JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

FN-soldater uten sikkerhetsnett

Over 100 000 unge, norske menn har tjenestegjort i internasjonale operasjoner. Mange får psykiske senskader. Veteranforbundet SIOPS krever at staten innfører bedre erstatningsordninger.23.01.2009
15:05
16.12.2013 08:29

anne.grete@lomedia.no

De aller fleste FN-veteranene får ingen problemer etter endt tjeneste. Men det er en del mørketall ute og går.

En rapport fra Sosial- og helsedirektoratet viser at et sted mellom 3 til 16 prosent får psykiske senskader. Det kan bety at flere tusen FN-veteraner sliter.

Moralsk dilemma.

Anders Grindaker var med i den første puljen som dro til Libanon på 80-tallet. Han kom hjem og utdannet seg til advokat. Så starter gradvis problemene. Han fikk hjelp i tide. I dag jobber han i veteranforbundet SIOPS (Skadde i internasjonale Operasjoner).

– Når soldatene kommer hjem og ut i det sivile samfunnet, har de en del bagasje med seg. Det går bra med de aller fleste, men for noen går det galt. De klarer ikke å lande når de kommer hjem. Det er en del av ”kostnadene”, og det må samfunnet ta innover seg, sier han.

Grindaker legger til at det må være et moralsk dilemma å sende ut unge mennesker uten å ha tilstrekkelige erstatningsordninger på plass.

– Skal det være slik? spør en meget amper mann.

Han trekker fram tre viktige områder det må gjøres noe med: Et økonomisk sikkerhetsnett, medisinsk behandling og terapi.

Mangelfullt helsevern.

Grindaker forteller at det psykiske helsevernet er svært mangelfullt. Det er store huller i kunnskapen rundt FN-veteranenes situasjon.

Forsvarsdepartementet har få personer som jobber med å ta seg av veteranene, sett i forhold til de om lag 120 000 som har tjenestegjort ute.

– Forsvaret må ta bedre grep, og sikre koordinering av veteranarbeidet, framholder han.

¬Norge har deltatt i mange konfliktområder. Deriblant i Gulfen, Libanon, Balkan, Somalia og Afghanistan.

– Mange med psykiske senskader blir gjeldsofre, og tvinges til å gå til erstatningssak mot sin tidligere arbeidsgiver, sier Grindaker.

Må få sikkerhetsnett.

Han setter et likhetstegn mellom situasjonen til krigsveteranene fra 2. verdenskrig og dagens FN-veteraner. Krigsveteranene måtte kjempe for å få rettigheter som burde vært en selvfølge. Det må også FN-veteranene.

– Historien gjentar seg. I dag sendes 20-åringer ut i krig uten skikkelig rettslig vern. Psykiske skader gjelder ikke i lov om yrkesskadeforsikring, framholder Grindaker.

Han mener FN-veteranene må få et skikkelig sikkerhetsnett, og bli særbehandlet ut fra deres spesielle situasjon. De har ikke noe vanlig arbeidsmiljø når de er ute, og de er i samme miljø 24 timer i døgnet.

Hver gang soldatene beveger seg utenfor leiren i Afghanistan, venter de på at det kan smelle. En går rundt og er klar over at en når som helst kan dø.

– Soldatene vet at de gjør en viktig jobb, men mange opplever psykiske belastning. Det er godt at de fleste kommer fra det uten for store mén, sier Grindaker.

Særskilt fastlegeordning.

Han legger til at soldatene må fanges opp tidlig. Og pårørende må få informasjon om mulige reaksjoner. Det er de som først ser forandring i adferd.

Grindaker har flere forslag til bedre oppfølging. Han vil ha en særskilt fastlegeordning for FN-veteraner. Det kan godt være en vanlig fastlege, men de må ha mer kunnskap om FN-veteranenes situasjon, så de vet hva de skal se etter. De som utvikler plager kan lære seg å mestre disse om de får hjelp i tide.

– Veterantreff og selvhjelpsgrupper er også avgjørende. Det er viktig å føle at en ikke er alene, forteller Grindaker.

Han mener også at NAV bør opprette et eget veterankontor, og at psykiatrikere må få bedre kunnskap. Økonomiske erstatninger må også på plass. Det nytter ikke med terapi om en ikke har noe å leve av.

Venter på lovendring.

Forsvarsdepartementet nedsatte i 2006 to arbeidsgrupper. Oppdraget deres var blant annet å framlegge forslag til endringer i forsvarspersonelloven på området psykiske senskader. Synspunktene ble overlevert Forsvarsdepartementet i august 2007.

Den ene arbeidsgruppa påviste at regelverket som regulerer rett til erstatning for dette personellet, ikke i tilstrekkelig grad fanger opp personellets særskilte yrkesrisiko. Det er blant annet påvist at dagens regelverk i for liten grad klarer å fange opp dem som får psykiske belastningsskader. Det vil si psykiske skader som utvikler seg over tid, eller som er et utslag av langvarig psykisk påkjenning.

Forslag til lovendring skulle foreligge høsten 2008. Men proposisjonen lar vente på seg. Nå begynner Grindaker å bli utålmodig.

