JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Ikke totalavhold, men mot rus

AEF er arbeiderbevegelsens eneste edruskapsorganisasjon og arbeider en fornuftig ruspolitikk og en edruelig livsstil. Hovedoppgaven er å drive forebyggende arbeid, særlig med vekt på å motvirke at barn og unge havner i rusproblemer.10.12.2012
10:53
16.12.2013 21:13

Arbeiderbevegelsens Rus- og Sosialpolitiske Forbund (AEF) avholdt landsmøte i juni hvor blant annet fire manifester ble vedtatt. De handler om barn som pårørende, ja til et trygt og positivt uteliv, eldre og rus og hvordan komme tilbake til livet. Forskning viser at vel 90 000 personer i Norge er avhengige av alkohol. Oftest er det far som er avhengig, men også antallet kvinnelige alkoholavhengige er økende. Her er det viktig å skille mellom bruk, misbruk og avhengighet. Antall stoffavhengige er anslått til å være mellom 11-15?000. Dette underbygger at det er mange barn og unge som lever i hjem med rusproblematikk, de er å anse som pårørende.

AEF driver tiltaket «Barn og unge» som er pedagogiske støttegrupper for barn og unge fra rusbelastede hjem. Det er i dag grupper i Oslo, Stavanger og Sandefjord. Vi ønsker å jobbe for at fler geografiske områder i landet vårt skal få dette tilbudet.

«Barn og Unge» har et utstrakt samarbeid med andre frivillige organisasjoner om tiltak for denne gruppa, og det ønsker vi å forsterke fremover. Vi vil politisk arbeide for at ettervernstilbudet etter behandling må inneholde tiltak for familie og barn slik at også de får utvikle sitt nye rusfrie liv.

Helt siden 1932, da ildsjelen Martin Tranmæl var en av forkjemperne for Arbeidernes Avholdsforbund (senere Edruskapsforbund), har AEF engasjert seg og jobbet aktivt for en fornuftig ruspolitikk, og slik vil AEF fortsette.

Forbundet arbeider for forebygging og en reduksjon av skadene og problemene som følger av alkohol og andre rusmidler. Vi ser sammenhengen mellom rus og vold i voldsbølgen som gjør utelivet utrygt og lite trivelig. Derfor er det viktig å være engasjert i dagsaktuelle sosialpolitiske saker. AEF ser det som sin oppgave å delta i holdningsskapende arbeid gjennom å informere om virksomheten. En viktig sak for oss er at ulike områder av dagliglivet skal erklæres som rusfrie soner, spesielt gjelder dette barn og unge, graviditet, arbeidslivet, trafikken, sjøen og idrettsarrangement.

AEF foreslår etter mønster fra «Ansvarlig alkoholservering» i Sverige, at det nye innsatsområdet til Helsedirektoratet – Ansvarlig alkoholhåndtering – følger den svenske modellen med en tredagers utdanning for minimum en tredjedel av de ansatte i hver restaurant som serverer alkohol. Innholdet i denne utdanningen skal være kunnskap om alkoholens medisinske effekter, alkoholloven, alkoholrelatert vold, konflikthåndtering og avsluttes med en skriftlig prøve. Det bør organiseres et samarbeid mellom politi, kommune og utelivsbransjen.

Kontroller bør utføres etter klokken 23.00 og antall kontroller bør minst ha et omfang på 20 prosent av alle utesteder i løpet av et år. AEF ønsker at kontrollene skal utføres av kommunen og politiet i fellesskap, og av politi alene.

Vi vil støtte opp om natteravnene, støtte opp om mer synlig politi og øke bevisstheten på rus og vold med holdningskampanjer. Vi vil også støtte Helsedirektoratets kampanje for hvite uker og lignende kampanjer. Slike kampanjer retter søkelyset på jobbrelatert rus og skaper en bevisstgjøring og refleksjon over eget alkoholkonsum blant den menige innbygger.

