JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Fortsatt allmenngjøring?

30. april løper Tariffnemndas tre vedtak om allmenngjøring ut. Hva vil Fellesforbundet? Fortsette med dagens praksis, slanke tariffavtalens omfang av allmenngjøringen eller allmenngjøre hele landet? 21. mars skal forbundsstyret avgjøre hvilken vei Fellesforbundet velger.02.03.2006
21:22
15.12.2013 22:47

Fellesforbundet er midt oppe i en diskusjon og snart klar til å konkludere. I dag var rundt 40 tillitsvalgte samlet for å snakke om erfaringene som forbundet har samlet med allmenngjøringen av deler av Verkstedoverenskomsten og Fellesoverenskomsten for Byggfagene. For tiden finnes tre geografiske områder hvor deler av tariffavtaler er allmenngjort, dvs at det er lovpåbudt å følge dem: for syv petrokjemiske anlegg langs kysten siden 1. desember 2005, for fem fylker langs Oslofjorden (byggfagene) siden 1. september 2005 og for Hordaland fylke (også byggfagene) siden 1. januar 2006.

Søknader og viktige spørsmål Fellesforbundet har to nye søknader liggende på bordet. Avdelingene i Sør-Trøndelag og Rogaland ønsker at deler av byggfagoverenskomsten allmenngjøres. Og spørsmålene som diskuteres inngående, er følgende:

– Skal Fellesforbundet begjære en fornyelse av eksisterende vedtak og fortsette med dagens praksis – altså søke regionvis?

– Eller skal Fellesforbundet gå for en allmenngjøring av hele landet, men da med færre bestemmelser fra tariffavtalen?

– Skal forbundet kreve at de samme tariffbestemmelsene som i dag begjæ res allmenngjort, eller skal det være færre?

Fellesforbundets organisasjon har hatt en omfattende debatt om dette vanskelige temaet. Kjell Skjærvø, rådgiver i forbundet, har sendt ut et spørreskjema til tillitsvalgte i de ”allmenngjorte regionene” og bedt om deres erfaringer med allmenngjøringen, altså fordeler og ulemper. Svarfristen er 10. mars. Erfaringene oppsummeres så i en rapport hvor det også legges opp til mulige vedtak. Forbundsstyret skal så etter planen fatte det endelige vedtaket på sitt møte den 21. mars og med det bestemme Fellesforbundets vei videre i kampen mot sosial dumping.

Trenger et mer lettdrevet system Kjell Skjærvø pekte under konferansen på hvilken type allmenngjøring Fellesforbundet ser som nødvendig:

– Vi trenger et mer lettdrevet, robust og omforent system. Nasjonal minstelønn slik NHO ønsker seg, er en helt uaktuell problemstilling for oss, slo rådgiveren fast.

– Vi vet at allmenngjøringen blir omgått over en lav sko, blant annet med falske arbeidskontrakter og økt kontraktørvirksomhet, men allmenngjøringen har også sørget for langt større fokus på sosial dumping.

Fellesforbundet har altså samlet både positive og negative erfaringer med allmenngjøringen. Oppmerksomheten rundt tariffavtalenes betydning har økt betraktelig. Det er lettere å få kontakt med ansatte i heller useriøse bedrifter, og kravene om manglende lønnsutbetalinger vinner fram i opinionen, understreket forbundssekretær Halvor Langseth.

På den negative siden noteres at særlig utleiefirmaer prøver å unngå vedtaket om allmenngjøring og at utenlandske arbeidere registrerer enkeltmannsforetak for å tilby sine tjenester, eller slår seg sammen for så å levere et anbud som ”bedrift”.

Det offentlige kontrollapparatet er det også dårlig stilt med. Fellesforbundets erfaring er at Petroleums- og Arbeidstilsynet kun behandler grove brudd på allmenngjøringsvedtaket. På grunn av for knappe ressurser og fordi politiet henlegger de fleste sakene, er de tillitsvalgtes erfaring som kom fram under konferansen.

Vekk med dokumentasjonskravet! Som sagt: de endelige konklusjonene er ennå ikke trukket, men Kjell Skjærvø risset likevel opp noen vesentlige punkter:

– Lovens dokumentasjonskrav må bort. Hvis ikke, må de tillitsvalgte få en utvidet faglig innsynsrett i arbeidstakernes lø nns- og arbeidsvilkår.

– Fellesforbundet ønsker ikke at Tariffnemnda kan fatte vedtak om allmenngjøring på eget initiativ (”en skummel situasjon, nemnda kan jo finne på å vedta nasjonal minstelønn” ).

– Det trengs klare kjøreregler for hva Tariffnemnda kan vedta uten begjæring fra en av partene.

– Arbeidstilsynet som kontrollorgan må få selvstendige sanksjonsmuligheter (bøter, bortvising fra anlegg etc.).

