JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Lovbrudd i Oslo Kongressenter

Mye av personalet som jobber i Oslo Kongressenter Folkets Hus BA, også under LO-kongressen, er midlertidig ansatte uten tariffavtale. Men knapt noen tør å snakke om det.12.05.2009
20:11
16.12.2013 10:04

Oppe i kongressalen holder LO-leder Roar Flåthen sin innledningstale. Han snakker om hvordan ting bør være i arbeidslivet, blant annet faste ansettelser og ordnede avtaleforhold. Senere i uka skal kongressen ta stilling til en rekke forslag. For eksempel dette fra Fellesforbundet:

«Ved innkjøp av varer og tjenester i LO skal det legges betydelig vekt på miljøhensyn, etisk handel og ordnede lønns- og arbeidsvilkår gjennom tariffavtale.»

Fullt av midlertidig ansatte

Samtidig er Oslo Kongressenter Folkets Hus BA fullt av midlertidig ansatte, enda hovedregelen i arbeidsmiljøloven er at arbeidstakere skal ansettes i faste stillinger. Når delegatene har hengt fra seg tøyet i det LO-eide kongressenteret, kommer de til en salgsdisk for brus og smørbrød, som betjenes av Svetlana Padirikova og Robbin van der Crussen.

Svetlana er fast ansatt i Folkets Hus. Det skjedde for to år siden, etter seks år med midlertidig ansettelse. Hun går på tarifflønn nå, og er medlem i Oslo Servitørforening, forteller hun til Magasinet for fagorganiserte.

Uten tariffavtale og fast ansettelse

Robbin begynte som midlertidig i 2005. Etter et års avbrudd er han fortsatt her i 2009. Og han jobber mer enn full tid – uten tariffavtale og uten fast ansettelse. Han skriver bare timer, og får betalt overtid etter åtte timers arbeid. For øvrig får han samme helge-, kvelds- og nattillegg som de fast ansatte. Ingen servitører i Folkets Hus får provisjonslønn.

Robbin ble ikke formidlet av noe vikarbyrå, han kom til Folkets Hus gjennom bekjente.

Byrå uten tariffavtale

Det tipset Magasinet fikk, var at Oslo Kongressenter Folkets Hus BA er fullt av folk fra bemanningsbyrået Grata Personal. Dette er et byrå som ikke har tariffavtale. Mange i hotellbransjen bruker Grata Personal. Men er det godt nok for LO?

– Nei. LO har en ryddejobb å gjøre i eget hus, mener Birgit Tandberg, leder av Fellesforbundet avdeling 246, Oslo og Akershus Hotell- og Restaurantarbeiderforening.

Grunnen er først og fremst at Grata Personal ikke har noen tariffavtale med Fellesforbundet. Så vidt hun kjenner til, har forbundet heller ingen enkeltmedlemmer som jobber for byrået.

Ryddet opp i kantina

– Jeg har tenkt på det helt siden jeg besøkte personalkantina i LO første gang og så at kantinefolka hadde Grata på ryggen, sier Birgit.

For et års tid siden ble det «ryddet opp» i kantina, og de fire «vikarene» ble fast ansatt i Folkets Hus. Men i spisestedene og på kjøkkenet skal det fortsatt være folk fra Grata.

Rendyrket vikartjeneste

Grata Personal definerer seg selv som en rendyrket vikartjeneste. Ifølge byråets standard¬kontrakt er Grata ikke forpliktet til å betale arbeidstakere i perioder hvor oppdragsgiveren ikke ønsker å bruke tjenesten.

Pål Svendsen, daglig leder i Grata Personal, opplyser at ingen av vikarene er ansatt hos Grata. De får en midlertidig arbeidsavtale. Men de har krav på fast ansettelse etter ett år, og kan da bli ansatt av oppdragsgiveren, tilføyer han.

10-20 kroner under tariff

– Nei, vi har ingen avtale med forbundet, bekrefter Svendsen. Grata er en uorganisert bedrift. Firmaet har holdt på i sju år, og ønsker ikke å være med i NHO Service.

