JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Kulturpengeløft bedre enn forventet

Samlet foreslår regjeringen en kultursatsing på 780 millioner kroner. Av dette går 643,7 millioner kroner til å oppfylle Kulturløftet.05.10.2010
11:14
16.12.2013 14:15

nina.hanssen@lomedia.no

– Kulturløftet har dermed passert mer enn 3 milliarder i økning. Det er dobbelt så mye som forventet da kulturløftet ble lansert i 2005, sier Gunn Karin Gjul (AP), leder av familie- og kulturkomiteen på Stortinget.

Kulturpolitikerne i posisjonspartiene er fornøyd i dag etter at tallene fra regjeringen er lagt fram. Her kommer det mer enn forventet til kulturløftet samt 135 millioner økning til prosjektering av Nasjonalmuseet.

Helt siden kulturminister Trond Giske i 2005 lanserte det store kulturløftet har man styrket bevilgningene til kultur- og frivillighetsformål.

Denne trenden fortsetter med forslaget for 2011. De samlede overføringene til kulturformål har økt med om lag 3,3 milliarder kroner i perioden 2006-2011.

Hovedsatsingene

Oppfølgingen av Kulturløftet i 2011 er blant annet 212 millioner kroner til merverdiavgiftskompensasjon til frivillige organisasjoner.

I tillegg foreslår man å øke tilskuddet til kompensasjon av merverdiavgift til frivillige organisasjoner med 212 millioner kroner. Til sammen foreslås en bevilgning på 608 millioner kroner i 2011.

Regjeringens satsning på merverdiavgiftskompensasjon bidrar til å styrke rammevilkårene for frivillig sektor.

Samlet skal ordningen trappes opp med en milliard kroner. 60 millioner kroner til merverdiavgiftskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg.

Det er i 2010 innført en ny rammestyrt ordning for kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg.

101,6 millioner kroner til scenekunst

Økningen til Den Norske Opera & Ballett er samlet på 48,1 millioner kroner til bl.a. dekning av økte kostnader som følge av endringer i overenskomster med Operaens musikere og økt husleie til langsiktig vedlikehold av operabygget.

Regjeringen ønsker også å øke tilskuddet til Dansens Hus med 1,5 millioner kroner og 0,9 millioner kroner til Carte Blanche i Bergen.

Samlet bevilgning til scenekunstformål under Norsk Kulturfond for 2011 er foreslått økt med 6,4 millioner kroner.

Til de tre institusjonene som i 2011 skal flytte inn i Kilden Teater- og Konserthus for Sørlandet (Agder Teater, Kristiansand Symfoniorkester og Opera Sør) gis det samlet økning på 10,9 millioner kroner til styrking av drift og aktivitet.

Det er i tillegg foreslått 64 millioner kroner i byggetilskudd.

48,1 millioner kroner i økning til musikk

Samlet økning til orkestrene er 25,9 millioner kroner. Nordnorsk Opera og Symfoniorkester har fått en økning på 3,1 millioner kroner.

Tilskuddet til Oslo-Filharmonien er økt med nærmere 10,6 millioner kroner, herunder kompensasjon for ny overenskomst med musikerne.

Under folkemusikkformål er Riksscenen foreslått økt med ca. 2,6 millioner kroner. Støtte til ettårig prosjekttilskudd under Norsk kulturfond øker med 8,9 millioner kroner.

Andre områder under musikkformål er samlet økt med 10,7 millioner kroner. Den samlede bevilgningen til musikkformål i budsjettforslaget for 2011 er på over 1 milliard kroner.

Digital satsing, film og museumsnett

I kulturbudskjettet gis en økning på 19,2 millioner kroner til Nasjonalbiblioteket, herunder 3 millioner kroner til digitalisering og til utvikling av digitale tjenester i folke- og fagbibliotekene.

Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek får en økning på 2,2 millioner kroner.

Samlet økning til museene i det nasjonale museumsnettverket er 52,5 millioner kroner.

Omtrent halvparten av økningen skal gå til en særlig satsing på bygningsvern (27,8 millioner kroner), spesielt langs kysten.

Samlet foreslås det 936 millioner kroner til museums- og kulturvernformål i budsjettforslaget for 2011.

Satsingen på film øker med 32 millioner kroner i 2011.

Målene i Kulturløftet II er bl.a. at Norge skal bli ledende i Norden på film, fjernsynsdrama og dokumentar, at norsk film skal hevde seg internasjonalt og at 25 prosent av kinomarkedet skal bestå av norske filmer.

Dataspill til bibliotekene

Dataspill har også blitt et sentralt kulturuttrykk og er en viktig del av særlig barn og unges kultur- og mediehverdag. Markedet domineres i dag av utenlandske spill. Det er derfor behov for å sikre barn og unge tilgang til alternative produksjoner med norsk språk og innhold.