Den eldre andelen av befolkningen øker i Norge, hver 5. nordmann vil om et par tiår være over 65 år. Antallet ventes å stige til hver 4. nordmann i 2050. Økningen skyldes forlenget levealder. Barna som ble født rett etter 2. verdenskrig benevnes som født under en «babyboom», og er nå blitt pensjonister. De har et annet levesett enn tidligere generasjoner, og har et mer liberalt alkoholsyn enn sine foreldre. Det er grunn til å tro at antall risikokonsumenter vil øke blant den eldre befolkningen i framtida.

Sammenlignet med yngre mennesker er det mangel på data som beskriver eldres alkoholbruk, alkoholrelaterte skader og hvilke effektive forebyggende tiltak som best egner seg for eldre mennesker over 65 år.

Alkohol er i dag mer tilgjengelig enn tidligere. De eldre har bedre økonomi, arbeider og lever lenger enn for noen tiår tilbake. Pensjonisttilværelsen vil for mange være en overgang til mer frihet, fritid og rekreasjon med muligheter for reiser og tid med venner og familie. Den vil også for mange bety et tap av rutiner i hverdagen, sosial isolasjon og ensomhet.

Det norske drikkekonsumet er etter 1969 nesten blitt fordoblet. I dag er færre eldre avholdende enn på 80-tallet, mens flere eldre over 65 år drikker mer ukentlig enn på slutten av 90-tallet. Forbruket reduseres med alderen, men det drikkes også alkohol blant de eldste i alderen 80 til 84 år.

Norske undersøkelser viser størst økning i forbruk blant middelaldrene kvinner og menn over 50 år, som nesten har doblet sin alkoholbruk de siste tiårene. Kvinner i alderen 50 til 70 år drikker mer enn kvinner i 30-40 års alderen.

Personer over 65 år står for det høyeste forbruket av både reseptfrie og reseptpliktige legemidler. Eldre over 70 år bruker mange ulike typer legemidler.

AEF krever at det må forskes for å finne data som klart beskriver eldres alkoholbruk, alkoholrelaterte skader og hvilke effektive forebyggende tiltak som best egner seg for eldre mennesker over 65 år.

Fastlegene må bli mer aktive i kartlegging av sine eldre pasienter og kjenne til konsekvensene av samtidig bruk av alkohol og legemidler. De eldres alkoholbruk må komme på den politiske agendaen for å minske skader og helseproblem, og de eldres helse må i framtida inkluderes i det nasjonale og kommunale planverket.

AEF ønsker å hjelpe rusavhengige tilbake til livet. De bør få et behandlingstilbud så snart de er motivert for det, og behandlingskjeden må være helhetlig og sammenhengende. Målsettingen må være et liv uten rusmidler, og med forbedret livskvalitet.

En rusavhengig skal ikke måtte kartlegges og utredes i flere måneder, opptil et år, for å finne ut om personen faktisk er rusavhengig. Ingen ber om behandling hvis de ikke trenger det. Rusavhengige som ikke vil eller kan gjøre noe med problemet sitt må få et omsorgstilbud.

AEF krever gode lavterskel-behandlingstilbud for rusavhengige, i tillegg må det være et mangfold med både korttids- og langtidsbehandling. Behandling må alltid etterfølges av et ettervern, og hjelp til en ordnet livssituasjon i form av bolig, utdanning eller arbeid.

(Artikkelen sto på trykk i LO-Aktuelt nr. 20/2012)

Stiftet i 1932 under navnet Arbeidernes Edruskapsforbund

Tok nåværende navn i 2008

Arbeider for en edruelig livsstil, ikke totalavhold

Driver organisasjonen med 1,4 faste stillinger

Aktiviteten rundt om i landet drives av frivillige

I underkant av 1?000 individuelle medlemmer

Mellom 50 0g 60 kollektive medlemmer, fagforeninger og partilag

Får full driftsstøtte fra Helsedirektoratet

LO-kongressen og forbundenes landsmøter bevilger mindre beløp til organisasjonen

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
10.12.2012
10:53
16.12.2013 21:13Mest lest

Alf Jørgen Schnell og Ninthu Paramlingam i kollektivet Reduser Husleia mener mange lever i uverdige boforhold på leiemarkedet. Bildet innfelt er hentet fra annonsen det et kott med skyvedører tilbys for 6.200 kroner måneden.