– Denne regjeringen har igangsatt en prosess. Det er prisverdig. Men nå begynner det å haste med å få på plass noe konkret, sier han.

Viktig sak.

Politisk rådgiver i Forsvarsdepartementet, Ragnhild Mathisen, understreker at dette er en stor og viktig sak for Regjeringen. De startet arbeidet umiddelbart etter at de overtok regjeringskontorene etter Bondevik-regjeringen i 2005.

– Utgangspunktet var at vi ønsket å styrke veteranenes rettigheter. Dette er en omfattende sak. Dette er nybrottsarbeid, sier hun.

Departementet har jobbet tett mot tjenestemannsorganisasjonene, og hatt et nært samarbeid blant andre med NTL.

Mathisen kan ikke tidfeste eksakt når forslaget om lovendring kommer på bordet.

– Vår ambisjon var å legge fram lovforslaget før jul, men dette er en innviklet sak som har tatt lenger tid enn forutsatt. Vi er nå i siste fase, så det kommer snart, lover hun.

Psykiske senskader er ikke regnet som en yrkessykdom i forhold til yrkesskadeforsikringsloven.

Skal personellet få erstatning på dette grunnlaget, må de ha vært utsatt for en arbeidsulykke. Arbeidsulykkebegrepet tolkesimidlertid så strengt at "vanlige krigshendelser" faller utenfor. Erstatning på dette grunnlaget er derfor kun en teoretisk mulighet.

Forsvarsdepartementet har etablert en egen forskrift som hjemler erstatning for psykiske belastningsskader.

Forskriften trådde i kraft 1. januar 2005. Den skisserer en erstatningsordning for psykiske skader, som har ført til en medisinsk invaliditet på minst 15 prosent.

Skadelidte kan da få en viss kompensasjon. For å få full erstatning for sitt økonomiske tap må skadelidte kreve erstatning av arbeidsgiver.

Forsvarsdepartementet har redegjort for at dette regelverket er lite egnet.

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
23.01.2009
15:05
16.12.2013 08:29Mest lest

Hanna Skotheim

Kaisa har vært fattig i verdens rikeste land: – Det er stigmatiserende å stå fram som fattig i Norge

ADVARER: Rafal Janeczeks liv ble snudd på hodet etter tiden som ansatt i bemanningsfirmaet Kranfører AS. Nå håper han andre arbeidsinnvandrere skal slippe å oppleve det samme som ham.

ADVARER: Rafal Janeczeks liv ble snudd på hodet etter tiden som ansatt i bemanningsfirmaet Kranfører AS. Nå håper han andre arbeidsinnvandrere skal slippe å oppleve det samme som ham.

Håvard Sæbø

Da Rafal (33) begynte å kreve lønn mellom oppdrag, ble jobben et mareritt

Telefonbetjenter blir trakassert at kunder.

Telefonbetjenter blir trakassert at kunder.

Illustrasjonsfoto: Motortion/Colourbox

Telefonbetjenter blir drapstruet på jobb. Her forteller tre ansatte sine historier

Marian Abdi Hussein (SV) , Maria-Karine Aasen-Svensrud (Ap) og Tobias Drevland Lund (Rødt) var blant fagkandidatene som ble stemt inn på Stortinget

Marian Abdi Hussein (SV) , Maria-Karine Aasen-Svensrud (Ap) og Tobias Drevland Lund (Rødt) var blant fagkandidatene som ble stemt inn på Stortinget

Hanna Skotheim, Sidsel Valum og Brian Cliff Olguin

Se hvem som kom inn på Stortinget fra fagbevegelsen

NESTEN PARKERT FOR GODT: Yngve Hovland (52) ble hardt skadet på jobb i fengselet. Sykkelen holder ham oppe på fritida.

NESTEN PARKERT FOR GODT: Yngve Hovland (52) ble hardt skadet på jobb i fengselet. Sykkelen holder ham oppe på fritida.

Eivind Senneset

Først to år etter, er yrkesskaden til Yngve godkjent av Nav

Sverre Myrli har formelt bedt Europautvalget sørge for at implementeringen av EUs fjerde jernbanepakke legges på is.

Sverre Myrli har formelt bedt Europautvalget sørge for at implementeringen av EUs fjerde jernbanepakke legges på is.

Helge Rønning Birkelund

Arbeiderpartiet har formelt bedt regjeringen utsette jernbanepakke fire

Det er ikke alle dokumenter fra Stortinget som kommer til å bli med hjem til Hamar når Karin Andersen avslutter sitt 24 år lange liv som stortingsrepresentant.

Det er ikke alle dokumenter fra Stortinget som kommer til å bli med hjem til Hamar når Karin Andersen avslutter sitt 24 år lange liv som stortingsrepresentant.

Torgny Hasås

Etter 24 år mistet SVs Karin Andersen plassen sin på Stortinget: – Jeg har veldig mye ugjort i politikken

ULOVLIG PRAKSIS: Unibuss må betale 5000 kroner til Ruter dersom sjåfører bryter mobiltelefonreglementet til Ruter, men Oslo tingrett mener Unibuss sin praksis med å la sjåførene selv betale den «boten» er ulovlig.

