JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Reallønnsvekst eller likelønn

Er det rom for reallønnsvekst og hvordan prioriterer en likelønnsspørsmålet ved vårens tariffoppgjør?28.01.2010
07:29
16.12.2013 12:27

torgny.hasaas@lomedia.no

Representantskapet i LO møtes 23. februar for å vedta uttalelsen som ligger til grunn for vårens forhandlinger. Men da er hovedlinjene allerede lagt. I disse dager sitter inntektspolitisk utvalg sammen og avgjør de store linjene for tariffoppgjøret 2010. I inntektspolitisk utvalg sitter LO-ledelsen, lederne i de 10 største fagforbundene og leder i LO Stat.

Uttalelsen som representantskapet vedtar har blitt elta og knadd i inntektspolitisk utvalg og LOs sekretariat før den kommer på representantskapets bord.

To spørsmål vil prege diskusjonene i utvalget. Det ene er de økonomiske utsiktene, det andre er hvordan en løser likelønnsspørsmålet. Sannsynligvis vil de bruke kort tid på spørsmålet om oppgjørsform. Alt peker mot et forbundsvist oppgjør, men det er mye mulig at de i diskusjonen vil dvele ved spørsmålet om et nytt solidaritetsalternativ.

EKSPORTINDUSTRIEN

LO-leder Roar Flåthen har gang på gang sagt at finanskrisa ikke er over. Både i Norge og i utlandet er arbeidsledigheten på vei oppover. Fra å være en pengemaskin opplever nå eksportindustrien vanskelige kår. Etter gullårene fram til 2009 har internasjonal etterspørsel stupt. Samtidig har konkurranseevnen for norsk industri blitt svekket. NHO-foreningen Norsk Industri, oppgir at lønnskostnadene i Norge ligger 43 prosent over gjennomsnittet i de landene vi konkurrerer med.

Verftsindustrien har hatt nok å gjøre, og de har nok å gjøre til sommeren 2011, men etter det begynner det å bli vanskelig.

Administrerende direktør Stein Lier-Hansen presenterte 21. januar Norsk Industris konjunkturrapport. Da sa han, ifølge magasinett.org: «Vårens lønnsforhandlinger blir i virkeligheten forhandlinger om hvor mange industriarbeidsplasser vi skal ha i Norge i framtida.»

20 000 industriarbeidsplasser forsvant i fjor, og Norsk Industri deler industrien i tre. De som er igjennom krisa, de som sliter med etterdønningene etter krisa og hvor 2010 blir et spørsmål om å overleve, og de som gjennom 2009 har levd på ordrereserver, men nå står overfor en svært alvorlig situasjon.

LIKELØNN

Det andre viktige spørsmålet er likelønn. I februar 2008 kom likelønnskommisjonen med sin innstilling. I mandatet heter det: «Til tross for at kvinner og menn i dag har om lag like lang utdanning og kvinner har høy og økende sysselsetting tyder analyser på at det ikke har foregått noen systematisk reduksjon i timelønnssatsene mellom kvinner og menn etter 1985.»

Det forslaget fra kommisjonen som fikk mest oppmerksomhet var forslaget om likelønnspott. Kommisjonen slo fast at den største skjevheten mellom kvinnelønn og mannslønn finner en i utdanningsgruppene. Enkelt forklart peker kommisjonen på lønnsforskjellen mellom en sykepleier og en ingeniør i privat sektor. Begge har tre års utdanning, men den kvinnelige sykepleieren en betydelig lavere lønn. Ifølge Teknisk beregningsutvalg tjener en ingeniør i industrien 130 000 kroner mer enn en med like lang utdanning i kommunen.

Dette ville kommisjonen rette på ved å bevilge tre milliarder kroner til et likelønnsløft. Kommisjonen ønsker å prioritere kvinnedominerte utdanningsgrupper i offentlig sektor.

LO-kongressen i mai i fjor vedtok en egen uttalelse om likelønn. Her heter det blant annet: «Innenfor rammen av frontfagsmodellen, kan økte rammer for oppgjørene i offentlig sektor brukes for å gi kvinnegrupper som er blitt liggende etter i lønnsutviklingen, større tillegg.»