Det foreslås derfor å etablere en innkjøps- og utlånsordning for dataspill i bibliotekene og det settes av 2 millioner kroner til innføring av en slik ordning fra 2011.

05.10.2010
11:14
16.12.2013 14:15Mest lest

Sammenbrudd i de lokale lønnsforhandlingene utløste gå sakte-aksjon fra klubbleder Christoffer Heggholmen og bilmekanikere, bilpleiere og delelageransatte ved Bertel O. Steens tre personbilverksteder i Bergen.  – Hvis ikke noe endrer seg nå, kan vi ikke jobbe i denne bransjen, sier Heggholmen.

Sammenbrudd i de lokale lønnsforhandlingene utløste gå sakte-aksjon fra klubbleder Christoffer Heggholmen og bilmekanikere, bilpleiere og delelageransatte ved Bertel O. Steens tre personbilverksteder i Bergen. – Hvis ikke noe endrer seg nå, kan vi ikke jobbe i denne bransjen, sier Heggholmen.

Arne Ristesund

Christoffer og kollegaene har gått til et uvanlig skritt for å få høyere lønn

VIL UTVIKLE SEG: Helsefagarbeider Therese Madelen Nord-Kongskog vil gjerne ta en bachelorgrad for å kunne få mer ansvar og faglig utvikling i jobben.

VIL UTVIKLE SEG: Helsefagarbeider Therese Madelen Nord-Kongskog vil gjerne ta en bachelorgrad for å kunne få mer ansvar og faglig utvikling i jobben.

Bjørn A. Grimstad

Helsefagarbeider Therese Madelen (33) vil bli sykepleier, men fagbrevet gir null poeng

Direktør i Norsk Industri Stein Lier-Hansen mener Norge må innføre regler som pålegger kraftselskapene å begrense krafteksporten når det er lite vann i magasinene.

Direktør i Norsk Industri Stein Lier-Hansen mener Norge må innføre regler som pålegger kraftselskapene å begrense krafteksporten når det er lite vann i magasinene.

Jan-Erik Østlie

Industri-topp: Norge burde sagt nei til de siste utenlandskablene

Kommentar

Selv ikke oljepengene kan dekke over at vi nå er på vei inn i en helt ny økonomisk tid, en tid der de fleste av oss vil få dårligere råd, skriver Stein Sneve.

Selv ikke oljepengene kan dekke over at vi nå er på vei inn i en helt ny økonomisk tid, en tid der de fleste av oss vil få dårligere råd, skriver Stein Sneve.

Brian Cliff Olguin

«Årets lønnsoppgjør var det beste på mange år. Nå er det snudd på hodet»

Colourbox

Familier taper flere tusen kroner i måneden på prisveksten. Se tallene

ULOVLIG: – Det er ikke rett fram for en arbeidsgiver å trekke ansatte i lønn, sier Petter Dreier.

ULOVLIG: – Det er ikke rett fram for en arbeidsgiver å trekke ansatte i lønn, sier Petter Dreier.

André Kjernsli

Kiosksjef truet en ansatt med lønnstrekk ved mobilbruk

Høyre-leder Erna Solberg kan glede seg over bunnsolid borgerlig flertall på Opinions siste partibarometer. Høyre har aldri vært så mye større enn Arbeiderpartiet som nå.

Høyre-leder Erna Solberg kan glede seg over bunnsolid borgerlig flertall på Opinions siste partibarometer. Høyre har aldri vært så mye større enn Arbeiderpartiet som nå.

Jan-Erik Østlie

Nå er Høyre større enn Ap og Sp til sammen

MEKLING: For ansatte i prosessindustrien kan det bli streik fra mandag morgen, dersom partene ikke blir enige hos Riksmekleren. Bildet er fra Alcoa Mosjøen, der er ingen tatt ut i første streikeuttak,

MEKLING: For ansatte i prosessindustrien kan det bli streik fra mandag morgen, dersom partene ikke blir enige hos Riksmekleren. Bildet er fra Alcoa Mosjøen, der er ingen tatt ut i første streikeuttak,

Arkivbilde: Petter Pettersen

Over 1.400 industriarbeidere gjør seg klar til å gå ut i streik

Vi merker konsekvensene av kutt i tiltaksplasser, forteller Steinar Halvorsen.

Vi merker konsekvensene av kutt i tiltaksplasser, forteller Steinar Halvorsen.

Simen Aker Grimsrud

Arbeidsledigheten er rekordlav, men Nav-tillitsvalgt Steinar vil ha mer penger til å få folk ut i arbeid

Siden 1994 har Nav ved behandlingen av saker om stønader til enslige forsørgere ment at disse stønadene faller utenfor trygdeforordningen.

