JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Er sykefravær smittsomt?

Dersom dine kolleger er sykmeldt en ekstra dag i året i gjennomsnitt, vil ditt sykefravær øke med en kvart dag. Dette er tilsynelatende «triste» resultater, men for bedriftene og arbeidstakerne kan våre resultater faktisk være potensielt gode nyheter.29.09.2011
14:47
16.12.2013 17:09

Utvikling, nivå og fordeling av sykefraværet har i mange år vært en sentral del av den offentlige debatten, både blant forskere, politikere og partene i arbeidslivet. Sykefravær koster, både for den enkelte, for bedriften og for samfunnet. For mange vil også sykefravær kunne være forløperen til uførhet. Det er derfor viktig med forskning som studerer årsaker til utvikling og forskjeller i sykefravær.

I en fersk studie basert på norske registerdata for perioden 2001-2007 er vi opptatt av å analysere betydningen av sosiale normer på arbeidsplassen for sykefraværet.

Sosiale normer er ikke et eksakt definert begrep. Vi definerer det her omtrentlig som det fenomen at personer i en sosial sammenheng kan påvirke – og bli påvirket – av hverandre. Utfallet, i vårt tilfelle sykefravær for den enkelte, trenger i så fall ikke bare være et resultat av egne valg, men kan også bli påvirket av valg som våre kolleger gjør. Holdninger og normer dannes på ulike nivåer i samfunnet. På jobben, i nabolaget og i omgangskretsen råder uskrevne regler for hva som er akseptabel adferd. Avviker man fra normen kan det få sosiale konsekvenser. Å være sykmeldt når man egentlig kunne utført sine arbeidsoppgaver oppleves oftest som stigmatiserende. De sosiale normene virker i så fall disiplinerende på vår atferd. Men dersom andelen sykmeldte på arbeidsplassen vokser eller er høy, vil den stigmatiserende effekten trolig reduseres. Holdningene kan endres. Dermed kan det bli mer sosialt akseptert å være sykmeldt, og økt sykefravær hos noen kan gi økt sykefravær hos andre gjennom betydningen av sosiale normer.

Analysen vår gjelder mannlige lønnstakere mellom 20 og 60 år. Resultatene viser at det er en klar positiv sammenheng mellom dine kollegers sykefravær og ditt eget sykefravær. Hvordan kan vi forklare det?

For det første, sykdom smitter naturligvis mellom kolleger. Kommer man på jobb med influensa er det stor sjanse for at en eller flere kolleger også blir smittet. Influensasesongen vil også føre til at mange kolleger er syke samtidig. Dette har ikke noe med normer og holdninger å gjøre. Vi finner da også at sykdommer som smitter ved dråper, som for eksempel influensa, bidrar til at du er mer sykmeldt med en smittsom sykdom dersom dine kolleger er mer sykmeldte med smittsomme sykdommer. Men dette forklarer kun en liten del av den sammenhengen vi finner mellom kolleger.

En annen mulighet er at dårlige arbeidsforhold, krevende og tungt arbeid påvirker både deg og dine kolleger. Dette kan føre til at mange kolleger er syke samtidig, men det vil ikke ha noe med sosial påvirkning mellom kolleger å gjøre. Det er ikke trivielt å kontrollere for «krevende arbeidsforhold». Vi betrakter muskel- og skjelettlidelser som slitasjelidelser. Dermed kan vi til en viss grad ta høyde for at krevende arbeidsforhold i bedriften har betydning for sykefraværet. Slitasjelidelser er riktig nok viktig for å forklare sykefraværet i den forstand at en stor andel av fraværet skyldes disse lidelsene. Men du blir faktisk ikke mer fraværende når mange av dine kolleger er syke med slitasjelidelser. Derfor vil heller ikke krevende arbeidsforhold alene forklare hvorfor vi finner at du er mer syk når dine kolleger er mer syke.

