JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Ikke totalavhold, men mot rus

AEF er arbeiderbevegelsens eneste edruskapsorganisasjon og arbeider en fornuftig ruspolitikk og en edruelig livsstil. Hovedoppgaven er å drive forebyggende arbeid, særlig med vekt på å motvirke at barn og unge havner i rusproblemer.10.12.2012
10:53
16.12.2013 21:13

Arbeiderbevegelsens Rus- og Sosialpolitiske Forbund (AEF) avholdt landsmøte i juni hvor blant annet fire manifester ble vedtatt. De handler om barn som pårørende, ja til et trygt og positivt uteliv, eldre og rus og hvordan komme tilbake til livet. Forskning viser at vel 90 000 personer i Norge er avhengige av alkohol. Oftest er det far som er avhengig, men også antallet kvinnelige alkoholavhengige er økende. Her er det viktig å skille mellom bruk, misbruk og avhengighet. Antall stoffavhengige er anslått til å være mellom 11-15?000. Dette underbygger at det er mange barn og unge som lever i hjem med rusproblematikk, de er å anse som pårørende.

AEF driver tiltaket «Barn og unge» som er pedagogiske støttegrupper for barn og unge fra rusbelastede hjem. Det er i dag grupper i Oslo, Stavanger og Sandefjord. Vi ønsker å jobbe for at fler geografiske områder i landet vårt skal få dette tilbudet.

«Barn og Unge» har et utstrakt samarbeid med andre frivillige organisasjoner om tiltak for denne gruppa, og det ønsker vi å forsterke fremover. Vi vil politisk arbeide for at ettervernstilbudet etter behandling må inneholde tiltak for familie og barn slik at også de får utvikle sitt nye rusfrie liv.

Helt siden 1932, da ildsjelen Martin Tranmæl var en av forkjemperne for Arbeidernes Avholdsforbund (senere Edruskapsforbund), har AEF engasjert seg og jobbet aktivt for en fornuftig ruspolitikk, og slik vil AEF fortsette.

Forbundet arbeider for forebygging og en reduksjon av skadene og problemene som følger av alkohol og andre rusmidler. Vi ser sammenhengen mellom rus og vold i voldsbølgen som gjør utelivet utrygt og lite trivelig. Derfor er det viktig å være engasjert i dagsaktuelle sosialpolitiske saker. AEF ser det som sin oppgave å delta i holdningsskapende arbeid gjennom å informere om virksomheten. En viktig sak for oss er at ulike områder av dagliglivet skal erklæres som rusfrie soner, spesielt gjelder dette barn og unge, graviditet, arbeidslivet, trafikken, sjøen og idrettsarrangement.

AEF foreslår etter mønster fra «Ansvarlig alkoholservering» i Sverige, at det nye innsatsområdet til Helsedirektoratet – Ansvarlig alkoholhåndtering – følger den svenske modellen med en tredagers utdanning for minimum en tredjedel av de ansatte i hver restaurant som serverer alkohol. Innholdet i denne utdanningen skal være kunnskap om alkoholens medisinske effekter, alkoholloven, alkoholrelatert vold, konflikthåndtering og avsluttes med en skriftlig prøve. Det bør organiseres et samarbeid mellom politi, kommune og utelivsbransjen.

Kontroller bør utføres etter klokken 23.00 og antall kontroller bør minst ha et omfang på 20 prosent av alle utesteder i løpet av et år. AEF ønsker at kontrollene skal utføres av kommunen og politiet i fellesskap, og av politi alene.

Vi vil støtte opp om natteravnene, støtte opp om mer synlig politi og øke bevisstheten på rus og vold med holdningskampanjer. Vi vil også støtte Helsedirektoratets kampanje for hvite uker og lignende kampanjer. Slike kampanjer retter søkelyset på jobbrelatert rus og skaper en bevisstgjøring og refleksjon over eget alkoholkonsum blant den menige innbygger.