Likelønn har vært på LOs dagsorden lenge. LO har tidligere knyttet dette til lavlønnsproblematikken. Likelønnskommisjonen ønsker å prioritere utdanningsgruppene. Utdanningsgruppene omfattes ikke av LOs lavlønnsdefinisjon.

I regjeringserklæringa, Soria Moria II, skrev regjeringa at den vil at partene i arbeidslivet skal vurdere om det er grunnlag for et særskilt likelønnsløft i offentlig sektor, og eventuelt hvem dette skal omfatte.

Det som gjør spørsmålet spesielt delikat er at de gruppene som likelønnskommisjonen peker på, for en stor del er organisert utenfor LO. Sykepleiere og lærere er organisert i hovedorganisasjonen Unio. Et likelønnsløft etter likelønnskommisjonens oppskrift vil derfor gi store tillegg til grupper utenfor LO. Det kan bli en stiv dram å svelge.

I slutten av oktober hadde LOlederen noen krasse utfall mot lederen i Sykepleierforbundet og lederen i Unio om spørsmålet om hvilke grupper som skal prioriteres med en likelønnspott.

REALLØNNSVEKST

Bak oss har vi historiens største reallønnsvekst. Selv i det som ble spådd som et kriseår, 2009, ser det ut til at reallønnsveksten for både offentlig ansatte og ansatte i NHO-bedrifter kan ligge på rundt 2 prosent. Det betyr at den gjennomsnittlige nominelle lønnsveksten kommer til å være rundt 4 prosent. Prisveksten i 2009 var 2,1 prosent.

Like før LOs representanskap samles, legger Teknisk beregningsutvalg for inntektsoppgjøret (TBU) fram sin innstilling. I TBU er arbeidsgiverne og fagbevegelsen representert, de er ledet av direktør for Statistisk sentralbyrå, Øystein Olsen.

LO må ta hensyn til de næringene som er utsatt for internasjonal konkurranse, og la dem bestemme rammene for lønnsutviklingen. I denne situasjonen kan LOs forhandlere stå overfor spørsmålet om økt kjøpekraft eller om en bare skal opprettholde kjøpekrafta. Det vil være i stor kontrast til de siste åras historiske reallønnsvekst.

SOLIDARITETSALTERNATIVET

Solidaritetsalternativet er betegnelsen på den politikken som ble ført på 90-tallet hvor partene var enige om å holde lønnsutviklingen nede for å dempe arbeidsledigheten. Det har fra flere hold blitt ymtet frampå om at vi trenger et nytt solidaritetsalternativ for å bedre konkurranseevnen i norsk industri. Dette kommer garantert til å være tema i noen forhandlinger, men for å få til noe slikt må det være konsensus gjennom hele arbeidslivet. På 90-tallet hadde solidaritetsalternativet utspring i utredningen fra Sysselsettingsutvalget. Noe tilsvarende er ikke mulig å få til i et forbundsvist oppgjør, men et initiativ kan komme.

UTSPILL

I tida framover kommer det en rekke utspill i media. Ofte er dette utspill som kommer fordi de er vanskelige å tilpasse i forhandlingene, men for å vise overfor medlemmene at en gjør noe. To dager på rad hadde VG tariffoppslag. Onsdag 20. januar sier Fellesforbundets leder, Arve Bakke, at politifolkene bør dempe sine krav for å få opp sykepleierlønningene. Dagen etter varsler leder i NNN, Jan-Egil Pedersen, at det kan bli matstreik hvis ikke de ansatte i matindustrien får ti prosent lønnstillegg.

Dette er to av de første utspillene, men hele våren kommer avisene til å boltre seg i utspill fra ulike ledere i fagbevegelsen som har som formål å påvirke medlemmer, motparten og opinionen. Det blir gode tider for informasjonsrådgivere.

Men det er verdt å huske at streikeviljen i Norge ikke har vært på et lavere nivå siden Einar Gerhardsen var statsminister.

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
28.01.2010
07:29
16.12.2013 12:27Mest lest

UVENTET SYK: Ann Jeanette Westrum er regiontillitsvalgt i renholdsbedriften ISS og har i flere år hjulpet andre med tvister om blant annet lønn. Nå har hun selv fått erfare hvordan det er å bli syk og avhengig av systemet.

