JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
– Fagfolk må holde fram flere hypoteser og ikke låse seg for tidlig. Ofte skyldes ikke et barns atferd enten omsorgssvikt eller nevrobiologi, det kan være begge deler, sier Mari Kjølseth Bræin ved RVTS Øst.

– Fagfolk må holde fram flere hypoteser og ikke låse seg for tidlig. Ofte skyldes ikke et barns atferd enten omsorgssvikt eller nevrobiologi, det kan være begge deler, sier Mari Kjølseth Bræin ved RVTS Øst.

RVTS Øst

Psykologspesialist: – Mitt råd til barnevernstjenesten er å gjøre grundige vurderinger og ikke handle for raskt

Det kan være vanskelig å skille nevrobiologiske forstyrrelser og traumerelaterte plager fra hverandre, men det er mulig, sier Mari Kjølseth Bræin.18.11.2020
11:08
18.11.2020 11:08

anne@lomedia.no

Mari Kjølseth Bræin forklarer at et barn som opplever vold og har tilknytningsvansker, kan ha mange ulike reaksjoner og at noen av dem har likhetstrekk med medfødte nevrobiologiske forstyrrelser.

– Fagfolk må holde fram flere hypoteser og ikke låse seg for tidlig. Ofte skyldes ikke et barns atferd enten omsorgssvikt eller nevrobiologi, det kan være begge deler, sier hun.

Fontene publiserte denne uken saken om «Leo», som ikke ble utredet for nevrobiologisk forstyrrelse, før barnevernet flyttet ham ut av hjemmet. Han er blitt påført store traumer etter akuttplasseringen, mener morens advokat.

Bræin påpeker at dersom barnet har en medfødt biologisk sårbarhet, har det desto mer behov for forutsigbarhet.

– De kan oppleve flyttinger ut av hjemmet dårligere enn andre, sier hun.

«Leo» (5) ble akuttplassert uten at han var utredet for autisme. Etter fem års kamp, har mor fått gutten hjem

– Det er mulig å skille

Kjølseth Bræin er spesialrådgiver ved Ressurssenter for vold og traumatisk stress (RVTS Øst) og prosjektleder for Traumesensitivt barnevern. Hun understreker at det kan være vanskelig å skille nevrobiologisk forstyrrelse og traumer fra hverandre, nettopp fordi det kan ha like symptomuttrykk.

– Hvis et barn er utsatt for belastning fra tidlig alder, kan det forstyrre utvikling av hjernen. Dette kan gi ulike reguleringsvansker som kan minne om gjennomgripende utviklingsforstyrrelser, sier Bræin og legger til:

– Vi mener likevel at det er mulig å skille dette. De som er gode på å utrede, kan i de fleste tilfeller se det i kvaliteten i kontakten barnet viser med andre mennesker, sier hun.

Et barn med gjennomgripende utviklingsforstyrrelser vil ha generelle vansker med å forstå sosialt samspill, mens et barn med relasjonstraumer kan ha trusselorientert oppmerksomhet med en forventning om å bli sviktet.

– Dessuten vil et barn med utviklingstraumer vanligvis utvikle seg på en annen måte dersom omgivelsene endres til det bedre, sier Bræin.

Feil begge veier

Hun viser til at det i Alvdal-saken var omvendt problemstilling. Der ble barnas symptomer forstått som medfødte autistiske trekk, mens de levde med grove seksuelle overgrep.

I rapporten Svikt og svik fra 2017 ble det redegjort for saker der man ikke hadde oppdaget omsorgssvikt, men trodde årsakene var medfødte.

– Her kan man gjøre feil begge veier, sier Bræin.

Hun understreker at det er svært viktig at barnevernet henviser, så barne- og ungdomspsykiatrien (BUP) kan gjøre en grundig utredning og hjelpe til med å rydde i kompleksiteten.

Nye rutiner for helsekartlegging av barn skal på plass: – Helsa må undersøkes før et barn flyttes ut av hjemmet, mener Barneombudet.

Vevd sammen

Hun påpeker at medfødt sårbarhet og traumer blir vevd sammen:

– Å ha medfødte nevrobiologiske utfordringer øker risikoen for å bli utsatt for omsorgssvikt. Foreldre kan oppleve det vanskelig å regulere mat, søvn, og følelser, sier hun.

Det kan også tenkes at foreldrene kan ha genetisk sårbarhet, som gjør det ekstra krevende for dem å gi optimal omsorg.

Å bli utsatt for alvorlig omsorgssvikt kan dessuten medføre nevrobiologiske endringer.

