JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Kredittmangel truer eksport

Giek ber om 30 milliarder kroner ekstra til finansiering av kontrakter for eksportindustrien. Næringsdepartementet vil ikke love ekstra penger.18.11.2008
07:20
16.12.2013 07:41

frode.ronning@lomedia.no

Det er fare for at norske eksportører går glipp av nye kontrakter hvis ikke staten stiller nye midler til rådighet. Giek-direktør Wenche Nistad ber regjeringen stille nye 30 milliarder i garantier til rådighet til norske eksportbedrifter. Næringsdepartementet vil ikke bevilge mer nå.

Gieks trange rammer kommer i tillegg til de store problemene i Eksportfinans, som var omtalt i Dagens Næringsliv lørdag. Eksportfinans trenger statlige penger straks – alternativt kan store norske eksportkontrakter gå i vasken.

– Så lenge vi har denne finanskrisa er det veldig ille om norsk eksport skulle hindres av for små rammer for oss, uttaler Giek-sjef Nistad.

I en verden med stor økonomisk usikkerhet tilbyr Giek trygghet for norske bedrifter som selger til utlandet. På grunn av den økonomiske krisa opplever norske eksportbedrifter at norske og utenlandske banker ikke gir like mye lån som før. Kontrakter og arbeidsplasser kan derfor stå i fare om ikke noen kan stille økonomiske garantier for kunder i utlandet.

Garantiinstituttet for eksportkreditt (Giek) opplever stor pågang av to grunner:

config.properties config.properties~ dump-articles.sh modules README.md test2.txt test.txt Finanskrisa gjør at mange private banker gir mindre lån.

config.properties config.properties~ dump-articles.sh modules README.md test2.txt test.txt Kunder som driver med utvinning av olje og gass ønsker å kjøpe mer fra norske leverandører, men leveransene er kapitalkrevende.

– Vi har veldig mange søknader nå og nesten problemer med å behandle alle, sier Giek-sjef Wenche Nistad til magasinett.org.

Foreslår 30 milliarder kroner mer

Stortinget vedtok torsdag forrige uke å øke ramma til Giek fra 50 til 60 milliarder kroner. Det betyr at Giek kan stille garantier for eksport til en verdi av inntil 60 milliarder kroner.

Taket på 60 milliarder kan bli nådd allerede i første kvartal 2009. Giek-sjefen ber derfor regjeringa høyne beløpet allerede under høstens behandling av statsbudsjettet.

– I desember 2007, da vi ga innspill til statsbudsjettet for 2009, ba vi om ei ramme på 70 milliarder kroner. Vi foreslår dessuten at Stortinget gir departementet en reserve på ytterligere 20 milliarder kroner, slik at vi slipper nye tidkrevende behandlinger i Stortinget, forteller Nistad.

Det betyr at Giek ønsker mulighet for å kunne stille garantier for inntil 90 milliarder kroner, mot dagens ramme på 60 milliarder.

Regjeringa har i anledning den økonomiske krisa flere ganger uttalt at den kan komme med forsterkede tiltak. Nistad har fremmet sitt ønske om økte rammer overfor Nærings- og handelsdepartementet, men så langt har ikke departementet infridd kravet.

– Nærings- og handelsdepartementet er helt oppdatert på vår situasjon, uttaler Nistad.

Sikrer arbeidsplasser i Aker Solutions

Et eksempel på Gieks virksomhet er en ny långivergaranti til norske leveranser ved utbygging av et olje- og gassfelt utenfor India. Samlet lånebeløp er 700 millioner amerikanske dollar, og GIEK dekker 90 prosent. Dette er GIEKs høyeste ansvarsbeløp noensinne.

Garantien og lånene skal brukes til leveranser av offshore- og subseautstyr fra Aker Solutions. Bakgrunnen er utbyggingen av Krishna-Godavari, et olje- og gassfelt utenfor India. Utbyggingen vil ifølge Giek doble Indias gassproduksjon.

GIEK garanterer overfor Nordea Bank og KfW Bankengruppe. Låntaker er Reliance Industries Ltd, Indias største privateide selskap.

– Mange av prosjektene innenfor olje og gass kunne bankene finansiert før. Nå er det viktig for bankene å få risikoavlastning fra oss, understreker Nistad.

Trenger mer til skipsbygging

I tillegg til den ordinære ordningen med eksportgarantier, tar Giek også hånd om en egen ordning med byggelån for nye skip. Ordningen ble opprettet i 2005, og gir en trygghet i byggeperioden for norske verft som leverer til utlandet.

