JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Hvem skal ut?

Dårlig helse, frivillig deltid og en stressende arbeidssituasjon er noen av kjennetegnene ved de som er usikre på sin arbeidslivstilknytning.10.04.2013
14:58
16.12.2013 22:20

Regjeringens perspektivmelding, som ble lagt fram 8. februar, retter stor oppmerksomhet mot arbeidslivsdeltagelsen. Vi må jobbe lengre, og færre må forlate arbeidslivet tidlig. Avganger fra arbeidslivet som ikke skyldes alder/pensjon, har derfor stor oppmerksomhet. Hvem er de som står på terskelen til å forlate arbeidslivet? Hvorfor er de på vei ut? Dette har Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) studert nærmere i rapporten «Hvem skal ut?» med utgangspunkt i YS Arbeidslivsbarometer. Rapporten er finansiert av NAV FARVE.

Andelen av arbeidstakerne som tror de ville være utenfor arbeidslivet om fem år av andre årsaker enn pensjon eller utdanning, heretter kalt «utenforgruppa», var i år på 6 prosent. (Tallene for 2011 og 2010 var henholdsvis 5 prosent og 7 prosent). 39 prosent av personene i utenforgruppa er organisert i LO. Jeg vil her fortelle litt om funnene fra undersøkelsen, og hva som kjennetegner de som tror de er i ferd med å droppe ut av arbeidslivet.

Hvem er de?

Kvinner er overrepresentert i utenforgruppa med sine 62 prosent. Aldersmessig er over halvparten mellom 45 og 59 år. Det er omtrent like mange i aldersgruppen 30-44 år, som det er personer over 60. Alder er med andre ord ingen god forklaring på hvorfor de er på vei ut. Vi finner ingen klare forskjeller mellom bransjer eller offentlig og privat sektor. Ei heller mellom IA-bedrifter og ikke IA-bedrifter. Vi kan imidlertid ikke være sikre på om det skyldes at de med tilretteleggingsbehov oftere er i IA-bedrifter og i større grad ville ha droppet ut dersom de ikke hadde vært det, eller om IA-bedrifter ikke har noen effekt på faren for å droppe ut.

Helse er en nøkkelfaktor

Det er klare forskjeller mellom gruppene når vi spør om de arbeider deltid eller heltid. Over halvparten av utenforgruppa mot knapt en fjerdedel av «innenforgruppa» (her inngår alle som ikke er i utenforgruppa) arbeider deltid. 60 prosent av utenforgruppa svarer «helse» på spørsmål om hvorfor de arbeider deltid, mot en femtedel av innenforgruppa. Dette kan tyde på at mange som sliter med helsa kompenserer med å redusere arbeidstiden. På denne måten kan kostnadene overføres fra samfunnet til enkeltpersoner. At utenforandelen er større blant de som arbeider frivillig deltid (14 prosent) enn ufrivillig deltid (9 prosent) understreker dette. 61 prosent av utenforgruppa anser det som sannsynlig at de vil måtte redusere arbeidsinnsatsen de neste fem år på grunn av helse. 8 prosent av innenforgruppa svarer det samme.

Halvparten av utenforgruppa og nesten en tredjedel av innenforgruppa oppga at de ofte eller alltid var utslitte når de kom hjem fra jobben. Omtrent like mange i utenforgruppa synes arbeidet var stressende, og at de hadde for mye å gjøre. Utenforgruppa framstår som sårbare ved at de i mindre grad er i stand til å legge inn ekstra arbeidstimer når arbeidsmengden hoper seg opp. Dette kan medføre ytterligere stress.