Den eldre andelen av befolkningen øker i Norge, hver 5. nordmann vil om et par tiår være over 65 år. Antallet ventes å stige til hver 4. nordmann i 2050. Økningen skyldes forlenget levealder. Barna som ble født rett etter 2. verdenskrig benevnes som født under en «babyboom», og er nå blitt pensjonister. De har et annet levesett enn tidligere generasjoner, og har et mer liberalt alkoholsyn enn sine foreldre. Det er grunn til å tro at antall risikokonsumenter vil øke blant den eldre befolkningen i framtida.

Sammenlignet med yngre mennesker er det mangel på data som beskriver eldres alkoholbruk, alkoholrelaterte skader og hvilke effektive forebyggende tiltak som best egner seg for eldre mennesker over 65 år.

Alkohol er i dag mer tilgjengelig enn tidligere. De eldre har bedre økonomi, arbeider og lever lenger enn for noen tiår tilbake. Pensjonisttilværelsen vil for mange være en overgang til mer frihet, fritid og rekreasjon med muligheter for reiser og tid med venner og familie. Den vil også for mange bety et tap av rutiner i hverdagen, sosial isolasjon og ensomhet.

Det norske drikkekonsumet er etter 1969 nesten blitt fordoblet. I dag er færre eldre avholdende enn på 80-tallet, mens flere eldre over 65 år drikker mer ukentlig enn på slutten av 90-tallet. Forbruket reduseres med alderen, men det drikkes også alkohol blant de eldste i alderen 80 til 84 år.

Norske undersøkelser viser størst økning i forbruk blant middelaldrene kvinner og menn over 50 år, som nesten har doblet sin alkoholbruk de siste tiårene. Kvinner i alderen 50 til 70 år drikker mer enn kvinner i 30-40 års alderen.

Personer over 65 år står for det høyeste forbruket av både reseptfrie og reseptpliktige legemidler. Eldre over 70 år bruker mange ulike typer legemidler.

AEF krever at det må forskes for å finne data som klart beskriver eldres alkoholbruk, alkoholrelaterte skader og hvilke effektive forebyggende tiltak som best egner seg for eldre mennesker over 65 år.

Fastlegene må bli mer aktive i kartlegging av sine eldre pasienter og kjenne til konsekvensene av samtidig bruk av alkohol og legemidler. De eldres alkoholbruk må komme på den politiske agendaen for å minske skader og helseproblem, og de eldres helse må i framtida inkluderes i det nasjonale og kommunale planverket.

AEF ønsker å hjelpe rusavhengige tilbake til livet. De bør få et behandlingstilbud så snart de er motivert for det, og behandlingskjeden må være helhetlig og sammenhengende. Målsettingen må være et liv uten rusmidler, og med forbedret livskvalitet.

En rusavhengig skal ikke måtte kartlegges og utredes i flere måneder, opptil et år, for å finne ut om personen faktisk er rusavhengig. Ingen ber om behandling hvis de ikke trenger det. Rusavhengige som ikke vil eller kan gjøre noe med problemet sitt må få et omsorgstilbud.

AEF krever gode lavterskel-behandlingstilbud for rusavhengige, i tillegg må det være et mangfold med både korttids- og langtidsbehandling. Behandling må alltid etterfølges av et ettervern, og hjelp til en ordnet livssituasjon i form av bolig, utdanning eller arbeid.

(Artikkelen sto på trykk i LO-Aktuelt nr. 20/2012)

Stiftet i 1932 under navnet Arbeidernes Edruskapsforbund

Tok nåværende navn i 2008

Arbeider for en edruelig livsstil, ikke totalavhold

Driver organisasjonen med 1,4 faste stillinger

Aktiviteten rundt om i landet drives av frivillige

I underkant av 1?000 individuelle medlemmer

Mellom 50 0g 60 kollektive medlemmer, fagforeninger og partilag

Får full driftsstøtte fra Helsedirektoratet

LO-kongressen og forbundenes landsmøter bevilger mindre beløp til organisasjonen

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
10.12.2012
10:53
16.12.2013 21:13Mest lest

350.000 av dem som har vært ledig i 2020, får ikke feriepenger neste sommer av dagpengene de har fått utbetalt i år.

