JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Lovbrudd i Oslo Kongressenter

Mye av personalet som jobber i Oslo Kongressenter Folkets Hus BA, også under LO-kongressen, er midlertidig ansatte uten tariffavtale. Men knapt noen tør å snakke om det.12.05.2009
20:11
16.12.2013 10:04

Oppe i kongressalen holder LO-leder Roar Flåthen sin innledningstale. Han snakker om hvordan ting bør være i arbeidslivet, blant annet faste ansettelser og ordnede avtaleforhold. Senere i uka skal kongressen ta stilling til en rekke forslag. For eksempel dette fra Fellesforbundet:

«Ved innkjøp av varer og tjenester i LO skal det legges betydelig vekt på miljøhensyn, etisk handel og ordnede lønns- og arbeidsvilkår gjennom tariffavtale.»

Fullt av midlertidig ansatte

Samtidig er Oslo Kongressenter Folkets Hus BA fullt av midlertidig ansatte, enda hovedregelen i arbeidsmiljøloven er at arbeidstakere skal ansettes i faste stillinger. Når delegatene har hengt fra seg tøyet i det LO-eide kongressenteret, kommer de til en salgsdisk for brus og smørbrød, som betjenes av Svetlana Padirikova og Robbin van der Crussen.

Svetlana er fast ansatt i Folkets Hus. Det skjedde for to år siden, etter seks år med midlertidig ansettelse. Hun går på tarifflønn nå, og er medlem i Oslo Servitørforening, forteller hun til Magasinet for fagorganiserte.

Uten tariffavtale og fast ansettelse

Robbin begynte som midlertidig i 2005. Etter et års avbrudd er han fortsatt her i 2009. Og han jobber mer enn full tid – uten tariffavtale og uten fast ansettelse. Han skriver bare timer, og får betalt overtid etter åtte timers arbeid. For øvrig får han samme helge-, kvelds- og nattillegg som de fast ansatte. Ingen servitører i Folkets Hus får provisjonslønn.

Robbin ble ikke formidlet av noe vikarbyrå, han kom til Folkets Hus gjennom bekjente.

Byrå uten tariffavtale

Det tipset Magasinet fikk, var at Oslo Kongressenter Folkets Hus BA er fullt av folk fra bemanningsbyrået Grata Personal. Dette er et byrå som ikke har tariffavtale. Mange i hotellbransjen bruker Grata Personal. Men er det godt nok for LO?

– Nei. LO har en ryddejobb å gjøre i eget hus, mener Birgit Tandberg, leder av Fellesforbundet avdeling 246, Oslo og Akershus Hotell- og Restaurantarbeiderforening.

Grunnen er først og fremst at Grata Personal ikke har noen tariffavtale med Fellesforbundet. Så vidt hun kjenner til, har forbundet heller ingen enkeltmedlemmer som jobber for byrået.

Ryddet opp i kantina

– Jeg har tenkt på det helt siden jeg besøkte personalkantina i LO første gang og så at kantinefolka hadde Grata på ryggen, sier Birgit.

For et års tid siden ble det «ryddet opp» i kantina, og de fire «vikarene» ble fast ansatt i Folkets Hus. Men i spisestedene og på kjøkkenet skal det fortsatt være folk fra Grata.

Rendyrket vikartjeneste

Grata Personal definerer seg selv som en rendyrket vikartjeneste. Ifølge byråets standard¬kontrakt er Grata ikke forpliktet til å betale arbeidstakere i perioder hvor oppdragsgiveren ikke ønsker å bruke tjenesten.

Pål Svendsen, daglig leder i Grata Personal, opplyser at ingen av vikarene er ansatt hos Grata. De får en midlertidig arbeidsavtale. Men de har krav på fast ansettelse etter ett år, og kan da bli ansatt av oppdragsgiveren, tilføyer han.

10-20 kroner under tariff

– Nei, vi har ingen avtale med forbundet, bekrefter Svendsen. Grata er en uorganisert bedrift. Firmaet har holdt på i sju år, og ønsker ikke å være med i NHO Service.

Satsene som Magasinet for fagorganiserte har fått tilsendt for serveringspersonale, kjøkkenpersonale og kokker, viser at Grata betaler 10-20 kroner timen under tariff.

Da Magasinet begynte å undersøke påstander om innleid personale fra Grata til servering og kjøkken, gikk tydeligvis alarmen i Folkets Hus. Tillitsvalgt for restaurantdelen av huset tør ikke si noe. Og på kongressens første dag viser det seg at han er blitt akutt syk. Det er heller ingen fra Grata på Folkets Hus denne dagen, blir vi fortalt.

