JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Ikke totalavhold, men mot rus

AEF er arbeiderbevegelsens eneste edruskapsorganisasjon og arbeider en fornuftig ruspolitikk og en edruelig livsstil. Hovedoppgaven er å drive forebyggende arbeid, særlig med vekt på å motvirke at barn og unge havner i rusproblemer.10.12.2012
10:53
16.12.2013 21:13

Arbeiderbevegelsens Rus- og Sosialpolitiske Forbund (AEF) avholdt landsmøte i juni hvor blant annet fire manifester ble vedtatt. De handler om barn som pårørende, ja til et trygt og positivt uteliv, eldre og rus og hvordan komme tilbake til livet. Forskning viser at vel 90 000 personer i Norge er avhengige av alkohol. Oftest er det far som er avhengig, men også antallet kvinnelige alkoholavhengige er økende. Her er det viktig å skille mellom bruk, misbruk og avhengighet. Antall stoffavhengige er anslått til å være mellom 11-15?000. Dette underbygger at det er mange barn og unge som lever i hjem med rusproblematikk, de er å anse som pårørende.

AEF driver tiltaket «Barn og unge» som er pedagogiske støttegrupper for barn og unge fra rusbelastede hjem. Det er i dag grupper i Oslo, Stavanger og Sandefjord. Vi ønsker å jobbe for at fler geografiske områder i landet vårt skal få dette tilbudet.

«Barn og Unge» har et utstrakt samarbeid med andre frivillige organisasjoner om tiltak for denne gruppa, og det ønsker vi å forsterke fremover. Vi vil politisk arbeide for at ettervernstilbudet etter behandling må inneholde tiltak for familie og barn slik at også de får utvikle sitt nye rusfrie liv.

Helt siden 1932, da ildsjelen Martin Tranmæl var en av forkjemperne for Arbeidernes Avholdsforbund (senere Edruskapsforbund), har AEF engasjert seg og jobbet aktivt for en fornuftig ruspolitikk, og slik vil AEF fortsette.

Forbundet arbeider for forebygging og en reduksjon av skadene og problemene som følger av alkohol og andre rusmidler. Vi ser sammenhengen mellom rus og vold i voldsbølgen som gjør utelivet utrygt og lite trivelig. Derfor er det viktig å være engasjert i dagsaktuelle sosialpolitiske saker. AEF ser det som sin oppgave å delta i holdningsskapende arbeid gjennom å informere om virksomheten. En viktig sak for oss er at ulike områder av dagliglivet skal erklæres som rusfrie soner, spesielt gjelder dette barn og unge, graviditet, arbeidslivet, trafikken, sjøen og idrettsarrangement.

AEF foreslår etter mønster fra «Ansvarlig alkoholservering» i Sverige, at det nye innsatsområdet til Helsedirektoratet – Ansvarlig alkoholhåndtering – følger den svenske modellen med en tredagers utdanning for minimum en tredjedel av de ansatte i hver restaurant som serverer alkohol. Innholdet i denne utdanningen skal være kunnskap om alkoholens medisinske effekter, alkoholloven, alkoholrelatert vold, konflikthåndtering og avsluttes med en skriftlig prøve. Det bør organiseres et samarbeid mellom politi, kommune og utelivsbransjen.

Kontroller bør utføres etter klokken 23.00 og antall kontroller bør minst ha et omfang på 20 prosent av alle utesteder i løpet av et år. AEF ønsker at kontrollene skal utføres av kommunen og politiet i fellesskap, og av politi alene.

Vi vil støtte opp om natteravnene, støtte opp om mer synlig politi og øke bevisstheten på rus og vold med holdningskampanjer. Vi vil også støtte Helsedirektoratets kampanje for hvite uker og lignende kampanjer. Slike kampanjer retter søkelyset på jobbrelatert rus og skaper en bevisstgjøring og refleksjon over eget alkoholkonsum blant den menige innbygger.