Smitter holdningene mellom aldersgrupper? Dersom det er stor aldersforskjell mellom kolleger kan det reflektere ulike roller og ansvar, og dermed vil også påvirkningen være annerledes. Yngre arbeidstakere kan tenkes å etterligne praksisen blant sine eldre kolleger. Dette finner vi også støtte for i våre analyser. Økt sykefravær blant eldre kolleger, fører til økt sykefravær hos yngre arbeidstakere. Selv om eldre arbeidstakere ofte har lengre ansiennitet i bedriften, så gjelder dette ikke alltid siden både yngre og eldre arbeidstakere kan bytte arbeidsplass. Når vi studerer nyansatte ser vi at de i liten grad påvirkes av sine kolleger, dvs. det tar tid for ansatte å lære seg normene. Vi finner tilsvarende ingen klare tendenser til at unge kolleger påvirker eldre arbeidstakere på samme måte. Siden eldre arbeidstakere må antas å ha dårligere helse enn yngre arbeidstakere, skulle økt belastning hos eldre slå ut i høyere fravær for dem. Dette ser vi ikke, noe som indikerer at økt arbeidsbelastning som følge av andres fravær ikke er viktig for ditt fravær.

Skyldes din økte fraværstendens når kollegene dine blir borte at dere «skulker sammen» eller vil tilbringe fritid sammen? Nei, overhodet ikke! Stort sett så er du syk på forskjellige tidspunkter på året. Faktum er at når mange av dine kolleger er borte samtidig, så vil du ha større tilbøyelighet til å møte på jobb, dvs. ansatte tar ansvar for å få gjort jobben.

Våre resultater viser også at styrken på sammenhengene blir sterkere når vi betrakter kolleger som bor i nærheten av hverandre. Kolleger som bor i nærheten av hverandre kan ha en del sosiale kontaktflater for eksempel gjennom barn, og de har også mulighet til å observere hverandres adferd i større grad enn kolleger som bor langt fra hverandre. Dette gir støtte til teorier som fokuserer på rettferdighetsbetraktninger og uformell bytte-atferd (sistnevnte kalles gjerne resiprositet i faglitteraturen). Dersom du i ditt nabolag ser at en eller flere av dine kolleger har et urettmessig høyt fravær, kan det påvirke dine egne holdninger til fravær. Du vil «gjengjelde» ved selv å bli mer borte fra jobben.

Hovedresultatet fra vår undersøkelse er at dersom dine kolleger er sykmeldt en ekstra dag i året i gjennomsnitt, vil ditt sykefravær øke med en kvart dag, noe vi mener er en betydelig effekt. Dette er tilsynelatende «triste» resultater, men for bedriftene og arbeidstakerne kan våre resultater faktisk være potensielt gode nyheter. Husk at de sosiale normene kan gå i begge retninger. Vi kan påvirke hverandre både til høyere og lavere sykefravær. Våre resultater indikerer også at effekten ikke er symmetrisk. Den sosiale norm-effekten er sterkere i retning av lavere sykefravær enn høyere sykefravær. Det betyr at den enkeltes sykefravær blir lettere påvirket av holdninger i retning lavere sykefravær enn i retning høyere sykefravær.

Våre resultater gir derfor støtte til en hypotese om at tiltak fra myndighetene og/eller partene i arbeidslivet som har til hensikt å redusere sykefraværet, kan gjennom den sosiale normeffekten virke som en forsterker på tiltak. Utfallet kan være en solid reduksjon i sykefraværet utover den direkte effekten som tiltaket har på den enkelte arbeidstaker. En rekke bedrifter rapporterer om enkelttiltak som får overraskende stor betydning for sykefraværet. Diskusjonen omkring arbeidsmoral er vanskelig og viktig. Vår forskning kan ikke gi noe godt svar på om arbeidsmoralen er redusert, og om det i så fall påvirker vårt sykefravær. Vi kan imidlertid konkludere med at normer og holdninger blant arbeidstakerne helt klart har betydning for sykefraværet. Det er altså ikke bare sykdom som smitter, også holdningen til sykdom og sykefravær «smitter».

(Artikkelen sto på trykk i LO-Aktuelt nr. 15/2011)

29.09.2011
14:47
16.12.2013 17:09Mest lest

De nye pensjonene er klare. Etterbetaling kommer på ulike tidspunkter i mai og juni.