– Spitz studier av barnehjemsbarn viste allerede på 50-tallet at alvorlig neglekt kan medføre autistiske trekk. De senere årene har nyere teknologi bidratt til økt kunnskap om hvordan tidlige belastninger og omsorgssvikt kan gi nevrobiologiske tilpasninger i hjernen som kan forstyrre utvikling, sier hun.

– Gammel myte

– Er det riktig at BUP ikke utreder og behandler barn som er i en ustabil omsorgssituasjon?

– Det er en gammel myte, og stemmer ikke med retningslinjene, som er blitt tydelige de senere årene. Helsetjenesten kan ikke avvente en trygg base for å gjøre utredning. At det likevel blir kommunisert og at det skjer, kan være tilfelle, sier Bræin.

I rundskrivet fra Helsedirektoratet om samarbeid står det: «Barn med tiltak fra barnevernet kan være i en uavklart eller midlertidig omsorgssituasjon. Dette er ikke i seg selv avgjørende for spørsmålet om barnet skal gis rett til helsehjelp fra BUP, det er den psykiske tilstanden og behovet for helsehjelp som er relevant. Derimot vil barnets rammebetingelser og eventuelle midlertidig plassering få betydning for hvordan helsehjelpen forsvarlig kan innrettes».

– Sjelden to streker under svaret

– Vil det nye pakkeforløpet for utredning av psykisk helse gjøre samarbeidet enklere?

– Det blir spennende å se hvordan dette blir, om den nødvendige kompetansen følger med. Samarbeid mellom helsetjeneste og barnevern har vi strevd med i alle år. BUP utreder jo ikke omsorgen, det er spesialisert til barnevernet, og det er sjelden to streker under svaret, sier hun.

– Hvor omfattende utredning må til for å sortere i årsaker til barnets problemer?

– Mistenker man autisme, må barnet inn i en utvidet utredning i spesialisthelsetjenesten.

– Vi må jobbe grundig

Bræins råd til barnevernstjenester er å skaffe seg kunnskap om både traumer og nevrobiologisk sårbarhet, søke samarbeid med fagfolk i helsetjenesten og prøve å se dette sammen.

– Man må ta seg tid til å gjøre grundige vurderinger. Å akuttplassere på grunn av at man er redd for barnet, kan slå feil ut, hvis man ikke forstår kompleksiteten i saken. Man må tåle at det er et sammensatt bilde, og ikke konkludere for raskt.

Hun sier det kan være mange årsaker til et barns reaksjoner på for eksempel flytting og samvær.

– Barnet kan utagere fordi det føler skyld eller savn. Man må ha flere hypoteser om barnets reaksjoner, og følge med på barnets utvikling over tid.

Traumesensitiv omsorg

– Er det et problem hvis man behandler nevrobiogiske tilstander med å gi traumesensitiv omsorg?

– Innholdet i omsorgen kan være veldig riktig. Den store forskjellen er at man ikke forklarer det barnet gjør med det barnet har opplevd, hvis det dreier seg om gjennomgripende utviklingsforstyrrelse, og ikke om traumer.

– Traumesensitiv omsorg har vært mantra i flere år. Er pendelen i ferd med å svinge mer over til oppmerksomhet om nevrobiologi?

– Det er riktig at mange fagfolk har skolert seg i traumefeltet, og kanskje opplever vi nå at pendelen svinger mer mot biologiske og medfødte årsaker igjen. Vi må ikke gå fra den ene grøften til den andre, sier Bræin.

Hun sier de må benytte kunnskapen de har til å forstå komplekse situasjoner, vurdere effekten av tiltak og kunne gjøre justeringer underveis.

– Man vet jo heller ikke hva som ville vært utviklingen for et barn om man handlet annerledes på et gitt tidspunkt, sier hun.

Å akuttplassere på grunn av at man er redd for barnet, kan slå feil ut, hvis man ikke forstår kompleksiteten i saken

Mari Kjølseth Bræin

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
18.11.2020
11:08
18.11.2020 11:08Mest lest

 Elisabeth Thoresen som leder AAP-aksjonen, forteller at hun har blitt kontaktet av flere som er rammet i denne saken, som sier de har vært tydelige overfor Nav om at de ikke ønsker at deres informasjon skal være åpent tilgjengelig.

Elisabeth Thoresen som leder AAP-aksjonen, forteller at hun har blitt kontaktet av flere som er rammet i denne saken, som sier de har vært tydelige overfor Nav om at de ikke ønsker at deres informasjon skal være åpent tilgjengelig.

