JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Er sykefravær smittsomt?

Dersom dine kolleger er sykmeldt en ekstra dag i året i gjennomsnitt, vil ditt sykefravær øke med en kvart dag. Dette er tilsynelatende «triste» resultater, men for bedriftene og arbeidstakerne kan våre resultater faktisk være potensielt gode nyheter.29.09.2011
14:47
16.12.2013 17:09

Utvikling, nivå og fordeling av sykefraværet har i mange år vært en sentral del av den offentlige debatten, både blant forskere, politikere og partene i arbeidslivet. Sykefravær koster, både for den enkelte, for bedriften og for samfunnet. For mange vil også sykefravær kunne være forløperen til uførhet. Det er derfor viktig med forskning som studerer årsaker til utvikling og forskjeller i sykefravær.

I en fersk studie basert på norske registerdata for perioden 2001-2007 er vi opptatt av å analysere betydningen av sosiale normer på arbeidsplassen for sykefraværet.

Sosiale normer er ikke et eksakt definert begrep. Vi definerer det her omtrentlig som det fenomen at personer i en sosial sammenheng kan påvirke – og bli påvirket – av hverandre. Utfallet, i vårt tilfelle sykefravær for den enkelte, trenger i så fall ikke bare være et resultat av egne valg, men kan også bli påvirket av valg som våre kolleger gjør. Holdninger og normer dannes på ulike nivåer i samfunnet. På jobben, i nabolaget og i omgangskretsen råder uskrevne regler for hva som er akseptabel adferd. Avviker man fra normen kan det få sosiale konsekvenser. Å være sykmeldt når man egentlig kunne utført sine arbeidsoppgaver oppleves oftest som stigmatiserende. De sosiale normene virker i så fall disiplinerende på vår atferd. Men dersom andelen sykmeldte på arbeidsplassen vokser eller er høy, vil den stigmatiserende effekten trolig reduseres. Holdningene kan endres. Dermed kan det bli mer sosialt akseptert å være sykmeldt, og økt sykefravær hos noen kan gi økt sykefravær hos andre gjennom betydningen av sosiale normer.

Analysen vår gjelder mannlige lønnstakere mellom 20 og 60 år. Resultatene viser at det er en klar positiv sammenheng mellom dine kollegers sykefravær og ditt eget sykefravær. Hvordan kan vi forklare det?

For det første, sykdom smitter naturligvis mellom kolleger. Kommer man på jobb med influensa er det stor sjanse for at en eller flere kolleger også blir smittet. Influensasesongen vil også føre til at mange kolleger er syke samtidig. Dette har ikke noe med normer og holdninger å gjøre. Vi finner da også at sykdommer som smitter ved dråper, som for eksempel influensa, bidrar til at du er mer sykmeldt med en smittsom sykdom dersom dine kolleger er mer sykmeldte med smittsomme sykdommer. Men dette forklarer kun en liten del av den sammenhengen vi finner mellom kolleger.

En annen mulighet er at dårlige arbeidsforhold, krevende og tungt arbeid påvirker både deg og dine kolleger. Dette kan føre til at mange kolleger er syke samtidig, men det vil ikke ha noe med sosial påvirkning mellom kolleger å gjøre. Det er ikke trivielt å kontrollere for «krevende arbeidsforhold». Vi betrakter muskel- og skjelettlidelser som slitasjelidelser. Dermed kan vi til en viss grad ta høyde for at krevende arbeidsforhold i bedriften har betydning for sykefraværet. Slitasjelidelser er riktig nok viktig for å forklare sykefraværet i den forstand at en stor andel av fraværet skyldes disse lidelsene. Men du blir faktisk ikke mer fraværende når mange av dine kolleger er syke med slitasjelidelser. Derfor vil heller ikke krevende arbeidsforhold alene forklare hvorfor vi finner at du er mer syk når dine kolleger er mer syke.