UVENTET SYK: Ann Jeanette Westrum er regiontillitsvalgt i renholdsbedriften ISS og har i flere år hjulpet andre med tvister om blant annet lønn. Nå har hun selv fått erfare hvordan det er å bli syk og avhengig av systemet.

Glen Musk

Ann Jeanette ble operert i hjernen. Så startet Nav-problemene

FØLES VELFORTJENT OG GODT: Koordinator Kamilla Bloch (midten) øker timelønna med 25 kroner, mens lagerarbeider Bahlbi Hbtzgi får et tillegg på 14 kroner per time.  – En viktig lagseier, og vi legger ikke skjul på at det føles velfortjent og godt. For det jobbes målrettet og godt her hver eneste dag, sier Gry Jansen i Fagforbundet Post og finans (t.v.).

FØLES VELFORTJENT OG GODT: Koordinator Kamilla Bloch (midten) øker timelønna med 25 kroner, mens lagerarbeider Bahlbi Hbtzgi får et tillegg på 14 kroner per time. – En viktig lagseier, og vi legger ikke skjul på at det føles velfortjent og godt. For det jobbes målrettet og godt her hver eneste dag, sier Gry Jansen i Fagforbundet Post og finans (t.v.).

Alf Ragnar Olsen

Lagerarbeiderne tjente 60.000 mindre enn kollegaene i Posten. Nå har de blitt hørt

Rowena Queja og kollegene i Ecura hjemmetjenester i Oslo har fått et solid lønnshopp.

Rowena Queja og kollegene i Ecura hjemmetjenester i Oslo har fått et solid lønnshopp.

Idun Teeuwen

Tidenes lønnshopp: Helsefagarbeider Rowena får 56.000 kroner mer i lønn

Fra oppstart av KS-forhandlingene i 2019. Den gang man hilste med et håndtrykk. KS' forhandlingsleder Tor Arne Gangsø (midten) og LO kommune forhandlingsleder Mette Nord (t.h.)

Fra oppstart av KS-forhandlingene i 2019. Den gang man hilste med et håndtrykk. KS' forhandlingsleder Tor Arne Gangsø (midten) og LO kommune forhandlingsleder Mette Nord (t.h.)

Eirik Dahl Viggen

390.000 ansatte i Kommune-Norge skal få ny lønn. Her er kravene

SV-leder Audun Lysbakken, Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum og Ap-leder Jonas Gahs Støre side om side i partilederdebatt.

SV-leder Audun Lysbakken, Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum og Ap-leder Jonas Gahs Støre side om side i partilederdebatt.

Stortinget

Så mange Ap-velgere ønsker regjering uten SV

SEIER: Retten ga Adrian Dumitrescu oppreising og erstatning, og kjente oppsigelsen av ham ugyldig.

SEIER: Retten ga Adrian Dumitrescu oppreising og erstatning, og kjente oppsigelsen av ham ugyldig.

Eivind Senneset

Dom i retten: Oppsigelsen av klubbleder Adrian var både feilaktig og usaklig

Anne Enger var Sp-leder ved valget i 1997, da Senterpartiet kollapset på oppløpet. Verken hun eller dagens partileder, Trygve Slagsvold Vedum, tror det samme vil skje igjen. (Arkivfoto)

Anne Enger var Sp-leder ved valget i 1997, da Senterpartiet kollapset på oppløpet. Verken hun eller dagens partileder, Trygve Slagsvold Vedum, tror det samme vil skje igjen. (Arkivfoto)

Jan-Erik Østlie

Forrige gang Senterpartiet fløy høyt kollapset partiet på oppløpet. Hva skjedde?

Wegard Harsvik har skrevet boka «Arven etter Erna».

Wegard Harsvik har skrevet boka «Arven etter Erna».

Jan-Erik Østlie

Wegard Harsvik i fersk bok: «Arven etter Erna» er en kuttliste på 43 milliarder

MELLOMOPPGJØRET: – Med et historisk godt resultat for Posten Norge i fjor, forstår jeg godt at medlemmene hadde forventninger foran årets mellomoppgjør, sier Gerd Øiahals (t.h) sammen med Marius Antonsen Weisæt, Hans Fredrik Danielsen og Jaqueline Hopkinson.

