviktig. For anledningen munnbind til levering hos Asko. Anita «Dolly» Handeland mener likevel at prisen som betales for transporten, er for lav.

Stein Inge Stølen

Anita er på jobb 15 timer daglig til under minstelønn som langtransportsjåfør

LOVFESTA: Norge har ingen lovfesta minstelønn for alle arbeidstakarar, men på blant anna byggeplassar er minstelønna i tariffavtala såkalla allmenngjort.

LOVFESTA: Norge har ingen lovfesta minstelønn for alle arbeidstakarar, men på blant anna byggeplassar er minstelønna i tariffavtala såkalla allmenngjort.

Håvard Sæbø

Ni bransjer får ny minstelønn 1. juli

EN RUNDE TIL: Linn Henriksen (32) har vært gjennom flere runder med arbeidsavklaring og arbeidspraksis, men Nav mener det ikke er nok. Legen hennes fraråder en ny runde med arbeidsutprøving. På tross av det fikk Linn tirsdag melding om å møte til oppstartssamtale for ny arbeidsavklaring på nokså kort varsel, dagen etter.

EN RUNDE TIL: Linn Henriksen (32) har vært gjennom flere runder med arbeidsavklaring og arbeidspraksis, men Nav mener det ikke er nok. Legen hennes fraråder en ny runde med arbeidsutprøving. På tross av det fikk Linn tirsdag melding om å møte til oppstartssamtale for ny arbeidsavklaring på nokså kort varsel, dagen etter.

Yngvil Mortensen

Mer enn ti år etter Linn kom inn i Nav-systemet, er hun ennå ikke ferdig avklart for jobb eller trygd

GODE PENSJONSNYHETER: Å få pensjon for all lønn betyr mye for mange arbeidstakere, spesielt for kvinner og lavtlønte.

GODE PENSJONSNYHETER: Å få pensjon for all lønn betyr mye for mange arbeidstakere, spesielt for kvinner og lavtlønte.

Martin Gutttormsen Slørdal

Regjeringen har vedtatt pensjon fra første krone. Se alle endringene her

De tre barnevernspedagogene er gode venner og kan snakke om lønnsforskjellene. Men når temaet kommer opp, kan det skape dårlig stemning på jobb.

De tre barnevernspedagogene er gode venner og kan snakke om lønnsforskjellene. Men når temaet kommer opp, kan det skape dårlig stemning på jobb.

Marie von Krogh

Elise tjener 32.000 mindre enn kollegaen, tross samme stilling og lik ansiennitet

TILSYN BLE TIL DOKUMENTBUNKER: Ove Holand har fulgt Arbeidstilsynets arbeid tett, selv etter at han sluttet ved asfaltverket. Dokumentbunkene vitner om at det har tatt tid å rydde opp i forholdene.

TILSYN BLE TIL DOKUMENTBUNKER: Ove Holand har fulgt Arbeidstilsynets arbeid tett, selv etter at han sluttet ved asfaltverket. Dokumentbunkene vitner om at det har tatt tid å rydde opp i forholdene.

Kai Hovden

Ove (49) jobbet 90 timer i uka ved asfaltverket – og fikk oppførte timer slettet

STORE KONSEKVENSER: Arbeidsutvalget i NNN-klubben på Ringnes-anlegget utenfor Oslo er svært skeptisk til at grossistene skal ta over distribusjonen av varene deres. Fra venstre Roar Ellingvåg, Rune Christensen, Anita Andersen, Erik Torkelsen og Leif Ritter.

STORE KONSEKVENSER: Arbeidsutvalget i NNN-klubben på Ringnes-anlegget utenfor Oslo er svært skeptisk til at grossistene skal ta over distribusjonen av varene deres. Fra venstre Roar Ellingvåg, Rune Christensen, Anita Andersen, Erik Torkelsen og Leif Ritter.

Erlend Angelo

Dagligvarekjedene presser ut Ringnes-sjåførene: – Dette er sosial dumping satt i system

NULL TILTRO: – Her har regjeringen i åtte år brutt ned en statlig organisasjonsmodell med statlig tilstedeværelse på mangfoldige lokasjoner over hele landet og så skal de i valgkampen komme med dette forslaget under dekke av distriktspolitikk. Vi har sett hvilken politikk som har vært ført i åtte år og har derfor liten tiltro til dette forslaget, sier NTL-leder Kjersti Barsok om regjeringens flørting med distriktene.

NULL TILTRO: – Her har regjeringen i åtte år brutt ned en statlig organisasjonsmodell med statlig tilstedeværelse på mangfoldige lokasjoner over hele landet og så skal de i valgkampen komme med dette forslaget under dekke av distriktspolitikk. Vi har sett hvilken politikk som har vært ført i åtte år og har derfor liten tiltro til dette forslaget, sier NTL-leder Kjersti Barsok om regjeringens flørting med distriktene.

