JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Sykepenger

Målet for Nav var en saksbehandlingstid på 12 uker. Nå er den økt til 52

En person som mener at Nav har gjort et feil vedtak om sykepenger, må nå regne med å vente opp mot et år på å få behandlet klagen.
Nav oppgir altså nå at det tar 52 uker å få behandlet en klagesak om sykepenger i vedtaksinstansen. (Illustrasjonsfoto)

Nav oppgir altså nå at det tar 52 uker å få behandlet en klagesak om sykepenger i vedtaksinstansen. (Illustrasjonsfoto)

Hanna Skotheim

– Dette er fullstendig galskap, sier Marius Wivegh, som har ventet i over tre år på å få avklart et krav om sykepenger.

På grunn av feil ved saksbehandlingen har klageinstansen opphevet tidligere vedtak fra Nav to ganger, og nå har Wivegh ventet i nesten et år på at saken skal behandles for tredje gang.

Wivegh mener det er på høy tid at noe gjøres med de lange saksbehandlingstidene. Som eksempel på hvor lang tid det kan ta å få behandlet en klage, viser han til at Nav nå selv oppgir at det tar 52 uker å få behandlet en klagesak om sykepenger.

– Det betyr at du må klare deg et helt år uten noen form for inntekt om du skulle være så uheldig å få avslag på krav om sykepenger, sier Wivegh.

Mye delt: Nav-kontorer stenger dørene for sårbare brukere: – Loven kan være brutt

Kritikk fra Riksrevisjonen

I 2021 rettet Riksrevisjonen «alvorlig» kritikk mot Nav og Trygderetten for å bruke altfor lang på å behandle klagesaker. Riksrevisjonen skrev at saksbehandlingstidene er for lange og at de er blitt lengre over tid.

Det ble vist til at problemet med lang saksbehandlingstid er særlig alvorlig når det gjelder helserelaterte ytelser, som sykepenger, arbeidsavklaringspenger og uføretrygd.

I rapporten sto det:

«I saker som omhandler uføretrygd, arbeidsavklaringspenger og andre helserelaterte ytelser, vil utfallet ofte ha svært stor velferdsmessig betydning for brukeren. At disse brukerne opplever en særlig lang saksbehandlingstid er alvorlig, gitt den økte belastningen og påkjenningen ventetiden innebærer.»

De siste årene har advokater som jobber med trygdesaker fortalt hvordan folk drives fra gård og grunn fordi de ikke får stønad mens klagesaken behandles.

Om en klagesak går helt til Trygderetten, kan det ta flere år å få en endelig avklaring.

Kommentar: «Det er en skam at Nav ikke fungerer etter hensikten»

Dette svarer Trygderetten

Da Riksrevisjonen kom med sin rapport i mai 2021 påpekte Per-Kristian Foss, daværende riksrevisor, at det ikke er tiden som brukes på å behandle en sak som er hovedproblemet, men at sakene blir liggende i mange måneder før de blir behandlet.

– Liggetiden er en spesielt stor utfordring i Trygderetten, hvor den var på gjennomsnittlig sju måneder. Selve saksbehandlingen kan ta normalt to-tre uker, så liggetiden her er altså rundt seks og en halv måned. Det illustrerer mye av vår kritikk, uttalte Foss.

Siden rapporten ble skrevet har saksbehandlingstiden i Trygderetten blitt enda lengre. I fjor var den gjennomsnittlige behandlingstiden på 359 dager, som var en økning på over 100 dager sammenlignet med året før.

Vi kontaktet Trygderetten for å høre hva de har å si til at saksbehandlingstiden ikke går ned, men øker.

– Det har beklageligvis vært en økning i saksbehandlingstiden. Saksinngangen har over tid vært høyere enn saksavviklingen. Ankesakene får dermed lengre liggetid, noe som påvirker gjennomsnittlig saksbehandlingstid, skriver Jorunn Rummelhoff, direktør for organisasjonsutvikling og HR i Trygderetten, i en e-post.

Hun viser til at Trygderetten har en klar målsetting om å få saksbehandlingstiden ned.

– Økte ressurser er satt inn for å nå denne målsettingen, skriver hun og legger til:

– Det vil ta noe tid før saksbehandlingstiden reduseres fordi høyere saksavvikling bidrar til å holde saksbehandlingstiden oppe. Vi må derfor forvente lang saksbehandlingstid også en tid fremover, dessverre.