Alf Jørgen Schnell og Ninthu Paramlingam i kollektivet Reduser Husleia mener mange lever i uverdige boforhold på leiemarkedet. Bildet innfelt er hentet fra annonsen det et kott med skyvedører tilbys for 6.200 kroner måneden.

Ida Bing og husleie.no

Dette «klesskapet» ble leid ut for 6.200 kroner i måneden: – Leiemarkedet blir bare verre og verre

STENGT: Klokka 12 lørdag formiddag stengte butikkene i Oslo og ni nabokommuner. Dagligvarebutikker og apotek er det eneste unntaket.

STENGT: Klokka 12 lørdag formiddag stengte butikkene i Oslo og ni nabokommuner. Dagligvarebutikker og apotek er det eneste unntaket.

Lene Svenning

Nytt korona-sjokk: Tusenvis av ansatte i varehandelen på Østlandet står i fare for å bli permittert

SAKSØKER: Hege Berit Østgård er blant de 231 Industri Energi-medlemmene som går til gruppesøksmål mot Aker BP.

SAKSØKER: Hege Berit Østgård er blant de 231 Industri Energi-medlemmene som går til gruppesøksmål mot Aker BP.

Jan Inge Haga

Hege Berit fikk hakeslepp da bedriften ville fjerne sluttpakken: – Respektløst overfor oss ansatte

SYKEMELDT: Da kollegaene ble permittert stoppet også bedriften å betale sin del av sykelønna til Frank Robert Neerland.

SYKEMELDT: Da kollegaene ble permittert stoppet også bedriften å betale sin del av sykelønna til Frank Robert Neerland.

Aina Fladset

Frank Robert ble fratatt sykelønn da bedriften permitterte ansatte: – Overraskende

RÅD: Meld deg inn i ei fagforeining, sjekk dokumentasjonen, ikkje ver redd for å stille spørsmål og frem lønnskrav så tidleg som mogleg. Det er råda frå Monica Hanssen og organisasjonsarbeidar Knut Skåle i Fellesforbundet.

RÅD: Meld deg inn i ei fagforeining, sjekk dokumentasjonen, ikkje ver redd for å stille spørsmål og frem lønnskrav så tidleg som mogleg. Det er råda frå Monica Hanssen og organisasjonsarbeidar Knut Skåle i Fellesforbundet.

Tormod Ytrehus

Sjåfør Monica får etterbetalt 82.000 kroner: – Det er ikke gøy å gå til sak, men det skal være lov å være syk

Erik Knudsen er fortvilet over beskjeden han fikk fra kommunen rett før jul.

Erik Knudsen er fortvilet over beskjeden han fikk fra kommunen rett før jul.

Amanda Iversen Orlich/Dagsavisen

Erik mister 9.000 kroner i støtte og kan havne på gata

Håvard Sæbø

Arbeidstilsynet sladder lønna på underbetalte arbeidere. Nå må Røe Isaksen svare på hvorfor

Kjersti Stenseng

Kjersti Stenseng

Jan-Erik Østlie

Arbeiderpartiet har mistet over 5.000 medlemmer

Forbundsleder i Fellesforbundet, Jørn Eggum.

Forbundsleder i Fellesforbundet, Jørn Eggum.

Jan-Erik Østlie

Regjeringens nye veiselskap kan bli lagt ned. Fire LO-forbund mener det holder med Statens vegvesen

STENGES: Kjøpesentrene i nye 15 kommuner på Østlandet holder stengt fra og med mandag.

STENGES: Kjøpesentrene i nye 15 kommuner på Østlandet holder stengt fra og med mandag.

Erlend Angelo

Permitteringer i vente i ytterligere 15 kommuner: – Det er dramatisk å stenge ned kjøpesentrene

Tormod Ytrehus

Klubbleder Adrian fikk sparken. Nå får han penger fra LO for å ha noe å leve av fram til rettssaken starter

Afaransis Yassin (28) har ingen mulighet til å få økonomisk støtte fra familiemedlemmer. Da blir det nesten umulig å komme inn på boligmarkedet, mener hun.

