JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Ikke totalavhold, men mot rus

AEF er arbeiderbevegelsens eneste edruskapsorganisasjon og arbeider en fornuftig ruspolitikk og en edruelig livsstil. Hovedoppgaven er å drive forebyggende arbeid, særlig med vekt på å motvirke at barn og unge havner i rusproblemer.10.12.2012
10:53
16.12.2013 21:13

Arbeiderbevegelsens Rus- og Sosialpolitiske Forbund (AEF) avholdt landsmøte i juni hvor blant annet fire manifester ble vedtatt. De handler om barn som pårørende, ja til et trygt og positivt uteliv, eldre og rus og hvordan komme tilbake til livet. Forskning viser at vel 90 000 personer i Norge er avhengige av alkohol. Oftest er det far som er avhengig, men også antallet kvinnelige alkoholavhengige er økende. Her er det viktig å skille mellom bruk, misbruk og avhengighet. Antall stoffavhengige er anslått til å være mellom 11-15?000. Dette underbygger at det er mange barn og unge som lever i hjem med rusproblematikk, de er å anse som pårørende.

AEF driver tiltaket «Barn og unge» som er pedagogiske støttegrupper for barn og unge fra rusbelastede hjem. Det er i dag grupper i Oslo, Stavanger og Sandefjord. Vi ønsker å jobbe for at fler geografiske områder i landet vårt skal få dette tilbudet.

«Barn og Unge» har et utstrakt samarbeid med andre frivillige organisasjoner om tiltak for denne gruppa, og det ønsker vi å forsterke fremover. Vi vil politisk arbeide for at ettervernstilbudet etter behandling må inneholde tiltak for familie og barn slik at også de får utvikle sitt nye rusfrie liv.

Helt siden 1932, da ildsjelen Martin Tranmæl var en av forkjemperne for Arbeidernes Avholdsforbund (senere Edruskapsforbund), har AEF engasjert seg og jobbet aktivt for en fornuftig ruspolitikk, og slik vil AEF fortsette.

Forbundet arbeider for forebygging og en reduksjon av skadene og problemene som følger av alkohol og andre rusmidler. Vi ser sammenhengen mellom rus og vold i voldsbølgen som gjør utelivet utrygt og lite trivelig. Derfor er det viktig å være engasjert i dagsaktuelle sosialpolitiske saker. AEF ser det som sin oppgave å delta i holdningsskapende arbeid gjennom å informere om virksomheten. En viktig sak for oss er at ulike områder av dagliglivet skal erklæres som rusfrie soner, spesielt gjelder dette barn og unge, graviditet, arbeidslivet, trafikken, sjøen og idrettsarrangement.

AEF foreslår etter mønster fra «Ansvarlig alkoholservering» i Sverige, at det nye innsatsområdet til Helsedirektoratet – Ansvarlig alkoholhåndtering – følger den svenske modellen med en tredagers utdanning for minimum en tredjedel av de ansatte i hver restaurant som serverer alkohol. Innholdet i denne utdanningen skal være kunnskap om alkoholens medisinske effekter, alkoholloven, alkoholrelatert vold, konflikthåndtering og avsluttes med en skriftlig prøve. Det bør organiseres et samarbeid mellom politi, kommune og utelivsbransjen.

Kontroller bør utføres etter klokken 23.00 og antall kontroller bør minst ha et omfang på 20 prosent av alle utesteder i løpet av et år. AEF ønsker at kontrollene skal utføres av kommunen og politiet i fellesskap, og av politi alene.

Vi vil støtte opp om natteravnene, støtte opp om mer synlig politi og øke bevisstheten på rus og vold med holdningskampanjer. Vi vil også støtte Helsedirektoratets kampanje for hvite uker og lignende kampanjer. Slike kampanjer retter søkelyset på jobbrelatert rus og skaper en bevisstgjøring og refleksjon over eget alkoholkonsum blant den menige innbygger.

Den eldre andelen av befolkningen øker i Norge, hver 5. nordmann vil om et par tiår være over 65 år. Antallet ventes å stige til hver 4. nordmann i 2050. Økningen skyldes forlenget levealder. Barna som ble født rett etter 2. verdenskrig benevnes som født under en «babyboom», og er nå blitt pensjonister. De har et annet levesett enn tidligere generasjoner, og har et mer liberalt alkoholsyn enn sine foreldre. Det er grunn til å tro at antall risikokonsumenter vil øke blant den eldre befolkningen i framtida.

Sammenlignet med yngre mennesker er det mangel på data som beskriver eldres alkoholbruk, alkoholrelaterte skader og hvilke effektive forebyggende tiltak som best egner seg for eldre mennesker over 65 år.

Alkohol er i dag mer tilgjengelig enn tidligere. De eldre har bedre økonomi, arbeider og lever lenger enn for noen tiår tilbake. Pensjonisttilværelsen vil for mange være en overgang til mer frihet, fritid og rekreasjon med muligheter for reiser og tid med venner og familie. Den vil også for mange bety et tap av rutiner i hverdagen, sosial isolasjon og ensomhet.