Den eldre andelen av befolkningen øker i Norge, hver 5. nordmann vil om et par tiår være over 65 år. Antallet ventes å stige til hver 4. nordmann i 2050. Økningen skyldes forlenget levealder. Barna som ble født rett etter 2. verdenskrig benevnes som født under en «babyboom», og er nå blitt pensjonister. De har et annet levesett enn tidligere generasjoner, og har et mer liberalt alkoholsyn enn sine foreldre. Det er grunn til å tro at antall risikokonsumenter vil øke blant den eldre befolkningen i framtida.

Sammenlignet med yngre mennesker er det mangel på data som beskriver eldres alkoholbruk, alkoholrelaterte skader og hvilke effektive forebyggende tiltak som best egner seg for eldre mennesker over 65 år.

Alkohol er i dag mer tilgjengelig enn tidligere. De eldre har bedre økonomi, arbeider og lever lenger enn for noen tiår tilbake. Pensjonisttilværelsen vil for mange være en overgang til mer frihet, fritid og rekreasjon med muligheter for reiser og tid med venner og familie. Den vil også for mange bety et tap av rutiner i hverdagen, sosial isolasjon og ensomhet.

Det norske drikkekonsumet er etter 1969 nesten blitt fordoblet. I dag er færre eldre avholdende enn på 80-tallet, mens flere eldre over 65 år drikker mer ukentlig enn på slutten av 90-tallet. Forbruket reduseres med alderen, men det drikkes også alkohol blant de eldste i alderen 80 til 84 år.

Norske undersøkelser viser størst økning i forbruk blant middelaldrene kvinner og menn over 50 år, som nesten har doblet sin alkoholbruk de siste tiårene. Kvinner i alderen 50 til 70 år drikker mer enn kvinner i 30-40 års alderen.

Personer over 65 år står for det høyeste forbruket av både reseptfrie og reseptpliktige legemidler. Eldre over 70 år bruker mange ulike typer legemidler.

AEF krever at det må forskes for å finne data som klart beskriver eldres alkoholbruk, alkoholrelaterte skader og hvilke effektive forebyggende tiltak som best egner seg for eldre mennesker over 65 år.

Fastlegene må bli mer aktive i kartlegging av sine eldre pasienter og kjenne til konsekvensene av samtidig bruk av alkohol og legemidler. De eldres alkoholbruk må komme på den politiske agendaen for å minske skader og helseproblem, og de eldres helse må i framtida inkluderes i det nasjonale og kommunale planverket.

AEF ønsker å hjelpe rusavhengige tilbake til livet. De bør få et behandlingstilbud så snart de er motivert for det, og behandlingskjeden må være helhetlig og sammenhengende. Målsettingen må være et liv uten rusmidler, og med forbedret livskvalitet.

En rusavhengig skal ikke måtte kartlegges og utredes i flere måneder, opptil et år, for å finne ut om personen faktisk er rusavhengig. Ingen ber om behandling hvis de ikke trenger det. Rusavhengige som ikke vil eller kan gjøre noe med problemet sitt må få et omsorgstilbud.

AEF krever gode lavterskel-behandlingstilbud for rusavhengige, i tillegg må det være et mangfold med både korttids- og langtidsbehandling. Behandling må alltid etterfølges av et ettervern, og hjelp til en ordnet livssituasjon i form av bolig, utdanning eller arbeid.

(Artikkelen sto på trykk i LO-Aktuelt nr. 20/2012)

Stiftet i 1932 under navnet Arbeidernes Edruskapsforbund

Tok nåværende navn i 2008

Arbeider for en edruelig livsstil, ikke totalavhold

Driver organisasjonen med 1,4 faste stillinger

Aktiviteten rundt om i landet drives av frivillige

I underkant av 1?000 individuelle medlemmer

Mellom 50 0g 60 kollektive medlemmer, fagforeninger og partilag

Får full driftsstøtte fra Helsedirektoratet

LO-kongressen og forbundenes landsmøter bevilger mindre beløp til organisasjonen

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
10.12.2012
10:53
16.12.2013 21:13Mest lest

TAPER: Sjømannen Anna Ruud er permittert fra Color Line. Hun taper penger hvis hun jobber under permisjonen.

TAPER: Sjømannen Anna Ruud er permittert fra Color Line. Hun taper penger hvis hun jobber under permisjonen.