De nye pensjonene er klare. Etterbetaling kommer på ulike tidspunkter i mai og juni.

Hanna Skotheim

Trygdene øker fra 1. mai. Se når den blir etterbetalt

Pensjonistforbundets leder Jan Davidsen

Pensjonistforbundets leder Jan Davidsen

Jan-Erik Østlie

Jan Davidsen hadde håpet på mer til minstepensjonistene: Slik blir den nye pensjonen

KJEMPER: Anna Maria Magnusson har lenge kjempet for å få en lønn som hun kan forsørge familien med mens hun er lærling i anleggsgartnerfaget. Hun mener lønna er for dårlig for voksenlærlinger.

KJEMPER: Anna Maria Magnusson har lenge kjempet for å få en lønn som hun kan forsørge familien med mens hun er lærling i anleggsgartnerfaget. Hun mener lønna er for dårlig for voksenlærlinger.

Ole Palmstrøm

Anna (27) fikk 0 kroner i lærlinglønn: – Jeg har fått låne penger av mamma siden september i fjor

KONSUM: Tusener på hjemmekontor har økt sitt alkoholkonsum. Mest økning er blant godt utdannede og barneforeldre.

KONSUM: Tusener på hjemmekontor har økt sitt alkoholkonsum. Mest økning er blant godt utdannede og barneforeldre.

Eirik Dahl Viggen

«Hanne» så at kollegaen var beruset på Teams: – Det er ufattelig hvor lenge man kan gå slik i en statlig jobb

Elizabeth (19) har bodd i fosterhjem hos Tone Granaas siden hun var 17 år.

Elizabeth (19) har bodd i fosterhjem hos Tone Granaas siden hun var 17 år.

Anne Myklebust Odland

Tone kaller Elizabeth for datter, men vegrer seg for å bli fostermor en gang til

SJÅFÆR: Rebecca Husom (22) er Norges yngste yrkessjåfør, og anbefaler varmt å velge denne veien.

SJÅFÆR: Rebecca Husom (22) er Norges yngste yrkessjåfør, og anbefaler varmt å velge denne veien.

Alf Ragnar Olsen

Rebecca (22) er en av Norges yngste yrkessjåfører

Oljearbeider Øyvind Akselsen møter sin tidligere arbeidsgiver i retten. Utfallet av rettsaken kan få konsekvenser for mange oljearbeidere som i perioder jobber fra skip.

Oljearbeider Øyvind Akselsen møter sin tidligere arbeidsgiver i retten. Utfallet av rettsaken kan få konsekvenser for mange oljearbeidere som i perioder jobber fra skip.

Jan Kåre Ness

Øyvind går til sak for å få betalt overtid: – Burde ikke vært tema i 2022

– Lene begynte å tulle med meg på et seminar, minnes Ulrikke (t.v.) om de første tegnene til at det var noe mer mellom dem. Så kasta kollegaene seg på og sendte et bilde av at de stod sammen og skrev: «Planlegger fremtiden sammen». Nå er de tidligere kollegaene snart gift.

– Lene begynte å tulle med meg på et seminar, minnes Ulrikke (t.v.) om de første tegnene til at det var noe mer mellom dem. Så kasta kollegaene seg på og sendte et bilde av at de stod sammen og skrev: «Planlegger fremtiden sammen». Nå er de tidligere kollegaene snart gift.

Hanna Skotheim

Lene mente det var en privatsak da hun forelsket seg i Ulrikke på jobb. Flere er uenig med henne

Per Flakstad

Disse blir tatt ut hvis det blir kommunestreik 24. mai

Du har plikt til å ta ferie. Nå nærmer det seg sommer og et avbrekk fra jobb.

Du har plikt til å ta ferie. Nå nærmer det seg sommer og et avbrekk fra jobb.

