JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

NHO angriper allmenngjøring

Når Tariffnemndas medlemmer møtes om kort tid, vil NHO gå imot videre allmenngjøring av norsk lønn ved verftene, ved syv petrokjemiske anlegg og for elektrikerne på byggeplasser i Osloregionen.06.09.2010
18:29
16.12.2013 14:01

2. juli sendte Tariffnemnda utkast til fem nye allmenngjøringsforskrifter om norske lønns- og arbeidsvilkår for utenlandske arbeidere på høring. Fristen gikk ut på fredag. Ikke uventet argumenterer Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) sterkt imot en videreføring av allmenngjøringen som er ment å være en beskyttelse mot sosial dumping.

Ikke grunnlag for allmenngjøring?

I sin høringsuttalelse fremhever Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) at den vil gå imot fortsatt allmenngjøring av disse overenskomstene - enten fordi «det ikke er grunnlag for en videreføring eller det ikke foreligger dokumentasjon på sosial dumping», mener arbeidsgiverorganisasjonen:

– NHO finner ikke grunnlag for videreføring av allmenngjøring for skips- og verftsindustrien.

– Forskriften for [de syv petrokjemiske] landanleggene kan ikke videreføres. Det foreligger ingen dokumentasjon på uryddige forhold. En forlengelse vil innebære en fast ordning og være i strid med allmenngjøringsloven, mener arbeidsgiverorganisasjonen.

– Det er ikke dokumentert behov for fortsatt allmenngjøring for byggeplasser i Osloregionen (Elektrofagsoverenskomsten). NHOs begrunnelse: «Tariffnemnda har tidligere avvist allmenngjøring av denne overenskomsten for hele landet grunnet manglende dokumentasjon.» Og skriver videre: «NHO kjenner seg ikke igjen i en løs påstand om at det skal være uryddige forhold for arbeidskraft som faller inn under Elektrofagoverenskomsten.»

Ikke nok med det. I tillegg mener NHO igjen at altfor mange tariffbestemmelser er blitt allmenngjort for byggeplasser i Norge. Med andre ord: arbeidsgiverne ønsker å «strippe» dagens forskrift, og det betraktelig.

BNL motsetter seg ikke

Byggenæringens Landsforening (BNL) slutter seg riktignok til NHOs høringsuttalelse om allmenngjøring, men gjør det samtidig klart at den «ikke vil motsette en forlengelse av allmenngjøringsforskriften for tariffperioden 2010 til våren 2012 dersom LO/Fellesforbundet reiser krav om det». BNLs representskap vedtok dette allerede i starten av mai i år.

«Begjæringen fra LO er... i samsvar med representantskapets vedtak, og BNL har ikke ytterligere kommentarer til saken», skriver adm. direktør Ketil Lyng i et brev til Næringslivets Hovedorganisasjon 18. august.

Bør begrenses til minstelønn

I brevet til NHO, og i sitt eget høringssvar, skriver Lyng også at BNL ikke har endret sitt prinsipielle syn, nemlig at «allmenngjøring bør begrenses til overenskomstens minstelønnssatser. BNL påpekte i sitt svar til ved fortsatt allmenngjøring i 2008 at det ikke er behov for å ta bestemmelser inn i forskriften som allerede er regulert i arbeidsmiljøloven», heter det.

«Vi kan ikke se at det i tariffperioden 2008-2010, og i inneværende tariffperiode (fram til våren 2012), er endringer i arbeidsmarkedet som tilsier at Tariffnemnda ikke kan vurdere å forenkle gjeldende forskrift i samsvar med dette syn", skriver landsforeningen videre.

Viser til rettssak 1...

NHO viser i høringssvaret også til rettssaken som et litauisk byggefirma har anlagt mot Arbeidstilsynet. Tilsynet hadde gitt det litauisk registrerte byggefirmaet Norwegian Service Team Baltija UAB bot fordi det ikke betalte arbeiderne lovfestet minstelønn etter allmenngjøringsforskriften. Selskapet gikk til sak, men tapte på alle punkter.

