JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Hvor syk er kriminalomsorgen?

Sykefraværet i kriminalomsorgen for 2009 varierer fra 9 prosent i region øst og nordøst til 6,2 prosent i sørvest. Sett under ett har kriminalomsorgen et sykefravær i fjor på 7,2 prosent, noe som er under landsgjennomsnittet for alle yrker og virksomheter. På Ila fengsel var sykefraværet 10, 7 prosent i andre halvår i fjor.21.01.2010
13:42
16.12.2013 12:24

jan.erik@lomedia.no

– Vår største utfordring er korttidsfraværet. Dette har gått opp, og vi er usikre på om det er arbeidsrelatert. Men noe av det skyldes kanskje svineinfluensaen, sier Mette Kampenhaug, fungerende assisterende fengselsleder på Ila.

Positiv strategi.

Kampenhaug velger likevel en positiv vinkling på problemet. Tall fra departementet viser at Ila har et sykefravær i andre halvår på 10,7 prosent.

– Dette betyr at nesten 90 prosent er på jobben. Hvorfor er de det? Hva gjør at folk trives? At de blir sett? At de føler seg betydningsfulle? Vi ønsker å snu fokuset og få de ansatte på Ila til å forstå at det gjør en forskjell at de er her, sier Kampenhaug.

Hun varsler at dette er en strategi fra ledelsen som den ønsker å få både de tillitsvalgte og Hovedverneombudet med på.

Trivselsundersøkelser.

Ila er en av de større anstaltene i kriminalomsorgen. Kanskje er det en av grunnene til at fengslet har en egen HMS-koordinator.

Kampenhaug mener at Ila har kommet langt i sitt HMS-arbeid. Egen HMS-håndbok har de også. Og et eget Arbeidsmiljøutvalg (AMU) i henhold til arbeidsmiljøloven.

AMU hadde i fjor fire møter. Alt virker godt forberedt, og de setter seg årlige HMS-mål. Også på avdelingsnivå.

Hvert år kjører de dessuten trivselsundersøkelser. 70 prosent svarte på undersøkelsen i 2009 som ga en god skår på trivsel.

Fit for fight.

Det er ikke uvanlig å se arbeidsoppgavene i sammenheng med sykefraværet. Om disse har betydning for sykefraværet på Ila, mener Kampenhaug de veit for lite om. Men de har satt en inspektør på saken.

Daglig arbeid og omgang med fanger som har tunge og sterke psykiske lidelser er åpenbart belastende. Og det fins ansatte som ikke ønsker å gå på jobb om ikke ryggen er 100 prosent.

De tenker på kollegaene og sikkerheten i anstalten.

– Vi må jo være fit for fight hele tida, sier Kampenhaug.

Er ikke kollegaene 100 prosent i orden, handler det ofte om å tilrettelegge arbeid. I et fengsel har dette sine naturlige rammer, men sjøl om Kampenhaug mener de kunne gjort dette bedre, forteller hun samtidig at de begynner å bli flinke til dette på Ila. Hun erkjenner imidlertid at det må være meningsfulle oppgaver og at det koster penger.

Ønsker mer ressurser.

At bemanningssituasjonen ikke er på høyde med oppgavene i dagens kriminalomsorg, det vil si at ambisjonsnivået kan synes for høyt, er en varm potet for Norsk Fengsels- og Friomsomsorgsforbund (NFF) for tida.

Kampenhaug later ikke som om problemstillingen er irrelevant.

– Vi dekker inn sykefraværet, men ønsker oss både mer ressurser og flere faglærte. I trivselsundersøkelsen vår i 2009 kom vi bedre ut enn tidligere år i spørsmålet om ressursene står i forhold til arbeidsoppgavene, sier hun.

Kampenhaug unnlater heller ikke å nevne at i mars 2006 ble Ila kåret som månedens IA-bedrift på grunn av lavt sykefravær. Det synlige beviset henger i anstaltens kantine.

Lokale løsninger.

Kampenhaug velger å være optimistisk og tror sykefraværet på Ila vil gå ned. Målsetningen vår er et sykefravær på åtte prosent i løpet av året – eller 92 prosent nærvær som hun heller liker å si.