Ramma for byggelån er nå på fem milliarder kroner, men Nistad peker på at de stanger hodet i taket.

– Hvis vi skal greie å behandle alle søknadene, trenger vi to milliarder ekstra til byggelånsordningen fra Stortinget, uttaler Nistad.

Per 31. oktober var 4,6 milliarder av ramma på 5 milliarder kroner brukt opp.

Byggelånsordningen sikrer i all hovedsak utbygging av supplyskip til olje- og gassnæringa fra norske verft, siden det er denne nisjen de aller fleste verftene satser på. Men ordningen er åpen for alle verft i Norge.

Går med overskudd

Alle ber om mer penger når det er statsbudsjett. Sett utenfra er Gieks ønske om penger bare ett av mange gode ønsker. Men Giek-sjef Nistad påpeker at Giek aldri har vært en utgift for staten. Giek tar seg betalt for sine tjenester, på linje med bankene.

Giek dekker sine egne tap, og gjennom de siste 15 åra har Giek bygd seg opp en fond på 1,5 milliarder kroner som kan dekke eventuelle større tap.

– Vil faren for tap øke hvis dere skal øke utlånsramma fra 50 til kanskje 90 milliarder? – Nei, vi har samme risikoprofil. Vi er tyngst inne i olje og gass, som tjener penger og vil tjene penger framover, uttaler Nistad.

Olje og gass trenger mer

55 prosent av alle garantier er stilt til selskaper innen olje og gass. Denne andelen vil ifølge Giek øke kraftig i åra framover.

For øvrig har andelen utlån som går til miljøsektoren sunket fra fem til én prosent av den samlede porteføljen fra 2006 til 2008.

– Norsk industri innen miljøsektoren er ikke så stor. Vi skulle gjerne ønsket at den var større. Tradisjonelt har Norge vært sterk innen eksport av utstyr til vannkraftproduksjon, og vi hadde håpet at det var mer her, sier Nistad.

Nistad har ikke eksakt oversikt over hvor mange arbeidsplasser som er avhengig av Gieks kreditter, men hun antyder hvor viktig Giek er:

– Jeg har en oversikt over norske off-shorebedrifters leveranser i utlandet. Dette er en kundegruppe som bruker oss veldig mye. De har en omsetning på 95 milliarder kroner og sysselsetter 78.000 mennesker, sier Nistad.

Også skipsverftene og utstyrsleverandører, med til sammen mer enn 40.000 ansatte, er avhengig av Giek.

Departementet: Ikke mer penger nå

Statssekretær Rikke Lind i Nærings- og handelsdepartementet kan ikke love mer penger til Giek i dette statsbudsjettet.

– Vi har ikke noe forslag som vi kommer til å fremme nå. Ramma til Giek ble økt fra 50 til 60 milliarder kroner i forrige uke, uttaler Lind.

Hun sier regjeringen er klar over at finansuroen stiller Norge overfor store utfordringer. Statssekretæren påpeker at regjeringen har gjort tre hovedtiltak i høst: Rehabilitering av offentlige bygg, bankpakke på 350 milliarder kroner samt 10 miliarder kroner mer til Giek.

– Vi er også beredt til nye tiltak, understreker statssekretæren.

– Eksportfinans og Giek ønsker penger fort. Får de det? – Det kan jeg ikke love. Vi må la tiltakene vi har vedtatt få lov til å virke først, svarer Lind.

Hun understreker at regjeringen følger situasjonen nøye, fra dag til dag.

– Ramma for byggelån fra Giek til skipsverftene er nesten brukt opp. Vil dere øke ramma? – Som sagt, vi følger med på situasjonen og vurderer fortløpende behovet for tiltak, sier statssekretæren.

– Gjør regjeringen nok for å hjelpe eksportnæringa? – Det viktige nå er å komme med riktige tiltak til rett tid. Dette er en vanskelig balansegang. Vi kan ikke bare pøse på med penger. Tiltakene vi har iverksatt må få lov til å virke først.

– Mener regjeringa at Eksportfinans og Giek har nok penger? – Akkurat nå har ikke vi noe forslag om mer penger. Men vi vurderer situasjonen fortløpende.

