JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Lettere inn i arbeidsriket

Regjeringen vil forenkle praktiseringen av reglene for arbeidsinnvandring. – Den demografiske utviklingen tilsier at Norge vil trenge mer arbeidskraft fra utlandet, sier arbeidsminister Bjarne Håkon Hanssen.18.04.2008
23:52
16.12.2013 04:49

På en pressekonferanse i Kirkenes i dag, på skipsverftet Kimek, presenterte Hanssen regjeringens nye stortingsmelding om arbeidsinnvandring.

– Polen vil trolig ha en nedgang i befolkningen på 12 prosent i 2050. Det er ikke en selvfølge at polakkene vil komme til Norge for å jobbe i årene framover. Det vil bli en kamp om arbeidskraften i Europa.

Fritt arbeidsmarked i EU fra 2009

Neste måned vil ministeren legge fram en proposisjon til Stortinget om å innarbeide direktiv 2004/38/EF i norsk lov. Det dreier seg om EU-borgere og deres familie-medlemmers rett til å ferdes og oppholde seg fritt på medlemsstatenes område. Det vil si at alt som heter arbeidstillatelse i EU allerede skal forsvinne fra 1. januar 2009.

– Dette har allerede skjedd i EU, påpeker Hanssen.

– Og skal du komme deg ut av det, må du melde deg ut av EØS. Det er ikke noe jeg anbefaler.

Vil snakke med partene

Regjeringen vil også drøfte med partene i arbeidslivet om overgangsordningene for de 10 nye medlemslandene i EU kan avvikles fra 1. januar 2009 i stedet for 1. mai 2009.

– Dette er ikke avgjørende for meg, men det er mer praktisk å gjøre endringene fra nyttår enn midt i året, mente statsråden..

Ansettelse på dagen

Når det gjelder tredjelandsborgere, det vil si alle som bor i land utenfor EU, foreslår regjeringen å dele arbeidstakergruppene inn i fem kategorier. I flere av disse gruppene kan en arbeidsgiver ansette folk på dagen.

Høyt kvalifiserte spesialister og nøkkelpersonell: Disse defineres som personer som får tilbud om lønn over et visst nivå. Hanssen vil ikke si noe konkret om dette nivået, men antyder rundt 500-600.000 kroner. Denne gruppen kan begynne å jobbe med en gang. Søknad om arbeidstillatelse sendes i etterkant og vil bli godkjent.

Faglærte: Definisjonen av faglært er at vedkommende har utdanning eller kompetanse på videregående nivå, mener arbeids- og inkluderingsministeren. Han understreker at det ikke er mulig å sammenligne utdanningssystemene landene i mellom, men at en arbeidstaker må kunne dokumentere utdanning eller kompetanse utover grunnskolen.

– Vi må kontrollere at de som får jobb fra denne kategorien har fagkompetanse, sier Hanssen – i alle fall via stikkprøver.

Godkjenningsordning

Her legger regjeringen opp til en to-spors-modell, ut i fra en godkjenningsordning av bedrifter. Hvilke kriterier som skal legges til grunn for å godkjenne en bedrift, vil ministeren diskutere med partene i arbeidslivet.

Han viser til noen punkter som kan legges til grunn. For eksempel at bedriften er bundet av en landsomfattende tariffavtale, at den har en viss størrelse, er tilsluttet en arbeidsgiverforening som har attestert at bedriften har kollektive og individuelle avtaler i samsvar med norsk lov, eller at bedriften fyller vilkårene etter lov om offentlige anskaffelser.

Kortere behandlingstid

En godkjent bedrift vil kunne ansette arbeidstakere fra tredjeland på dagen, og får de samme vilkårene som i den første gruppen. En bedrift som ikke blir godkjent, må søke om arbeidstillatelse på vanlig måte, og regjeringen lover at behandlingstiden vil være maksimum fire uker.

Nyutdannede utlendinger: De som har tatt avsluttende utdanning i Norge vil få arbeids- og oppholdstillatelse i Norge i seks måneder mens de søker på jobber relatert til utdannelsen.