Skal ikke ha noe å frykte

Clas Delp, forbundssekretær i Fellesforbundet, peker på at tillitsvalgte som sier ifra, gjør jobben de skal gjøre for medlemmene, og skal ikke ha noe å frykte fra sjefen. Særlig ikke i Folkets Hus i hovedstaden.

Dagen etter tikker det inn en tekstmelding fra en tillitsvalgt om at en av servitørene kan være villig til å svare på spørsmål.

Når Magasinet så spør etter den navngitte servitøren i spiseriet, viser det seg at han er blitt syk.

På timeoppdrag i to år

Den servitøren jeg nå snakker med, forteller at han selv ikke er fast ansatt, men gjerne ville vært det. Han har vært på timeoppdrag i to år.

Enda en servitør opplyser at hun kommer fra Grata og har vært fast vikar på Folkets Hus i seks måneder.

Folkets Hus har hatt kontrakt med Grata i to år, ifølge Pål Svendsen i Grata. I tillegg til dagsoppdrag formidler Grata folk til ukes- og månedsoppdrag i Folkets Hus.

100 garantitimer per måned

Det er inngått en avtale mellom Grata og Folkets Hus om 100 garantitimer pr. måned for personale i restaurantavdelingen. Det betyr at Folkets Hus må betale Grata også om de ikke brukes så mye.

– Et viktig prinsipp som Fellesforbundets delegater vil ta opp på LO-kongressen, er at folk skal tilbys fast ansettelse i stedet for midlertidig jobb. Et spisested er ingen midlertidig arbeidsplass, og da ser vi ingen grunn til at det skal være betjent av midlertidig ansatte, sier Birgit Tandberg, lederen av Fellesforbundet avdeling 246, Oslo og Akershus Hotell- og Restaurantarbeiderforening.

Det er 22 organisasjonsmulige i restaurantavdelingen til Folkets Hus. Av disse har Tandbergs fagforening ti medlemmer i kantina og på kjøkkenet. Seks servitører er medlem i Oslo Servitørforening.

– Når ikke fram

– Hehehe. Tore Skjelstadaune, leder i Oslo Servitørforening, ler når jeg spør hva han vet om Grata i Folkets Hus. Dette har vært et samtaleemne i foreningen i lang tid.

– Det kryr av Grata-folk der. Folk derfra blir leid inn til alle slags arrangementer. Til kongressfesten kommer det 60 fra Grata for å servere.

Skjelstadaune forteller at de som har faste jobber, strever veldig. De har tatt opp ting, både med kongressjefen og med personalsjefen, uten resultat.

Har snakket med Folkets Hus

På bakgrunn av slike klager har han selv snakket med direktøren i Folkets Hus. Men heller ikke det førte til noe.

– En del av de innleide kan ikke svare på hva de tjener. Da lurer jo vi i fagbevegelsen på om de har en arbeidskontrakt, påpeker leder av Oslo Servitørforening.

– Vi syns det er ganske drøyt at folk på Oslo Kongressenter jobber uten tariffavtale. Og når Folkets Hus bruker innleide folk, slipper de arbeidsgiveransvar, samtidig som de får maksimal fleksibilitet.

– Bryter arbeidsmiljøloven

– Dessuten brytes arbeidsmiljølovens paragraf 14.9 om fast tilsetting så det holder, påpeker Skjelstadaune. Ordinære, løpende oppgaver i bedriften skal ikke utføres av midlertidig ansatte. Generelle svingninger i markedet er ikke tilstrekkelig grunn til å ansette noen midlertidig.

Avtale om vikarformidling

Administrerende direktør Stein Skogli i Oslo Kongressenter Folkets Hus opplyser at det er 58 fast ansatte i huset, og at drøyt 20 av disse er tilknyttet kjøkken, kantine og servering.

Folkets Hus har en løpende avtale med Grata Personal om vikarformidling. Det kan være behov for alt fra én person til 120, alt ettersom hvor stort arrangementet er.

Alle avtaler med leverandører går gjennom administrasjonen i Folkets Hus. LO har ikke noen direkte rolle, forteller direktøren.

Vikarene kommer for en minimumsperiode på fire timer.

Betaler 210-270 kr. i timen

– Hvor mye koster en vikar fra Grata? – Det kommer an på hva slags personale vi trenger, og om de har fagbrev eller ikke. Kvalitet er viktig – det slår tilbake på oss om kunden ikke er fornøyd. Vi betaler mellom 210 og 270 kroner til byrået, svarer Stein Skogli.