Jan-Erik Østlie

Bekymret for Nav-brukere med hemmelig nummer: – Det er her den store fadesen kan ligge

FANT LØSNINGER SAMMEN: Både Fellesforbundets klubbleder Robert Jacobsen (t.v.) og daglig leder på GAC Norway sin avdeling på Slagentangen, Ståle Stangeby ønsker seg glidende grenser for jobb og permitteringer med rett på dagpenger. Enn så lenge har man valgt i samarbeid å redusere en del av stillingene til 75 prosent.

FANT LØSNINGER SAMMEN: Både Fellesforbundets klubbleder Robert Jacobsen (t.v.) og daglig leder på GAC Norway sin avdeling på Slagentangen, Ståle Stangeby ønsker seg glidende grenser for jobb og permitteringer med rett på dagpenger. Enn så lenge har man valgt i samarbeid å redusere en del av stillingene til 75 prosent.

Roy Ervin Solstad

En halvtime for lenge på jobb kan koste Robert og kollegene dagpengene fra Nav

ERFARING: Med mange år bak symaskinen og en fortsatt god helse, tok Hallgerd Aure like greit en ny jobb som sømoperatør ved Ekornes avdeling Aure.

ERFARING: Med mange år bak symaskinen og en fortsatt god helse, tok Hallgerd Aure like greit en ny jobb som sømoperatør ved Ekornes avdeling Aure.

Privat

Da Hallgerd (66) mista jobben, tok hun grep: – Her er det så mye arbeid som aldri før

LEI: Henning Brøgger Pedersen gikk etterhvert ganske lei av stua si etter å ha blitt permittert.

LEI: Henning Brøgger Pedersen gikk etterhvert ganske lei av stua si etter å ha blitt permittert.

Brian Cliff Olguin

Henning (28) er sjanseløs på boligmarkedet: – Det vi har i dag er Willochs arv, sier forsker

Erna Solberg

Erna Solberg

Leif Martin Kirknes

Erna Solberg ble overkjørt og må kutte fergeprisene. Her svarer hun

HØYE BUNKER: Dokumentbunkene har vokst seg fete i løpet av den tiden saken har pågått. Tor Teigland er klar på at uten FLT og LO på laget hadde han måttet gi opp kampen etter tapet i Trygderetten.

HØYE BUNKER: Dokumentbunkene har vokst seg fete i løpet av den tiden saken har pågått. Tor Teigland er klar på at uten FLT og LO på laget hadde han måttet gi opp kampen etter tapet i Trygderetten.

Kai Hovden

Tor fikk avslag på yrkesskadesøknad hos Nav og tapte i Trygderetten – så kom kontrabeskjeden

Skjermdump

Uber-sjåførens desperate melding: – Eg er i ferd med å bli heimlaus for tredje gong sidan mai

FRYKTER FOR SIKKERHETEN: «Faste» piloter blir oppsagt, lønningene presses og pilotene må være disponible sju dager i uka. SAS-pilot og første nestleder i Norsk Flygerforbund, Jo Bjørn Skatval er bekymret for flysikkerheten etter at det islandske flyselskapet Bluebird Nordic ga 11 fagorganiserte piloter sparken.

FRYKTER FOR SIKKERHETEN: «Faste» piloter blir oppsagt, lønningene presses og pilotene må være disponible sju dager i uka. SAS-pilot og første nestleder i Norsk Flygerforbund, Jo Bjørn Skatval er bekymret for flysikkerheten etter at det islandske flyselskapet Bluebird Nordic ga 11 fagorganiserte piloter sparken.

Helge Rønning Birkelund

Tillitsvalgt pilot advarer mot skrekk-kontrakter på Island: – Det er kort vei til Norge

Privat

Ryszard har jobba i Norge i 13 år. No står han utan ei krone i inntekt

Med det yngste barnet hjemme, fikk seksbarnsmoren namsmannen på besøk, med ordre om utkastelse.

Med det yngste barnet hjemme, fikk seksbarnsmoren namsmannen på besøk, med ordre om utkastelse.

Mina B. Ræge/Dagsavisen

Seksbarnsmor «Ivana» (35) ble kastet ut av leiligheten i Oslo

HELTIDSKULTUR: Fafo-forsker Leif E. Moland (innfelt) mener det er en umulig løsning å fortsette med den turnusmodellen som er mest utbredt i helse- og omsorgssektoren i dag, med 7-8-timers vakter og jobb hver tredje helg, dersom heltidskultur er målet.

