JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Rett til sykepenger, eller...

Har du alltid rett til sykepenger når legen sykemelder deg, eller finnes det unntak.02.04.2012
13:06
16.12.2013 18:44

Sengeliggende med influensa. Et brukket ben. Begge årsaker kan gi rett til sykepenger.

Men hva skjer dersom det er konflikter på jobben som er årsaken til at du ikke går på jobb? Slike problemer kan oppleves vel så vanskelig. om ikke vanskeligere, for den enkelte.

Kanskje også fastlegen sykmelder deg på grunn av det. Men har du rett til sykepenger?

– Les også: Syke kan sies opp

Utgangspunktet er at den som er arbeidsufør har rett til sykepenger. Arbeidsufør vil si at du ikke er i stand til å utføre noen form for inntektsgivende arbeid.

Der det er snakk om relativt korte sykefravær, er vilkåret for retten til sykepenger også oppfylt ved såkalt yrkesuførhet. Yrkesuførhet retter seg mot vedkommendes yrke, i motsetning til generell arbeidsuførhet.

Bussjåføren som brekker beinet er yrkesufør, men likevel som regel i stand til å utføre for eksempel administrativt arbeid, og dermed ikke arbeidsufør.

Ved langvarige sykmeldinger gjelder kravet om generell arbeidsuførhet. Arbeidstakeren må som utgangspunkt være ute av stand til å utføre ethvert arbeid som passer for vedkommende for at retten til sykepenger skal være i behold.

– Les også: Vi juger på jobben

Retten til sykepenger er ikke oppfylt kun ved arbeids- eller i visse tilfelle yrkesuførhet. Arbeidstakeren må være arbeidsufør på grunn av en funksjonsnedsettelse som klart skyldes sykdom eller skade.

Det er ikke sykdommen eller skaden som objektivt sett må være «klar», men det må foreligge en klar årsakssammenheng mellom arbeidsuførheten og en medisinsk lidelse. Hvorvidt det foreligger slik medisinsk lidelse i form av sykdom eller skade, er det i første omgang opp til fastlegen å avgjøre.

For arbeidstakeren som får influensa og slik blir arbeidsufør, vil funksjonsnedsettelsen klart skyldes sykdom. Han har da rett til sykepenger.

Tilsvarende vil snekkeren som brekker armen ha rett til sykepenger der det ikke finnes annet arbeid i virksomheten han kan utføre med brukket arm. Han blir yrkesufør i forhold til arbeidet som snekker på grunn av en funksjonsnedsettelse som skyldes bruddet i armen.

Men hva når fraværet fra jobben skyldes konflikter på arbeidsplassen? Slike situasjoner kan oppfattes som svært belastende og plagsomme.

Enkelte opplever at konfliktene på jobben blir så vanskelige å takle at de rett og slett ikke kan gå på jobb. Det alternativet som i slike tilfelle ofte fremstår mest aktuelt er å bli sykmeldt.

Men er slike problemer «sykdom» i lovens forstand som gir rett til sykepenger? Som vi har sett er det jo sykdommen som utgjør grunnlaget for retten til sykepengene.

– Les også: Unge leger er strengest

Folketrygdloven slår uttrykkelig fast at arbeidsuførhet som skyldes sosiale problemer ikke gir rett til sykepenger. Tilsvarende gjelder ved økonomiske eller lignende vanskelige livssituasjoner, herunder konflikter på jobben.

I slike tilfeller er ikke arbeidstakeren fraværende fra arbeidet fordi vedkommende ikke er i stand til å utføre arbeid. I hvert fall ikke i lovens forstand.

Han er derimot fraværende på grunn av det ubehag han opplever som følge av å møte de personer som er del av konfliktene på jobben. Og konflikter er ikke sykdom.

Hovedregelen er derfor klar: Fravær som i realiteten har sin årsak i konflikter på arbeidsplassen gir ikke rett til sykepenger.

Det skal likevel nevnes at svært vanskelige jobbforhold kan gi seg utslag i, eller utvikle seg til, blant annet psykisk sykdom. Slike problemer anses som sykdom i medisinsk og rettslig forstand og vilkårene for sykepenger er til stede.

– Les også: Mye overtid = depresjon

Som kjent er arbeidsgiver forpliktet til å betale sykepenger for de første 16 dagene arbeidstakeren er sykmeldt. Deretter går betalingsforpliktelsen over til Nav.

Der det framkommer opplysninger som kan så tvil om en sykmelding er berettiget, kan trygdekontorene foreta nærmere undersøkelser og også overprøve fastlegens grunnlag for sykmeldingen.

Finner de at denne er kommet som en følge av arbeidskonflikter, vil det regelmessig foretas en strengere vurdering enn ellers av vilkåret om arbeidsuførheten skyldes sykdom.