Satsene som Magasinet for fagorganiserte har fått tilsendt for serveringspersonale, kjøkkenpersonale og kokker, viser at Grata betaler 10-20 kroner timen under tariff.

Da Magasinet begynte å undersøke påstander om innleid personale fra Grata til servering og kjøkken, gikk tydeligvis alarmen i Folkets Hus. Tillitsvalgt for restaurantdelen av huset tør ikke si noe. Og på kongressens første dag viser det seg at han er blitt akutt syk. Det er heller ingen fra Grata på Folkets Hus denne dagen, blir vi fortalt.

Skal ikke ha noe å frykte

Clas Delp, forbundssekretær i Fellesforbundet, peker på at tillitsvalgte som sier ifra, gjør jobben de skal gjøre for medlemmene, og skal ikke ha noe å frykte fra sjefen. Særlig ikke i Folkets Hus i hovedstaden.

Dagen etter tikker det inn en tekstmelding fra en tillitsvalgt om at en av servitørene kan være villig til å svare på spørsmål.

Når Magasinet så spør etter den navngitte servitøren i spiseriet, viser det seg at han er blitt syk.

På timeoppdrag i to år

Den servitøren jeg nå snakker med, forteller at han selv ikke er fast ansatt, men gjerne ville vært det. Han har vært på timeoppdrag i to år.

Enda en servitør opplyser at hun kommer fra Grata og har vært fast vikar på Folkets Hus i seks måneder.

Folkets Hus har hatt kontrakt med Grata i to år, ifølge Pål Svendsen i Grata. I tillegg til dagsoppdrag formidler Grata folk til ukes- og månedsoppdrag i Folkets Hus.

100 garantitimer per måned

Det er inngått en avtale mellom Grata og Folkets Hus om 100 garantitimer pr. måned for personale i restaurantavdelingen. Det betyr at Folkets Hus må betale Grata også om de ikke brukes så mye.

– Et viktig prinsipp som Fellesforbundets delegater vil ta opp på LO-kongressen, er at folk skal tilbys fast ansettelse i stedet for midlertidig jobb. Et spisested er ingen midlertidig arbeidsplass, og da ser vi ingen grunn til at det skal være betjent av midlertidig ansatte, sier Birgit Tandberg, lederen av Fellesforbundet avdeling 246, Oslo og Akershus Hotell- og Restaurantarbeiderforening.

Det er 22 organisasjonsmulige i restaurantavdelingen til Folkets Hus. Av disse har Tandbergs fagforening ti medlemmer i kantina og på kjøkkenet. Seks servitører er medlem i Oslo Servitørforening.

– Når ikke fram

– Hehehe. Tore Skjelstadaune, leder i Oslo Servitørforening, ler når jeg spør hva han vet om Grata i Folkets Hus. Dette har vært et samtaleemne i foreningen i lang tid.

– Det kryr av Grata-folk der. Folk derfra blir leid inn til alle slags arrangementer. Til kongressfesten kommer det 60 fra Grata for å servere.

Skjelstadaune forteller at de som har faste jobber, strever veldig. De har tatt opp ting, både med kongressjefen og med personalsjefen, uten resultat.

Har snakket med Folkets Hus

På bakgrunn av slike klager har han selv snakket med direktøren i Folkets Hus. Men heller ikke det førte til noe.

– En del av de innleide kan ikke svare på hva de tjener. Da lurer jo vi i fagbevegelsen på om de har en arbeidskontrakt, påpeker leder av Oslo Servitørforening.

– Vi syns det er ganske drøyt at folk på Oslo Kongressenter jobber uten tariffavtale. Og når Folkets Hus bruker innleide folk, slipper de arbeidsgiveransvar, samtidig som de får maksimal fleksibilitet.