Solidaransvar for lønn I tillegg dro Skjærvø fram ideen om såkalt solidaransvar, altså at oppdragsgiveren holdes ansvarlig for arbeidernes lønnsutbetalinger når underentreprenøren ikke gjør opp for seg. Det er omstritt i LO, men ønsket av Fellesforbundet.

– Det blir mer og mer viktig. Jeg ville byttet bort vedtaket om fortsatt overgangsordning med et vedtak om solidaransvar – syv dager i uka, sa Fellesforbundets rådgiver.

Det fikk LO-jurist Einar Stueland til å reagere. Han har i lengre tid argumentert mot at LO skulle kreve solidaransvar ved manglende lønnsutbetalinger, særlig da Bondevik-regjeringen ba om en høringsuttalelse i forbindelse med evalueringen av allmenngjøringsloven. Denne evalueringen ligger fortsatt på departementets bord.

Fond sikrer lønn I dag viste Stueland til en ny dom i EFTA-domstolen. Den ga det tyske byggekonsernet Wolf & Müller medhold i en ny praksis for å sikre at underentreprenørenes arbeidere fikk lønna si. Entreprenørselskapet opprettet et fond som samtlige underentreprenører måtte betale inn til. Formålet var å unngå sosial dumping og konkurransevridning.

– Kanskje dette er en modell dere bør se litt nærmere på, sa Stueland.

02.03.2006
21:22
15.12.2013 22:47Mest lest

VIL UTVIKLE SEG: Helsefagarbeider Therese Madelen Nord-Kongskog vil gjerne ta en bachelorgrad for å kunne få mer ansvar og faglig utvikling i jobben.

VIL UTVIKLE SEG: Helsefagarbeider Therese Madelen Nord-Kongskog vil gjerne ta en bachelorgrad for å kunne få mer ansvar og faglig utvikling i jobben.

Bjørn A. Grimstad

Helsefagarbeider Therese Madelen (33) vil bli sykepleier, men fagbrevet gir null poeng

Olje- og energiminister Terje Aasland tror at vi ikke kommer til å oppleve dagens strømsituasjon i framtida.

Olje- og energiminister Terje Aasland tror at vi ikke kommer til å oppleve dagens strømsituasjon i framtida.

Martin Guttormsen Slørdal

Aldri mer strømkrise, lover energiminister Aasland

DYRT: Det kan koste arbeidsgjevarar fleire hundre tusen kroner i bot, om dei får tilgang til epost dei ikkje har lov til. Datatilsynet har sett eksempel på arbeidsgjevarar som fekk tilgang til privat epost til tilsette.

DYRT: Det kan koste arbeidsgjevarar fleire hundre tusen kroner i bot, om dei får tilgang til epost dei ikkje har lov til. Datatilsynet har sett eksempel på arbeidsgjevarar som fekk tilgang til privat epost til tilsette.

Colourbox

Sjefen fekk alle e-postane til den sjukmelde: Det enda med 400.000 kroner i bot

ULOVLIG: – Det er ikke rett fram for en arbeidsgiver å trekke ansatte i lønn, sier Petter Dreier.

ULOVLIG: – Det er ikke rett fram for en arbeidsgiver å trekke ansatte i lønn, sier Petter Dreier.

André Kjernsli

Kiosksjef truet en ansatt med lønnstrekk ved mobilbruk

PEKER UT SYNDEBUKKER Enova har vært mer opptatt av å få folk til å spise mindre rødt kjøtt enn å få folk til å energieffektivisere, hevder Nelfo-direktør Tore  Strandskog. Han gir politikerne skylda for det han mener er Enovas vage mandat.

PEKER UT SYNDEBUKKER Enova har vært mer opptatt av å få folk til å spise mindre rødt kjøtt enn å få folk til å energieffektivisere, hevder Nelfo-direktør Tore Strandskog. Han gir politikerne skylda for det han mener er Enovas vage mandat.

Knut Viggen

Ut mot grønn strømavgift: Forbrukerne får lite tilbake

Kommentar

Under pandemien var det enklere for det gamle flertallet på Stortinget, som lå til høyre, å hente pengene til politikken sin med økt oljepengebruk. Det går ikke lenger, skriver Trygve Svensson.

Under pandemien var det enklere for det gamle flertallet på Stortinget, som lå til høyre, å hente pengene til politikken sin med økt oljepengebruk. Det går ikke lenger, skriver Trygve Svensson.

Ole Berg-Rusten/NTB

«Hvordan hadde det vært om Listhaug og Solberg styrte nå?»

HUSK: Du må ha sykmelding fra lege, og huske å si fra til sjefen din hvis du blir syk i ferien og ønsker deg ny ferie med lønn senere.

HUSK: Du må ha sykmelding fra lege, og huske å si fra til sjefen din hvis du blir syk i ferien og ønsker deg ny ferie med lønn senere.

Colourbox.com

Syk i ferien? Dette kreves for at du får ny ferie med lønn

HEKTISK: For hovedtillitsvalgt Joachim Andersen ved Eramet Sauda bestod mandagen av mange telefoner og rigging til streik ved smelteverket.