Menn har det verst

Det er flere kvinner enn menn i utenforgruppa, men de mennene som er på vei ut, ser ut til å ha større utfordringer enn kvinner i samme gruppe. Menn i utenforgruppa skiller seg betydelig ut på en rekke dimensjoner. Her er noen eksempler: 19 prosent av menn i utenforgruppa oppga at de ofte/alltid måtte stille på jobb på kort varsel. For de andre gruppene var svarene 5-8 prosent. 22 prosent av menn i utenforgruppa synes det ofte/alltid er vanskelig å oppfylle kravene fra jobben, mot kun 7-8 prosent i det øvrige arbeidslivet. 23 prosent av menn i utenforgruppa arbeider under risikofylte forhold. Det gjør også 13 prosent av menn i innenforgruppa og 6 prosent av kvinnene. Menn i utenforgruppa opplevde i større grad enn de andre at arbeidet var stressende, og at fravær skaper problemer for kolleger. Dette kan oppsummeres med at menn som er på vei ut av arbeidslivet, ser ut til å ha flere negative erfaringer fra arbeidslivet enn kvinner og menn som ikke er på vei ut.

Karikert versjon

Det har blitt mye tall så langt. Vi kan konstruere en person ut i fra noen områder der henholdsvis utenforkvinner og utenformenn er overrepresentert. En slik kvinne vil være en person som arbeider frivillig deltid av helsemessige årsaker. Hun er mellom 45 og 59 år og har lav inntekt. Hun regner med å måtte redusere arbeidsinnsatsen på grunn av helse, og hun er ofte utslitt når hun kommer hjem fra jobben.

En mannlig versjon vil i tillegg til det som ble beskrevet hos kvinnen over, ha utfordringer ved at han stadig må stille på jobb på kort varsel. Han arbeider i et stressende risikoyrke hvor han utfører hardt fysisk arbeid. Han føler ikke at han har nok kompetanse til å mestre kravene på jobben, og han får ikke utnyttet den kompetansen han faktisk har. Han føler at fravær skaper problemer for kollegene, og at det er utfordrende å kombinere arbeidet med et familieliv og et aktivt sosialt liv.

Mørke skyer

Som vi har sett skårer utenforgruppa mer bekymringsverdig på en rekke områder. Det er trolig forklaringen på at omtrent én av tre i utenforgruppa er bekymret for å miste jobben, én av fire anser det som ganske/svært sannsynlig å få en mindre tilfredsstillende arbeidssituasjon på grunn av omstillinger/nedskjæringer, og at to av tre anser det som vanskelig å finne en ny jobb som er minst like god som den de har i dag. Til sammenligning svarte omtrent 10 prosent av innenforgruppa at de var bekymret for å miste jobben, og like mange at de anså det som ganske eller svært sannsynlig å få en mindre tilfredsstillende jobb på grunn av omstillinger eller nedskjæringer. 45 prosent svarte at det var vanskelig å finne en ny jobb som var minst like god som den de har i dag.

Det kan se ut til at de er mindre bekymret på andres vegne enn på sine egne. 78 prosent av utenforgruppa og 86 prosent av innenforgruppa anser alt i alt situasjonen til norske arbeidstakere som god.

Hva kan hjelpe?

Dersom vi snur fokuset fra hva som kjennetegner dem i utenforgruppa til isteden å se på innenforgruppa, finner vi kanskje svar på hva som kan bidra til at færre vil falle ut av norsk arbeidsliv. Det ser ut til at det er avgjørende å få brukt sin kompetanse og sine ferdigheter, at kompetansen en har blir verdsatt, og at man får videreutviklet sin kompetanse i jobben. Det er avgjørende at man har en forutsigbar arbeidstid og ikke utsettes for risiko på jobb. Hvis arbeidsgiver i tillegg legger til rette for etter- og videreutdanning og er positiv til å betale for opplærings- og kompetansetilbud, stiger sjansen for at man blir/er en del av innenforgruppa ytterligere. Tiltak som øker mestringsopplevelsen og reduserer usikkerheten, synes altså viktig for å holde på arbeidskraften. Dette er viktig for alle, men særlig for de som er på vei ut av arbeidslivet.