– Du er ikke redd for å være for konkret?

– Nei, konkrete mål er viktige og motiverende. Men all nedgang vil sjølsagt være positivt.

– Hva er den viktigste faktoren for å redusere sykefraværet?

– Antagelig er spørsmålet feil stilt fordi det verken fins en enkelt faktor eller en enkel oppskrift. Men å skape trivsel på arbeidsplassen er viktig.

– Så du er sikker på at dette må løses lokalt på Ila?

– Det er som regel lokale løsninger, men om det fins noen felles problemområder for hele kriminalomsorgen – og det gjør det nok – så vil det være fint med litt hjelp, sier Mette Kampenhaug.

Provosert.

Jan Arve Blom, leder av NFF-foreningen på Ila forteller at de har et godt samarbeid med ledelsen.

Han mener Ila er en kjempefin arbeidsplass, men ikke alt er rosenrødt og det er saker han og foreningen ikke er helt enige med ledelsen om.

– Bemanningssituasjonen vår kan påvirke sykefraværet. Vi tillitsvalgte har reist denne problemstillingen, men føler at vi ikke blir hørt. Dessuten er turnoveren for stor. Dette er ikke direktøren enig i, så heller ikke her blir vi hørt, sier Blom som også lar seg provosere av Jens Stoltenberg når statsministeren snakker om sykefraværet uten å nevne at under svineinfuensaen fikk folk beskjed om å holde seg hjemme. Klart sykefraværet går opp da, mener Blom.

Blom mener også at turnusarbeid er en utfordring, men tross alt en del av kriminalomsorgen. Et fengsel må nødvendigvis ha turnusarbeid.

Skjønt, det fins ulike turnuser. Det er etter Bloms mening store forskjeller på en to-skifts turnus der det blir færre helger å jobbe for den enkelte til en type turnus hvor du jobber annen hver helg.

Noen foretrekker det ene, noen det andre.

– Gjør politikerne noe med sykelønnsordningen, blir det rabalder. Det er å gå til krig mot fagbevegelsen, sier Jan Arve Blom.

Pendlere.

– Vi har et ålreit arbeidsmiljø på Ila med mange interessante arbeidsoppgaver. Men det er dyrt å etablere seg i Asker og Bærum. Derfor er ett av våre problem at vi har mange pendlere. Det sier seg vel sjøl at terskelen for å bli hjemme en dag om det butter litt imot er lavere for en som har ti mil å kjøre hver vei enn for en som bor 50 meter unna, sier Morten Rusdal, hovedverneombud på Ila.

Rusdal mener at det er mange tunge arbeidsoppgaver på Ila og ser en klar sammenheng mellom arbeidsoppgaver og bemanning. En god balanse her mener han er å foretrekke – også i et sykefraværsperspektiv.

– Vi har våre problemer, ikke minst med en gammel bygningsmasse. Men både ansatte og ledelse på Ila jobber godt sammen, sier Morten Rusdal.

Han er positiv til en målsetning om en nedgang til åtte prosent sykefravær i 2010, men skulle gjerne sett at prosenten ble enda lavere.

Bak tall og statistikk.

Mette Salicath, Kriminalomsorgens sentrale hovedverneombud lar seg ikke imponere over at kriminalomsorgens sykefravær ligger under landsgjennomsnittet. For - holdes KITT og KRUS utenfor, helholdsvis null og 1,1 prosent sykefravær i 2009, ville tallene sett noe annerledes ut.

For de varierer en del fra anstalt til anstalt. Dessuten mener hun sykefraværet er langt høyere i noen yrkesgrupper i kriminalomsorgen enn hos andre.

For eksempel er fengselsbetjenter som jobber i avdeling og turnus en stor sykefraværsutfordring.

– Vi må spørre oss: Hvor er belastningene størst og hva består de i. Så må vi gjøre noe med dette og se om det hjelper. Dette gjør kriminalomsorgen i dag bare i liten grad og i hvert fall ikke systematisk, sier Salicath som for øvrig mener det er sjølsagt at det må være en balanse mellom arbeidsoppgaver og bemanning.