Sesongarbeidere: de må fortsatt ha arbeidstillatelse før de begynner å jobbe i Norge.

Ufaglærte: Det stilles ikke krav om kompetanse. Disse kan gis midlertidig tillatelse etter at departementet har gitt retningslinjer for hvilke geografiske områder eller næringsområder dette skal gjelde.

Knallhardt mot sosial dumping

– Vi må ikke være naive i forhold til utfordringer i norsk næringsliv, formanet arbeids- og inkluderingsministeren.

– Vi skal gjennomføre og videreutvikle regjeringens handlingsplan mot sosial dumping. Vi skal ruste opp arbeidstilsynet. Vi skal slå knallhardt ned på sosial dumping. Norske lønns- og arbeidsvilkår skal gjelde. Hele arbeidet vi nå gjør, er bygget på fundamentet å forebygge sosial dumping, legger han til og bemerker at det er svært dårlig rekrutteringspolitikk for bedriftene å håndtere utenlandsk arbeidskraft dårlig.

Utvidet adgang for russere

Det var ikke uten grunn at arbeids- og inkluderingsministeren hadde lagt pressekonferansen til Kirkenes. I stortingsmeldingen er det lagt stor vekt på satsing i nord-områdene.

Det er forslag om å utvide adgang for russere til å arbeide i Barents-regionen. I dag gjelder dette for fiskeindustrien, og regjeringen foreslår nå at dette skal gjelde alle bransjer i nord-områdene.

Servicekontor for utlendinger

Det skal opprettes et felles servicekontor i Kirkenes, etter modell av Servicesenteret for utenlandske arbeidstakere på Tøyen i Oslo. Det skal innføres endringer i visumpraksis og innreisekontroll ved grensepassering. Hanssen skal gå i forhandlinger med sine russiske kollegaer for å få til fri passering ved grensen mellom Norge og Russland uten visum for dem som bor i nordområdene.

Det blir ikke fri innvandring fra tredjeland. Det er praktiseringen av reglene som skal forenkles.

Positive russere

– Vi er veldig positive til dette, sier lederen av LO i Murmansk, Yury Savakov (FNPR - føderasjon av uavhengige fagforeninger i Russland). Han legger vekt på at dette kan gi spennende muligheter for russiske arbeidere til å bo hjemme og pendle til for eksempel Kirkenes. Det er 13 mil mellom Murmansk og Kirkenes. I dag er grensepassering en tidkrevende prosess.

– Det er ingen hemmelighet at de russiske arbeidsbetingelsene ikke er de beste, sier Savakov.

Norsk lønn

– Ved å arbeide i Norge kan russiske arbeidere få erfaringer fra arbeidslivet i Norge. Dette kan igjen få positive konsekvenser i Russland. En gjennomsnittslønn i Murmansk er i dag på rundt 20.000 rubler i måneden, om lag 4.500 kroner.

– Det er selvfølgelig en forutsetning at russiske arbeidere får de samme lønns- og arbeidsvilkår som sine norske kollegaer, fortsetter han. Og han regner med hjelp av norsk fagbevegelse dersom det viser seg at det blir tegn på sosial dumping.

Fornøyde arbeidsgivere

– Dette er utrolig bra, og vil lette hverdagen for oss, sier prosjektleder engineering ved skipsverftet Kimek, Trond Haukanes.

– Vi får mulighet til å hente fagfolk som vi har behov for, og skulle det oppstå problemer kan vi henvende oss til servicekontoret som skal opprettes her i byen.

Jobben må tas på gulvet, uansett

– Vi får ta dette som det kommer, sier Fellesforbundets klubbleder ved Kimek, Rainer Ingebrigtsen.

– Jobben mot sosial dumping må tas på gulvet uansett. Lønnsdumping skjer ved bruk av innleiefirma, og vi tillitsvalgte i bedrift og fagforening må sørge for at det ikke skjer.