HEKTISK: For hovedtillitsvalgt Joachim Andersen ved Eramet Sauda bestod mandagen av mange telefoner og rigging til streik ved smelteverket.

Petter Pettersen

For første gang på 52 år er det streik ved smelteverket i industribygda

Vi merker konsekvensene av kutt i tiltaksplasser, forteller Steinar Halvorsen.

Vi merker konsekvensene av kutt i tiltaksplasser, forteller Steinar Halvorsen.

Simen Aker Grimsrud

Arbeidsledigheten er rekordlav, men Nav-tillitsvalgt Steinar vil ha mer penger til å få folk ut i arbeid

22. august er alle skolene i landet i gang. (Illustrasjonsfoto)

22. august er alle skolene i landet i gang. (Illustrasjonsfoto)

Colourbox

Her tas lærerne i LO ut i streik. Se lista over uttaket

Deltidsarbeid gir lavere lønn og pensjon, og gjør det vanskeligere å søk boliglån. (Illustrasjonsfoto)

Deltidsarbeid gir lavere lønn og pensjon, og gjør det vanskeligere å søk boliglån. (Illustrasjonsfoto)

Brian Cliff Olguin

Rapport: Nesten halvparten av butikkansatte som jobber deltid har ikke valgt det selv

INNSYN: Har telefonen din ein MDM`app har du god grunn til å sjekke kva arbeidsgjevar sjekkar av informasjon om deg. Du har også krav på å få vite kva informasjon appen samlar inn og korleis den blir brukt.

INNSYN: Har telefonen din ein MDM`app har du god grunn til å sjekke kva arbeidsgjevar sjekkar av informasjon om deg. Du har også krav på å få vite kva informasjon appen samlar inn og korleis den blir brukt.

Øystein Windstad

Har du jobbtelefon? Du anar ikkje kva sjefen kan finne ut om deg

En innsatt i Skien fengsel angrep nylig en fengselsbetjent med kokende olje. I etterkant har reaksjonene vært mange.

En innsatt i Skien fengsel angrep nylig en fengselsbetjent med kokende olje. I etterkant har reaksjonene vært mange.

NFF

Overfallet i Skien fengsel: – Uforståelig at en innsatt der får tilgang på kokende olje

Håvard Haugen er ungdomstillitsvalgt og hovedtillitsvalgt for Industri Energi ved Hydro Årdal.

Håvard Haugen er ungdomstillitsvalgt og hovedtillitsvalgt for Industri Energi ved Hydro Årdal.

Egil Brandsøy

Håvard (26) tar mer ansvar i arbeidslivet enn eldre: – Vi må kjempe for godene

Sjeføkonom i LO, Roger Bjørnstad, er svært skeptisk til Norges Banks rentepolitikk.

Sjeføkonom i LO, Roger Bjørnstad, er svært skeptisk til Norges Banks rentepolitikk.

Jan-Erik Østlie

LOs sjeføkonom: Norges Bank hever renta altfor mye

Folk på Østlandet og Vestlandet er mest fornøyd med strømstøtteordningen. (Illustrasjonsfoto)

Folk på Østlandet og Vestlandet er mest fornøyd med strømstøtteordningen. (Illustrasjonsfoto)

Brian Cliff Olguin

1000 personer har blitt spurt om strømstøtta. Se hva folk har svart her

Tidligere partitopp i Arbeiderpartiet, Trond Giske, er blitt leder av det største lokallaget i partiet – Nidaros Sosialdemokratiske Forum i Trondheim

Tidligere partitopp i Arbeiderpartiet, Trond Giske, er blitt leder av det største lokallaget i partiet – Nidaros Sosialdemokratiske Forum i Trondheim

Beate Oma Dahle / NTB

Giske går mot regjeringens planer om kraftutbygging

Kari Nessa Nordtun, til daglig ordfører i Stavanger, skal lede utvalget som skal meisle ut Aps nye energipolitikk.

Kari Nessa Nordtun, til daglig ordfører i Stavanger, skal lede utvalget som skal meisle ut Aps nye energipolitikk.

Jan Kåre Ness / NTB

Lederen i Aps energiutvalg vil utjevne strømprisene mellom nord og sør

Debatt

Energimarkedet undergraver framtidas fellesskap, skriver Aslak Sira Myhre.

Energimarkedet undergraver framtidas fellesskap, skriver Aslak Sira Myhre.

Kai Hovden

«Nei, strøm er ikke vanskelig», skriver Aslak Sira Myhre

NTL-nestleder Ellen Dalen synes det er uheldig at mange sliter med å viske ut skillet mellom arbeid og hjem.

NTL-nestleder Ellen Dalen synes det er uheldig at mange sliter med å viske ut skillet mellom arbeid og hjem.

Ole Palmstrøm

Vi blander jobb og fritid mer etter pandemien: – Svært uheldig


Flere saker