Hun påpeker at bemanningsfaktoren i norsk kriminalomsorg de seineste årene har gått ned, men ingen vil si det samme om oppgavefaktoren.

– Vi veit at høyt arbeidspress over langt tid har en tydelig tendens til å skape uhelse og til slutt sykefravær. Det er arbeidsgivers ansvar å skape et fullt forsvarlig arbeidsmiljø, sier Mette Salicath og viser til tildelingsbrevet fra Kriminalomsorgens sentrale forvaltning (KSF).

Der står det blant annet dette:

”KSF har nylig gjennomført en kartlegging av mulige årsaker til at sykefraværet er særlig høyt noen steder. Noen av årsakene som nevnes er langtidsfravær grunnet kroniske og somatiske lidelser, muskel- og skjelettplager, belastninger ved å jobbe turnus og høyt arbeidspress. Regionene skal arbeide for å redusere sykefraværet."

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
21.01.2010
13:42
16.12.2013 12:24Mest lest

TAKKET NEI: Ansatte i Bane Nor som kan gå av med pensjon har for tilbud om høyere lønn for å stå i jobben. Gunn Kulstad takket nei til tilbudet. Hun reagerer på forskjellsbehandlingen.

TAKKET NEI: Ansatte i Bane Nor som kan gå av med pensjon har for tilbud om høyere lønn for å stå i jobben. Gunn Kulstad takket nei til tilbudet. Hun reagerer på forskjellsbehandlingen.

Morten Hansen

Gunn ble tilbudt 10.000 ekstra i måneden for å vente med å gå av med pensjon

Statsministerens kontor

Åtte år med regjeringen Solberg: Disse kuttene har rammet arbeidere, syke, uføre og aleneforeldre

Telefonbetjenter blir trakassert at kunder.

Telefonbetjenter blir trakassert at kunder.

Illustrasjonsfoto: Motortion/Colourbox

Telefonbetjenter blir drapstruet på jobb. Her forteller tre ansatte sine historier

Marian Abdi Hussein (SV) , Maria-Karine Aasen-Svensrud (Ap) og Tobias Drevland Lund (Rødt) var blant fagkandidatene som ble stemt inn på Stortinget

Marian Abdi Hussein (SV) , Maria-Karine Aasen-Svensrud (Ap) og Tobias Drevland Lund (Rødt) var blant fagkandidatene som ble stemt inn på Stortinget

Hanna Skotheim, Sidsel Valum og Brian Cliff Olguin

Se hvem som kom inn på Stortinget fra fagbevegelsen

NESTEN PARKERT FOR GODT: Yngve Hovland (52) ble hardt skadet på jobb i fengselet. Sykkelen holder ham oppe på fritida.

NESTEN PARKERT FOR GODT: Yngve Hovland (52) ble hardt skadet på jobb i fengselet. Sykkelen holder ham oppe på fritida.

Eivind Senneset

Først to år etter, er yrkesskaden til Yngve godkjent av Nav

HÅP: – Jeg er glad fordi vi nå kan få endret lovverket. Nå er det flertall på Stortinget for å få vekk karenstiden. Det er flertall for at syke og skadde mennesker kan få beholde inntekten sin, arbeidsavklaringspenger, helt fram til de er ferdig avklart i Nav og helsevesenet, sier Elisabeth Thoresen, som leder AAP-aksjonen.

HÅP: – Jeg er glad fordi vi nå kan få endret lovverket. Nå er det flertall på Stortinget for å få vekk karenstiden. Det er flertall for at syke og skadde mennesker kan få beholde inntekten sin, arbeidsavklaringspenger, helt fram til de er ferdig avklart i Nav og helsevesenet, sier Elisabeth Thoresen, som leder AAP-aksjonen.

Jan-Erik Østlie

AAP-generalen øyner håp om bedre forhold for syke og skadde i norsk arbeidsliv

– Det er sånn at vedtak som er fattet i Stortinget, er det konstitusjonell tradisjon for at en gjennomfører, sier Erna Solberg.

– Det er sånn at vedtak som er fattet i Stortinget, er det konstitusjonell tradisjon for at en gjennomfører, sier Erna Solberg.