I de tilfeller de kommer til at grunnlaget for fraværet ikke er sykdom i medisinsk forstand, er vilkåret ikke oppfylt, og arbeidstakeren har ikke rett til sykepenger.

Nav kan da avslå kravet om sykepenger og eventuelt stanse utbetalingene. Dette til tross for at fastlegen i utgangspunktet sykmeldte vedkommende. (ANB)

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
02.04.2012
13:06
16.12.2013 18:44Mest lest

TØFFERE KONKURRANSE: Fra 1. november blir reglene for å få drosjeløyve endret. Tom Svendsen mener regjeringen med det legger ytterlige sten til byrden.

TØFFERE KONKURRANSE: Fra 1. november blir reglene for å få drosjeløyve endret. Tom Svendsen mener regjeringen med det legger ytterlige sten til byrden.

Martin Guttormsen Slørdal

Tom (62) kan ikke lenger leve av å være drosjesjåfør: – Blir sosialklient eller minstepensjonist

FIKK IKKE PENSJONSINNBETALING PÅ SJU ÅR: Endre Waage ble aldri meldt inn til «obligatorisk tjenestepensjon» slik loven krever. Nå får han og kollegaene erstatning.

FIKK IKKE PENSJONSINNBETALING PÅ SJU ÅR: Endre Waage ble aldri meldt inn til «obligatorisk tjenestepensjon» slik loven krever. Nå får han og kollegaene erstatning.

Privat

Endre ble nektet pensjonen han hadde rett på. Nå får han og kollegaene millionerstatning

NY PRAKSIS: Hovedverneombud ved Yara Porsgrunn, Roger Hansen, er glad for at videomøtene ikke lenger tas opp.

NY PRAKSIS: Hovedverneombud ved Yara Porsgrunn, Roger Hansen, er glad for at videomøtene ikke lenger tas opp.

Privat

Verneombud fikk stoppet opptak av videomøter: – Kan være en felle, sier advokat

– Ved å fjerne denne regelen kan en permittert jobbe så mye som mulig opp mot full stilling. Nav kan dekke det resterende. Dette vil bli billigere for Nav, sier klubbleder ved Scandic Parken i Ålesund. (Illustrasjonsfoto)

– Ved å fjerne denne regelen kan en permittert jobbe så mye som mulig opp mot full stilling. Nav kan dekke det resterende. Dette vil bli billigere for Nav, sier klubbleder ved Scandic Parken i Ålesund. (Illustrasjonsfoto)

Eirik Dahl Viggen

Permitterte må takke nei til jobb – taper dagpenger

MEKLING: LO Stat-leder Egil André Aas (t.h.) startet onsdag meklingen i statsoppgjøret, der riksmekler Mats Wilhelm RUland (t.v.) og mekler Richard Saue skal prøve å hjelpe partene til å finne en løsning.

MEKLING: LO Stat-leder Egil André Aas (t.h.) startet onsdag meklingen i statsoppgjøret, der riksmekler Mats Wilhelm RUland (t.v.) og mekler Richard Saue skal prøve å hjelpe partene til å finne en løsning.

Eirik Dahl Viggen

Lønna til statsansatte: Nå er meklinga i gang

UVISS FRAMTID: Maria Gazul har søkt mange nye stillinger og har også sett på mulighetene for å ta mer utdanning. Familiens økonomi bekymrer henne.

UVISS FRAMTID: Maria Gazul har søkt mange nye stillinger og har også sett på mulighetene for å ta mer utdanning. Familiens økonomi bekymrer henne.

Lars Åke Andersen

Maria (41) blir arbeidsledig: – Jeg vet ikke helt hvordan vi skal klare oss

Lønnsoppgjøret:

STREIK FRA SØNDAG MORGEN: Fire arbeidstakerorganisasjoner tar ut alle sine bussjåfører i Oslo og Viken i streik fra søndag morgen klokka 6. I første omgang går 3800 sjåfører ut i streik, men en ytterligere opptrapping til andre deler av landet kan komme raskt.

STREIK FRA SØNDAG MORGEN: Fire arbeidstakerorganisasjoner tar ut alle sine bussjåfører i Oslo og Viken i streik fra søndag morgen klokka 6. I første omgang går 3800 sjåfører ut i streik, men en ytterligere opptrapping til andre deler av landet kan komme raskt.

Roy Ervin Solstad

3800 bussjåfører går ut i streik

26.000 HK-medlemmer skal stemme over meklingsresultatet mellom Handel og Kontor og Virke – her ved HK-leder Christopher Beckham (t.v.) og Bård Westbye, forhandlingsansvarlig i Virke.

26.000 HK-medlemmer skal stemme over meklingsresultatet mellom Handel og Kontor og Virke – her ved HK-leder Christopher Beckham (t.v.) og Bård Westbye, forhandlingsansvarlig i Virke.