Smitter holdningene mellom aldersgrupper? Dersom det er stor aldersforskjell mellom kolleger kan det reflektere ulike roller og ansvar, og dermed vil også påvirkningen være annerledes. Yngre arbeidstakere kan tenkes å etterligne praksisen blant sine eldre kolleger. Dette finner vi også støtte for i våre analyser. Økt sykefravær blant eldre kolleger, fører til økt sykefravær hos yngre arbeidstakere. Selv om eldre arbeidstakere ofte har lengre ansiennitet i bedriften, så gjelder dette ikke alltid siden både yngre og eldre arbeidstakere kan bytte arbeidsplass. Når vi studerer nyansatte ser vi at de i liten grad påvirkes av sine kolleger, dvs. det tar tid for ansatte å lære seg normene. Vi finner tilsvarende ingen klare tendenser til at unge kolleger påvirker eldre arbeidstakere på samme måte. Siden eldre arbeidstakere må antas å ha dårligere helse enn yngre arbeidstakere, skulle økt belastning hos eldre slå ut i høyere fravær for dem. Dette ser vi ikke, noe som indikerer at økt arbeidsbelastning som følge av andres fravær ikke er viktig for ditt fravær.

Skyldes din økte fraværstendens når kollegene dine blir borte at dere «skulker sammen» eller vil tilbringe fritid sammen? Nei, overhodet ikke! Stort sett så er du syk på forskjellige tidspunkter på året. Faktum er at når mange av dine kolleger er borte samtidig, så vil du ha større tilbøyelighet til å møte på jobb, dvs. ansatte tar ansvar for å få gjort jobben.

Våre resultater viser også at styrken på sammenhengene blir sterkere når vi betrakter kolleger som bor i nærheten av hverandre. Kolleger som bor i nærheten av hverandre kan ha en del sosiale kontaktflater for eksempel gjennom barn, og de har også mulighet til å observere hverandres adferd i større grad enn kolleger som bor langt fra hverandre. Dette gir støtte til teorier som fokuserer på rettferdighetsbetraktninger og uformell bytte-atferd (sistnevnte kalles gjerne resiprositet i faglitteraturen). Dersom du i ditt nabolag ser at en eller flere av dine kolleger har et urettmessig høyt fravær, kan det påvirke dine egne holdninger til fravær. Du vil «gjengjelde» ved selv å bli mer borte fra jobben.

Hovedresultatet fra vår undersøkelse er at dersom dine kolleger er sykmeldt en ekstra dag i året i gjennomsnitt, vil ditt sykefravær øke med en kvart dag, noe vi mener er en betydelig effekt. Dette er tilsynelatende «triste» resultater, men for bedriftene og arbeidstakerne kan våre resultater faktisk være potensielt gode nyheter. Husk at de sosiale normene kan gå i begge retninger. Vi kan påvirke hverandre både til høyere og lavere sykefravær. Våre resultater indikerer også at effekten ikke er symmetrisk. Den sosiale norm-effekten er sterkere i retning av lavere sykefravær enn høyere sykefravær. Det betyr at den enkeltes sykefravær blir lettere påvirket av holdninger i retning lavere sykefravær enn i retning høyere sykefravær.

Våre resultater gir derfor støtte til en hypotese om at tiltak fra myndighetene og/eller partene i arbeidslivet som har til hensikt å redusere sykefraværet, kan gjennom den sosiale normeffekten virke som en forsterker på tiltak. Utfallet kan være en solid reduksjon i sykefraværet utover den direkte effekten som tiltaket har på den enkelte arbeidstaker. En rekke bedrifter rapporterer om enkelttiltak som får overraskende stor betydning for sykefraværet. Diskusjonen omkring arbeidsmoral er vanskelig og viktig. Vår forskning kan ikke gi noe godt svar på om arbeidsmoralen er redusert, og om det i så fall påvirker vårt sykefravær. Vi kan imidlertid konkludere med at normer og holdninger blant arbeidstakerne helt klart har betydning for sykefraværet. Det er altså ikke bare sykdom som smitter, også holdningen til sykdom og sykefravær «smitter».