Tormod Ytrehus

Solberg om EUs fjerde jernbanepakke: – Tradisjon for å gjennomføre stortingsvedtak

Jan-Erik Østlie / Atle Espen Helgesen

Industri Energi med tydelige forventninger til ny regjering

Helsefagarbeider Heidi Johansen (64) håper hennes historie kan gjøre livet lettere for neste generasjon løsmedarbeidere.

Helsefagarbeider Heidi Johansen (64) håper hennes historie kan gjøre livet lettere for neste generasjon løsmedarbeidere.

Eivind Senneset

Heidi (64) håper hennes historie kan gjøre livet lettere for neste generasjon løsmedarbeidere

Joachim Espe i Bygningsarbeidernes Fagforening mener bemanningsbransjen og entreprenørene har fått mange nok sjanser til å skikke seg.

Joachim Espe i Bygningsarbeidernes Fagforening mener bemanningsbransjen og entreprenørene har fått mange nok sjanser til å skikke seg.

Erlend Angelo

Joachim har kjempet mot bemanningsbyråene i mange år. Nå kan bygningsarbeideren juble

ULOVLIG PRAKSIS: Unibuss må betale 5000 kroner til Ruter dersom sjåfører bryter mobiltelefonreglementet til Ruter, men Oslo tingrett mener Unibuss sin praksis med å la sjåførene selv betale den «boten» er ulovlig.

ULOVLIG PRAKSIS: Unibuss må betale 5000 kroner til Ruter dersom sjåfører bryter mobiltelefonreglementet til Ruter, men Oslo tingrett mener Unibuss sin praksis med å la sjåførene selv betale den «boten» er ulovlig.

Roy Ervin Solstad

Bussjåfør ble bøtelagt for mobilbruk, men nektet å betale. Nå har han vunnet i retten

Jan Erik Østlie

Støre kan juble: Norge skifter fra blått til rødt

Leif Martin Kirknes

LOs tre mektigste krever at Støre endrer loven

Kommentar

Erna Solberg vil bli husket for at hun fikk Frp inn i regjering, skriver Kjell Werner.

Erna Solberg vil bli husket for at hun fikk Frp inn i regjering, skriver Kjell Werner.

Jan-Erik Østlie

«Erna vil bli husket for at hun fikk Frp inn i regjering»

TRAPPER OPP: LO Stat trapper opp kulturstreiken med 121 nye streikende neste uke.

TRAPPER OPP: LO Stat trapper opp kulturstreiken med 121 nye streikende neste uke.

Anders Hauge-Eltvik

Kulturstreiken for rettferdig pensjon trappes opp. Se oversikten her

LO-leder Peggy Hessen Følsvik

LO-leder Peggy Hessen Følsvik

Jan-Erik Østlie

LO-leder Peggy gleder seg: – Valgseier for Arbeiderpartiet er resultat av en laginnsats

Kommende statsminister Jonas Gahr Støre sier at han vil starte samtaler med alle partier som vil ha et skifte, også MDG og Rødt.

Kommende statsminister Jonas Gahr Støre sier at han vil starte samtaler med alle partier som vil ha et skifte, også MDG og Rødt.

Jan-Erik Østlie

Støre varsler at han også vil lytte til MDG og Rødt

Statsminister Erna Solberg (H) under partilederdebatt på Stortinget.

Statsminister Erna Solberg (H) under partilederdebatt på Stortinget.

Jan-Erik Østlie

Solberg: Den nye regjeringen kommer til å møte seg selv i døren

PÅ FRIERFERD: Ap-leder Jonas Gahr Støre har reist mye i valgkampen.

PÅ FRIERFERD: Ap-leder Jonas Gahr Støre har reist mye i valgkampen.

Helge Rønning Birkelund

Dette viser bakgrunnstallene om framgangen til Ap i valginnspurten

Knut Øygard, Lena Reitan og Jan Olav Andersen

Knut Øygard, Lena Reitan og Jan Olav Andersen

Erlend Angelo/Brian Cliff Olugin/Leif Martin Kirknes

Bør SV med i regjering? Dette svarer tre SV-veteraner i fagbevegelsen


Flere saker