– Det er vi som melder vårt behov til Grata. Vårt krav er at de minimum får betalt tarifflønn med alle tillegg. Det er vår forsikring om at ting går riktig for seg, svarer Skogli.

– Ser helst at de har tariffavtale

– Men krever dere at det skal være tariffavtale hos leverandørene? – I forbindelse med LO-kongressen har LO krevd at det skulle engasjeres vektere fra et firma med tariffavtale. For øvrig sier vi til leverandører at vi forventer at de har tariffavtale.

– Direktøren for Grata Personal sier at de ikke har noen tariffavtaler i det hele tatt? – Vel, det står i referatet fra kontraktsmøtet at vi helst ser at de har det, svarer Skogli.

– En mønsterbedrift

– Når det gjelder vikarer, er det stadig et tema. Problemet er at nesten ingen vikarbyråer har tariffavtale. Og vi er avhengig av å bruke et byrå som kan skaffe folk på kort varsel. Alt i alt blir det en helhetsvurdering, der prisen er utslagsgivende. Vi har også eiere som krever et resultat, sier direktøren i Folkets Hus.

I en mail til Magasinet skriver han:

"Vi gjennomgår årlig behov for ansatte i fast stilling med bakgrunn i faktisk tid og antall bookinger fremover. Dette har resultert i flere faste ansettelser de senere år, noe som er bra og i henhold til lovverket. Det sier seg nærmest selv at fast ansettelse av 120 servitører er spikeren i kista for vår bedrift."

Og videre:

"Vi engasjerer heller ikke personer fra Grata uten at de har et ansettelsesforhold der. Utover dette har vi hatt eksterne revisjoner av vår personalpolitikk og oppfølging lover, regler, tariffer mv. og stått med glans. Vi driver etter forretningsmessige prinsipper og 100 prosent etter lovverket, en mønsterbedrift i denne bransjen."

Utsagnet om ansettelse i Grata står i motstrid til det Grata-direktøren sier, nemlig at ingen i Grata er ansatt. Magasinet har stilt Skogli flere spørsmål på mail, blant annet om brudd på arbeidsmiljøloven. Men vi har ikke fått noe svar.

Krever opprydding

Folkets Hus har en fast base av ansatte. De få som er fast ansatt som servitører, kokker eller kjøkkenfolk, er organisert.

Men, som Tore Skjelstadaune i Oslo Servitørforening påpeker, det er ikke mulig å drive huset med bare dem, de er altfor få.

– Om LO og Folkets Hus hadde satt bort servering og kantinedrift til et selskap med tariffavtale, så hadde vi godtatt det, men til et utleiebyrå som Grata? Nei!

Selv om det er Folkets Hus som rent formelt har inngått kontrakten med utleiebyrået, har LO et ansvar som største andelseier i huset, mener den frittalende fagforeningslederen.

– Bør feie for egen dør

LO eier 25 prosent av Oslo Kongressenter Folkets Hus BA. Sparebank1, forbund og fagforeninger eier resten. LOs hovedkasserer Bente Halvorsen er styreleder.

– Jeg mener at de også burde feie for egen dør og ikke bare skrike opp når andre setter bort arbeid. Som arbeidsgiver er LO ikke det spor bedre enn andre, sier Skjelstadaune indignert.

Han viser til at også LO-skolen Sørmarka har brukt veldig mye tilkallingshjelp helt til det siste. Men der har fagforeningen ryddet opp, slik at det er kommet flere faste stillinger.

I strid med AML

Dalwinder Singh, delegat fra avdeling 246, slår uten videre fast at langvarig innleie på timebasis er i strid med arbeidsmiljøloven. Og enda verre er det om folk bare har en ringekontrakt som innebærer at de er ansatt kun mens de er på jobb. Dette tok han opp i sitt innlegg fra talerstolen i dag.

– Hadde det vært meg, hadde jeg nektet å spise et sted med Grata-vikarer. LO må rydde opp i dette jo før jo heller. Vi sliter nok med dette problemet andre steder i restaurantbransjen. Når det til og med foregår i hovedhuset på Youngstorget, er det drøyt, sier kokken fra Ikea på Furuset.

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
12.05.2009
20:11
16.12.2013 10:04Mest lest

Tillitsvalgt Kateryna Bilokin mener at deler av bonusen kunne blitt brukt til andre viktig tiltak i bedriften.