Saken er anket, men ankesaken er blitt stilt i bero - i påvente av verftenes ankesak (se avsnitt «... og rettssak 2»).

NHOs kronargument mot videreføring av forskriftene er at allmenngjøring ikke skal være permanent. Fornyelsesvedtak vil nettopp måtte oppfattes som det - at allmenngjøring er blitt en varig ordning i Norge, mener arbeidsgiverne.

Det eneste av Tariffnemndas tidligere vedtak som går fri for NHOs motstand, er den for jordbruks- og gartnerinæringene: «Det er her sentralt at forskriften virker for første gang denne sesongen, og således ikke har kunnet ha noen "disiplinerende" effekt.»

... og rettssak 2

Dermed fortsetter landets arbeidsgiverside sitt «korstog» mot allmenngjøring av norske lønns- og arbeidsvilkår for utenlandske arbeidere. På to «fronter» - i Tariffnemnda og i rettssalen, mot Staten og Tariffnemndas vedtak.

Ni norske verft, godt hjulpet av både Norsk Industri og NHO, tapte som kjent rettssaken de anla mot Tariffnemnda i slutten av januar i år. Noen uker etterpå anket arbeidsgiverne Oslo tingretts avgjørelse og varslet at de vil begjære at deler av allmenngjøringsvedtaket legges fram for EFTA-domstolen i Luxemburg.

Regjeringsadvokaten har i sitt anketilsvar avvist verftenes anmodning om å legge vedtaket om allmenngjøring fram for EFTA-domstolen.

Ny dommer - og ny domstol?

Saken er foreløpig berammet hos Borgarting lagmannsrett til slutten av april neste år. Verftene, Norsk Industri og NHO har imidlertid anmodet om at ankesaken overføres til en annen lagmannsrett, fordi tre av dagens lagdommere rent formelt er saksøkt som tidligere eller nåværende medlemmer av Tariffnemnda.

Slik Magasinet for fagorganisertes nettavis erfarer, er forberedende dommer i lagmannsretten blitt byttet ut etter at han selv hadde tatt opp spørsmålet om hans egen habilitet. Saksøkerne mente at lagdommeren var inhabil, og lagmannsretten kom fram til samme konklusjon.

Kjennelsen kan du lese her.

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
06.09.2010
18:29
16.12.2013 14:01Mest lest

FriFagbevegelse har sett kontrakter hvor styrmenn direkte ansatt i Wizz Air har 11.000 kroner i månedslønn. Arbeidstiden er 40 timer i uka.

FriFagbevegelse har sett kontrakter hvor styrmenn direkte ansatt i Wizz Air har 11.000 kroner i månedslønn. Arbeidstiden er 40 timer i uka.

Pete Webber/Flickr (CC BY-SA 2.0)

Wizz Air-lønna: Slik er pilotens kontrakt

AFP-EN RYKER: – Planen var å gå av med AFP, men det kommer bare til å mangle noen måneder på at jeg blir 62 år før jeg må slutte. Jeg får prøve å finne en jobb i en bedrift som har AFP, sier Eva Sæther.

AFP-EN RYKER: – Planen var å gå av med AFP, men det kommer bare til å mangle noen måneder på at jeg blir 62 år før jeg må slutte. Jeg får prøve å finne en jobb i en bedrift som har AFP, sier Eva Sæther.

Håvard Sæbø

Eva (60) mister jobben hun fikk som 18-åring. Nå flyttes suksessfabrikken ut av Norge

SIER IFRA: – Når jeg mener Nav har konkludert feil, har jeg anbefalt at Nav ikke stanser stønad eller at Nav må innvilge stønad. Jeg har da påpekt at økonomisk uforutsigbarhet skaper sterk uro og bekymring, noe som forstyrrer behandling i vesentlig grad, sier lege Paul Kavli.