(Artikkelen sto på trykk i LO-Aktuelt nr. 6/2013)

10.04.2013
14:58
16.12.2013 22:20Mest lest

TØFF MEKLING: Egil André Aas og resten av forhandlingsdelegasjonene kom ikke i mål før 18 etter den fastsatte fristen. Tidsbruken ga et lønnsoppgjør med lav- og likelønnsprofil.

TØFF MEKLING: Egil André Aas og resten av forhandlingsdelegasjonene kom ikke i mål før 18 etter den fastsatte fristen. Tidsbruken ga et lønnsoppgjør med lav- og likelønnsprofil.

Ole Palmstrøm

Blir ikke streik i staten: Her er den nye lønna til de ansatte

LO-leder Peggy Hessen Følsviks nye lønn er på 1 473 066 kroner.

LO-leder Peggy Hessen Følsviks nye lønn er på 1 473 066 kroner.

Jan-Erik Østlie

Ny lønn for LO-ledelsen – se hva de tjener

VIRKET INTERESSANT: Denne annonsen vekket interesse hos Carina Gundersen. Men etter hvert som kommunikasjonen med utleieren skred fram, ble hun mer og mer skeptisk.

VIRKET INTERESSANT: Denne annonsen vekket interesse hos Carina Gundersen. Men etter hvert som kommunikasjonen med utleieren skred fram, ble hun mer og mer skeptisk.

Privat/skjermgrabb fra facebook-annonse

Carina fant drømmeleiligheten på Facebook, men så ba utleier om noe som fikk henne til å tvile

Håkon Mosvold Larsen / NTB

Kommuneansatte har fått ny lønn – men lærerne varsler streik

LÆRES IKKE PÅ EN DAG: Det tar år å opparbeide seg kompetansen og kunnskapen som trengs for å lage delene til turbinene. Roar Sandmoen begynte i bedriften som lærling 16 år gammel i 1979. Han vet hva som skal til.

LÆRES IKKE PÅ EN DAG: Det tar år å opparbeide seg kompetansen og kunnskapen som trengs for å lage delene til turbinene. Roar Sandmoen begynte i bedriften som lærling 16 år gammel i 1979. Han vet hva som skal til.

Håvard Sæbø

Dette verkstedet kan bidra til å løse strømkrisa: – Men da må politikerne satse på vannkraft

I mars hvert år kan det drysse bonus over Jonny Meland i Hydro.

I mars hvert år kan det drysse bonus over Jonny Meland i Hydro.

Martin Guttormsen Slørdal

Er Jonny feilfri på jobb, kan han få en månedslønn i bonus

UNØDIG DELTIDSBRUK?: Teknikmagasinet er ikke på linje med regjeringens ønsker om høyere stillingsbrøk i sine siste annonser. Bildet er tatt utenfor en annen filial enn den som er omtalt i saken.

UNØDIG DELTIDSBRUK?: Teknikmagasinet er ikke på linje med regjeringens ønsker om høyere stillingsbrøk i sine siste annonser. Bildet er tatt utenfor en annen filial enn den som er omtalt i saken.

André Kjernsli

Stillingsannonse på én prosent sjokkerer fagbevegelsen

Først i fjor ble Katrine tilkjent 1,67 millioner. Nå vil hun hjelpe andre.

Først i fjor ble Katrine tilkjent 1,67 millioner. Nå vil hun hjelpe andre.

Per Flakstad

Katrine ble slått ned på jobb. Så startet en 13 år lang kamp mot Nav

Eirik Dahl Viggen

Mekling på overtid i staten: – Det er jævlig vanskelig

Didrik Gjerde

Hvem må «betale» for gratis frakt? – Disse folkene kjører for knapper og glansbilder

KLARE FOR KAMP: Vidar Martin Hasle Jensen og Lars Martin Mediaas i NTL Kommunal- og distriktsdepartementet er klare for å gå i streik om ikke kravene fra LO Stat blir møtt hos Riksmekleren.

KLARE FOR KAMP: Vidar Martin Hasle Jensen og Lars Martin Mediaas i NTL Kommunal- og distriktsdepartementet er klare for å gå i streik om ikke kravene fra LO Stat blir møtt hos Riksmekleren.