Tillitsvalgt Kateryna Bilokin mener at deler av bonusen kunne blitt brukt til andre viktig tiltak i bedriften.

Erlend Angelo

Ikea-ansatte får mer enn en månedslønn i bonus. Men tillitsvalgte Kateryna jubler ikke

INGEN STREIK: Partene i statsoppgjøret landet en enighet seks timer på overtid Her er LO Stat-leder Egil André Aas (nr. to f.v.), kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (f.h.), personaldirektør Gisle Norheim i staten, og leder Anders Kvam i Akademikerne stat (t.v.).

INGEN STREIK: Partene i statsoppgjøret landet en enighet seks timer på overtid Her er LO Stat-leder Egil André Aas (nr. to f.v.), kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (f.h.), personaldirektør Gisle Norheim i staten, og leder Anders Kvam i Akademikerne stat (t.v.).

Morten Hansen

Sjekk lønnshoppet for statsansatte

Erna Solberg diskuterer med statsrådene Henrik Asheim og Abid Raja.

Erna Solberg diskuterer med statsrådene Henrik Asheim og Abid Raja.

Stian Lysberg Solum / NTB

Pensjon: Her vil regjeringen kutte

I slutten av forrige måned ble en malebedrift i Oslo slått konkurs. Årsak: Arbeidsgiver hadde ikke betalt ut 22.000 kroner i feriepenger, som han skyldte en av sine ansatte. (Illustrasjonsfoto)

I slutten av forrige måned ble en malebedrift i Oslo slått konkurs. Årsak: Arbeidsgiver hadde ikke betalt ut 22.000 kroner i feriepenger, som han skyldte en av sine ansatte. (Illustrasjonsfoto)

Håvard Sæbø

Maler slo arbeidsgiveren konkurs da han ikke fikk 22.000 kroner i feriepenger

Det kan bli streik blant sykepleierne i kommunene etter at et flertall av medlemmene sa nei til resultatet i lønnsoppgjøret.

Det kan bli streik blant sykepleierne i kommunene etter at et flertall av medlemmene sa nei til resultatet i lønnsoppgjøret.

Tri Nguyen Dinh

Sykepleierne vraker årets lønnsoppgjør. Nå øker streikefaren

SKIKKELIG SKUFFA: – Jeg ble så irritert over årets lønnsoppgjør, sier Marit Berg.

SKIKKELIG SKUFFA: – Jeg ble så irritert over årets lønnsoppgjør, sier Marit Berg.

Katharina Dale Håkonsen

Mens topplønte i staten fikk 5.700 kroner mer i lønn, fikk resepsjonsvakt Marit 1.700: – Jeg ble så irritert

Nytt om navn:

Espen Barth Eide

Espen Barth Eide

Sissel M. Rasmussen

Espen Barth Eide risikerer å miste sikker stortingsplass for Ap

BRUK OG KAST: Tre uker etter at hun fikk økt stillingsprosent, ble Marit Lysgård Amundsen oppsagt fra jobben i Rauma kommune.

BRUK OG KAST: Tre uker etter at hun fikk økt stillingsprosent, ble Marit Lysgård Amundsen oppsagt fra jobben i Rauma kommune.

Sidsel Hjelme

Marit (36) fikk endelig fast jobb etter seks år. Så kom et brev i posten

Statsminister Erna Solberg (H).

Statsminister Erna Solberg (H).

Jan-Erik Østlie

Faktasjekk: Nei, en vanlig familie får ikke 14.000 i skattelette med årets forslag til statsbudsjett

EIN TILSETT MÅ JOBBE I 15 ÅR: For å tene like mykje som Choice-sjef Torgeir Silseth gjer på eitt år, må ein tilsett jobbe fulltid i 15 år.

EIN TILSETT MÅ JOBBE I 15 ÅR: For å tene like mykje som Choice-sjef Torgeir Silseth gjer på eitt år, må ein tilsett jobbe fulltid i 15 år.

Nordic Choice Hotels

Hotellansatte må jobbe i 15 år for å tjene like mye som sjefen gjør på ett år

Sjefene vektlegger omsorg og motivasjon av sine arbeidere, ifølge den nye undersøkelsen. (Illustrasjonsbilde)

Sjefene vektlegger omsorg og motivasjon av sine arbeidere, ifølge den nye undersøkelsen. (Illustrasjonsbilde)

Ole Palmstrøm

Dette tenker sjefen når du jobber fra hjemmekontor

Per Østvold (til høyre) og andre streikevakter blir pågrepet av politiet og kastet på glattcelle under Linjegods-streiken i Oslo i 1976.