Siden 1994 har Nav ved behandlingen av saker om stønader til enslige forsørgere ment at disse stønadene faller utenfor trygdeforordningen.

Hanna Skotheim

Nav praktiserer nok en trygderegel feil, fastslår domstol

Håvard Haugen er ungdomstillitsvalgt og hovedtillitsvalgt for Industri Energi ved Hydro Årdal.

Håvard Haugen er ungdomstillitsvalgt og hovedtillitsvalgt for Industri Energi ved Hydro Årdal.

Egil Brandsøy

Håvard (26) tar mer ansvar i arbeidslivet enn eldre: – Vi må kjempe for godene

Kari Nessa Nordtun, til daglig ordfører i Stavanger, skal lede utvalget som skal meisle ut Aps nye energipolitikk.

Kari Nessa Nordtun, til daglig ordfører i Stavanger, skal lede utvalget som skal meisle ut Aps nye energipolitikk.

Jan Kåre Ness / NTB

Lederen i Aps energiutvalg vil utjevne strømprisene mellom nord og sør

Kommentar

Under pandemien var det enklere for det gamle flertallet på Stortinget, som lå til høyre, å hente pengene til politikken sin med økt oljepengebruk. Det går ikke lenger, skriver Trygve Svensson.

Under pandemien var det enklere for det gamle flertallet på Stortinget, som lå til høyre, å hente pengene til politikken sin med økt oljepengebruk. Det går ikke lenger, skriver Trygve Svensson.

Ole Berg-Rusten/NTB

«Hvordan hadde det vært om Listhaug og Solberg styrte nå?»

Matvareprisen skyter i været.

Matvareprisen skyter i været.

Heiko Junge / NTB

Sjokktall: Aldri før har prisene på matvarer økt raskere enn nå

INNSYN: Har telefonen din ein MDM`app har du god grunn til å sjekke kva arbeidsgjevar sjekkar av informasjon om deg. Du har også krav på å få vite kva informasjon appen samlar inn og korleis den blir brukt.

INNSYN: Har telefonen din ein MDM`app har du god grunn til å sjekke kva arbeidsgjevar sjekkar av informasjon om deg. Du har også krav på å få vite kva informasjon appen samlar inn og korleis den blir brukt.

Øystein Windstad

Har du jobbtelefon? Du anar ikkje kva sjefen kan finne ut om deg

NY KRAFT: – Først og fremst må Norge få fortgang på utbygginga av ny, fornybar kraft. Og vi må få fart på energieffektivisering, sier forbundsleder Jan Olav Andersen.

NY KRAFT: – Først og fremst må Norge få fortgang på utbygginga av ny, fornybar kraft. Og vi må få fart på energieffektivisering, sier forbundsleder Jan Olav Andersen.

Knut Viggen

Klima må gå foran strømpriskrise, mener EL og IT-lederen. Her er hans beskjed til politikerne

Debatt

Energimarkedet undergraver framtidas fellesskap, skriver Aslak Sira Myhre.

Energimarkedet undergraver framtidas fellesskap, skriver Aslak Sira Myhre.

Kai Hovden

«Nei, strøm er ikke vanskelig», skriver Aslak Sira Myhre

Kommentar

Høyreleder Erna Solberg kan garantere at hun ville ha fått på plass strømstøtte til næringslivet. Men snakker mindre om hva annet hun vil gjøre med strømmen. 

Høyreleder Erna Solberg kan garantere at hun ville ha fått på plass strømstøtte til næringslivet. Men snakker mindre om hva annet hun vil gjøre med strømmen. 

Ole Berg Rusten / NTB

«Høyre vil ha mye mer av en politikk folket sier tydelig nei til. Og flyr høyt på det»

Økonom Gøril Bjerkan fra LOs samfunnsavdeling går inn i utvalget som skal jobbe fram konkrete forslag for å stanse den økte kommersialiseringen innen velferden.

Økonom Gøril Bjerkan fra LOs samfunnsavdeling går inn i utvalget som skal jobbe fram konkrete forslag for å stanse den økte kommersialiseringen innen velferden.

Aslak Bodahl

LO-økonom skal hjelpe Støre med å stanse velferdsprofitørene

KONKURRANSEUTSATT: Dag-Arne Johansen sier de som rengjør og vedlikeholder togene er glemt i debatten om konkurranseutsettingen. – Vi er like mye konkurranseutsatt som før, sier han.

KONKURRANSEUTSATT: Dag-Arne Johansen sier de som rengjør og vedlikeholder togene er glemt i debatten om konkurranseutsettingen. – Vi er like mye konkurranseutsatt som før, sier han.

Morten Hansen

Debatt om regjeringens togpolitikk: – Vi som jobber med vedlikehold og renhold, er usynlige


Flere saker