(Artikkelen sto på trykk i LO-Aktuelt nr. 15/2011)

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
29.09.2011
14:47
16.12.2013 17:09Mest lest

«Alejandro» er ofte på Fugleåsen døgnhvileplass utenfor Oslo, hvor man til enhver tid finner et hundretalls utenlandske lastebiler.

«Alejandro» er ofte på Fugleåsen døgnhvileplass utenfor Oslo, hvor man til enhver tid finner et hundretalls utenlandske lastebiler.

Stein Inge Stølen

«Alejandro» fra Filippinene frakter laks i Norge for 25 kroner timen

Kronikk

 Etter hvert som årene gikk svikta du oss, skriver Jannike Amalie Sveinsdatter Arnesen.

Etter hvert som årene gikk svikta du oss, skriver Jannike Amalie Sveinsdatter Arnesen.

Martin Guttormsen Slørdal

«La meg fortelle deg hvor jævlig 22. juli 2011 var»

RINGEVIKAR: «Hei, kan du jobbe i morgen?» Å være tilkallingsvikar er uforutsigbart. Samtidig kan du alltid takke nei til en vakt.

RINGEVIKAR: «Hei, kan du jobbe i morgen?» Å være tilkallingsvikar er uforutsigbart. Samtidig kan du alltid takke nei til en vakt.

Colourbox

Er du tilkallingsvikar? Dette er rettighetene dine

VIL HA HØYRESIDEN MED: AUF-leder Astrid Hoem og Eskil Pedersen er glade for at ikke AUF står aleine lenger i debatten om å forebygge høyreekstremisme.

VIL HA HØYRESIDEN MED: AUF-leder Astrid Hoem og Eskil Pedersen er glade for at ikke AUF står aleine lenger i debatten om å forebygge høyreekstremisme.

Jan-Erik Østlie

Eskil Pedersen: – Jeg og AUF ble kalt fiender av demokratiet

Dagens Næringsliv skriver at Arbeiderpartiet ikke ønsker å gi Frp nødhjelp før høstens stortingsvalg. (Arkivfoto)

Dagens Næringsliv skriver at Arbeiderpartiet ikke ønsker å gi Frp nødhjelp før høstens stortingsvalg. (Arkivfoto)

Leif Martin Kirknes

Arbeiderpartiet går inn i valgkampen med en Listhaug-strategi

22. JULI: Tonje Brenna, som for 10 år siden var generalsekretær i AUF og overlevde terroren på Utøya, har skrevet bok om dette.

22. JULI: Tonje Brenna, som for 10 år siden var generalsekretær i AUF og overlevde terroren på Utøya, har skrevet bok om dette.

Jan-Erik Østlie

Det lange tiåret da Tonje Brenna ble voksen

I talen sin takket Erna Solberg de overlevende som den siste tiden har stått frem med sine historier.

I talen sin takket Erna Solberg de overlevende som den siste tiden har stått frem med sine historier.

Jan-Erik Østlie

Erna Solberg: Det er lov å kjenne på raseriet

Sik oppsummerer LO-leder Peggy Hessen Følsvik 10-årsmarkeringen for terroraksjonen på Utøya og i regjeringskvartalet.

Sik oppsummerer LO-leder Peggy Hessen Følsvik 10-årsmarkeringen for terroraksjonen på Utøya og i regjeringskvartalet.

Jan-Erik Østlie

Nå bør det være slutt på beskyldningene om å dra Utøya-kortet, mener LOs leder

Kommentar

Vi har alle et ansvar for at 22.juli aldri glemmes og aldri gjentar seg, skriver Svein-Yngve Madssen.

Vi har alle et ansvar for at 22.juli aldri glemmes og aldri gjentar seg, skriver Svein-Yngve Madssen.