– Er Stortinget tilstrekkelig orientert om den økonomiske situasjonen i Eksportfinans og Giek? – Stortinget blir fortløpende orientert om situasjonen. Dersom de ønsker mer info, svare vi på spørsmål både skriftlig og muntlig. Nærings- og handelsministeren stilte også i spørretimen sist onsdag, sier Lind.

Fellesforbundet krever handling

Rådgiver Norvald Mo i Fellesforbundet forventer at regjeringa så fort som mulig finner en avklaring på de problemene Eksportfinans og Giek står overfor.

– Hvor viktig er Eksportfinans og Giek for Fellesforbundets medlemmer? – Mange av våre medlemmer jobber i eksportrettede virksomheter, og er avhengig av denne finansieringen. Det ordinære bankvesenet er ikke tilstrekkelig på dette området, sier Mo.

Giek står for Garanti-instituttet for eksportkreditt.

Den norske stat har gitt GIEK oppgaven med å garantere for norske selskapers eksportkreditter.

GIEKs garantier er utstedt på vegne av den norske stat.

Tilbyr dekning for eksport av de fleste typer produkter og tjenester til over 150 land.

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
18.11.2008
07:20
16.12.2013 07:41Mest lest

BRUK OG KAST: Tre uker etter at hun fikk økt stillingsprosent, ble Marit Lysgård Amundsen oppsagt fra jobben i Rauma kommune.

BRUK OG KAST: Tre uker etter at hun fikk økt stillingsprosent, ble Marit Lysgård Amundsen oppsagt fra jobben i Rauma kommune.

Sidsel Hjelme

Marit (36) fikk endelig fast jobb etter seks år. Så kom et brev i posten

I slutten av forrige måned ble en malebedrift i Oslo slått konkurs. Årsak: Arbeidsgiver hadde ikke betalt ut 22.000 kroner i feriepenger, som han skyldte en av sine ansatte. (Illustrasjonsfoto)

I slutten av forrige måned ble en malebedrift i Oslo slått konkurs. Årsak: Arbeidsgiver hadde ikke betalt ut 22.000 kroner i feriepenger, som han skyldte en av sine ansatte. (Illustrasjonsfoto)

Håvard Sæbø

Maler slo arbeidsgiveren konkurs da han ikke fikk 22.000 kroner i feriepenger

Erna Solberg diskuterer med statsrådene Henrik Asheim og Abid Raja.

Erna Solberg diskuterer med statsrådene Henrik Asheim og Abid Raja.

Stian Lysberg Solum / NTB

Pensjon: Her vil regjeringen kutte

Det kan bli streik blant sykepleierne i kommunene etter at et flertall av medlemmene sa nei til resultatet i lønnsoppgjøret.

Det kan bli streik blant sykepleierne i kommunene etter at et flertall av medlemmene sa nei til resultatet i lønnsoppgjøret.

Tri Nguyen Dinh

Sykepleierne vraker årets lønnsoppgjør. Nå øker streikefaren

350.000 av dem som har vært ledig i 2020, får ikke feriepenger neste sommer av dagpengene de har fått utbetalt i år.

350.000 av dem som har vært ledig i 2020, får ikke feriepenger neste sommer av dagpengene de har fått utbetalt i år.

Emmie Olivia Kristiansen

Har du fått dagpenger store deler av 2020, men er i jobb igjen til våren, kan du se langt etter feriepenger

FRA VONDT TIL VERRE: Taxisjåførene Svein Skavang Graadal (til venstre) og John-Egil Dahl bruker mye av arbeidsdagen på å vente på neste tur. Med flere drosjer som skal konkurrere om de samme kundene, kan det bli enda mer ventetid.

FRA VONDT TIL VERRE: Taxisjåførene Svein Skavang Graadal (til venstre) og John-Egil Dahl bruker mye av arbeidsdagen på å vente på neste tur. Med flere drosjer som skal konkurrere om de samme kundene, kan det bli enda mer ventetid.

Tormod Ytrehus

Taxisjåførene Svein og John-Egil frykter for fremtiden med de nye reglene fra 1. november

VEMODIG OPPRYDDING: Når Svea-gruvene jevnes med jorden, er det tøft for gruvebuser med lang fartstid.

VEMODIG OPPRYDDING: Når Svea-gruvene jevnes med jorden, er det tøft for gruvebuser med lang fartstid.

Brian Cliff Olguin

Det stikker i hjertet på gamle gruvearbeidere – hele Svea-samfunnet skal vekk

SKIKKELIG SKUFFA: – Jeg ble så irritert over årets lønnsoppgjør, sier Marit Berg.