Asle Rowe

Anna risikerer å tape 14.730 kroner i måneden hvis hun jobber

URETT: Erik Schjøtt-Waaler (43) sa opp en fast jobb i staten for å bli fosterfar. Nå undres han over de svake rettighetene fosterforeldre har.

URETT: Erik Schjøtt-Waaler (43) sa opp en fast jobb i staten for å bli fosterfar. Nå undres han over de svake rettighetene fosterforeldre har.

Eirik Dahl Viggen

Erik sa opp jobben og ble fosterfar på heltid. Så sa barnevernet opp kontrakten

Adecco tilbyr tømrere 50-timers uke, men trakk annonsen etter at FriFagbevegelse kontaktet dem.

Adecco tilbyr tømrere 50-timers uke, men trakk annonsen etter at FriFagbevegelse kontaktet dem.

Erlend Angelo, Magasinet for fagorganiserte

Adecco søker etter tømrere til 50 timers uke: Ulovlig og oppsiktsvekkende, sier LO-jurist

LØNNSØKNING: Oljearbeidere lander på heliporten på Sola etter å ha vært på jobb offshore. Nå får de lønnsøkning.

LØNNSØKNING: Oljearbeidere lander på heliporten på Sola etter å ha vært på jobb offshore. Nå får de lønnsøkning.

Arkivfoto: Jan Inge Haga

Dette er den nye lønna til oljearbeiderne

Med hjelp fra Nav får Pelle Haagensen arbeidserfaring, tarifflønn og referanse til å søke om lærlingplass og jobb senere.

Med hjelp fra Nav får Pelle Haagensen arbeidserfaring, tarifflønn og referanse til å søke om lærlingplass og jobb senere.

Yngvil Mortensen

Pelle (18) fikk ikke lærlingplass. Så kom det en gladmelding fra Nav

HVORFOR NÅ? Esther Mørk (f.v.) og Astri Elisabet Pestalozzi synes det er merkelig at departementet omorganiserer midti en pandemi når ansatte har sittet fra hverandre i et år.

HVORFOR NÅ? Esther Mørk (f.v.) og Astri Elisabet Pestalozzi synes det er merkelig at departementet omorganiserer midti en pandemi når ansatte har sittet fra hverandre i et år.

Katharina Dale Håkonsen

Nær 900 ansatte i forvaltningen av høyere utdanning skal omstilles før juli: – Det kom som en bombe

Det store spørsmålet er hvordan dette skal betales. LO og NHO har i utredningen ikke tatt mål av seg til å løse dette spørsmålet. (Arkivfoto)

Det store spørsmålet er hvordan dette skal betales. LO og NHO har i utredningen ikke tatt mål av seg til å løse dette spørsmålet. (Arkivfoto)

Håvard Sæbø

Mange flere kan få tidligpensjon, men hvem skal betale? Her er forslaget til endringene i AFP

MOTYTELSE: LO-leder Leif Haraldseth fikk spiren til AFP i 1988, som et resultatet av årets tariffoppgjør.

MOTYTELSE: LO-leder Leif Haraldseth fikk spiren til AFP i 1988, som et resultatet av årets tariffoppgjør.

Arbark

AFP-pensjonen er gull verdt for fagorganiserte. Her er historien bak

BEKYMRET: Daniel Walter er Handel og Kontors hovedtillitsvalgt i Obos. Han har aldri opplevd et så stort engasjement rundt en generalforsamling. Forslaget om å legge ned Obos skremmer ham og kollegene.

BEKYMRET: Daniel Walter er Handel og Kontors hovedtillitsvalgt i Obos. Han har aldri opplevd et så stort engasjement rundt en generalforsamling. Forslaget om å legge ned Obos skremmer ham og kollegene.

Brian Cliff Olguin

Obos-tillitsvalgt frykter for arbeidsplassene til 2.600 kolleger

SKREMMENDE UTVIKLING: Her på E18 gjennom Vestfold kjører lastebilsjåfør Håvard Gohli hver eneste uke. De siste ti årene har antallet utenlandske vogntog og semitrailere eksplodert.