Per Østvold (til høyre) og andre streikevakter blir pågrepet av politiet og kastet på glattcelle under Linjegods-streiken i Oslo i 1976.

Stein Marienborg/Arbeiderbladet/Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek

Per Østvold (71) har både vært domfelt og dommer. Nå takker fagforeningskjempen av

SAVNER TRYGGHETEN: Assisterende varehussjef Omed Poor er veldig glad i arbeidsplassen sin, og vil at alt skal være på stell på Ikea Furuset.

SAVNER TRYGGHETEN: Assisterende varehussjef Omed Poor er veldig glad i arbeidsplassen sin, og vil at alt skal være på stell på Ikea Furuset.

Jan-Erik Østlie

Ikea-lederen måtte selv stoppe en tyv: – Savnet etter vekterne er stort

PASSE FORNØYD: Vigdis Rekdahl og Mats Jetlund var en del av forhandlingsdelegasjonen. LO Finans HK-leder Rekdahl sier hun er fornøyd med resultatet.

PASSE FORNØYD: Vigdis Rekdahl og Mats Jetlund var en del av forhandlingsdelegasjonen. LO Finans HK-leder Rekdahl sier hun er fornøyd med resultatet.

Erlend Angelo

Bankansatte får ny lønn: Her er resultatet

ENIGE: Etter en lang natts ferd kom Gisle Norheim (f.v.), Nikolai Astrup, Guro Elisabeth Lind, Pål Arnesen, Anders Kvam og Egil André Aas til enighet.

ENIGE: Etter en lang natts ferd kom Gisle Norheim (f.v.), Nikolai Astrup, Guro Elisabeth Lind, Pål Arnesen, Anders Kvam og Egil André Aas til enighet.

Morten Hansen

Dette ble partene i statsoppgjøret enige om

Av mer kritiske innvendinger løfter rapporten blant annet fram grovt undervurderte sammenhenger mellom kriser og forståelse for at alle sektorer rammes. (Illustrasjonsfoto)

Av mer kritiske innvendinger løfter rapporten blant annet fram grovt undervurderte sammenhenger mellom kriser og forståelse for at alle sektorer rammes. (Illustrasjonsfoto)

Brian Cliff Olguin

Ny rapport: Sjokkert over hvor dårlig forberedt Norge var da Covid-19 kom til landet

– Dette oppgjøret burde vært løst rundt forhandlingsbordet, det hadde ikke trengt å gå til mekling, mener forbundsleder Torbjørn Bongo i Norges Offisers- og Spesialistforbund. Han sier seg skuffet over statens opptreden på flere punkt i årets forhandlinger, og varsler tydelige forventninger om større lønnstillegg og bedre sosial profil på neste års oppgjør.

– Dette oppgjøret burde vært løst rundt forhandlingsbordet, det hadde ikke trengt å gå til mekling, mener forbundsleder Torbjørn Bongo i Norges Offisers- og Spesialistforbund. Han sier seg skuffet over statens opptreden på flere punkt i årets forhandlinger, og varsler tydelige forventninger om større lønnstillegg og bedre sosial profil på neste års oppgjør.

Sissel M. Rasmussen

– To år på rad har de lavest lønnede kommet dårligst ut. Det er uaktuelt å godta neste år

Øystein Hole falt fra et stillas og skadet seg stygt. Så gikk forsikringsselskapet konkurs. Nå skal Høyesterett avgjøre om han kan få føre saken sin for norsk rett.

Øystein Hole falt fra et stillas og skadet seg stygt. Så gikk forsikringsselskapet konkurs. Nå skal Høyesterett avgjøre om han kan få føre saken sin for norsk rett.

Britt Andreassen (Innfelt foto: privat)

Øystein får ikke erstatning etter å ha blitt kvestet på jobb: – Jeg klarer ikke å se at dette skal være en diskusjon

Wizz Air sin inntreden i Norge har utløst politisk ordkrig.

Wizz Air sin inntreden i Norge har utløst politisk ordkrig.

Wizz Air

Ap: Høyres nyslåtte motstand mot Wizz Air fremstår som en ren tilsnikelse. – Bare vås, får de til svar

Mimmi Kvisvik, leder i Fellesorganisasjonen.

Mimmi Kvisvik, leder i Fellesorganisasjonen.

Jan-Erik Østlie

Det vil føles urettferdig hvis sykepleierne får mer enn andre, mener FO-lederen


Flere saker