Ole Palmstrøm

Erna lover statsansatte retten til å jobbe hvor de vil. Her er NTLs respons

Tora Marie Norberg

Tallene som viser det ulike Norge, på godt og vondt

LIVSKVALITET: Håvard Stokke (28) opplever utmattelse og kognitive senvirkninger etter en koronainfeksjon i fjor høst.

LIVSKVALITET: Håvard Stokke (28) opplever utmattelse og kognitive senvirkninger etter en koronainfeksjon i fjor høst.

Ole Martin Wold

Åtte måneder etter at Håvard (28) ble syk av korona, er han fortsatt glemsk

Langturnus avvikles ved alle Bufetats institusjoner i region sør. Verneombud Jonas Ween har mistet flere kolleger som har sluttet som følge av turnusbytte.

Langturnus avvikles ved alle Bufetats institusjoner i region sør. Verneombud Jonas Ween har mistet flere kolleger som har sluttet som følge av turnusbytte.

Nadia Frantsen

Langturnus avvikles: Nå frykter Jonas at de ikke kan lete etter ungdom som forsvinner

BEKYMRET: Matrosen Thomas Arnesen er redd Color Line taper i kampen med konkurrentene Fjordline og DFDS hvis dagens karanteneregler opprettholdes.

BEKYMRET: Matrosen Thomas Arnesen er redd Color Line taper i kampen med konkurrentene Fjordline og DFDS hvis dagens karanteneregler opprettholdes.

Privat

Om «danskefergen» frakter passasjerer fra Danmark må matrosen Thomas i 10-dagers karantene

Økokrim

Flere tidligere ledere tiltalt for grov korrupsjon i omsorgssektoren

Av alle de ansatte i selskapet er det kun Adrian Dumitrescu som er permittert, trass i at han har mye kompetanse og lang ansiennitet.

Av alle de ansatte i selskapet er det kun Adrian Dumitrescu som er permittert, trass i at han har mye kompetanse og lang ansiennitet.

Tormod Ytrehus

Adrian vant mot arbeidsgiver i retten. Så ble han permittert og har ikke fått erstatningen han har krav på

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) sender fire forslag til ulike modeller for redusert trygd for arbeidsinntekt på høring. (Arkivfoto)

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) sender fire forslag til ulike modeller for redusert trygd for arbeidsinntekt på høring. (Arkivfoto)

Bjørn A. Grimstad

Fire modeller for redusert trygd mot arbeidsinntekt sendt på høring

Frp-leder Sylvi Listhaug vil ikke svare hva partiet mener om LOs viktigste saker før stortingsvalget.

Frp-leder Sylvi Listhaug vil ikke svare hva partiet mener om LOs viktigste saker før stortingsvalget.

Jan-Erik Østlie

Sylvi Listhaug nekter å svare på hva partiet mener om LOs viktigste saker før valget

TRENGER VEILEDNING: Lillian Engvik takker veilederne og den tilrettelagte jobben for at hun er der hun er i dag. Uten kunne hun blitt sittende hjemme.

TRENGER VEILEDNING: Lillian Engvik takker veilederne og den tilrettelagte jobben for at hun er der hun er i dag. Uten kunne hun blitt sittende hjemme.

Tormod Ytrehus

Uføre Lillian (33) ville sittet hjemme uten god veiledning og tilrettelagt jobb. Nå vil regjeringa ha flere ut på anbud

FORSKJELLER: Det er langt fra direktørenes millionlønninger til lønningene til butikkansatte «på gølvet» i Coop-butikkene.

FORSKJELLER: Det er langt fra direktørenes millionlønninger til lønningene til butikkansatte «på gølvet» i Coop-butikkene.

Erlend Angelo

Coop er «eid av deg og meg». Likevel tjener direktørene millioner

Sjåfører ansatt i langtransportbransjen har ofte lengre arbeidsdager enn det som fremgår av kjøre- og hviletidsutskriftene. Seks av ti norske langtransportsjåfører oppga i en fersk undersøkelse at de daglig jobbet 15 timer eller mer.

Sjåfører ansatt i langtransportbransjen har ofte lengre arbeidsdager enn det som fremgår av kjøre- og hviletidsutskriftene. Seks av ti norske langtransportsjåfører oppga i en fersk undersøkelse at de daglig jobbet 15 timer eller mer.

Roy Ervin Solstad

Seks av ti yrkessjåfører oppgir å ha ulovlig lange arbeidsdager

– Det viktigste våpenet mot arbeidslivskriminalitet er et organisert arbeidsliv, sier forfatter Torgny Hasås.

– Det viktigste våpenet mot arbeidslivskriminalitet er et organisert arbeidsliv, sier forfatter Torgny Hasås.

Jessica Allande

Kampen om sjela i arbeidslivet vårt


Flere saker