SKREMMENDE UTVIKLING: Her på E18 gjennom Vestfold kjører lastebilsjåfør Håvard Gohli hver eneste uke. De siste ti årene har antallet utenlandske vogntog og semitrailere eksplodert.

Roy Ervin Solstad

Her kjører lastebilsjåfør Håvard (70) hver eneste uke. Nå slår han alarm om egen bransje

Forskerne Bitten Nordrik (t.v.) og Tereza Østbø Kuldova advarer arbeidstakere mot å delta i faktaundersøkelser i arbeidsgiveres regi.

Forskerne Bitten Nordrik (t.v.) og Tereza Østbø Kuldova advarer arbeidstakere mot å delta i faktaundersøkelser i arbeidsgiveres regi.

Benjamin Ward/OsloMet / Privat

To forskere advarer mot en voksende trend i arbeidslivet

En kvinne i 50-årene er avskjediget fra avdelingen ved Skjervum helse- og omsorgssenter fordi hun har brutt smittevernregler.

En kvinne i 50-årene er avskjediget fra avdelingen ved Skjervum helse- og omsorgssenter fordi hun har brutt smittevernregler.

Helge Rønning Birkelund

Fagforbundet vil ikke ta saken til medlem som fikk sparken for brudd på smittevernregler

Leif Martin Kirknes

Ropstad sier nei til Høyres nye skattekutt

Siv Jensen omkranset av journalister. Nå blir det stillere, for på helgens Frp-landsmøte takker hun av som Frp-leder.

Siv Jensen omkranset av journalister. Nå blir det stillere, for på helgens Frp-landsmøte takker hun av som Frp-leder.

Leif Martin Kirknes

Siv Jensen i avskjedsintervju: Dette angrer hun på

Efta-domstolen svarte onsdag på Høyesteretts spørsmål om Nav-saken.

Efta-domstolen svarte onsdag på Høyesteretts spørsmål om Nav-saken.

Hanna Skotheim

Nav-skandalen: Nordmenn i utlandet kan ha blitt nektet trygd helt tilbake til 1994

Håvard Sæbø

Halvparten av innleien hos Statsbygg var ulovlig

OPP I LØNN IGJEN: De ansatte i Spar Kjøp og andre butikker omfattet av Handeloverenskomsten mellom HK og NHO går opp i lønn for andre gang i år.

OPP I LØNN IGJEN: De ansatte i Spar Kjøp og andre butikker omfattet av Handeloverenskomsten mellom HK og NHO går opp i lønn for andre gang i år.

Martin Guttormsen Slørdal

Butikkansatte går opp i lønn for andre gang i år

TREKKES I TVIL: Jannike Arnesen kom seg om bord i båten «MS Torbjørn» og overlevde Utøya. Det er ikke lenge siden hun ble kalt en «massiv sperreballong for de virkelige ofrene» på den kontroversielle Facebook-siden Sørlandsnyhetene.

TREKKES I TVIL: Jannike Arnesen kom seg om bord i båten «MS Torbjørn» og overlevde Utøya. Det er ikke lenge siden hun ble kalt en «massiv sperreballong for de virkelige ofrene» på den kontroversielle Facebook-siden Sørlandsnyhetene.

Martin Guttormsen Slørdal

Netthets mot AUF-ere: Jannike får høre at hun skulle vært drept på Utøya

Bjørnar Moxnes (Rødt), Une Aina Bastholm (MDG) og Audun Lysbakken (SV).

Bjørnar Moxnes (Rødt), Une Aina Bastholm (MDG) og Audun Lysbakken (SV).

Stortinget

Rødt og MDG kan få LO-støtte

SEKRETARIATET: Rashid Nawaz sørger for at det blir servert kaffe til folket under møtene i sekretariatssalen i Folkets Hus.

SEKRETARIATET: Rashid Nawaz sørger for at det blir servert kaffe til folket under møtene i sekretariatssalen i Folkets Hus.

Sissel M. Rasmussen

Rashid startet som renholder i 1999. Nå er han «bydelsordfører» for 33.000 innbyggere


Flere saker