Det norske drikkekonsumet er etter 1969 nesten blitt fordoblet. I dag er færre eldre avholdende enn på 80-tallet, mens flere eldre over 65 år drikker mer ukentlig enn på slutten av 90-tallet. Forbruket reduseres med alderen, men det drikkes også alkohol blant de eldste i alderen 80 til 84 år.

Norske undersøkelser viser størst økning i forbruk blant middelaldrene kvinner og menn over 50 år, som nesten har doblet sin alkoholbruk de siste tiårene. Kvinner i alderen 50 til 70 år drikker mer enn kvinner i 30-40 års alderen.

Personer over 65 år står for det høyeste forbruket av både reseptfrie og reseptpliktige legemidler. Eldre over 70 år bruker mange ulike typer legemidler.

AEF krever at det må forskes for å finne data som klart beskriver eldres alkoholbruk, alkoholrelaterte skader og hvilke effektive forebyggende tiltak som best egner seg for eldre mennesker over 65 år.

Fastlegene må bli mer aktive i kartlegging av sine eldre pasienter og kjenne til konsekvensene av samtidig bruk av alkohol og legemidler. De eldres alkoholbruk må komme på den politiske agendaen for å minske skader og helseproblem, og de eldres helse må i framtida inkluderes i det nasjonale og kommunale planverket.

AEF ønsker å hjelpe rusavhengige tilbake til livet. De bør få et behandlingstilbud så snart de er motivert for det, og behandlingskjeden må være helhetlig og sammenhengende. Målsettingen må være et liv uten rusmidler, og med forbedret livskvalitet.

En rusavhengig skal ikke måtte kartlegges og utredes i flere måneder, opptil et år, for å finne ut om personen faktisk er rusavhengig. Ingen ber om behandling hvis de ikke trenger det. Rusavhengige som ikke vil eller kan gjøre noe med problemet sitt må få et omsorgstilbud.

AEF krever gode lavterskel-behandlingstilbud for rusavhengige, i tillegg må det være et mangfold med både korttids- og langtidsbehandling. Behandling må alltid etterfølges av et ettervern, og hjelp til en ordnet livssituasjon i form av bolig, utdanning eller arbeid.

(Artikkelen sto på trykk i LO-Aktuelt nr. 20/2012)

Stiftet i 1932 under navnet Arbeidernes Edruskapsforbund

Tok nåværende navn i 2008

Arbeider for en edruelig livsstil, ikke totalavhold

Driver organisasjonen med 1,4 faste stillinger

Aktiviteten rundt om i landet drives av frivillige

I underkant av 1?000 individuelle medlemmer

Mellom 50 0g 60 kollektive medlemmer, fagforeninger og partilag

Får full driftsstøtte fra Helsedirektoratet

LO-kongressen og forbundenes landsmøter bevilger mindre beløp til organisasjonen

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
10.12.2012
10:53
16.12.2013 21:13Mest lest

LETTET: Hagder Albert Solmyr har fått  tilbake nattesøvnen etter at SPK til slutt lot være å avkreve ham 574 000 kroner.

LETTET: Hagder Albert Solmyr har fått tilbake nattesøvnen etter at SPK til slutt lot være å avkreve ham 574 000 kroner.

Eirik Dahl Viggen

Pensjonskassa ville ha tilbake 574.000 kroner fra tidligere fengselsbetjent Hagder (82)

TAKKET NEI: Ansatte i Bane Nor som kan gå av med pensjon har for tilbud om høyere lønn for å stå i jobben. Gunn Kulstad takket nei til tilbudet. Hun reagerer på forskjellsbehandlingen.

TAKKET NEI: Ansatte i Bane Nor som kan gå av med pensjon har for tilbud om høyere lønn for å stå i jobben. Gunn Kulstad takket nei til tilbudet. Hun reagerer på forskjellsbehandlingen.

Morten Hansen

Gunn ble tilbudt 10.000 ekstra i måneden for å vente med å gå av med pensjon

UKULTUR: Geir Pedersen sto fram i Arbeidsmanden og fortalte om det han mener er en ukultur i Nav-systemet.

UKULTUR: Geir Pedersen sto fram i Arbeidsmanden og fortalte om det han mener er en ukultur i Nav-systemet.

Sissel M. Rasmussen

Geir ble sykere i møte med Nav. Nå krever en rekke politikere endring

Statsministerens kontor

Åtte år med regjeringen Solberg: Disse kuttene har rammet arbeidere, syke, uføre og aleneforeldre

ANBODSPOLITIKKEN: Politikarane må stoppe anbodspolitikken som pressar lønna ned, meiner taxisjåfør Roar Sundberg.

ANBODSPOLITIKKEN: Politikarane må stoppe anbodspolitikken som pressar lønna ned, meiner taxisjåfør Roar Sundberg.

