JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

NHO angriper allmenngjøring

Når Tariffnemndas medlemmer møtes om kort tid, vil NHO gå imot videre allmenngjøring av norsk lønn ved verftene, ved syv petrokjemiske anlegg og for elektrikerne på byggeplasser i Osloregionen.06.09.2010
18:29
16.12.2013 14:01

2. juli sendte Tariffnemnda utkast til fem nye allmenngjøringsforskrifter om norske lønns- og arbeidsvilkår for utenlandske arbeidere på høring. Fristen gikk ut på fredag. Ikke uventet argumenterer Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) sterkt imot en videreføring av allmenngjøringen som er ment å være en beskyttelse mot sosial dumping.

Ikke grunnlag for allmenngjøring?

I sin høringsuttalelse fremhever Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) at den vil gå imot fortsatt allmenngjøring av disse overenskomstene - enten fordi «det ikke er grunnlag for en videreføring eller det ikke foreligger dokumentasjon på sosial dumping», mener arbeidsgiverorganisasjonen:

– NHO finner ikke grunnlag for videreføring av allmenngjøring for skips- og verftsindustrien.

– Forskriften for [de syv petrokjemiske] landanleggene kan ikke videreføres. Det foreligger ingen dokumentasjon på uryddige forhold. En forlengelse vil innebære en fast ordning og være i strid med allmenngjøringsloven, mener arbeidsgiverorganisasjonen.

– Det er ikke dokumentert behov for fortsatt allmenngjøring for byggeplasser i Osloregionen (Elektrofagsoverenskomsten). NHOs begrunnelse: «Tariffnemnda har tidligere avvist allmenngjøring av denne overenskomsten for hele landet grunnet manglende dokumentasjon.» Og skriver videre: «NHO kjenner seg ikke igjen i en løs påstand om at det skal være uryddige forhold for arbeidskraft som faller inn under Elektrofagoverenskomsten.»

Ikke nok med det. I tillegg mener NHO igjen at altfor mange tariffbestemmelser er blitt allmenngjort for byggeplasser i Norge. Med andre ord: arbeidsgiverne ønsker å «strippe» dagens forskrift, og det betraktelig.

BNL motsetter seg ikke

Byggenæringens Landsforening (BNL) slutter seg riktignok til NHOs høringsuttalelse om allmenngjøring, men gjør det samtidig klart at den «ikke vil motsette en forlengelse av allmenngjøringsforskriften for tariffperioden 2010 til våren 2012 dersom LO/Fellesforbundet reiser krav om det». BNLs representskap vedtok dette allerede i starten av mai i år.

«Begjæringen fra LO er... i samsvar med representantskapets vedtak, og BNL har ikke ytterligere kommentarer til saken», skriver adm. direktør Ketil Lyng i et brev til Næringslivets Hovedorganisasjon 18. august.

Bør begrenses til minstelønn

I brevet til NHO, og i sitt eget høringssvar, skriver Lyng også at BNL ikke har endret sitt prinsipielle syn, nemlig at «allmenngjøring bør begrenses til overenskomstens minstelønnssatser. BNL påpekte i sitt svar til ved fortsatt allmenngjøring i 2008 at det ikke er behov for å ta bestemmelser inn i forskriften som allerede er regulert i arbeidsmiljøloven», heter det.

«Vi kan ikke se at det i tariffperioden 2008-2010, og i inneværende tariffperiode (fram til våren 2012), er endringer i arbeidsmarkedet som tilsier at Tariffnemnda ikke kan vurdere å forenkle gjeldende forskrift i samsvar med dette syn", skriver landsforeningen videre.

Viser til rettssak 1...

NHO viser i høringssvaret også til rettssaken som et litauisk byggefirma har anlagt mot Arbeidstilsynet. Tilsynet hadde gitt det litauisk registrerte byggefirmaet Norwegian Service Team Baltija UAB bot fordi det ikke betalte arbeiderne lovfestet minstelønn etter allmenngjøringsforskriften. Selskapet gikk til sak, men tapte på alle punkter.

Saken er anket, men ankesaken er blitt stilt i bero - i påvente av verftenes ankesak (se avsnitt «... og rettssak 2»).

NHOs kronargument mot videreføring av forskriftene er at allmenngjøring ikke skal være permanent. Fornyelsesvedtak vil nettopp måtte oppfattes som det - at allmenngjøring er blitt en varig ordning i Norge, mener arbeidsgiverne.

Det eneste av Tariffnemndas tidligere vedtak som går fri for NHOs motstand, er den for jordbruks- og gartnerinæringene: «Det er her sentralt at forskriften virker for første gang denne sesongen, og således ikke har kunnet ha noen "disiplinerende" effekt.»

