JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Fortsatt allmenngjøring?

30. april løper Tariffnemndas tre vedtak om allmenngjøring ut. Hva vil Fellesforbundet? Fortsette med dagens praksis, slanke tariffavtalens omfang av allmenngjøringen eller allmenngjøre hele landet? 21. mars skal forbundsstyret avgjøre hvilken vei Fellesforbundet velger.02.03.2006
21:22
15.12.2013 22:47

Fellesforbundet er midt oppe i en diskusjon og snart klar til å konkludere. I dag var rundt 40 tillitsvalgte samlet for å snakke om erfaringene som forbundet har samlet med allmenngjøringen av deler av Verkstedoverenskomsten og Fellesoverenskomsten for Byggfagene. For tiden finnes tre geografiske områder hvor deler av tariffavtaler er allmenngjort, dvs at det er lovpåbudt å følge dem: for syv petrokjemiske anlegg langs kysten siden 1. desember 2005, for fem fylker langs Oslofjorden (byggfagene) siden 1. september 2005 og for Hordaland fylke (også byggfagene) siden 1. januar 2006.

Søknader og viktige spørsmål Fellesforbundet har to nye søknader liggende på bordet. Avdelingene i Sør-Trøndelag og Rogaland ønsker at deler av byggfagoverenskomsten allmenngjøres. Og spørsmålene som diskuteres inngående, er følgende:

– Skal Fellesforbundet begjære en fornyelse av eksisterende vedtak og fortsette med dagens praksis – altså søke regionvis?

– Eller skal Fellesforbundet gå for en allmenngjøring av hele landet, men da med færre bestemmelser fra tariffavtalen?

– Skal forbundet kreve at de samme tariffbestemmelsene som i dag begjæ res allmenngjort, eller skal det være færre?

Fellesforbundets organisasjon har hatt en omfattende debatt om dette vanskelige temaet. Kjell Skjærvø, rådgiver i forbundet, har sendt ut et spørreskjema til tillitsvalgte i de ”allmenngjorte regionene” og bedt om deres erfaringer med allmenngjøringen, altså fordeler og ulemper. Svarfristen er 10. mars. Erfaringene oppsummeres så i en rapport hvor det også legges opp til mulige vedtak. Forbundsstyret skal så etter planen fatte det endelige vedtaket på sitt møte den 21. mars og med det bestemme Fellesforbundets vei videre i kampen mot sosial dumping.

Trenger et mer lettdrevet system Kjell Skjærvø pekte under konferansen på hvilken type allmenngjøring Fellesforbundet ser som nødvendig:

– Vi trenger et mer lettdrevet, robust og omforent system. Nasjonal minstelønn slik NHO ønsker seg, er en helt uaktuell problemstilling for oss, slo rådgiveren fast.

– Vi vet at allmenngjøringen blir omgått over en lav sko, blant annet med falske arbeidskontrakter og økt kontraktørvirksomhet, men allmenngjøringen har også sørget for langt større fokus på sosial dumping.

Fellesforbundet har altså samlet både positive og negative erfaringer med allmenngjøringen. Oppmerksomheten rundt tariffavtalenes betydning har økt betraktelig. Det er lettere å få kontakt med ansatte i heller useriøse bedrifter, og kravene om manglende lønnsutbetalinger vinner fram i opinionen, understreket forbundssekretær Halvor Langseth.

På den negative siden noteres at særlig utleiefirmaer prøver å unngå vedtaket om allmenngjøring og at utenlandske arbeidere registrerer enkeltmannsforetak for å tilby sine tjenester, eller slår seg sammen for så å levere et anbud som ”bedrift”.

Det offentlige kontrollapparatet er det også dårlig stilt med. Fellesforbundets erfaring er at Petroleums- og Arbeidstilsynet kun behandler grove brudd på allmenngjøringsvedtaket. På grunn av for knappe ressurser og fordi politiet henlegger de fleste sakene, er de tillitsvalgtes erfaring som kom fram under konferansen.

Vekk med dokumentasjonskravet! Som sagt: de endelige konklusjonene er ennå ikke trukket, men Kjell Skjærvø risset likevel opp noen vesentlige punkter:

– Lovens dokumentasjonskrav må bort. Hvis ikke, må de tillitsvalgte få en utvidet faglig innsynsrett i arbeidstakernes lø nns- og arbeidsvilkår.

– Fellesforbundet ønsker ikke at Tariffnemnda kan fatte vedtak om allmenngjøring på eget initiativ (”en skummel situasjon, nemnda kan jo finne på å vedta nasjonal minstelønn” ).

– Det trengs klare kjøreregler for hva Tariffnemnda kan vedta uten begjæring fra en av partene.

– Arbeidstilsynet som kontrollorgan må få selvstendige sanksjonsmuligheter (bøter, bortvising fra anlegg etc.).

Solidaransvar for lønn I tillegg dro Skjærvø fram ideen om såkalt solidaransvar, altså at oppdragsgiveren holdes ansvarlig for arbeidernes lønnsutbetalinger når underentreprenøren ikke gjør opp for seg. Det er omstritt i LO, men ønsket av Fellesforbundet.