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
18.04.2008
23:52
16.12.2013 04:49Mest lest

BRUK OG KAST: Tre uker etter at hun fikk økt stillingsprosent, ble Marit Lysgård Amundsen oppsagt fra jobben i Rauma kommune.

BRUK OG KAST: Tre uker etter at hun fikk økt stillingsprosent, ble Marit Lysgård Amundsen oppsagt fra jobben i Rauma kommune.

Sidsel Hjelme

Marit (36) fikk endelig fast jobb etter seks år. Så kom et brev i posten

I slutten av forrige måned ble en malebedrift i Oslo slått konkurs. Årsak: Arbeidsgiver hadde ikke betalt ut 22.000 kroner i feriepenger, som han skyldte en av sine ansatte. (Illustrasjonsfoto)

I slutten av forrige måned ble en malebedrift i Oslo slått konkurs. Årsak: Arbeidsgiver hadde ikke betalt ut 22.000 kroner i feriepenger, som han skyldte en av sine ansatte. (Illustrasjonsfoto)

Håvard Sæbø

Maler slo arbeidsgiveren konkurs da han ikke fikk 22.000 kroner i feriepenger

Erna Solberg diskuterer med statsrådene Henrik Asheim og Abid Raja.

Erna Solberg diskuterer med statsrådene Henrik Asheim og Abid Raja.

Stian Lysberg Solum / NTB

Pensjon: Her vil regjeringen kutte

Det kan bli streik blant sykepleierne i kommunene etter at et flertall av medlemmene sa nei til resultatet i lønnsoppgjøret.

Det kan bli streik blant sykepleierne i kommunene etter at et flertall av medlemmene sa nei til resultatet i lønnsoppgjøret.

Tri Nguyen Dinh

Sykepleierne vraker årets lønnsoppgjør. Nå øker streikefaren

350.000 av dem som har vært ledig i 2020, får ikke feriepenger neste sommer av dagpengene de har fått utbetalt i år.

350.000 av dem som har vært ledig i 2020, får ikke feriepenger neste sommer av dagpengene de har fått utbetalt i år.

Emmie Olivia Kristiansen

Ferietillegget for dagpenger blir ikke gjeninnført – regjeringen og Frp sier nei

VEMODIG OPPRYDDING: Når Svea-gruvene jevnes med jorden, er det tøft for gruvebuser med lang fartstid.

VEMODIG OPPRYDDING: Når Svea-gruvene jevnes med jorden, er det tøft for gruvebuser med lang fartstid.

Brian Cliff Olguin

Det stikker i hjertet på gamle gruvearbeidere – hele Svea-samfunnet skal vekk

FRA VONDT TIL VERRE: Taxisjåførene Svein Skavang Graadal (til venstre) og John-Egil Dahl bruker mye av arbeidsdagen på å vente på neste tur. Med flere drosjer som skal konkurrere om de samme kundene, kan det bli enda mer ventetid.

FRA VONDT TIL VERRE: Taxisjåførene Svein Skavang Graadal (til venstre) og John-Egil Dahl bruker mye av arbeidsdagen på å vente på neste tur. Med flere drosjer som skal konkurrere om de samme kundene, kan det bli enda mer ventetid.

Tormod Ytrehus

Taxisjåførene Svein og John-Egil frykter for fremtiden med de nye reglene fra 1. november

SKIKKELIG SKUFFA: – Jeg ble så irritert over årets lønnsoppgjør, sier Marit Berg.

SKIKKELIG SKUFFA: – Jeg ble så irritert over årets lønnsoppgjør, sier Marit Berg.

Katharina Dale Håkonsen

Mens topplønte i staten fikk 5.700 kroner mer i lønn, fikk resepsjonsvakt Marit 1.700: – Jeg ble så irritert

Øystein Hole falt fra et stillas og skadet seg stygt. Så gikk forsikringsselskapet konkurs. Nå skal Høyesterett avgjøre om han kan få føre saken sin for norsk rett.