SIER IFRA: – Når jeg mener Nav har konkludert feil, har jeg anbefalt at Nav ikke stanser stønad eller at Nav må innvilge stønad. Jeg har da påpekt at økonomisk uforutsigbarhet skaper sterk uro og bekymring, noe som forstyrrer behandling i vesentlig grad, sier lege Paul Kavli.

Yngvil Mortensen

Nav anklager lege for å bidra til trygdemisbruk: – Jeg gjør jobben min

Tyra Lillegård mener det er helt rett av Arbeidsmandsforbundet å si opp plassene til 65 lærlinger under streiken, så disse kan tas ut i streik hvis ikke bedriften endrer sin praksis.

Tyra Lillegård mener det er helt rett av Arbeidsmandsforbundet å si opp plassene til 65 lærlinger under streiken, så disse kan tas ut i streik hvis ikke bedriften endrer sin praksis.

Martin Guttormsen Slørdal

Tillitsvalgt Tyra: – Lærlinger ble brukt til å sette opp nye møbler, kaste søppel og flytte ting på kontoret

Elisabeth Thoresen i AAP-akssjonen får henvendelser fra mange fortvilede medlemmer.

Elisabeth Thoresen i AAP-akssjonen får henvendelser fra mange fortvilede medlemmer.

Nanna Aanes Wolden

Frykter AAP-kuttene har bidratt på selvmordsstatstikken – krever umiddelbar kartlegging

– Det arbeidsmarkedet vi har i dag gjør det ikke lett for noen å finne jobb, men det er enda vanskeligere for dem som har helseutfordringer, sier Nav-forsker.

– Det arbeidsmarkedet vi har i dag gjør det ikke lett for noen å finne jobb, men det er enda vanskeligere for dem som har helseutfordringer, sier Nav-forsker.

Tormod Ytrehus

AAP-forlengelse løper ut: – Mange vil havne på sosialhjelp eller ingenting, sier Nav-forsker

Ti år etter at han falt på jobb og brakk ryggen, inngikk tidligere rørlegger Vidar Sagen i 2018 et forlik med Alpha Insurance, som skulle sikre ham 850.000 kroner i yrkesskadeerstatning. Så gikk det danske forsikringsselskapet konkurs.

Ti år etter at han falt på jobb og brakk ryggen, inngikk tidligere rørlegger Vidar Sagen i 2018 et forlik med Alpha Insurance, som skulle sikre ham 850.000 kroner i yrkesskadeerstatning. Så gikk det danske forsikringsselskapet konkurs.

Håvard Sæbø

Vidar (68) skulle få 850.000 kroner etter ulykken på jobben. Så gikk selskapet konkurs

Marianne Evensen (55) ble i 2017 dømt for trygdesvindel og måtte sone 75 dager i fengsel. I ettertid har Nav konkludert med at de tolket regelverket feil. Nå håper Evensen på å bli frikjent.

Marianne Evensen (55) ble i 2017 dømt for trygdesvindel og måtte sone 75 dager i fengsel. I ettertid har Nav konkludert med at de tolket regelverket feil. Nå håper Evensen på å bli frikjent.

Amanda Iversen Orlich

Trygdeskandalen: Marianne vet ikke om hun blir frikjent før hun dør

I siste episode av serien «Sånn er Norge» refererer Harald Eia til sitt eget liv for å forklare hvorfor fagorganisering er viktig.

I siste episode av serien «Sånn er Norge» refererer Harald Eia til sitt eget liv for å forklare hvorfor fagorganisering er viktig.

skjermdump, NRK TV - Sånn er Norge

Rørt Harald Eia i beste sendetid: Ber folk fagorganisere seg

Filip er foreløpig ute av bransjen. Om han vil tilbake, er han usikker på.

Filip er foreløpig ute av bransjen. Om han vil tilbake, er han usikker på.

Marie von Krogh

Filip jobbet med å hjelpe folk tilbake i jobb. Til slutt var det han som ikke maktet mer

TALENT: Sandra Åberg Kristiansen, her under landsstyremøtet i EL og IT Forbundet i juni i fjor. I desember samme år var hun også en av dirigentene på landsstyremøtet i forbundet.