– Bryter arbeidsmiljøloven

– Dessuten brytes arbeidsmiljølovens paragraf 14.9 om fast tilsetting så det holder, påpeker Skjelstadaune. Ordinære, løpende oppgaver i bedriften skal ikke utføres av midlertidig ansatte. Generelle svingninger i markedet er ikke tilstrekkelig grunn til å ansette noen midlertidig.

Avtale om vikarformidling

Administrerende direktør Stein Skogli i Oslo Kongressenter Folkets Hus opplyser at det er 58 fast ansatte i huset, og at drøyt 20 av disse er tilknyttet kjøkken, kantine og servering.

Folkets Hus har en løpende avtale med Grata Personal om vikarformidling. Det kan være behov for alt fra én person til 120, alt ettersom hvor stort arrangementet er.

Alle avtaler med leverandører går gjennom administrasjonen i Folkets Hus. LO har ikke noen direkte rolle, forteller direktøren.

Vikarene kommer for en minimumsperiode på fire timer.

Betaler 210-270 kr. i timen

– Hvor mye koster en vikar fra Grata? – Det kommer an på hva slags personale vi trenger, og om de har fagbrev eller ikke. Kvalitet er viktig – det slår tilbake på oss om kunden ikke er fornøyd. Vi betaler mellom 210 og 270 kroner til byrået, svarer Stein Skogli.

– Det er vi som melder vårt behov til Grata. Vårt krav er at de minimum får betalt tarifflønn med alle tillegg. Det er vår forsikring om at ting går riktig for seg, svarer Skogli.

– Ser helst at de har tariffavtale

– Men krever dere at det skal være tariffavtale hos leverandørene? – I forbindelse med LO-kongressen har LO krevd at det skulle engasjeres vektere fra et firma med tariffavtale. For øvrig sier vi til leverandører at vi forventer at de har tariffavtale.

– Direktøren for Grata Personal sier at de ikke har noen tariffavtaler i det hele tatt? – Vel, det står i referatet fra kontraktsmøtet at vi helst ser at de har det, svarer Skogli.

– En mønsterbedrift

– Når det gjelder vikarer, er det stadig et tema. Problemet er at nesten ingen vikarbyråer har tariffavtale. Og vi er avhengig av å bruke et byrå som kan skaffe folk på kort varsel. Alt i alt blir det en helhetsvurdering, der prisen er utslagsgivende. Vi har også eiere som krever et resultat, sier direktøren i Folkets Hus.

I en mail til Magasinet skriver han:

"Vi gjennomgår årlig behov for ansatte i fast stilling med bakgrunn i faktisk tid og antall bookinger fremover. Dette har resultert i flere faste ansettelser de senere år, noe som er bra og i henhold til lovverket. Det sier seg nærmest selv at fast ansettelse av 120 servitører er spikeren i kista for vår bedrift."

Og videre:

"Vi engasjerer heller ikke personer fra Grata uten at de har et ansettelsesforhold der. Utover dette har vi hatt eksterne revisjoner av vår personalpolitikk og oppfølging lover, regler, tariffer mv. og stått med glans. Vi driver etter forretningsmessige prinsipper og 100 prosent etter lovverket, en mønsterbedrift i denne bransjen."

Utsagnet om ansettelse i Grata står i motstrid til det Grata-direktøren sier, nemlig at ingen i Grata er ansatt. Magasinet har stilt Skogli flere spørsmål på mail, blant annet om brudd på arbeidsmiljøloven. Men vi har ikke fått noe svar.

Krever opprydding

Folkets Hus har en fast base av ansatte. De få som er fast ansatt som servitører, kokker eller kjøkkenfolk, er organisert.

Men, som Tore Skjelstadaune i Oslo Servitørforening påpeker, det er ikke mulig å drive huset med bare dem, de er altfor få.

– Om LO og Folkets Hus hadde satt bort servering og kantinedrift til et selskap med tariffavtale, så hadde vi godtatt det, men til et utleiebyrå som Grata? Nei!

Selv om det er Folkets Hus som rent formelt har inngått kontrakten med utleiebyrået, har LO et ansvar som største andelseier i huset, mener den frittalende fagforeningslederen.