... og rettssak 2

Dermed fortsetter landets arbeidsgiverside sitt «korstog» mot allmenngjøring av norske lønns- og arbeidsvilkår for utenlandske arbeidere. På to «fronter» - i Tariffnemnda og i rettssalen, mot Staten og Tariffnemndas vedtak.

Ni norske verft, godt hjulpet av både Norsk Industri og NHO, tapte som kjent rettssaken de anla mot Tariffnemnda i slutten av januar i år. Noen uker etterpå anket arbeidsgiverne Oslo tingretts avgjørelse og varslet at de vil begjære at deler av allmenngjøringsvedtaket legges fram for EFTA-domstolen i Luxemburg.

Regjeringsadvokaten har i sitt anketilsvar avvist verftenes anmodning om å legge vedtaket om allmenngjøring fram for EFTA-domstolen.

Ny dommer - og ny domstol?

Saken er foreløpig berammet hos Borgarting lagmannsrett til slutten av april neste år. Verftene, Norsk Industri og NHO har imidlertid anmodet om at ankesaken overføres til en annen lagmannsrett, fordi tre av dagens lagdommere rent formelt er saksøkt som tidligere eller nåværende medlemmer av Tariffnemnda.

Slik Magasinet for fagorganisertes nettavis erfarer, er forberedende dommer i lagmannsretten blitt byttet ut etter at han selv hadde tatt opp spørsmålet om hans egen habilitet. Saksøkerne mente at lagdommeren var inhabil, og lagmannsretten kom fram til samme konklusjon.

Kjennelsen kan du lese her.

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
06.09.2010
18:29
16.12.2013 14:01Mest lest

LETTET: Hagder Albert Solmyr har fått  tilbake nattesøvnen etter at SPK til slutt lot være å avkreve ham 574 000 kroner.

LETTET: Hagder Albert Solmyr har fått tilbake nattesøvnen etter at SPK til slutt lot være å avkreve ham 574 000 kroner.

Eirik Dahl Viggen

Pensjonskassa ville ha tilbake 574.000 kroner fra tidligere fengselsbetjent Hagder (82)

TAKKET NEI: Ansatte i Bane Nor som kan gå av med pensjon har for tilbud om høyere lønn for å stå i jobben. Gunn Kulstad takket nei til tilbudet. Hun reagerer på forskjellsbehandlingen.

TAKKET NEI: Ansatte i Bane Nor som kan gå av med pensjon har for tilbud om høyere lønn for å stå i jobben. Gunn Kulstad takket nei til tilbudet. Hun reagerer på forskjellsbehandlingen.

Morten Hansen

Gunn ble tilbudt 10.000 ekstra i måneden for å vente med å gå av med pensjon

UKULTUR: Geir Pedersen sto fram i Arbeidsmanden og fortalte om det han mener er en ukultur i Nav-systemet.

UKULTUR: Geir Pedersen sto fram i Arbeidsmanden og fortalte om det han mener er en ukultur i Nav-systemet.

Sissel M. Rasmussen

Geir ble sykere i møte med Nav. Nå krever en rekke politikere endring

Statsministerens kontor

Åtte år med regjeringen Solberg: Disse kuttene har rammet arbeidere, syke, uføre og aleneforeldre

ANBODSPOLITIKKEN: Politikarane må stoppe anbodspolitikken som pressar lønna ned, meiner taxisjåfør Roar Sundberg.

ANBODSPOLITIKKEN: Politikarane må stoppe anbodspolitikken som pressar lønna ned, meiner taxisjåfør Roar Sundberg.

Tormod Ytrehus

Taxisjåførar rasar mot store lønnskutt: – Sinnssvak anbodspolitikk

MEDVIND: Tre dager før valget øker Arbeiderpartiet forspranget på meningsmålingen utført av Opinion

MEDVIND: Tre dager før valget øker Arbeiderpartiet forspranget på meningsmålingen utført av Opinion

Helge Rønning Birkelund

Ny måling: Nå rykker Jonas Gahr Støre fra

Leder i Unge Høyre, Ola Svenneby. 

Leder i Unge Høyre, Ola Svenneby. 

Unge Høyres Landsforbund

Unge Høyre vil tidsbegrense uføretrygd, innføre karensdager og nedjustere sykelønnen

Marian Abdi Hussein (SV) , Maria-Karine Aasen-Svensrud (Ap) og Tobias Drevland Lund (Rødt) var blant fagkandidatene som ble stemt inn på Stortinget

Marian Abdi Hussein (SV) , Maria-Karine Aasen-Svensrud (Ap) og Tobias Drevland Lund (Rødt) var blant fagkandidatene som ble stemt inn på Stortinget

Hanna Skotheim, Sidsel Valum og Brian Cliff Olguin

Se hvem som kom inn på Stortinget fra fagbevegelsen

Telefonbetjenter blir trakassert at kunder.