– Det blir mer og mer viktig. Jeg ville byttet bort vedtaket om fortsatt overgangsordning med et vedtak om solidaransvar – syv dager i uka, sa Fellesforbundets rådgiver.

Det fikk LO-jurist Einar Stueland til å reagere. Han har i lengre tid argumentert mot at LO skulle kreve solidaransvar ved manglende lønnsutbetalinger, særlig da Bondevik-regjeringen ba om en høringsuttalelse i forbindelse med evalueringen av allmenngjøringsloven. Denne evalueringen ligger fortsatt på departementets bord.

Fond sikrer lønn I dag viste Stueland til en ny dom i EFTA-domstolen. Den ga det tyske byggekonsernet Wolf & Müller medhold i en ny praksis for å sikre at underentreprenørenes arbeidere fikk lønna si. Entreprenørselskapet opprettet et fond som samtlige underentreprenører måtte betale inn til. Formålet var å unngå sosial dumping og konkurransevridning.

– Kanskje dette er en modell dere bør se litt nærmere på, sa Stueland.

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
02.03.2006
21:22
15.12.2013 22:47Mest lest

Tuva Hjartholm synes det kan være vanskelig å vite hvor grensa går for når hun skal si ifra.

Tuva Hjartholm synes det kan være vanskelig å vite hvor grensa går for når hun skal si ifra.

Hanna Skotheim

Vernepleier Tuva: – Jeg opplever uønsket seksuell oppmerksomhet åtte av ti vakter

FORBLIR SYK: Christine Strandmann får så lite utbetalt i arbeidsavklaringspenger at hun lever under fattigdomsgrensa. – Det er greit at «det skal lønne seg å jobbe», men de laveste ytelsene må ikke være så lave at de gjør folk sykere, sier Strandmann.

FORBLIR SYK: Christine Strandmann får så lite utbetalt i arbeidsavklaringspenger at hun lever under fattigdomsgrensa. – Det er greit at «det skal lønne seg å jobbe», men de laveste ytelsene må ikke være så lave at de gjør folk sykere, sier Strandmann.

Emmie Olivia Kristiansen

AAP dekker ikke behandlingene Christine trenger: – Myndighetene kan ikke skremme folk friske med lave stønader

Karina Veum ser tilbake på en tid da hun var ny i arbeidslivet og visste lite om rettighetene sine.

Karina Veum ser tilbake på en tid da hun var ny i arbeidslivet og visste lite om rettighetene sine.

Ida Bing

Karina var 18 år og ny i jobben da hun krasjet firmabilen. Så ga sjefen henne skylda

Profesjonsleder i FO, Hanne Glemmestad har selv vært Nav-leder. Hun sier det kan være ulik praksis fra sted til sted hvordan vedtak blir til. Hun vil ikke spekulere i hva som har skjedd i saken i Nav Indre Østfold.

Profesjonsleder i FO, Hanne Glemmestad har selv vært Nav-leder. Hun sier det kan være ulik praksis fra sted til sted hvordan vedtak blir til. Hun vil ikke spekulere i hva som har skjedd i saken i Nav Indre Østfold.

Hanna Skotheim

Advarer mot heksejakt på Nav-ansatt som ba klient kjøpe grill og drikke vann fra springen

EN RUNDE TIL: Linn Henriksen (32) har vært gjennom flere runder med arbeidsavklaring og arbeidspraksis, men Nav mener det ikke er nok. Legen hennes fraråder en ny runde med arbeidsutprøving. På tross av det fikk Linn tirsdag melding om å møte til oppstartssamtale for ny arbeidsavklaring på nokså kort varsel, dagen etter.

EN RUNDE TIL: Linn Henriksen (32) har vært gjennom flere runder med arbeidsavklaring og arbeidspraksis, men Nav mener det ikke er nok. Legen hennes fraråder en ny runde med arbeidsutprøving. På tross av det fikk Linn tirsdag melding om å møte til oppstartssamtale for ny arbeidsavklaring på nokså kort varsel, dagen etter.

Yngvil Mortensen

Mer enn ti år etter Linn kom inn i Nav-systemet, er hun ennå ikke ferdig avklart for jobb eller trygd

Rammeavtalen fra 2017 har en kategori for kjøretøy med høy verdi.

Rammeavtalen fra 2017 har en kategori for kjøretøy med høy verdi.

Tori Aarseth

Hvor havnet pengene da Aleris leide raske biler og eiendommer for titalls millioner? Nå etterforsker Økokrim

LOVFESTA: Norge har ingen lovfesta minstelønn for alle arbeidstakarar, men på blant anna byggeplassar er minstelønna i tariffavtala såkalla allmenngjort.

LOVFESTA: Norge har ingen lovfesta minstelønn for alle arbeidstakarar, men på blant anna byggeplassar er minstelønna i tariffavtala såkalla allmenngjort.

Håvard Sæbø

Ni bransjer får ny minstelønn 1. juli

GODE PENSJONSNYHETER: Å få pensjon for all lønn betyr mye for mange arbeidstakere, spesielt for kvinner og lavtlønte.