SKIKKELIG SKUFFA: – Jeg ble så irritert over årets lønnsoppgjør, sier Marit Berg.

Katharina Dale Håkonsen

Mens topplønte i staten fikk 5.700 kroner mer i lønn, fikk resepsjonsvakt Marit 1.700: – Jeg ble så irritert

Øystein Hole falt fra et stillas og skadet seg stygt. Så gikk forsikringsselskapet konkurs. Nå skal Høyesterett avgjøre om han kan få føre saken sin for norsk rett.

Øystein Hole falt fra et stillas og skadet seg stygt. Så gikk forsikringsselskapet konkurs. Nå skal Høyesterett avgjøre om han kan få føre saken sin for norsk rett.

Britt Andreassen (Innfelt foto: privat)

– Jeg klarer ikke å se at dette skal være en diskusjon. Jeg falt og ødela meg på jobb – og jeg var forsikret

Nytt om navn:

Espen Barth Eide

Espen Barth Eide

Sissel M. Rasmussen

Espen Barth Eide risikerer å miste sikker stortingsplass for Ap

Mimmi Kvisvik, leder i Fellesorganisasjonen.

Mimmi Kvisvik, leder i Fellesorganisasjonen.

Jan-Erik Østlie

Det vil føles urettferdig hvis sykepleierne får mer enn andre, mener FO-lederen

EIN TILSETT MÅ JOBBE I 15 ÅR: For å tene like mykje som Choice-sjef Torgeir Silseth gjer på eitt år, må ein tilsett jobbe fulltid i 15 år.

EIN TILSETT MÅ JOBBE I 15 ÅR: For å tene like mykje som Choice-sjef Torgeir Silseth gjer på eitt år, må ein tilsett jobbe fulltid i 15 år.

Nordic Choice Hotels

Hotellansatte må jobbe i 15 år for å tjene like mye som sjefen gjør på ett år

Sykepleiere og lærere sa nei til resultatet i kommuneoppgjøret. Dermed øker faren for streik.

Sykepleiere og lærere sa nei til resultatet i kommuneoppgjøret. Dermed øker faren for streik.

Leif Martin Kirknes

Sykepleiere og lærere sier nei til lønnsoppgjøret. Hva skjer nå?

Per Østvold (til høyre) og andre streikevakter blir pågrepet av politiet og kastet på glattcelle under Linjegods-streiken i Oslo i 1976.

Per Østvold (til høyre) og andre streikevakter blir pågrepet av politiet og kastet på glattcelle under Linjegods-streiken i Oslo i 1976.

Stein Marienborg/Arbeiderbladet/Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek

Per Østvold (71) har både vært domfelt og dommer. Nå takker fagforeningskjempen av

SAVNER TRYGGHETEN: Assisterende varehussjef Omed Poor er veldig glad i arbeidsplassen sin, og vil at alt skal være på stell på Ikea Furuset.

SAVNER TRYGGHETEN: Assisterende varehussjef Omed Poor er veldig glad i arbeidsplassen sin, og vil at alt skal være på stell på Ikea Furuset.

Jan-Erik Østlie

Ikea-lederen måtte selv stoppe en tyv: – Savnet etter vekterne er stort

Jan-Erik Østlie

Vekterne fortsetter streiken etter mislykket mekling. Nå kan det bli opptrapping

Siv Jensen

Siv Jensen

Jan-Erik Østlie

Siv Jensen mener LO misbruker bistandspenger

Debatt

Dette er ikke bare en streik for en levedyktig lønn, det er en streik for anerkjennelsen av yrket vårt og kampen om fremtiden, skriver Lukas S. Homestad. (Illustrasjonsfoto)

Dette er ikke bare en streik for en levedyktig lønn, det er en streik for anerkjennelsen av yrket vårt og kampen om fremtiden, skriver Lukas S. Homestad. (Illustrasjonsfoto)

Jan-Erik Østlie

For min del, som permittert vekter siden midten av mars, blir jeg forbannet av dette

Leif Martin Kirknes

Elektrobransjen frykter A- og B-lag blant lærlinger

Wizz Air sin inntreden i Norge har utløst politisk ordkrig.

Wizz Air sin inntreden i Norge har utløst politisk ordkrig.

Wizz Air

Ap: Høyres nyslåtte motstand mot Wizz Air fremstår som en ren tilsnikelse. – Bare vås, får de til svar


Flere saker