Telefonbetjenter blir trakassert at kunder.

Illustrasjonsfoto: Motortion/Colourbox

Telefonbetjenter blir drapstruet på jobb. Her forteller tre ansatte sine historier

DOKUMENTBUNKEN: Hjemme sitter Geir Pedersen med over 100 sider med samtalereferater, vedtak og legejournaler knyttet til Nav-saken. Lesningen gir ham ingen hvile.

DOKUMENTBUNKEN: Hjemme sitter Geir Pedersen med over 100 sider med samtalereferater, vedtak og legejournaler knyttet til Nav-saken. Lesningen gir ham ingen hvile.

Sissel M. Rasmussen

Pasientrådgiver om Navs behandling av Geir: – Å ikke bli trodd, bryter ned selvfølelsen

Alida Johanne Domaas i sin hybelleilighet til 10 000 kroner i måneden – pluss strøm.

Alida Johanne Domaas i sin hybelleilighet til 10 000 kroner i måneden – pluss strøm.

Helge Rønning Birkelund

Alida (23) leier for 10.000 i måneden, men lån får hun ikke. Dette vil partiene gjøre med boligmarkedet

IKKE GODT NOK: Tone Rudshaug setter sin lit til at en ny regjering vil utvide permitteringsordningen til ut året.

IKKE GODT NOK: Tone Rudshaug setter sin lit til at en ny regjering vil utvide permitteringsordningen til ut året.

Brian Cliff Olguin

Taxfree-ansatte Tone frykter jobben ryker 1. november

HÅP: – Jeg er glad fordi vi nå kan få endret lovverket. Nå er det flertall på Stortinget for å få vekk karenstiden. Det er flertall for at syke og skadde mennesker kan få beholde inntekten sin, arbeidsavklaringspenger, helt fram til de er ferdig avklart i Nav og helsevesenet, sier Elisabeth Thoresen, som leder AAP-aksjonen.

HÅP: – Jeg er glad fordi vi nå kan få endret lovverket. Nå er det flertall på Stortinget for å få vekk karenstiden. Det er flertall for at syke og skadde mennesker kan få beholde inntekten sin, arbeidsavklaringspenger, helt fram til de er ferdig avklart i Nav og helsevesenet, sier Elisabeth Thoresen, som leder AAP-aksjonen.

Jan-Erik Østlie

AAP-generalen øyner håp om bedre forhold for syke og skadde i norsk arbeidsliv

Jon Olav Nesvold, NTB/ANB

Søndagsåpne butikker: Dette mener partiene

IŠNUOMOTAS DARBUOTOJAS: – Aš noriu, kad Norvegijoje būtų gera dirbti, -sako pastolių montuotojas Isacas Maqbulas.

IŠNUOMOTAS DARBUOTOJAS: – Aš noriu, kad Norvegijoje būtų gera dirbti, -sako pastolių montuotojas Isacas Maqbulas.

Tormod Ytrehus

Nuomotas darbuotojas Isacas negavo jam priklausančios algos. Štai kaip jis pradėjo gauti 14 kronų už valandą daugiau

Jan-Erik Østlie / Atle Espen Helgesen

Industri Energi med tydelige forventninger til ny regjering

Helsefagarbeider Heidi Johansen (64) håper hennes historie kan gjøre livet lettere for neste generasjon løsmedarbeidere.

Helsefagarbeider Heidi Johansen (64) håper hennes historie kan gjøre livet lettere for neste generasjon løsmedarbeidere.

Eivind Senneset

Heidi (64) håper hennes historie kan gjøre livet lettere for neste generasjon løsmedarbeidere

Rødt ønsker samarbeid med en Støre-regjering etter valget. Men hvordan samarbeidet skal formaliseres, kommer i andre rekke.

Rødt ønsker samarbeid med en Støre-regjering etter valget. Men hvordan samarbeidet skal formaliseres, kommer i andre rekke.

Nanna Aanes Wolden

Moxnes åpner for ulike samarbeidsformer med en rødgrønn regjering

Stortingsbygningen i Oslo sentrum.

Stortingsbygningen i Oslo sentrum.

Stortinget/Peter Mydske

Høyre-politiker utsatte jobbstart – fikk etterlønn fra Stortinget

Jan Erik Østlie

Støre kan juble: Norge skifter fra blått til rødt


Flere saker