ULOVLIG PRAKSIS: Unibuss må betale 5000 kroner til Ruter dersom sjåfører bryter mobiltelefonreglementet til Ruter, men Oslo tingrett mener Unibuss sin praksis med å la sjåførene selv betale den «boten» er ulovlig.

Roy Ervin Solstad

Bussjåfør ble bøtelagt for mobilbruk, men nektet å betale. Nå har han vunnet i retten

HÅP: – Jeg er glad fordi vi nå kan få endret lovverket. Nå er det flertall på Stortinget for å få vekk karenstiden. Det er flertall for at syke og skadde mennesker kan få beholde inntekten sin, arbeidsavklaringspenger, helt fram til de er ferdig avklart i Nav og helsevesenet, sier Elisabeth Thoresen, som leder AAP-aksjonen.

HÅP: – Jeg er glad fordi vi nå kan få endret lovverket. Nå er det flertall på Stortinget for å få vekk karenstiden. Det er flertall for at syke og skadde mennesker kan få beholde inntekten sin, arbeidsavklaringspenger, helt fram til de er ferdig avklart i Nav og helsevesenet, sier Elisabeth Thoresen, som leder AAP-aksjonen.

Jan-Erik Østlie

AAP-generalen øyner håp om bedre forhold for syke og skadde i norsk arbeidsliv

DRØMME-STATSRÅDER: Trine Lise Sundnes (Ap), Terje Aasland (Ap), Freddy Øvstegård (SV), Mona Fagerås (SV) , Arne Nævra (SV) og Sverre Myrli (Ap) er blant politikerne forbundene peker på som sine favoritter.

DRØMME-STATSRÅDER: Trine Lise Sundnes (Ap), Terje Aasland (Ap), Freddy Øvstegård (SV), Mona Fagerås (SV) , Arne Nævra (SV) og Sverre Myrli (Ap) er blant politikerne forbundene peker på som sine favoritter.

Bakgrunnsfoto: Erlend Angelo

Her er LO-forbundenes ønske-statsråder

– Det er sånn at vedtak som er fattet i Stortinget, er det konstitusjonell tradisjon for at en gjennomfører, sier Erna Solberg.

– Det er sånn at vedtak som er fattet i Stortinget, er det konstitusjonell tradisjon for at en gjennomfører, sier Erna Solberg.

Tormod Ytrehus

Solberg om EUs fjerde jernbanepakke: – Tradisjon for å gjennomføre stortingsvedtak

Leif Martin Kirknes

LOs tre mektigste krever at Støre endrer loven

Kommentar

Erna Solberg vil bli husket for at hun fikk Frp inn i regjering, skriver Kjell Werner.

Erna Solberg vil bli husket for at hun fikk Frp inn i regjering, skriver Kjell Werner.

Jan-Erik Østlie

«Erna vil bli husket for at hun fikk Frp inn i regjering»

KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad innrømmer at han aktivt prøvde å unngå skatt på statsrådsbolig.

KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad innrømmer at han aktivt prøvde å unngå skatt på statsrådsbolig.

Jan-Erik Østlie

Ropstad innrømmer at han prøvde å unngå skatt på pendlerleilighet

Jan-Erik Østlie / Atle Espen Helgesen

Industri Energi med tydelige forventninger til ny regjering

LÅGAST PÅ PRIS: App-selskapet Intercab/Ridel danka ut konkurrentane i anbodet om å køyre skoleelevar og funksjonshemma i Agder.

LÅGAST PÅ PRIS: App-selskapet Intercab/Ridel danka ut konkurrentane i anbodet om å køyre skoleelevar og funksjonshemma i Agder.

Tormod Ytrehus

App-selskap vann konkurranse om å køyre taxi for kommunen

TRAPPER OPP: LO Stat trapper opp kulturstreiken med 121 nye streikende neste uke.

TRAPPER OPP: LO Stat trapper opp kulturstreiken med 121 nye streikende neste uke.

Anders Hauge-Eltvik

Kulturstreiken for rettferdig pensjon trappes opp. Se oversikten her

Kommentar

Fagforbundets leder Mette Nord kan glede seg over at Stendi ikke anker hovedspørsmålet i Borgarting lagmannsretts dom.

Fagforbundets leder Mette Nord kan glede seg over at Stendi ikke anker hovedspørsmålet i Borgarting lagmannsretts dom.

Jan-Erik Østlie

«Stendi har krøpet til korset. Det er en seier for fagbevegelsen», skriver Kjell Werner

Leif Martin Kirknes

Støre vil ikke ha samarbeidsavtale med Rødt

PÅ FRIERFERD: Ap-leder Jonas Gahr Støre har reist mye i valgkampen.

PÅ FRIERFERD: Ap-leder Jonas Gahr Støre har reist mye i valgkampen.

Helge Rønning Birkelund

Dette viser bakgrunnstallene om framgangen til Ap i valginnspurten


Flere saker