MELLOMOPPGJØRET: – Med et historisk godt resultat for Posten Norge i fjor, forstår jeg godt at medlemmene hadde forventninger foran årets mellomoppgjør, sier Gerd Øiahals (t.h) sammen med Marius Antonsen Weisæt, Hans Fredrik Danielsen og Jaqueline Hopkinson.

Alf Ragnar Olsen

Postansatte fikk styrket kjøpekrafta. Så mye øker lønna

I snitt har ledere og akademikere fått mer i lønnsøkning de siste 16 årene enn 88 prosent av de kommuneansatte.

I snitt har ledere og akademikere fått mer i lønnsøkning de siste 16 årene enn 88 prosent av de kommuneansatte.

Simen Aker Grimsrud

Ledere og akademikere har vært lønnsvinnere de siste 16 årene i kommunene

TAKKSAM: Polske arbeidstakarar bør hugse forbundet sin innsats, meiner verftsarbeidar Ryszard Jankowski.

TAKKSAM: Polske arbeidstakarar bør hugse forbundet sin innsats, meiner verftsarbeidar Ryszard Jankowski.

Privat

Etter tre månader utan inntekt, kan polske Ryszard endeleg få korona-lønna inn på konto

Iselin Nybø

Iselin Nybø

NFD / Øyvinn Myge

Staten selger Ambita for nesten 1 milliard kroner

Torgeir Knag Fylkesnes

Torgeir Knag Fylkesnes

Jo Straube / SV

Stortinget har vedtatt startskuddet for Nord-Norgebanen

Hvem skal plukke jordbær her til lands? Det skaper debatt på Stortinget.

Hvem skal plukke jordbær her til lands? Det skaper debatt på Stortinget.

Håvard Sæbø

Krangel om jordbærplukkere: – Helt sjokkert over Bollestad

Det blir feriepenger på dagpenger, men hvem som skal få det og hvor mye, er fortsatt i det blå – eller det rødgrønne for den saks skyld.

Det blir feriepenger på dagpenger, men hvem som skal få det og hvor mye, er fortsatt i det blå – eller det rødgrønne for den saks skyld.

Emmie Olivia Kristiansen

Hvem skal få feriepenger på dagpenger og hvor mye? Sjekk summene

Leder i LO Stat, Egil André Aas, krever kronetillegg ved årets lønnsoppgjør i Staten. Her ved oppstarten av lønnsforhandlingene i 2020.

Leder i LO Stat, Egil André Aas, krever kronetillegg ved årets lønnsoppgjør i Staten. Her ved oppstarten av lønnsforhandlingene i 2020.

Ole Palmstrøm

LO Stat vil ha slutt på at de høytlønte alltid kommer best ut: – Nå må staten ta ansvar for alle statsansatte

Kommentar

(Illustrasjonsfoto)

(Illustrasjonsfoto)

Tri Nguyen Dinh

«Hva er en rettferdig sykepleierlønn?»

Trygt arbeid til alle. Det er jobb nummer én for Ap og leder Jonas Gahr Støre.

Trygt arbeid til alle. Det er jobb nummer én for Ap og leder Jonas Gahr Støre.

Jan-Erik Østlie

Se lista: Her er de viktigste vedtakene fra Aps landsmøte

NORDKAPP: Finnmarks reiseliv ble hardt rammet av koronatiltakene.

NORDKAPP: Finnmarks reiseliv ble hardt rammet av koronatiltakene.

Tormod Ytrehus

Ti tiltak fra Fellesforbundet for å gjenreise reiselivet

SAMARBEID OG KONFLIKT: Streik skapte samarbeidet i det norske arbeidslivet, og trugselen om streik held samfunnsmodellen vår oppe. Det meiner Isak Lekve, sosiolog og tilsett i DeFacto – Kunnskapssenter for fagorganiserte.

SAMARBEID OG KONFLIKT: Streik skapte samarbeidet i det norske arbeidslivet, og trugselen om streik held samfunnsmodellen vår oppe. Det meiner Isak Lekve, sosiolog og tilsett i DeFacto – Kunnskapssenter for fagorganiserte.

Håvard Sæbø

Streik er ein av grunnane til at Norge er verdas beste land å bu i, meiner forfattar


Flere saker