– Bør feie for egen dør

LO eier 25 prosent av Oslo Kongressenter Folkets Hus BA. Sparebank1, forbund og fagforeninger eier resten. LOs hovedkasserer Bente Halvorsen er styreleder.

– Jeg mener at de også burde feie for egen dør og ikke bare skrike opp når andre setter bort arbeid. Som arbeidsgiver er LO ikke det spor bedre enn andre, sier Skjelstadaune indignert.

Han viser til at også LO-skolen Sørmarka har brukt veldig mye tilkallingshjelp helt til det siste. Men der har fagforeningen ryddet opp, slik at det er kommet flere faste stillinger.

I strid med AML

Dalwinder Singh, delegat fra avdeling 246, slår uten videre fast at langvarig innleie på timebasis er i strid med arbeidsmiljøloven. Og enda verre er det om folk bare har en ringekontrakt som innebærer at de er ansatt kun mens de er på jobb. Dette tok han opp i sitt innlegg fra talerstolen i dag.

– Hadde det vært meg, hadde jeg nektet å spise et sted med Grata-vikarer. LO må rydde opp i dette jo før jo heller. Vi sliter nok med dette problemet andre steder i restaurantbransjen. Når det til og med foregår i hovedhuset på Youngstorget, er det drøyt, sier kokken fra Ikea på Furuset.

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
12.05.2009
20:11
16.12.2013 10:04Mest lest

SYKEMELDT: Da kollegaene ble permittert stoppet også bedriften å betale sin del av sykelønna til Frank Robert Neerland.

SYKEMELDT: Da kollegaene ble permittert stoppet også bedriften å betale sin del av sykelønna til Frank Robert Neerland.

Aina Fladset

Frank Robert ble fratatt sykelønn da bedriften permitterte ansatte: – Overraskende

TOK KAMPEN: Ann–Helen Pettersen (til venstre) og Randi Stenersen Rasmussen gikk til sak mot arbeidsgiveren da de ble sagt opp som flyplassvektere på Flesland. Nå gir Securitas dem nye jobber i konsernet.

TOK KAMPEN: Ann–Helen Pettersen (til venstre) og Randi Stenersen Rasmussen gikk til sak mot arbeidsgiveren da de ble sagt opp som flyplassvektere på Flesland. Nå gir Securitas dem nye jobber i konsernet.

Paul S Amundsen

Vekterne Ann-Helen og Randi gikk til sak mot arbeidsgiver og reddet både jobben og AFP

– Nå skal vi ta oss råd til å besøke den chilenske familien til mannen min så fort det blir forsvarlig å reise, sier Elisabeth Bøckman.

– Nå skal vi ta oss råd til å besøke den chilenske familien til mannen min så fort det blir forsvarlig å reise, sier Elisabeth Bøckman.

Per Flakstad

Vant i retten: Nå får Elisabeth høyere pensjon og råd til å besøke mannens familie

Erik Knudsen er fortvilet over beskjeden han fikk fra kommunen rett før jul.

Erik Knudsen er fortvilet over beskjeden han fikk fra kommunen rett før jul.

Amanda Iversen Orlich/Dagsavisen

Erik mister 9.000 kroner i støtte og kan havne på gata

Ole Palmstrøm

Permitterte får dagpenger til 1. oktober. Men det blir ikke feriepenger på dagpenger

I en ny anbudsrunde kan alle flyselskap i EU/EØS søke på rutene. Derfor er det lagt inn svært tydelige krav til tilbyderne.

I en ny anbudsrunde kan alle flyselskap i EU/EØS søke på rutene. Derfor er det lagt inn svært tydelige krav til tilbyderne.

Leif Martin Kirknes

Kravene som kan gjøre det vanskelig for Wizz Air i Norge

OVERRASKET: Tillitsvalgt for vaktmestertjenesten, Geir Tjøstheim, og tillitsvalgt for renholdsarbeiderne, Jana John, begge for Fagforbundet, fikk ikke vite om privatiseringen før avgjørelsen var tatt.

