JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Debatt

«Grønn + industri = Grønn industri»

Vi etterlyser en framsynt politikk som kan bidra til å redde kloden og styrke Norge som industrinasjon, skriver Anja Bakken Riise og Atle Tranøy.

Vi etterlyser en framsynt politikk som kan bidra til å redde kloden og styrke Norge som industrinasjon, skriver Anja Bakken Riise og Atle Tranøy.

Tormod Ytrehus

Dette er et meningsinnlegg. Send inn debattinnlegg til debatt@lomedia.no
Ingen er tjent med polarisering, og minst av alt kampen for handlekraftige tiltak i klima- og industripolitikken.

Folk i oljeindustrien og i klimabevegelsen må gå sammen i felles initiativ for industriutvikling og reduserte klimagassutslipp.

Konfliktnivået i debatten om norsk olje og gass har tidvis vært svært høy. Men påstander om «skam» og bruk av følelsesladd retorikk, tar oss ingen vei. Det bør bli slutt på at spissformulerte utfall og karakteristikker forhindrer nødvendig samling rundt det vi faktisk kan enes om. Dilemmaene vi står i er høyst reelle, vi er en oljenasjon i en verden som trenger mer energi, men hvor truende klimaendringer tvinger oss til å erstatte olje og gass med andre energiformer.

Mye lest: Bestefar Frode håper å se lille Thorvald på jobb i Equinor. Se diskusjonen mellom far og sønn

Vi er uenige om hvor raskt vi skal bremse den fossile motoren i økonomien. Men vi er enige om behovet for å få fart på den grønne. Fornybarsektoren representerer unike muligheter for ny norsk industriutvikling, ikke minst med basis i oljeindustriens etablerte teknologi- og kompetansebase. Skal vi lykkes i det internasjonale kappløpet må det handles raskt fra både myndigheter og industri.

Vi etterlyser en framsynt politikk som kan bidra til å redde kloden og styrke Norge som industrinasjon. Vi trenger en aktiv grønn industripolitikk der Norge kan kombinere sin sterke finansielle stilling med styrken i våre verdensledende industriklynger. Staten investerer i dag enorme summer i utenlandske selskaper. Til sammenligning er det satt av kun en handfull milliarder til investeringer i ny grønn industri i Norge gjennom Nysnø og Enova. Vil det ikke være en fantastisk vending i det norske oljeeventyret hvis statens solide finansielle muskler ble investert i å rette norsk økonomi mot en framtid som grønn industrinasjon?

Krass tone i klimadebatten: – De som jobber i oljeindustrien, føler at deres interesser ikke har legitimitet lenger

Tålmodig, langsiktig statlig finans kan brukes strategisk til å redusere risiko og kapitalkostnad ved store fornybarprosjekter over hele verden på måter som samtidig sikrer industriutvikling her hjemme. Jo lavere kapitalkostnad, jo billigere blir den grønne energien. Jo flere utbygginger, jo raskere kan fossil energi erstattes med fornybar. Jo mer aktiv politikk Norge fører for det grønne industriskiftet, jo raskere blir det økonomisk og politisk mulig å føre våre fremragende ingeniører og fagarbeidere over fra petroleumsbaserte næringer til grønn og bærekraftig industrivirksomhet.

Vi ser at landene rundt oss er i full gang med enorme investeringer i fornybar energi, i grønne industriprosjekter og i grønne arbeidsplasser for framtida, mens Norge henger etter. Havvind, solenergi, hydrogenteknologi, batteriproduksjon er eksemple på sektorer der våre naboland satser. Derfor er det en felles kampsak fram mot valget å få partiene til å sette statens fulle styrke inn i å sette full fart på det grønne industriskiftet.

Politisk bærekraftige løsninger må handle om mye mer enn å fremme norske industribedrifter. Skal fellesskapets krefter settes inn på det grønne industriskiftet, må vi også sørge for å ivareta fellesskapets interesser. Miljøorganisasjoner og fagbevegelsen må sammen presse på for at det følger tydelige krav med alle statlige bidrag til grønn industriutvikling. Vi må forme den nye næringsutviklingen i tråd med flertallets interesser. Det grønne industriskiftet skal:

• Sette hensynet til klodens klima først

• Styrke det organiserte arbeidslivet og økonomisk rettferdighet, i Norge og globalt

• Ivareta natur og miljø og hensynet til andre næringer

• Sikre fellesskapet inntekter, sysselsetting og velferd

Vi vil motvirke den destruktive polariseringen gjennom samarbeid om nye løsninger. I den brede alliansen Grønn Industri 21 samles ansatte i oljeindustri, miljøbevegelse og offentlig ansatte, på initiativ fra Manifest Tankesmie, for å bygge dialog og utrede handlekraftige tiltak som kan sette fart på det grønne industriskiftet.

Kommentar: «Den tradisjonen Senterpartiet skriver seg inn i, har pleid å gi voldsomt kraft i vår politiske historie»

Klimabevegelsen er klar for industriutvikling. Industriarbeiderne er klare for grønt skifte. Nå savner vi bare politikerne, som snarest må finne gode svar på regulatoriske rammebetingelser, samt modeller for offentlig eierskap og finansielle verktøy for å sikre fellesskapets interesser.

Warning
Annonse
Annonse