350.000 av dem som har vært ledig i 2020, får ikke feriepenger neste sommer av dagpengene de har fått utbetalt i år.

Emmie Olivia Kristiansen

350.000 dagpengemottakere kan gå glipp av feriepenger neste år

FORSKJELLER: – Det er forskjeller mellom by og bygd, men det er bemanningsproblematikk svært mange steder. Dette må løses nå, og vi forstår at medlemmene opplever hverdagen som uforutsigbar. Tiltak er på gang, og vi har dialog om dette, sier de sentralt tillitsvalgte Jarle Eide, Helge Mathisen, Terje Nordgulen og Vivian Grimelid i Fagforbundet Post og finans Vestlandet.

FORSKJELLER: – Det er forskjeller mellom by og bygd, men det er bemanningsproblematikk svært mange steder. Dette må løses nå, og vi forstår at medlemmene opplever hverdagen som uforutsigbar. Tiltak er på gang, og vi har dialog om dette, sier de sentralt tillitsvalgte Jarle Eide, Helge Mathisen, Terje Nordgulen og Vivian Grimelid i Fagforbundet Post og finans Vestlandet.

Alf Ragnar Olsen

Posten Norge sa opp for mange: – Folk kom gråtende til meg

SIER IFRA: – Når jeg mener Nav har konkludert feil, har jeg anbefalt at Nav ikke stanser stønad eller at Nav må innvilge stønad. Jeg har da påpekt at økonomisk uforutsigbarhet skaper sterk uro og bekymring, noe som forstyrrer behandling i vesentlig grad, sier lege Paul Kavli.

SIER IFRA: – Når jeg mener Nav har konkludert feil, har jeg anbefalt at Nav ikke stanser stønad eller at Nav må innvilge stønad. Jeg har da påpekt at økonomisk uforutsigbarhet skaper sterk uro og bekymring, noe som forstyrrer behandling i vesentlig grad, sier lege Paul Kavli.

Yngvil Mortensen

Nav anklager lege for å bidra til trygdemisbruk: – Jeg gjør jobben min

FriFagbevegelse har sett kontrakter hvor styrmenn direkte ansatt i Wizz Air har 11.000 kroner i månedslønn. Arbeidstiden er 40 timer i uka.

FriFagbevegelse har sett kontrakter hvor styrmenn direkte ansatt i Wizz Air har 11.000 kroner i månedslønn. Arbeidstiden er 40 timer i uka.

Pete Webber/Flickr (CC BY-SA 2.0)

Wizz Air-lønna: Slik er pilotens kontrakt

Colourbox

Feriepengene er utrygge, det haster å endre loven, mener LO

Paul S. Amundsen

På 18 år har vekternes tillegg for natt og helg kun økt med seks kroner

MINIMAL MARGIN: Bussene blir ikke parkert fra neste uke grunnet ny streik, etter at uravstemningen viste at 50,44 prosent av bussjåførene stemte ja til meklingsresultatet.

MINIMAL MARGIN: Bussene blir ikke parkert fra neste uke grunnet ny streik, etter at uravstemningen viste at 50,44 prosent av bussjåførene stemte ja til meklingsresultatet.

Tormod Ytrehus

Under 100 stemmer avgjorde bussoppgjøret. Nå får sjåførene ny lønn

Ti år etter at han falt på jobb og brakk ryggen, inngikk tidligere rørlegger Vidar Sagen i 2018 et forlik med Alpha Insurance, som skulle sikre ham 850.000 kroner i yrkesskadeerstatning. Så gikk det danske forsikringsselskapet konkurs.

Ti år etter at han falt på jobb og brakk ryggen, inngikk tidligere rørlegger Vidar Sagen i 2018 et forlik med Alpha Insurance, som skulle sikre ham 850.000 kroner i yrkesskadeerstatning. Så gikk det danske forsikringsselskapet konkurs.

Håvard Sæbø

Vidar (68) skulle få 850.000 kroner etter ulykken på jobben. Så gikk selskapet konkurs

Sykepleiere og lærere sa nei til resultatet i kommuneoppgjøret. Dermed øker faren for streik.