OVERRASKET: Tillitsvalgt for vaktmestertjenesten, Geir Tjøstheim, og tillitsvalgt for renholdsarbeiderne, Jana John, begge for Fagforbundet, fikk ikke vite om privatiseringen før avgjørelsen var tatt.

Strandbuen/Stine Serigstad

Geir og Jana fikk sjokkbeskjed: – Jeg har tenkt at jobben min er trygg fordi jeg jobber i kommunen

Martin Håndlykken

Nå får Jonathan beholde dagpengene fram til sommeren: – En stor lettelse

(Illustrasjonsfoto)

(Illustrasjonsfoto)

pressefoto, WizzAir.com

Wizz Air-ansatte i Norge er beskyttet av arbeidsmiljøloven, fastslår Luftfartstilsynet

Meieriansatte får 50 øre i generelt tillegg fra 1. mai i år. Enigheten i lønnsoppgjøret omfatter rundt 2.500 NNN-medlemmer.

Meieriansatte får 50 øre i generelt tillegg fra 1. mai i år. Enigheten i lønnsoppgjøret omfatter rundt 2.500 NNN-medlemmer.

Jan-Erik Østlie

Meieriansatte får ny lønn: Her er resultatet

Afaransis Yassin (28) har ingen mulighet til å få økonomisk støtte fra familiemedlemmer. Da blir det nesten umulig å komme inn på boligmarkedet, mener hun.

Afaransis Yassin (28) har ingen mulighet til å få økonomisk støtte fra familiemedlemmer. Da blir det nesten umulig å komme inn på boligmarkedet, mener hun.

Ida Bing

Afaransis (28) får ikke økonomisk hjelp hjemmefra: – Jeg er sjanseløs på boligmarkedet

Colourbox.com

Lærere har ikke fått overtidsbetalt under pandemien. Over halvparten har vurdert ny jobb

Debatt

LO og forbundene våkne opp av dvalen og svinge pisken slik at tillitsvalgte og medlemmer våkner opp?, spør Arne Eide.

LO og forbundene våkne opp av dvalen og svinge pisken slik at tillitsvalgte og medlemmer våkner opp?, spør Arne Eide.

Jan-Erik Østlie

«Har LO vendt Arbeiderpartiet ryggen?»

Debatt

Tidligere professor i samtidshistorie ved Høgskolen i Innlandet.

Tidligere professor i samtidshistorie ved Høgskolen i Innlandet.

Høgskolen i Lillehammer (HiL)

«Det som har skjedd, er at staten har konfiskert hele tjenestepensjonen min», skriver Paul Knutsen

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) kommer med nye grep for arbeidsledige. (Arkivfoto)

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) kommer med nye grep for arbeidsledige. (Arkivfoto)

Thomas Brun / NTB

Maksperioden på dagpenger forlenges. Se hvem det gjelder

 Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum

Jan-Erik Østlie

Sp lover norsk vaksineproduksjon

HOVEDTILLITSVALGT: Lærer Christian Holstad Lilleng ble fratatt 6.000 i lønn ved tap av funksjonstillegg etter kommunesammenslåing mellom kommunene Haram og Ålesund. Han nekter å godta kuttet.

HOVEDTILLITSVALGT: Lærer Christian Holstad Lilleng ble fratatt 6.000 i lønn ved tap av funksjonstillegg etter kommunesammenslåing mellom kommunene Haram og Ålesund. Han nekter å godta kuttet.

Privat

Lønnskutt for lærere: Viktig møte avgjør

Bjørn Inge Bergestuen/Frp

Frp skeptisk til feriepenger for dagpenge-mottakere

Bent Høie

Bent Høie

Leif Martin Kirknes

Skjenkereglene endres: – For tidlig, mener Bent Høie

Tormod Ytrehus

Klubbleder Adrian fikk sparken. Nå får han penger fra LO for å ha noe å leve av fram til rettssaken starter


Flere saker