Mye lest: Lisbeths kollega ble knivdrept på jobb: – Det er kjempetøft å høre alle detaljene som kommer nå

Dette svarer Nav

Når det gjelder saksbehandlingstid i klagesaker hos Nav, er den også lang for flere helserelaterte ytelser.

Nav oppgir altså nå at det tar 52 uker å få behandlet en klagesak om sykepenger i vedtaksinstansen.

Om saken går videre til de neste to klagenivåene i Nav, må klager påregne ytterligere 24 ukers behandlingstid – før saken eventuelt havner i Trygderetten.

Nav har heller ikke greid å nå målet om 12 ukers behandlingstid i klagesaker om arbeidsavklaringspenger og uføretrygd.

Vi kontaktet Nav for å høre hvorfor saksbehandlingstiden nå er på hele 52 uker i klagesaker om sykepenger.

– Det er høyst beklagelig at det nå tar opp mot 52 uker å få behandlet en klage på vedtak om sykepenger i vedtaksinstansen. Nav holder på å skifte ut gamle saksbehandlingssystemer med nye på sykepengeområdet. Det har vist seg krevende, og vi har fått utfordringer med å behandle sakene på sykepengeområde så fort som det forventes. Vi prioriterer nye sykepengesaker for å sikre at de som søker om sykepenger ikke står uten livsopphold, skriver Eve V. Bergli, ytelsesdirektør i Nav.

– Hva gjør dere for å få saksbehandlingstiden ned?

– Vi har iverksatt en rekke tiltak. Vi har økt bemanningen på sykepenger, vi jobber overtid og vi ser på interne rutiner som kan bidra til å forenkle saksbehandlingen. I tillegg har vi flyttet over saksbehandlere som til vanlig jobber med andre ytelser og fått hjelp av ansatte fra andre deler av Nav. Samtidig ser vi på tiltak for å få øke takten i utviklingsarbeidet for det nye sykepengesystemet, skriver Bergli.

– Har Nav nok ressurser til å få saksbehandlingstiden kraftig ned?

– Vi har økt bemanningen på sykepengeområdet. Det er dessverre vanskelig å flytte saksbehandlere fra andre områder ut over det som allerede er gjort, uten at det vil gå ut over saksbehandlingstidene på andre områder.

– For snart tre år siden uttalte dere til oss at målet er en saksbehandlingstid på 12 uker i gjennomsnitt på alle saksområder. Når er det realistisk å nå et sånt mål?

– For de fleste ytelsene er vi omtrent på 12 uker, men det er enkelte ytelser som er over målet. Disse ytelsene jobber vi med, skriver Bergli.

Hun skriver videre at gjennomsnittlig saksbehandlingstid for klager i vedtaksinstansen er redusert for alle ytelsene samlet «fra 108 til 87 dager i 2. tertial i 2021 til samme tertial i år».

Kronikk: «Dagpengene spises opp av uføretrygden»

Sivilombudet er bekymret

Sivilombudet har undersøkt den lange saksbehandlingstiden og tatt opp saken med Nav.

På sin egen nettside har de publisert en uttalelse, der det blant annet står:

«Undersøkelsen har vist at den generelle saksbehandlingstiden i klagesaker om sykepenger er lang. For mange av sakene er den svært lang. Slik saken er opplyst, må det antas at en stor mengde klagere vil måtte vente i mer enn ett år før saken oversendes til klageinstansen.»

Og:

«Lang saksbehandlingstid er en belastning for den det gjelder. Sykepenger er en ytelse til livsopphold. Det må derfor legges til grunn at disse sakene har stor betydning for vedkommende bruker.»

I konklusjonen skriver Sivilombudet at den lange saksbehandlingstiden er bekymringsfull og at de har bedt Arbeids- og velferdsdirektoratet (Nav) om å komme med en ny redegjørelse om utviklingen i løpet av januar 2023.

Regjeringen har for øvrig satt ned et utvalg som skal foreta en helhetlig gjennomgang av klage- og ankesystemet i Nav og Trygderetten.

Dette utvalget skal etter planen levere sin rapport 31. mars 2023.

(Dagsavisen)

Annonse
Annonse