JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Vindmøller

Reindriftsamene ved Fosen: – Det er jævlig bra det som skjer i Oslo

Reindriftsamene ved Fosen sier de er glade for støtten fra aksjonistene.
Terje Haugen, en av tre som driver reindrift i Nord-Fosen Siida. Her foran en vindturbin i vindkraftanlegget ved Roan i Åfjord kommune. 

Terje Haugen, en av tre som driver reindrift i Nord-Fosen Siida. Her foran en vindturbin i vindkraftanlegget ved Roan i Åfjord kommune. 

Einar Lohne Bjøru / Dagsavisen

Dagsavisen

De siste dagene har aksjonister sperret inngangene til Finansdepartementet og Olje- og energidepartementet. Aksjonistene melder at fredag vil være deres siste aksjonsdag, og de avslutter med å ha markering på slottet under Kongen i Statsråd.

Dagsavisen har møtt to av tre reindriftssamer som har drift i område Nord-Fosen Siidaa. Samene i området kalte inn pressen til Roan vindkraftanlegg onsdag morgen.

– Det er jævlig bra det som skjer i Oslo. Vi har stått i kampen siden 2000, forteller Terje Haugen.

Han opplever at reinflokken nå er spredd over store områder, flere av dem utilgjengelige og noe av det på blankfjell, som følge av vindmølleparken.

– Vi ting gå tilbake til normalen, om vindparken fjernes?

– Det vil ta lang tid. Om den fjernes i år, er ikke ting tilbake som tidligere om et år, sier Haugen.

Elise Holtan Pavall Årbogen er glad for at det nå demonstreres i Oslo. 

Elise Holtan Pavall Årbogen er glad for at det nå demonstreres i Oslo. 

Einar Lohne Bjøru / Dagsavisen

Bakgrunn: Hvorfor demonstrerer de i regjeringskvartalet? Sju svar om Fosen-aksjonistene

Spredte flokker gir tap

Elise Holtan Pavall Årbogen er også frustrert over hvordan vindmølleparken påvirker dyra og næringen.

– Når reinen sprer seg på tjue forskjellige plasser, med ti rein her og femti der, i stedet for en samlet flokk, er det vanskelig å holde kontroll.

– Har dere mistet rein som følge av vindkrafta?

– Det vil jeg påstå. Den er mer utsatt for rovdyr når den er i mindre flokker, og vi er bare tre som driver med rein på Nord-Fosen. Så når reinen sprer seg på 20 forskjellige plasser, klarer vi ikke være overalt samtidig, sier hun.

– Hva tenker du om hvordan Aasland og regjeringen håndterer situasjonen?

– De sier de skynder seg, men de skynder seg veldig sakte. For hver dag som går, tjener utbyggerne penger, kommunene rundt tjener penger, grunneierne får penger, de eneste som lider er oss. Vi er inne i en nedadgående spiral og for hver dag, går den fortere og fortere. De må bare skynde seg sakte, men bruker de for lang tid, er det ikke noen reindrift å redde.

– Hva tenker du om det?

– Det er helt forferdelig. Når man tenker på at vi har vunnet i Norges høyeste rettsinstans. Også gjør de ingen verdens ting.

LES OGSÅ: Jobben til Anny er blokkert av Fosen-aksjonister: – Dei er i sin fulle rett

Fakta: Striden om vindturbinene

• Etter flere år med mye fram og tilbake angående konsesjoner og grønt lys, kunngjorde Statkraft, TrønderEnergi og Nordic Wind Power i februar 2016 at de sammen skulle bygge Europas største landbaserte vindkraftanlegg på Fosenhalvøya, Hitra og i Snillfjord.

• Den totale prislappen for vindparkene er beregnet til rundt 11 milliarder kroner. Til sammen yter de 1.000 megawatt (MW), noe som tilsvarer årlig strømforbruk for over 170.000 husstander.

• Både MDG og Naturvernforbundet pekte på utfordringer knyttet til ivaretakelsen av den urørte naturen i området.

• Flere av områdene er viktig for sørsamisk reindrift, og saken endte til slutt i retten. Frostating lagmannsrett tilkjente reineierne nær 90 millioner kroner i erstatning for tapte beiteområder på Fosen.

• Fosen Vind mente på sin side at vindkraftutbyggingen ikke har så store negative virkninger som lagmannsretten la til grunn, og de mente også at erstatningssummen var for høy. Reindriftseierne anket også saken for å få slått fast at konsesjonen var ulovlig fordi den ikke tok hensyn til samenes rettigheter.

• Høyesterett behandlet ankesaken i forrige måned, og 11. oktober kom kjennelsen som ga reineierne medhold. Både Storheia og Roan vindkraftverk ble satt opp i strid med urfolksrettighetene, slo retten fast.

• Sametingspresident Aili Keskitalo (NSR) var glad for utfallet av dommen, og hun pekte på at dette kunne være et varsku i forhold til fremtidige konsesjoner.

• Fredag 12. november reiste olje- og energiminister Marte Mjøs Persen (Ap) til Fosen for å møte både driftsgruppene i Fosen reinbeitedistrikt og Sametinget, i tillegg til vindkraftparkene.

• Hva slags konsekvenser høyesterettsdommen får, er ikke endelig avklart.

Kilder: Åfjord kommune, Fosen Vind, NTB

Warning
Annonse
Annonse