Eirik Dahl Viggen

Statsansatte venter på meklinga: – Vi er streikeklare

Fagforbundets leder Mette Nord og Fellesorganisasjonens leder Mimmi Kvisvik er ferdige med årets kommuneoppgjør mot motparten KS.

Fagforbundets leder Mette Nord og Fellesorganisasjonens leder Mimmi Kvisvik er ferdige med årets kommuneoppgjør mot motparten KS.

Per Flakstad

Kronetillegg til alle og bedre betaling for turnus. Dette er den nye lønna for kommuneansatte

Colourbox

Tøffe krav fra bryggeribransjen: Nær 900 kan gå ut i streik

Debatt

Om det er ønskelig å holde inflasjonen nede bør man ikke gjennomføre tiltak som rammer arbeiderklassen, skriver Erik J. Jørgensen. (Illustrasjonsfoto)

Om det er ønskelig å holde inflasjonen nede bør man ikke gjennomføre tiltak som rammer arbeiderklassen, skriver Erik J. Jørgensen. (Illustrasjonsfoto)

Brian Cliff Olguin

«Når er det arbeiderklassens tur til å kjenne på at økonomien går godt?» spør tømrerlærling Erik

FASTLÅST: Lønnsoppgjøret i Spordrift kom ikke lengre enn til forhandlinger om arbeidstid. Nå må Riksmekleren se om det partene kan bli enige. (Illustrasjonsfoto)

FASTLÅST: Lønnsoppgjøret i Spordrift kom ikke lengre enn til forhandlinger om arbeidstid. Nå må Riksmekleren se om det partene kan bli enige. (Illustrasjonsfoto)

Morten Hansen

Jernbaneansatte bryter forhandlingene – kom ikke lenger enn til arbeidstid

MANGE VERV: Randi Arntsen er renholder i Kvikk Renhold, og gjør til daglig rent i en anleggsbedrift knyttet til Industriparken i Mo i Rana. Hun er også sterkt engasjert i fagbevegelsen.

MANGE VERV: Randi Arntsen er renholder i Kvikk Renhold, og gjør til daglig rent i en anleggsbedrift knyttet til Industriparken i Mo i Rana. Hun er også sterkt engasjert i fagbevegelsen.

Jan-Erik Østlie

Da Randi ble tillitsvalgt så hun at ikke alle renholdere hadde det like bra på jobb som henne

Kommentar

Næringsminister Jan Christian Vestre lover nye retningslinjer for lederlønn i statlige selskaper.

Næringsminister Jan Christian Vestre lover nye retningslinjer for lederlønn i statlige selskaper.

Jan-Erik Østlie

«Det blir usolidarisk når statlige selskaper gir toppledere pensjoner vi andre bare kan drømme om»

Stortingsrepresentant Torbjørn Vereide (Ap) mener renholdere må få muligheten til å jobbe «vanlig» arbeidstid.

Stortingsrepresentant Torbjørn Vereide (Ap) mener renholdere må få muligheten til å jobbe «vanlig» arbeidstid.

Helge Rønning Birkelund

Renholderne må få jobbe samtidig som folk flest, ønsker Ap-politiker

ØNSKER TRYGGERE PENSJON: Barne- og ungdomsarbeider Josefine Weiby Koller ønsker seg et tryggere, mer forutsigbart og mer rettferdig pensjonssystem.

ØNSKER TRYGGERE PENSJON: Barne- og ungdomsarbeider Josefine Weiby Koller ønsker seg et tryggere, mer forutsigbart og mer rettferdig pensjonssystem.

Ole Martin Wold

Josefine må jobbe til hun er 68 for å få pensjon som tilsvarer 2/3 av lønna: – Det er lenge å jobbe i barnehage

Alf Ragnar Olsen

Kravet fra staten overrasket NTL-lederen – men hun anbefaler resultatet


Flere saker