Colourbox

Kan arbeidsgiver bestemme når jeg skal ha sommerferie? 10 spørsmål og svar

Enigheten i Landsoverenskomsten for elektrofag (LOK) har ei økonomisk ramme på 3,7 prosent. (Arkivfoto)

Enigheten i Landsoverenskomsten for elektrofag (LOK) har ei økonomisk ramme på 3,7 prosent. (Arkivfoto)

Erlend Angelo

Den nye elektrikerlønna: 8,99 mer i timen og bedre betingelser for arbeidsreiser

Annkarin mener hun og andre med 16 års ansiennitet burde tjent 20.000 kroner mer i året.

Annkarin mener hun og andre med 16 års ansiennitet burde tjent 20.000 kroner mer i året.

Simen Aker Grimsrud

Da vernepleier Annkarin sjekket tilleggene for ansiennitet, ble hun overrasket: – Det føles feil

Først i fjor ble Katrine tilkjent 1,67 millioner. Nå vil hun hjelpe andre.

Først i fjor ble Katrine tilkjent 1,67 millioner. Nå vil hun hjelpe andre.

Per Flakstad

Katrine ble slått ned på jobb. Så startet en 13 år lang kamp mot Nav

Ole Palmstrøm

Lisa ble slått ned av en medelev som skrek «jævla neger». Først da grep de voksne inn

SJOKK: A-krimsamarbeidet i Møre og Romsdal avdekte sjokkerande lønns- og arbeidsvilkår hos underleverandørar på Vard Søviknes. No har verftet tatt grep, forsikrar verftsdirektør Arnt Inge Gjerde, klubbleiar Rune Torsvik og tillitsvald Kristian Ertresvåg i Fellesforbundet.

SJOKK: A-krimsamarbeidet i Møre og Romsdal avdekte sjokkerande lønns- og arbeidsvilkår hos underleverandørar på Vard Søviknes. No har verftet tatt grep, forsikrar verftsdirektør Arnt Inge Gjerde, klubbleiar Rune Torsvik og tillitsvald Kristian Ertresvåg i Fellesforbundet.

Tormod Ytrehus

Rumenarar jobba for 30 kroner timen hos underleverandør: – Vi mista kontrollen

ERFAREN:  – Få deg fast jobb og bli medlem av en fagforening, råder det fortsatt stolte medlemmet av Handel og Kontor.

ERFAREN: – Få deg fast jobb og bli medlem av en fagforening, råder det fortsatt stolte medlemmet av Handel og Kontor.

Brian Cliff Olguin

Torbjørn (92) har vært fagorganisert i snart 70 år. Her er hans beste råd

PRESTASJONEN AVGJØR: Marte Rian Aarnes har levd på lønn og provisjon i hele sitt yrkesaktive liv. Her sammen med sønnen Oskar (12).

PRESTASJONEN AVGJØR: Marte Rian Aarnes har levd på lønn og provisjon i hele sitt yrkesaktive liv. Her sammen med sønnen Oskar (12).

Ylva Seiff Berge

Martes årslønn er 500.000 kroner. Men med en ekstra innsats kan hun tjene langt mer

Tor Arne Johansen, konserntillitsvalgt i Tine.

Tor Arne Johansen, konserntillitsvalgt i Tine.

Erlend Angelo

Konserntillitsvalgt reagerer kraftig på hvordan Tine uttalte seg etter at de tapte i tingretten

North Sea Link kom i drift på høsten i fjor. Her jobbes det med å legge kabelen.

North Sea Link kom i drift på høsten i fjor. Her jobbes det med å legge kabelen.

Statnett

Ny analyse: Strømprisene skyldes kraftkablene til utlandet

KLARE FOR KAMP: Vidar Martin Hasle Jensen og Lars Martin Mediaas i NTL Kommunal- og distriktsdepartementet er klare for å gå i streik om ikke kravene fra LO Stat blir møtt hos Riksmekleren.

KLARE FOR KAMP: Vidar Martin Hasle Jensen og Lars Martin Mediaas i NTL Kommunal- og distriktsdepartementet er klare for å gå i streik om ikke kravene fra LO Stat blir møtt hos Riksmekleren.

Eirik Dahl Viggen

Statsansatte venter på meklinga: – Vi er streikeklare


Flere saker