NTB scanpix

«Jeg passerer graven hennes hver eneste uke. Vi må aldri glemme at alt rundt 22.juli dreier seg om mennesker»

Den tidligere sjåføren hadde krevd 12,9 millioner kroner. Forsikringsselskapet hadde lagt ned påstand om frifinnelse. (Illustrasjonsfoto)

Den tidligere sjåføren hadde krevd 12,9 millioner kroner. Forsikringsselskapet hadde lagt ned påstand om frifinnelse. (Illustrasjonsfoto)

Roy Ervin Solstad

Drosjesjåfør tilkjent 5 millioner kroner i erstatning etter trafikkulykke

Werner Juvik

Advarer arbeidsfolk mot Senterpartiets regjeringsplan

AUF-leder Astrid Willa Eide Hoem er håpefull for framtidens debatt om hatretorikk og terrorisme.

AUF-leder Astrid Willa Eide Hoem er håpefull for framtidens debatt om hatretorikk og terrorisme.

Jan-Erik Østlie

Vi kan ikke skru av lyset for debatten 23. juli, mener AUFs leder

Kommentar

Stortingsrepresentant Ove Trellevik (H) mener vi trenger flere milliardærer, ikke færre.

Stortingsrepresentant Ove Trellevik (H) mener vi trenger flere milliardærer, ikke færre.

Vigdis Askjem

«Høyre drar i gal retning, men det er oppløftende at Ove Trellevik viser partiets sanne ansikt»

Kronikk

Ungdommene på Utøya ble drept fordi de ved sin eksistens og sitt engasjement bar bud om at disse verdiene skal forme det norske samfunnet også i det 21. århundret, skriver LOs leder.

Ungdommene på Utøya ble drept fordi de ved sin eksistens og sitt engasjement bar bud om at disse verdiene skal forme det norske samfunnet også i det 21. århundret, skriver LOs leder.

Leif Martin Kirknes

«Det er på tide at vi tar et kollektivt oppgjør med tankene som førte til terrorangrepet»

Kommentar

Taxireformen blir reversert dersom de rødgrønne vinne høstens valg.

Taxireformen blir reversert dersom de rødgrønne vinne høstens valg.

Roy Ervin Solstad

«Frislippet i taxinæringen har fått negative følger både for drosjesjåfører og kundene»

GLEDE: Siv Iren Grande har en varig tilrettelagt arbeidsplass (VTA) og har vært der i fire års tid. Hun skryter av at det er den beste arbeidsplassen hun har hatt.

GLEDE: Siv Iren Grande har en varig tilrettelagt arbeidsplass (VTA) og har vært der i fire års tid. Hun skryter av at det er den beste arbeidsplassen hun har hatt.

Tormod Ytrehus

Her driver vekstbedriften sin egen campingplass: – Den beste arbeidsplassen jeg har hatt

CARTONERO: Pedro trekker vognen sin rundt fra morgen til kveld. Pandemien har gjort alt vanskeligere.

CARTONERO: Pedro trekker vognen sin rundt fra morgen til kveld. Pandemien har gjort alt vanskeligere.

Juan Barrientos

Tusener av argentinere overlever på å samle papp

Löfven var tydelig imponert over måten AUF har tatt tilbake øya for å fortsette tradisjonen med sommerleir.

Löfven var tydelig imponert over måten AUF har tatt tilbake øya for å fortsette tradisjonen med sommerleir.

Tori Aarseth

Löfven: AUF har vendt det tragiske til tro på fremtiden

Utøya og daglig leder Jørgen Watne Frydnes har fått Fritt Ord Honnørs pris for 2021. De får prisen for å ha gjort et åsted for terrorangrep og massedrap til en arena for kunnskap, diskusjon og motstand.

Utøya og daglig leder Jørgen Watne Frydnes har fått Fritt Ord Honnørs pris for 2021. De får prisen for å ha gjort et åsted for terrorangrep og massedrap til en arena for kunnskap, diskusjon og motstand.

Ole Palmstrøm

Utøya og daglig leder Jørgen får Fritt Ords Honnør for 2021

SPEKTAKULÆRT: Det er slike landskap som lokker tusrister fra hele verden til Norge.

SPEKTAKULÆRT: Det er slike landskap som lokker tusrister fra hele verden til Norge.

Hurtigruten

Hurtigruten blir ofte kalt verdens vakreste sjøreise. Det gjør noe med arbeidsplassen også


Flere saker