Tormod Ytrehus

Taxisjåførar rasar mot store lønnskutt: – Sinnssvak anbodspolitikk

MEDVIND: Tre dager før valget øker Arbeiderpartiet forspranget på meningsmålingen utført av Opinion

MEDVIND: Tre dager før valget øker Arbeiderpartiet forspranget på meningsmålingen utført av Opinion

Helge Rønning Birkelund

Ny måling: Nå rykker Jonas Gahr Støre fra

Leder i Unge Høyre, Ola Svenneby. 

Leder i Unge Høyre, Ola Svenneby. 

Unge Høyres Landsforbund

Unge Høyre vil tidsbegrense uføretrygd, innføre karensdager og nedjustere sykelønnen

Marian Abdi Hussein (SV) , Maria-Karine Aasen-Svensrud (Ap) og Tobias Drevland Lund (Rødt) var blant fagkandidatene som ble stemt inn på Stortinget

Marian Abdi Hussein (SV) , Maria-Karine Aasen-Svensrud (Ap) og Tobias Drevland Lund (Rødt) var blant fagkandidatene som ble stemt inn på Stortinget

Hanna Skotheim, Sidsel Valum og Brian Cliff Olguin

Se hvem som kom inn på Stortinget fra fagbevegelsen

DOKUMENTBUNKEN: Hjemme sitter Geir Pedersen med over 100 sider med samtalereferater, vedtak og legejournaler knyttet til Nav-saken. Lesningen gir ham ingen hvile.

DOKUMENTBUNKEN: Hjemme sitter Geir Pedersen med over 100 sider med samtalereferater, vedtak og legejournaler knyttet til Nav-saken. Lesningen gir ham ingen hvile.

Sissel M. Rasmussen

Pasientrådgiver om Navs behandling av Geir: – Å ikke bli trodd, bryter ned selvfølelsen

Alida Johanne Domaas i sin hybelleilighet til 10 000 kroner i måneden – pluss strøm.

Alida Johanne Domaas i sin hybelleilighet til 10 000 kroner i måneden – pluss strøm.

Helge Rønning Birkelund

Alida (23) leier for 10.000 i måneden, men lån får hun ikke. Dette vil partiene gjøre med boligmarkedet

IKKE GODT NOK: Tone Rudshaug setter sin lit til at en ny regjering vil utvide permitteringsordningen til ut året.

IKKE GODT NOK: Tone Rudshaug setter sin lit til at en ny regjering vil utvide permitteringsordningen til ut året.

Brian Cliff Olguin

Taxfree-ansatte Tone frykter jobben ryker 1. november

Jon Olav Nesvold, NTB/ANB

Søndagsåpne butikker: Dette mener partiene

IŠNUOMOTAS DARBUOTOJAS: – Aš noriu, kad Norvegijoje būtų gera dirbti, -sako pastolių montuotojas Isacas Maqbulas.

IŠNUOMOTAS DARBUOTOJAS: – Aš noriu, kad Norvegijoje būtų gera dirbti, -sako pastolių montuotojas Isacas Maqbulas.

Tormod Ytrehus

Nuomotas darbuotojas Isacas negavo jam priklausančios algos. Štai kaip jis pradėjo gauti 14 kronų už valandą daugiau

Rødt ønsker samarbeid med en Støre-regjering etter valget. Men hvordan samarbeidet skal formaliseres, kommer i andre rekke.

Rødt ønsker samarbeid med en Støre-regjering etter valget. Men hvordan samarbeidet skal formaliseres, kommer i andre rekke.

Nanna Aanes Wolden

Moxnes åpner for ulike samarbeidsformer med en rødgrønn regjering

Jan-Erik Østlie / Atle Espen Helgesen

Industri Energi med tydelige forventninger til ny regjering

Stortingsbygningen i Oslo sentrum.

Stortingsbygningen i Oslo sentrum.

Stortinget/Peter Mydske

Høyre-politiker utsatte jobbstart – fikk etterlønn fra Stortinget

Jan Erik Østlie

Støre kan juble: Norge skifter fra blått til rødt

Helsefagarbeider Heidi Johansen (64) håper hennes historie kan gjøre livet lettere for neste generasjon løsmedarbeidere.

Helsefagarbeider Heidi Johansen (64) håper hennes historie kan gjøre livet lettere for neste generasjon løsmedarbeidere.

Eivind Senneset

Heidi (64) håper hennes historie kan gjøre livet lettere for neste generasjon løsmedarbeidere

Kjell Ingolf Ropstad (KrF) viser til at en ny tidsriktig barnevernslov vil bedre kvaliteten i barnevernstjenesten.

Kjell Ingolf Ropstad (KrF) viser til at en ny tidsriktig barnevernslov vil bedre kvaliteten i barnevernstjenesten.

Leif Martin Kirknes

Ropstad sier ikke unnskyld for menneskerettighetsbrudd. Det vil utfordrerne hans gjøre

Tannhelse er et stort og gapende hull i den norske velferdsstaten, hevder Rødt-leder Bjørnar Moxnes.

Tannhelse er et stort og gapende hull i den norske velferdsstaten, hevder Rødt-leder Bjørnar Moxnes.

Jan-Erik Østlie

Gratis tannhelse får bred støtte: – Folk vil ha slutt på amerikanske tilstander


Flere saker