Afaransis Yassin (28) har ingen mulighet til å få økonomisk støtte fra familiemedlemmer. Da blir det nesten umulig å komme inn på boligmarkedet, mener hun.

Ida Bing

Afaransis (28) får ikke økonomisk hjelp hjemmefra: – Jeg er sjanseløs på boligmarkedet

Meieriansatte får 50 øre i generelt tillegg fra 1. mai i år. Enigheten i lønnsoppgjøret omfatter rundt 2.500 NNN-medlemmer.

Meieriansatte får 50 øre i generelt tillegg fra 1. mai i år. Enigheten i lønnsoppgjøret omfatter rundt 2.500 NNN-medlemmer.

Jan-Erik Østlie

Meieriansatte får ny lønn: Her er resultatet

Erlend Wiborg (Frp) er leder av arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget

Erlend Wiborg (Frp) er leder av arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget

Sissel M. Rasmussen

Frp ville ikke være med på å forlenge AAP-perioden

Debatt

LO og forbundene våkne opp av dvalen og svinge pisken slik at tillitsvalgte og medlemmer våkner opp?, spør Arne Eide.

LO og forbundene våkne opp av dvalen og svinge pisken slik at tillitsvalgte og medlemmer våkner opp?, spør Arne Eide.

Jan-Erik Østlie

«Har LO vendt Arbeiderpartiet ryggen?»

Koronapandemien har bokstavelig talt kostet både helsedirektør Bjørn Guldvog og FHI-direktør Camilla Stoltenberg dyrt, i form av titusenvis av overtidstimer til både ledere og øvrige ansatte. Den regningen må også helseminister Bent Høie (her på skjermen bak) forholde seg til.

Koronapandemien har bokstavelig talt kostet både helsedirektør Bjørn Guldvog og FHI-direktør Camilla Stoltenberg dyrt, i form av titusenvis av overtidstimer til både ledere og øvrige ansatte. Den regningen må også helseminister Bent Høie (her på skjermen bak) forholde seg til.

Lise Åserud / NTB

FHI-ansatte jobbet over 300 timer overtid i 2020 – ledere fikk millioner i kompensasjon

Kronikk

De polske arbeiderne nektet å være servile da de ble advart mot å «bite hånda som matet dem». Jeg har dessverre ingen slike forventninger til Høyre, skriver Jonas Bals.

De polske arbeiderne nektet å være servile da de ble advart mot å «bite hånda som matet dem». Jeg har dessverre ingen slike forventninger til Høyre, skriver Jonas Bals.

Tormod Ytrehus

«Laksemilliardæren betaler Høyres valgkamp, men ikke lønn til sine polske ansatte»

Kommentar

Erna Solberg sa selv fra Stortingets talerstol at hun vet at krisen slår skjevt ut, skriver Tirild Rustand Halvorsen. (Arkivfoto)

Erna Solberg sa selv fra Stortingets talerstol at hun vet at krisen slår skjevt ut, skriver Tirild Rustand Halvorsen. (Arkivfoto)

Jan-Erik Østlie

«Regjeringen snakker som om deres egen kompensasjonsordning er perfekt. Det er den ikke»

Bent Høie

Bent Høie

Leif Martin Kirknes

Skjenkereglene endres: – For tidlig, mener Bent Høie

BESKYTTER ARBEIDSPLASSER: Rune Mjelde (til venstre), hovedtillitsvalgt i Store Norske, og Svein Jonny Albrigtsen, leder av LO Svalbard, mener at det fortsatt kan hentes ut kull fra Gruve 7 på Svalbard selv om kullkraftverket i Longyearbyen legges ned.

BESKYTTER ARBEIDSPLASSER: Rune Mjelde (til venstre), hovedtillitsvalgt i Store Norske, og Svein Jonny Albrigtsen, leder av LO Svalbard, mener at det fortsatt kan hentes ut kull fra Gruve 7 på Svalbard selv om kullkraftverket i Longyearbyen legges ned.

Katharina Dale Håkonsen

Rune og Svein Jonny kjemper for arbeidsplassene i den siste norske kullgruva på Svalbard


Flere saker