GODE PENSJONSNYHETER: Å få pensjon for all lønn betyr mye for mange arbeidstakere, spesielt for kvinner og lavtlønte.

Martin Gutttormsen Slørdal

Regjeringen har vedtatt pensjon fra første krone. Se alle endringene her

Tri Nguyen Dinh

Mellomoppgjøret for 6.000 maskinførere er ferdig

LIVSKVALITET: Håvard Stokke (28) opplever utmattelse og kognitive senvirkninger etter en koronainfeksjon i fjor høst.

LIVSKVALITET: Håvard Stokke (28) opplever utmattelse og kognitive senvirkninger etter en koronainfeksjon i fjor høst.

Ole Martin Wold

Åtte måneder etter at Håvard (28) ble syk av korona, er han fortsatt glemsk

TILSYN BLE TIL DOKUMENTBUNKER: Ove Holand har fulgt Arbeidstilsynets arbeid tett, selv etter at han sluttet ved asfaltverket. Dokumentbunkene vitner om at det har tatt tid å rydde opp i forholdene.

TILSYN BLE TIL DOKUMENTBUNKER: Ove Holand har fulgt Arbeidstilsynets arbeid tett, selv etter at han sluttet ved asfaltverket. Dokumentbunkene vitner om at det har tatt tid å rydde opp i forholdene.

Kai Hovden

Ove (49) jobbet 90 timer i uka ved asfaltverket – og fikk oppførte timer slettet

Colourbox.com

«Firerbanden» overkjører regjeringen – gir 650 millioner kroner mer til pensjonistene

BEKYMRET: Matrosen Thomas Arnesen er redd Color Line taper i kampen med konkurrentene Fjordline og DFDS hvis dagens karanteneregler opprettholdes.

BEKYMRET: Matrosen Thomas Arnesen er redd Color Line taper i kampen med konkurrentene Fjordline og DFDS hvis dagens karanteneregler opprettholdes.

Privat

Om «danskefergen» frakter passasjerer fra Danmark må matrosen Thomas i 10-dagers karantene

Tora Marie Norberg

Tallene som viser det ulike Norge, på godt og vondt

Analyse:

GA SEG: Da partene i Unio-streiken valgte frivillig lønnsnemnd, ble det satt punktum for årets mellomoppgjør.

GA SEG: Da partene i Unio-streiken valgte frivillig lønnsnemnd, ble det satt punktum for årets mellomoppgjør.

Torgny Hasås

Derfor ble det streik på streik og mye uro i årets lønnsoppgjør. En oppsummering

Et flertall i bystyret i Oslo stemte for mistillit mot miljøbyråd Lan Marie Berg (MDG). Dermed går hele byrådet av.

Et flertall i bystyret i Oslo stemte for mistillit mot miljøbyråd Lan Marie Berg (MDG). Dermed går hele byrådet av.

Michael Brøndbo

Byrådet i Oslo går av etter mistillit mot Lan Marie Berg

MOBILISERER: Jørn Eggum (til venstre) og Richard Storevik sier at Fellesforbundets handlingsplan er forpliktende, og at den vil bli oppdatert etter hvert som de høster flere erfaringer.

MOBILISERER: Jørn Eggum (til venstre) og Richard Storevik sier at Fellesforbundets handlingsplan er forpliktende, og at den vil bli oppdatert etter hvert som de høster flere erfaringer.

Eivind Senneset

Fellesforbundet ruster seg til kamp mot høyreekstreme: – Kan ikke sitte stille og se på, sier Jørn Eggum

BYGGFAG: Lærling Liv Johansen Kalland seier ho fekk god informasjon om byggfag og andre yrkesfag på ungdomsskolen. Lærling Anna Aunaas og fagarbeidar Hanna Johansen fullførte andre utdanningsprogram før dei skjønte at byggfag var tingen.

BYGGFAG: Lærling Liv Johansen Kalland seier ho fekk god informasjon om byggfag og andre yrkesfag på ungdomsskolen. Lærling Anna Aunaas og fagarbeidar Hanna Johansen fullførte andre utdanningsprogram før dei skjønte at byggfag var tingen.

Tormod Ytrehus

No skal alle byggeplassar ha eigen damegarderobe: – Det gjer noko med trivselen, meiner tømrardamene

Frp-leder Sylvi Listhaug vil ikke svare hva partiet mener om LOs viktigste saker før stortingsvalget.

Frp-leder Sylvi Listhaug vil ikke svare hva partiet mener om LOs viktigste saker før stortingsvalget.

Jan-Erik Østlie

Sylvi Listhaug nekter å svare på hva partiet mener om LOs viktigste saker før valget

STORE KONSEKVENSER: Arbeidsutvalget i NNN-klubben på Ringnes-anlegget utenfor Oslo er svært skeptisk til at grossistene skal ta over distribusjonen av varene deres. Fra venstre

STORE KONSEKVENSER: Arbeidsutvalget i NNN-klubben på Ringnes-anlegget utenfor Oslo er svært skeptisk til at grossistene skal ta over distribusjonen av varene deres. Fra venstre

Erlend Angelo

Dagligvarekjedene presser ut Ringnes-sjåførene: – Dette er sosial dumping satt i system


Flere saker