Erlend Angelo

Lønnsoppgjøret: Dette skjer om medlemmene stemmer nei

Å få seg ny jobb i koronatid kan bety en digital arbeidshverdag. Nyutdannede Lisa Sofie Ericsson ble sendt rett hjem med PC og mobil.

Å få seg ny jobb i koronatid kan bety en digital arbeidshverdag. Nyutdannede Lisa Sofie Ericsson ble sendt rett hjem med PC og mobil.

Nadia Frantsen

Tusen søkte på jobben i Nav. Lisa fikk den

Tommelen opp hos Tom Jacobsen, hovedtillitsvalgt, hos Norcem i Brevik.

Tommelen opp hos Tom Jacobsen, hovedtillitsvalgt, hos Norcem i Brevik.

Trond Elstad

Tom (63) kunne blitt pensjonist, men så kom gladmeldingen fra Erna. Nå tar han fire nye år

Forbundet har også fått ja på en viktig endring som særlig kommer likestillingen til gode. (Illustrasjonsfoto)

Forbundet har også fått ja på en viktig endring som særlig kommer likestillingen til gode. (Illustrasjonsfoto)

Colourbox.com

Elektrikere får ny lønn – og innleiereglene strammes inn

Lønnsoppgjøret:

Bussjåførene ved Norgesbuss Ekspress på Rommen i er kampklare fra første streikedag. Der er det full oppslutning om kravet om høyere lønn. Fra venstre Carlos Nunez, Ole-Arnstein Røang, Rune Hanssen, John Arild Hole, Isam Wabi Bakir, Per ole Melgård og Habte Kebreab.

Bussjåførene ved Norgesbuss Ekspress på Rommen i er kampklare fra første streikedag. Der er det full oppslutning om kravet om høyere lønn. Fra venstre Carlos Nunez, Ole-Arnstein Røang, Rune Hanssen, John Arild Hole, Isam Wabi Bakir, Per ole Melgård og Habte Kebreab.

Håvard Sæbø

Busstreiken trappes opp med over 4.500 nye sjåfører: Se lista

Resultatet i kommuneoppgjøret innebærer et tillegg på 1.400 kroner for sykepleierne.

Resultatet i kommuneoppgjøret innebærer et tillegg på 1.400 kroner for sykepleierne.

Tri Nguyen Dinh

– 1.400 kroner ekstra er ikke nok for å rekruttere eller beholde sykepleiere

Leder for bransjerådet for bussbransjen i Felles forbundet, Per Ole Melgård, informerer sine kolleger om grunnlaget for streiken første streikedag.

Leder for bransjerådet for bussbransjen i Felles forbundet, Per Ole Melgård, informerer sine kolleger om grunnlaget for streiken første streikedag.

Håvard Sæbø

Dette kan stoppe busstreiken: Slik vurderer de tvungen lønnsnemnd

Erlend Angelo, Magasinet for fagorganiserte

Nav må betale saksomkostninger til LO-medlemmer, slår Høyesterett fast

STÅR FRAM: Målfrid J. Frahm Jensen ble utsatt for omfattende gjengjeldelser da hun varslet. Nå håper hun flere får bedre kompetanse og kunnskap om varsling og varslingens krefter.

STÅR FRAM: Målfrid J. Frahm Jensen ble utsatt for omfattende gjengjeldelser da hun varslet. Nå håper hun flere får bedre kompetanse og kunnskap om varsling og varslingens krefter.

Marie von Krogh

Målfrid varslet om forhold på jobben. Så vurderte sjefen å få henne innlagt

Bjørn A. Grimstad

Anleggsarbeidere får ny lønn: Minstelønna økes med 9,50 kroner per time

Lønnsoppgjøret:

Freddy Kulblik og de 140 streikende bussjåførene i Sarpsborg er lei av å vente på den lønna som ble avtalt for 13 år siden. Nå er de villige til å streike lenge for å sette makt bak kravene.

Freddy Kulblik og de 140 streikende bussjåførene i Sarpsborg er lei av å vente på den lønna som ble avtalt for 13 år siden. Nå er de villige til å streike lenge for å sette makt bak kravene.

Arash A. Nejad/Nyebilder

Bussjåførene er lei: – Det får ta den tiden det trenger

Kommentar

Det finnes noe som er enda kjipere enn busser som står, skriver Mímir Kristjánsson.

Det finnes noe som er enda kjipere enn busser som står, skriver Mímir Kristjánsson.

Ihne Pedersen

«Det finnes noe som er enda kjipere enn busser som står»

Hans Ole Rian er skuffet over at stønadsordningen for selvstendige, frilansere og lærlinger fjernes 1. november.

Hans Ole Rian er skuffet over at stønadsordningen for selvstendige, frilansere og lærlinger fjernes 1. november.

Helge Rønning Birkelund

Regjeringen vil kutte 2,2 milliarder i krisestøtten til selvstendige og frilansere: – Veldig skuffende, sier forbundsleder


Flere saker