TALENT: Sandra Åberg Kristiansen, her under landsstyremøtet i EL og IT Forbundet i juni i fjor. I desember samme år var hun også en av dirigentene på landsstyremøtet i forbundet.

Leif Martin Kirknes

Sandra (23) kan bli en av Norges mektigste kvinner

FERDIGFORHANDLET: Årets lønnsoppgjør i persontogselskapene og de andre selskapene i jernbanesektoren nærmer seg ferdigforhandlet. Noen steder gjenstår fortsatt resultatet fra uravstemninger før oppgjørene anses som ferdige.

FERDIGFORHANDLET: Årets lønnsoppgjør i persontogselskapene og de andre selskapene i jernbanesektoren nærmer seg ferdigforhandlet. Noen steder gjenstår fortsatt resultatet fra uravstemninger før oppgjørene anses som ferdige.

Ole Palmstrøm

Lite penger i lønnsoppgjøret for jernbaneansatte. Så mye øker lønna

Arkivfoto.

Arkivfoto.

Håvard Sæbø

Nå må medlemmene i hotell og restaurant selv ta stilling til om de vil streike for bedre lønn

Leif Martin Kirknes

Regjeringen strammer inn: Utenlandske arbeidere fra røde land får ikke lenger unntak

Trygve Slagsvold Vedum

Trygve Slagsvold Vedum

Jan-Erik Østlie

Senterpartiet mest fram på målinger i oktober

NYTT DIREKTIV PÅ TRAPPENE: Direktivet sier at alle arbeidstakere skal ha tilgang til minstelønn, enten gjennom tariffavtale eller gjennom lovfestet minstelønn.

NYTT DIREKTIV PÅ TRAPPENE: Direktivet sier at alle arbeidstakere skal ha tilgang til minstelønn, enten gjennom tariffavtale eller gjennom lovfestet minstelønn.

Ole Palmstrøm

Nå kommer EU-loven om minstelønn

OPP 3,6 PROSENT: Lastebilsjåførenes minstelønn øker med nesten 3,6 prosent etter at partene meklet seg fram til enighet om ny tariffavtale. Her Ole Einar Adamsrød i Fellesforbundet.

OPP 3,6 PROSENT: Lastebilsjåførenes minstelønn øker med nesten 3,6 prosent etter at partene meklet seg fram til enighet om ny tariffavtale. Her Ole Einar Adamsrød i Fellesforbundet.

Roy Ervin Solstad

Lastebilsjåfører får ny lønn: – Var nok maksimalt av det vi kunne klare å få til

AAP-REGELVERKET: Er du ikke tilbake i jobb eller ferdig utredet etter tre år, faller du helt ut av systemet og må gå på sosialen.

AAP-REGELVERKET: Er du ikke tilbake i jobb eller ferdig utredet etter tre år, faller du helt ut av systemet og må gå på sosialen.

Colourbox.com

Karensperioden fra AAP skaper fortvilelse. Frp sikrer regjeringen flertallet for å beholde den

SV-leder Audun Lysbakken etterlyser nye dagpengetiltak. Regjeringen glemmer krisetiltakene for arbeidsfolk, mener han.

SV-leder Audun Lysbakken etterlyser nye dagpengetiltak. Regjeringen glemmer krisetiltakene for arbeidsfolk, mener han.

Jan-Erik Østlie

Fra nyttår får permitterte og arbeidsledige flere tusen kroner mindre å leve av i måneden: – En hån

Vekterstreiken har pågått siden 15. september, og fra mandag 2. november er totalt 2.390 vektere her i landet i streik.

Vekterstreiken har pågått siden 15. september, og fra mandag 2. november er totalt 2.390 vektere her i landet i streik.

Jan-Erik Østlie

NHO hevder at nytt tilbud til vekterne oppfyller alle krav. Helt feil, svarer forbundsleder


Flere saker