HELTIDSKULTUR: Fafo-forsker Leif E. Moland (innfelt) mener det er en umulig løsning å fortsette med den turnusmodellen som er mest utbredt i helse- og omsorgssektoren i dag, med 7-8-timers vakter og jobb hver tredje helg, dersom heltidskultur er målet.

Colourbox.com. Innfelt: fafo.no

13-timersvakter vil gi flere hele stillinger, mener Fafo-forskeren. Se turnusmodellene

KAOS I INNBOKSEN: – Overfloden av informasjon fra ledelsen ved universitetet, fakultetet, instituttet og avdelingen er utfordrende å håndtere, sier Frode Veggeland.

KAOS I INNBOKSEN: – Overfloden av informasjon fra ledelsen ved universitetet, fakultetet, instituttet og avdelingen er utfordrende å håndtere, sier Frode Veggeland.

Ole Palmstrøm

Ekstraarbeidet tok nattesøvnen fra Frode: – Jeg var så sliten at jeg ikke visste hvor jeg var

Sylvi Listhaug

Sylvi Listhaug

Jan-Erik Østlie

Ny måling: Listhaug skremmer vekk flere enn hun lokker til Frp som partileder

Debatt

Det skal ikke være de som sitter nederst ved bordet som må gjøre opp, skriver Andreas Tharaldsen.

Det skal ikke være de som sitter nederst ved bordet som må gjøre opp, skriver Andreas Tharaldsen.

Ida Bing

«Dugnaden er avlyst», skriver servitør Andreas

Psykologspesialist Casper Meyer Nilsen reagerer på at vold mot ansatte får pågå ved barnevernsinstitusjoner.

Psykologspesialist Casper Meyer Nilsen reagerer på at vold mot ansatte får pågå ved barnevernsinstitusjoner.

Privat

«Trines» psykolog: – Det er skandaløst at alvorlig vold mot en ansatt har fått pågå over lang tid

Det nytter ikke for Sylvi Listhaug å tråkke olje- og gasspedalen i bånn, mener Magnus Marsdal i Manifest Tankesmie.

Det nytter ikke for Sylvi Listhaug å tråkke olje- og gasspedalen i bånn, mener Magnus Marsdal i Manifest Tankesmie.

Jan-Erik Østlie

– Sylvi Listhaug sender norsk industri rett i fjellveggen, mener Magnus Marsdal

Fagforbundets hovedtillitsvalgte i Sykehjemsetaten i Oslo, Kjartan Goksøyr, mener det er mer enn nok plikter for sykmeldte allerede.

Fagforbundets hovedtillitsvalgte i Sykehjemsetaten i Oslo, Kjartan Goksøyr, mener det er mer enn nok plikter for sykmeldte allerede.

Anna Granqvist

– Jeg har selv deltatt i møter der leder sier til sykmeldte: «du kan vel gjøre noe, du sitter jo her nå»

Nestleder Sylvi Listhaug ligger an til å overta som partileder i Frp.

Nestleder Sylvi Listhaug ligger an til å overta som partileder i Frp.

Tri Nguyen Dinh

Analyse: Lavtlønnede og mannlige velgere forlater Frp

HAR STILT KRAV: Hovedtillitsvalgt Margit Wik i Coop Nordland, Ståle Simonsen i Coop Midt-Norge, Ann Kristin Heggdal i Coop Nordvest og Anne Svendsvoll i Coop Sørvest har stilt krav om full ønn under sykdom i lokale forhandlinger, men fått nei. Nå venter de på at HK skal ta sakene videre.

HAR STILT KRAV: Hovedtillitsvalgt Margit Wik i Coop Nordland, Ståle Simonsen i Coop Midt-Norge, Ann Kristin Heggdal i Coop Nordvest og Anne Svendsvoll i Coop Sørvest har stilt krav om full ønn under sykdom i lokale forhandlinger, men fått nei. Nå venter de på at HK skal ta sakene videre.

Privat/Lene Svenning

Sjefene sikret seg full lønn under sykdom – nå krever butikkansatte det samme

Fra mandag kan dagpendlere fra Sverige og Finland igjen kunne komme på jobb i Norge. (Illustrasjonsfoto)

Fra mandag kan dagpendlere fra Sverige og Finland igjen kunne komme på jobb i Norge. (Illustrasjonsfoto)

Ola Tømmerås

LO glad for løsning for dagpendlere fra Sverige og Finland, men etterlyser kompensasjon


Flere saker