Sykepleiere og lærere sa nei til resultatet i kommuneoppgjøret. Dermed øker faren for streik.

Leif Martin Kirknes

Sykepleiere og lærere sier nei til lønnsoppgjøret. Hva skjer nå?

Leif Martin Kirknes

Nå skal det svi mer å si opp jobben

FRIR TIL UNGE NORDMENN: Tradisjonelle danske fagforeninger blør medlemmer til den alternative fagforeningen Krifa, som gjør nye framstøt i det norske markedet.

FRIR TIL UNGE NORDMENN: Tradisjonelle danske fagforeninger blør medlemmer til den alternative fagforeningen Krifa, som gjør nye framstøt i det norske markedet.

colourbox.com

«Billig-fagforening» vil nå unge: Har ingen tariffavtaler og tror ikke på streik

Gorm Kallestad / NTB

Regelendring fra regjeringen vil tvinge mange over på uførepensjon, mener LO-topper

Første mulige streikedag for sykepleierne i kommunene blir mandag 23. november.

Første mulige streikedag for sykepleierne i kommunene blir mandag 23. november.

Leif Martin Kirknes

Datoen er satt: Dette kan bli første streikedag for sykepleierne og lærerne

FÅR IKKE TARIFFAVTALE: Tom Eirik Leistad (til venstre) og Morten Rabben jobber på Nokian Dekk AS sitt sentrallager i Trondheim. Siden mandag 19. oktober har de streiket for en tariffavtale bedriften nekter dem.

FÅR IKKE TARIFFAVTALE: Tom Eirik Leistad (til venstre) og Morten Rabben jobber på Nokian Dekk AS sitt sentrallager i Trondheim. Siden mandag 19. oktober har de streiket for en tariffavtale bedriften nekter dem.

Roy Ervin Solstad

– Det er jo litt rart å kalle det lønnsforhandlinger, når vi aldri forhandler om lønn

Bussjåfør Ørjan Takle tvilte seg til et ja. Kollega Øyvind Selnes stemte nei.

Bussjåfør Ørjan Takle tvilte seg til et ja. Kollega Øyvind Selnes stemte nei.

Håvard Sæbø/Tormod Ytrehus

Bussoppgjøret: Ørjan stemte ja, Øyvind stemte nei. Nå sender begge en advarsel til arbeidsgiverne

FIKSER SKOLEN: Sebastian Hestø droppet ut fra videregående. Nå kommer han seg opp om morgenen og har han funnet seg til rette på Vg2 byggteknikk.

FIKSER SKOLEN: Sebastian Hestø droppet ut fra videregående. Nå kommer han seg opp om morgenen og har han funnet seg til rette på Vg2 byggteknikk.

Martin Guttormsen Slørdal

– Hvert år har vi elever som sier at «dere berga livet mitt»

Arkivfoto.

Arkivfoto.

Håvard Sæbø

Nå må medlemmene i hotell og restaurant selv ta stilling til om de vil streike for bedre lønn

Elisabeth Thoresen i AAP-akssjonen får henvendelser fra mange fortvilede medlemmer.

Elisabeth Thoresen i AAP-akssjonen får henvendelser fra mange fortvilede medlemmer.

Nanna Aanes Wolden

– Syke og uføre mennesker mister all sin inntekt, ofte over natten og uten noe varsel. De orker ikke mer

Ole Palmstrøm

Både kunder og ansatte i villrede: – Hæ? Skal Trondheim postkontor legges ned?

NYTT DIREKTIV PÅ TRAPPENE: Direktivet sier at alle arbeidstakere skal ha tilgang til minstelønn, enten gjennom tariffavtale eller gjennom lovfestet minstelønn.

NYTT DIREKTIV PÅ TRAPPENE: Direktivet sier at alle arbeidstakere skal ha tilgang til minstelønn, enten gjennom tariffavtale eller gjennom lovfestet minstelønn.

Ole Palmstrøm

Nå kommer EU-loven om minstelønn


Flere saker