Øystein Hole falt fra et stillas og skadet seg stygt. Så gikk forsikringsselskapet konkurs. Nå skal Høyesterett avgjøre om han kan få føre saken sin for norsk rett.

Britt Andreassen (Innfelt foto: privat)

– Jeg klarer ikke å se at dette skal være en diskusjon. Jeg falt og ødela meg på jobb – og jeg var forsikret

Nytt om navn:

Espen Barth Eide

Espen Barth Eide

Sissel M. Rasmussen

Espen Barth Eide risikerer å miste sikker stortingsplass for Ap

Mimmi Kvisvik, leder i Fellesorganisasjonen.

Mimmi Kvisvik, leder i Fellesorganisasjonen.

Jan-Erik Østlie

Det vil føles urettferdig hvis sykepleierne får mer enn andre, mener FO-lederen

EIN TILSETT MÅ JOBBE I 15 ÅR: For å tene like mykje som Choice-sjef Torgeir Silseth gjer på eitt år, må ein tilsett jobbe fulltid i 15 år.

EIN TILSETT MÅ JOBBE I 15 ÅR: For å tene like mykje som Choice-sjef Torgeir Silseth gjer på eitt år, må ein tilsett jobbe fulltid i 15 år.

Nordic Choice Hotels

Hotellansatte må jobbe i 15 år for å tjene like mye som sjefen gjør på ett år

Sykepleiere og lærere sa nei til resultatet i kommuneoppgjøret. Dermed øker faren for streik.

Sykepleiere og lærere sa nei til resultatet i kommuneoppgjøret. Dermed øker faren for streik.

Leif Martin Kirknes

Sykepleiere og lærere sier nei til lønnsoppgjøret. Hva skjer nå?

Colourbox

Feriepengene er utrygge, det haster å endre loven, mener LO

Per Østvold (til høyre) og andre streikevakter blir pågrepet av politiet og kastet på glattcelle under Linjegods-streiken i Oslo i 1976.

Per Østvold (til høyre) og andre streikevakter blir pågrepet av politiet og kastet på glattcelle under Linjegods-streiken i Oslo i 1976.

Stein Marienborg/Arbeiderbladet/Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek

Per Østvold (71) har både vært domfelt og dommer. Nå takker fagforeningskjempen av

SAVNER TRYGGHETEN: Assisterende varehussjef Omed Poor er veldig glad i arbeidsplassen sin, og vil at alt skal være på stell på Ikea Furuset.

SAVNER TRYGGHETEN: Assisterende varehussjef Omed Poor er veldig glad i arbeidsplassen sin, og vil at alt skal være på stell på Ikea Furuset.

Jan-Erik Østlie

Ikea-lederen måtte selv stoppe en tyv: – Savnet etter vekterne er stort

FRIR TIL UNGE NORDMENN: Tradisjonelle danske fagforeninger blør medlemmer til den alternative fagforeningen Krifa, som gjør nye framstøt i det norske markedet.

FRIR TIL UNGE NORDMENN: Tradisjonelle danske fagforeninger blør medlemmer til den alternative fagforeningen Krifa, som gjør nye framstøt i det norske markedet.

colourbox.com

«Billig-fagforening» vil nå unge: Har ingen tariffavtaler og tror ikke på streik

Jan-Erik Østlie

Vekterne fortsetter streiken etter mislykket mekling. Nå kan det bli opptrapping

Siv Jensen

Siv Jensen

Jan-Erik Østlie

Siv Jensen mener LO misbruker bistandspenger

Debatt

Dette er ikke bare en streik for en levedyktig lønn, det er en streik for anerkjennelsen av yrket vårt og kampen om fremtiden, skriver Lukas S. Homestad. (Illustrasjonsfoto)

Dette er ikke bare en streik for en levedyktig lønn, det er en streik for anerkjennelsen av yrket vårt og kampen om fremtiden, skriver Lukas S. Homestad. (Illustrasjonsfoto)

Jan-Erik Østlie

For min del, som permittert vekter siden midten av mars, blir jeg forbannet av dette


Flere saker